Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

ongevraagde virusscan

Anoniem
KAPE
1 antwoord
 • Hallo, allemaal.
  Sinds ongeveer een week krig ik onder het browsen telkens een melding als pop-up over dat mijn pc besmet is en dat er een gratis virusscan gaat lopen.
  Ik druk dan de boel weg met Alt-F4 maar deze ongevraagde ellende komt toch onregelmatig terug onder het browsen. Knap vervelend, dus.
  Voor de volledigheid is hier m'n hijackthis-logje. Kan iemand me hier misschien mee helpen. Alvast bedankt. Hier volgt het logje:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:03:19, on 10-12-2008
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
  C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe
  C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe
  C:\Program Files\FTDv3.8\FTDv3.exe
  C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
  E:\prut\programma\spyware\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.805.4472\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LXCFCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCFtime.dll,_RunDLLEntry@16
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm
  O15 - Trusted Zone: *.avsystemcare.com
  O15 - Trusted Zone: *.gomyhit.com
  O15 - Trusted Zone: *.imageservr.com
  O15 - Trusted Zone: *.imagesrvr.com
  O15 - Trusted Zone: *.onerateld.com
  O15 - Trusted Zone: *.safetydownload.com
  O15 - Trusted Zone: *.storageguardsoft.com
  O15 - Trusted Zone: *.virusschlacht.com
  O15 - Trusted Zone: *.avsystemcare.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.gomyhit.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.imageservr.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.imagesrvr.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.onerateld.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.safetydownload.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.storageguardsoft.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.trustedantivirus.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.virusschlacht.com (HKLM)
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {535AC98D-C942-4C87-9275-09C9C43EF2C1} - ms-its:mhtml:file://c:\\nores.mht!http://adxbnet.net/code/chm/xpre.chm::/xpreload.ocx
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FBABE7BD-D178-4534-882C-DC515C68C2F9}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
  O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
  O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: lxcf_device - - C:\WINDOWS\System32\lxcfcoms.exe
  O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.