Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Automatisch updates Uitgeschakeld.

Anoniem
Othuroyo
17 antwoorden
 • Hallo allemaal, ik weet niet of ik deze vraag op de juiste plek heb gesteld, maar ik zit wel met een probleem. :?

  [b:5409b793fa]De Automatische Updates van het Windows Beveiligingscentrum is uitgeschakeld, ik krijg deze niet meer ingeschakeld. [/b:5409b793fa]

  Ik heb al diverse forums bezocht om een oplossing voor het probleem te vinden, maar het is helaas niet gelukt. Wat ook vreemd is, gisteren stond Automatische Updates nog wel bij services. Maar nu niet meer :?

  Weet iemand wat er aan de hand is, en hoe ik de Automatische Updates weer ingeschakeld kan krijgen?

  Alvast super bedankt!

  Groetjes Marlijn
 • Plaats is een hijackthis log.
 • Oké!
  Moet ik die gewoon hier plaatsen?

  Moet ik overigens op;
  - Do a system scan and save a logfile
  of
  - Do a system scan only
  drukken?
 • Hier plaatsen ja, do a system scan and save a log.
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 13:41:41, on 3-1-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20935)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe
  C:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\mmc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
  O2 - BHO: {4a66d43e-9203-bb8b-a484-ee7d1d7fca50} - {05acf7d1-d7ee-484a-b8bb-3029e34d66a4} - C:\WINDOWS\system32\hkzbwz.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {790FE095-4880-4CC1-A689-CD5581E6E8DC} - C:\WINDOWS\system32\xxywULeE.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll hkzbwz.dll
  O20 - Winlogon Notify: iifEWQhh - iifEWQhh.dll (file missing)
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe


  End of file - 7363 bytes
 • Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis

  Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:10fe6dc178]R3 - URLSearchHook: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
  O2 - BHO: {4a66d43e-9203-bb8b-a484-ee7d1d7fca50} - {05acf7d1-d7ee-484a-b8bb-3029e34d66a4} - C:\WINDOWS\system32\hkzbwz.dll
  O2 - BHO: (no name) - {790FE095-4880-4CC1-A689-CD5581E6E8DC} - C:\WINDOWS\system32\xxywULeE.dll
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Netwerkservice')
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll hkzbwz.dll
  O20 - Winlogon Notify: iifEWQhh - iifEWQhh.dll (file missing)[/b:10fe6dc178]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

  [b:10fe6dc178]@ECHO OFF
  IF EXIST log.txt DEL log.txt
  ECHO Deleting files>>log.txt
  FOR %%g in (
  C:\WINDOWS\system32\hkzbwz.dll
  C:\WINDOWS\system32\xxywULeE.dll
  C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll) DO (
  IF EXIST %%g (
  ATTRIB -r -s -h %%g
  DEL %%g
  IF EXIST %%g (
  ECHO %%g not deleted>>log.txt
  ) ELSE (
  ECHO %%g deleted>>log.txt)
  ) ELSE (
  ECHO %%g not found>>log.txt))
  START NOTEPAD.EXE log.txt[/b:10fe6dc178]

  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.
  Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.


  Download [b:10fe6dc178] en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op [b:10fe6dc178]mbam-setup.exe[/b:10fe6dc178] om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:10fe6dc178]
  [*:10fe6dc178]Update MalwareBytes' Anti-Malware
  [*:10fe6dc178]Start MalwareBytes' Anti-Malware
  [/list:u:10fe6dc178]Klik daarna op "[b:10fe6dc178]Voltooien[/b:10fe6dc178]".
  Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:10fe6dc178]
  [*:10fe6dc178]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:10fe6dc178]Instellingen[/b:10fe6dc178]".
  [*:10fe6dc178]Vink hier aan: "[b:10fe6dc178]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:10fe6dc178]".
  [*:10fe6dc178]Ga daarna naar het tabblad "[b:10fe6dc178]Scanner[/b:10fe6dc178]", kies hier voor "[b:10fe6dc178]Snelle Scan[/b:10fe6dc178]".
  [*:10fe6dc178]Druk vervolgens op "[b:10fe6dc178]Scannen[/b:10fe6dc178]" om de scan te starten.
  [*:10fe6dc178]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  [*:10fe6dc178]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:10fe6dc178]OK[/b:10fe6dc178], daarna "[b:10fe6dc178]Bekijk Resultaten[/b:10fe6dc178]" om de resultaten te zien.
  [*:10fe6dc178]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:10fe6dc178]Verwijder geselecteerde[/b:10fe6dc178]".
  [*:10fe6dc178]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [/list:u:10fe6dc178]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:10fe6dc178]Logs[/b:10fe6dc178]" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis
 • [b:1da0b3712a]Logje van Hijackthis:[/b:1da0b3712a]

  Deleting files
  C:\WINDOWS\system32\hkzbwz.dll not deleted
  C:\WINDOWS\system32\xxywULeE.dll not deleted
  C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll not deleted


  _____________________________________________________________
  [b:1da0b3712a]Log van Malwarebytes' Anti Malware:[/b:1da0b3712a]

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.31
  Database versie: 1602
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  3-1-2009 14:38:42
  mbam-log-2009-01-03 (14-38-42).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 80891
  Verstreken tijd: 29 minute(s), 6 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 2
  Registersleutels geïnfecteerd: 12
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2
  Mappen geïnfecteerd: 4
  Bestanden geïnfecteerd: 19

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\system32\xxywULeE.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\hkzbwz.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{790fe095-4880-4cc1-a689-cd5581e6e8dc} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{790fe095-4880-4cc1-a689-cd5581e6e8dc} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{05acf7d1-d7ee-484a-b8bb-3029e34d66a4} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{05acf7d1-d7ee-484a-b8bb-3029e34d66a4} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{05acf7d1-d7ee-484a-b8bb-3029e34d66a4} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{790fe095-4880-4cc1-a689-cd5581e6e8dc} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RemoveRP (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Notification Packages (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\xxywulee -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Authentication Packages (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\xxywulee -> Delete on reboot.

  Mappen geïnfecteerd:
  C:\Documents and Settings\Marlijn\Application Data\DriveCleaner 2006 Free (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Marlijn\Application Data\DriveCleaner 2006 Free\Logs (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Carla\Application Data\DriveCleaner 2006 Free (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Carla\Application Data\DriveCleaner 2006 Free\Logs (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\system32\xxywULeE.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\EeLUwyxx.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\EeLUwyxx.ini2 (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\hkzbwz.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\laudby.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\oyxarvlh.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\ebmycmim.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\emdjrk.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\csbuma.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\rhunumdv.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\ilxukaas.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Marlijn\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\38HQK5ZX\upd105320[1] (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Marlijn\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\B20LIRE6\index[1] (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Carla\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\CASG3QT0\upd105320[1] (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Carla\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\UYOF2RCP\index[1] (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Marlijn\Application Data\DriveCleaner 2006 Free\Logs\update.log (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Carla\Application Data\DriveCleaner 2006 Free\Logs\update.log (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\cbXNGxVp.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

  ___________________________________________________________

  Ik hoop dat ik het goed heb gedaan, overigens wij hebben één account op de computer dat beveiligd is met een wachtwoord. Heeft die Malware scanner tijdens het scannen nou ook gescand in dat account, of "kon hij daar niet bij" ?
 • Die is ook gescand, zou ik een nieuwe hijackthis log mogen?
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:02:08, on 3-1-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20935)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe
  C:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe


  End of file - 6855 bytes
 • Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  [b:99584779a4]O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Netwerkservice')[/b:99584779a4]

  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Download en installeer dit programma: GV Killer.exe

  Dubbelklik het, er zal een text-bestand openen(input.txt)
  Verwijder alles wat er in staat.
  Had je na de scan van mbam je pc opnieuw opgestart?
  Zo ja, plak deze vetgedrukte tekst erin:

  [b:99584779a4]C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll[/b:99584779a4]

  Zo niet, plak deze vetgedrukte tekst erin:
  [b:99584779a4]C:\WINDOWS\system32\hkzbwz.dll
  C:\WINDOWS\system32\xxywULeE.dll
  C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll[/b:99584779a4]

  Sluit het textbestand en laat de wijzigingen opslaan
  Klik nu op de knop "Kill on reboot" en laat de PC herstarten.
  Na de herstart zal GV_Killer.exe opnieuw gestart worden, geef toestemming om de bestanden te verwijderen.
  Als dat gelukt is mag je GV_Killer afsluiten.
 • ^Ik heb het bovenstaande gedaan.

  Alleen nu is van mijn AVG anti-Virus programma het Resident Shield niet meer actief, heeft dat iets met het bovenstaande te maken?
 • Automatische updates staat nu wel ingeschakeld!!

  Alleen nu is de virusbeveiliging uitgeschakeld. En ook het Resident Shield van AVG Anti-Virus.
  Hoe kan ik dit oplossen?
 • Verwijder AVG en installeer het opnieuw, plaats ook een nieuw hijackthis log.
 • Alle dingen van het beveiligingscentrum zijn nu ingeschakeld:D

  Hier nog een Hijack log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:06:06, on 3-1-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20935)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe
  C:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe


  End of file - 6827 bytes
 • Ik heb tot nu toe geen rare meldingen meer gekregen of iets dergelijks. :D
  Ook is alles weer ingeschakeld in het Windows Beveiligingscentrum.

  Zitten er nog rare dingen tussen de Hijackthis log?

  Moet ik trouwens vanaf nu al die programmatjes als Hijackthislog, Malwarebytes' Anti-Malware en GV_Killer op de computer houden? Of kan ik deze verwijderen?

  Alvast super bedankt!
 • Fijn dat alles het nu doet, doe nog even dit:

  Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

  Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

  Dubbelklik op

  ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad Main, plaats je een vinkje bij Select All.
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:

  Klik op tabblad Firefox, plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No.
  (dit haalt het vinkje weer weg bij Firefox saved passwords)
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:

  Klik op tabblad Opera, plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No.
  Klik op de knop Empty Selected.
  Ga naar het tabblad Main en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.3. Je mag alle gebruikte tools en aangemaakte mappen terug verwijderen.


  Schakel ook systeemherstel uit:

  - Ga naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Klik in de linkerhelft van het venster op "Instellingen van systeemherstel".
  - Zet een vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Windows vraagt of je dat zeker weet.
  - Klik "Ja".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op.
  - Ga weer naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Je krijgt de melding: "Systeemherstel is uitgeschakeld. Wilt u systeemherstel nu inschakelen?"
  - Klik "Ja".
  - Verwijder het vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op
  - Er is nu een nieuw schoon herstel punt aangemaakt
 • Ik heb het bovenstaande uitgevoerd.

  Kan ik nu al de bovenstaande programma's verwijderen, of is het verstandiger deze op de computer te houden?

  Nogmaals erg bedankt voor uw hulp en tijd!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.