Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack this log

Anoniem
KAPE
3 antwoorden
 • Beste mensen,

  Zouden jullie hier even naar kunnen kijken. Het volledig opstarten en operationeel zijn van mijn computer duurt de laatste tijd aardig lang.

  Groetjes

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 6:26:40 PM, on 11/18/2008
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  F:\WINDOWS\System32\smss.exe
  F:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  F:\WINDOWS\system32\services.exe
  F:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe
  F:\WINDOWS\Explorer.EXE
  F:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  F:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
  F:\Program Files\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe
  F:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  F:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  F:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  F:\Program Files\Dell AIO Printer A920\dlbkbmon.exe
  F:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  F:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  F:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  F:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
  F:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  F:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  F:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network USB Adapter Turbo G WL-172\Installer\WLANUTL.EXE
  F:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  F:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  F:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  F:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  F:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe
  F:\PROGRA~1\FREEDO~1\fdm.exe
  F:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  F:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.xs4all.nl:8080
  F2 - REG:system.ini: UserInit=F:\WINDOWS\system32\userinit.exe,F:\WINDOWS\System32\ntos.exe,
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - F:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.3558\swg.dll
  O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - F:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - F:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - F:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] F:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] F:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dell AIO Printer A920] "F:\Program Files\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] F:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] F:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] F:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "F:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime Alternative\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "F:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] F:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "F:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "F:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "F:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] F:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] F:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "F:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [userinit] F:\WINDOWS\System32\ntos.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "F:\Program Files\DNA\btdna.exe"
  O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Mpk.exe] F:\Documents and Settings\Guest\Desktop\KGB\Mpk.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [PcSync] F:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [PcSync] F:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = F:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = F:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Sitecom Wireless Utility.lnk = F:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network USB Adapter Turbo G WL-172\Installer\WLANUTL.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - F:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - F:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab
  O20 - AppInit_DLLs: F:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - F:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - F:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - F:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - F:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - F:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Usbest Service Zero (UTSCSI) - USBest - F:\WINDOWS\System32\UTSCSI.EXE


  End of file - 7311 bytes
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  [b:886c0b423b]F2 - REG:system.ini: UserInit=F:\WINDOWS\system32\userinit.exe,F:\WINDOWS\System32\ntos.exe,
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKCU\..\Run: [userinit] F:\WINDOWS\System32\ntos.exe[/b:886c0b423b]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:886c0b423b]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:886c0b423b] hier :
  http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
 • Malwarebytes' Anti-Malware 1.30
  Database versie: 1410
  Windows 5.1.2600 Service Pack 1

  11/18/2008 10:16:20 PM
  mbam-log-2008-11-18 (22-16-20).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 90359
  Verstreken tijd: 17 minute(s), 55 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 1
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 3
  Mappen geïnfecteerd: 2
  Bestanden geïnfecteerd: 8

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Network\UID (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Backdoor.Bot) -> Data: f:\windows\system32\ntos.exe -> Delete on reboot.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Backdoor.Bot) -> Data: system32\ntos.exe -> Delete on reboot.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Hijack.UserInit) -> Bad: (F:\WINDOWS\SYSTEM32\Userinit.exe,F:\WINDOWS\System32\ntos.exe,) Good: (userinit.exe) -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  F:\WINDOWS\System32\wsnpoem (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
  F:\Documents and Settings\Guest\Application Data\wsnpoem (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

  Bestanden geïnfecteerd:
  F:\WINDOWS\System32\wsnpoem\audio.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
  F:\WINDOWS\System32\wsnpoem\audio.dll.cla (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  F:\WINDOWS\System32\wsnpoem\video.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
  F:\Documents and Settings\Guest\Application Data\wsnpoem\audio.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  F:\Documents and Settings\Guest\Application Data\wsnpoem\audio.dll.cla (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  F:\Documents and Settings\Guest\Application Data\wsnpoem\video.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  F:\WINDOWS\System32\ntos.exe (Backdoor.Bot) -> Delete on reboot.
  F:\Documents and Settings\Guest\Application Data\ntos.exe (Backdoor.Proxy) -> Quarantined and deleted successfully.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:19:58 PM, on 11/18/2008
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  F:\WINDOWS\System32\smss.exe
  F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  F:\WINDOWS\system32\services.exe
  F:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  F:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\UTSCSI.EXE
  F:\WINDOWS\Explorer.EXE
  F:\Documents and Settings\Guest\Desktop\KGB\Mpk.exe
  F:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  F:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  F:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
  F:\Program Files\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe
  F:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  F:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  F:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  F:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  F:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  F:\Program Files\Dell AIO Printer A920\dlbkbmon.exe
  F:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  F:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
  F:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe
  F:\Program Files\DNA\btdna.exe
  F:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  F:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  F:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  F:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network USB Adapter Turbo G WL-172\Installer\WLANUTL.EXE
  F:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  F:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  F:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  F:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  F:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  F:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  F:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.xs4all.nl:8080
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - F:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.3558\swg.dll
  O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - F:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - F:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - F:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] F:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] F:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dell AIO Printer A920] "F:\Program Files\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] F:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] F:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] F:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "F:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime Alternative\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "F:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] F:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "F:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "F:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "F:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] F:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "F:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "F:\Program Files\DNA\btdna.exe"
  O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Mpk.exe] F:\Documents and Settings\Guest\Desktop\KGB\Mpk.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [PcSync] F:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [PcSync] F:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = F:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = F:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Sitecom Wireless Utility.lnk = F:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network USB Adapter Turbo G WL-172\Installer\WLANUTL.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - F:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - F:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab
  O20 - AppInit_DLLs: F:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - F:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - F:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - F:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - F:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - F:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Usbest Service Zero (UTSCSI) - USBest - F:\WINDOWS\System32\UTSCSI.EXE


  End of file - 7075 bytes

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.