Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

log van mijn traag opstartende XP-pc

Anoniem
Charles-98
3 antwoorden
 • Hallo.

  Mijn XP-pc start nogal traag op, ook na het verwijderen van AVG.
  Zijn er misschien aanwijzingen hiervoor te vinden in het onderstaande log?

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:23:15, on 14-11-2008
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Avast\ashServ.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\PROGRA~1\KEMailKb\KEMailKb.EXE
  C:\PROGRA~1\Avast\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Creative\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe
  C:\Program Files\MWSnap\MWSnap.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\ZoneAlarm\zonealarm.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\KPN Mobile Connect\Modem.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Downloads\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [KEMailKb] C:\PROGRA~1\KEMailKb\KEMailKb.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] C:\Program Files\Creative\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MWSnap] "C:\Program Files\MWSnap\MWSnap.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = C:\Program Files\ZoneAlarm\zonealarm.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O15 - Trusted Zone: http://asia.msi.com.tw
  O15 - Trusted Zone: http://global.msi.com.tw
  O15 - Trusted Zone: http://www.msi.com.tw
  O16 - DPF: {05317530-B882-449D-9421-18D94FA3ED34} (OSInfo Control) - http://www.sis.com/ocis/OSInfo.cab
  O16 - DPF: {16095503-786F-4097-AED6-5D567A26D760} (SiS_OCX Control) - http://www.sis.com/ocis/SiSAutodetectNT.cab
  O16 - DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15101/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1222878300343
  O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - http://liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15106/CTPID.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EDAE6B92-F533-4FC2-ADF3-CABD99DEB685}: NameServer = 62.133.126.28 62.133.126.29
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  End of file - 7388 bytes

  Wacht met belangstelling op event. resultaat.
 • Jawel, ik zie deze

  [b:029a61e704]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) [/b:029a61e704]

  Vlgs mij mag je die Fixen, maar laat mijn mening graag aan een ander over die het beter weet?!
 • Nog eentje toevoegen aan het lijstje van Edouard om te fixen met HJT (de rest mag je inderdaad zeker opruimen):

  [b:3b2dd61d14]O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present[/b:3b2dd61d14]

  En laat dan ook Combofix even runnen. Download [b:3b2dd61d14] naar je Bureaublad.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:3b2dd61d14]download Combofix opnieuw[/b:3b2dd61d14].
  Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:3b2dd61d14]
  Dubbelklik op [b:3b2dd61d14]Combofix.exe[/b:3b2dd61d14] om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op [b:3b2dd61d14]Ja[/b:3b2dd61d14] te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op [b:3b2dd61d14]JA[/b:3b2dd61d14] te klikken in het "Query - Recovery Console" venster.
  Klik op [b:3b2dd61d14]OK[/b:3b2dd61d14] en [b:3b2dd61d14]Ja[/b:3b2dd61d14] om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op [b:3b2dd61d14]Ja[/b:3b2dd61d14] om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:3b2dd61d14]NIET[/b:3b2dd61d14] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:3b2dd61d14]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:3b2dd61d14]Combofix.txt[/b:3b2dd61d14] openen.

  Post dit logje in je volgende antwoord.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.