Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Traag I.E. + askbardis + Vundo

Anoniem
None
18 antwoorden
 • Hallo,

  Na begin dit jaar windows opnieuw te hebben geinstalleerd heb ik last van het virtumonde virus. Na het openen van I.E. vraagt zonealarm ook steeds of askservice toegang mag krijgen. Geef ik deze toestemming niet dan is I.E. zeer traag. Ik heb al van alles uitgevogeld, o.a. anti malware gedraaid maar het gaat nog niet van harte.
  Hieronder alvast een logfile van HJT geplaatst, is er misschien iemand die mij hiermee wil helpen dit op te lossen?


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 14:33:17, on 10-1-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20861)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {1955965E-53BB-4ABD-B261-690792CD1C0E} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {19FD8C3A-B75E-4FB4-A734-17B2909AE3B0} - (no file)
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {59DAA659-627C-4F9A-9F64-E86E4B7ECBB5} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {87914D54-3A02-46D9-9D5A-33535568FA03} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {91ee37fe-724d-4c4d-9f77-32ecaab54d4b} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
  O2 - BHO: (no name) - {D0115063-AAED-4AC4-8A36-00090FD61A11} - (no file)
  O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced WindowsCare] "C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: &Block This Image (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html
  O8 - Extra context menu item: &Blokkeer dit figuur (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com
  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
  O20 - AppInit_DLLs: ekxhwu.dll cfeoby.dll isyuxm.dll nyclnc.dll
  O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  End of file - 7997 bytes


  Alvast bedankt,

  Jan.
 • Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:b3163388f5]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: (no name) - {1955965E-53BB-4ABD-B261-690792CD1C0E} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {19FD8C3A-B75E-4FB4-A734-17B2909AE3B0} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {59DAA659-627C-4F9A-9F64-E86E4B7ECBB5} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {87914D54-3A02-46D9-9D5A-33535568FA03} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {91ee37fe-724d-4c4d-9f77-32ecaab54d4b} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {D0115063-AAED-4AC4-8A36-00090FD61A11} - (no file)
  O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O20 - AppInit_DLLs: ekxhwu.dll cfeoby.dll isyuxm.dll nyclnc.dll
  O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe[/b:b3163388f5]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

  [b:b3163388f5]@ECHO OFF
  IF EXIST log.txt DEL log.txt
  ECHO Deleting files>>log.txt
  taskkill /f /im AskService.exe
  FOR %%g in (
  C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe) DO (
  IF EXIST %%g (
  ATTRIB -r -s -h %%g
  DEL %%g
  IF EXIST %%g (
  ECHO %%g not deleted>>log.txt
  ) ELSE (
  ECHO %%g deleted>>log.txt)
  ) ELSE (
  ECHO %%g not found>>log.txt))
  START NOTEPAD.EXE log.txt[/b:b3163388f5]


  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.
  Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.

  Download [b:b3163388f5] en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op [b:b3163388f5]mbam-setup.exe[/b:b3163388f5] om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:b3163388f5]
  [*:b3163388f5]Update MalwareBytes' Anti-Malware
  [*:b3163388f5]Start MalwareBytes' Anti-Malware
  [/list:u:b3163388f5]Klik daarna op "[b:b3163388f5]Voltooien[/b:b3163388f5]".
  Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:b3163388f5]
  [*:b3163388f5]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:b3163388f5]Instellingen[/b:b3163388f5]".
  [*:b3163388f5]Vink hier aan: "[b:b3163388f5]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:b3163388f5]".
  [*:b3163388f5]Ga daarna naar het tabblad "[b:b3163388f5]Scanner[/b:b3163388f5]", kies hier voor "[b:b3163388f5]Snelle Scan[/b:b3163388f5]".
  [*:b3163388f5]Druk vervolgens op "[b:b3163388f5]Scannen[/b:b3163388f5]" om de scan te starten.
  [*:b3163388f5]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  [*:b3163388f5]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:b3163388f5]OK[/b:b3163388f5], daarna "[b:b3163388f5]Bekijk Resultaten[/b:b3163388f5]" om de resultaten te zien.
  [*:b3163388f5]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:b3163388f5]Verwijder geselecteerde[/b:b3163388f5]".
  [*:b3163388f5]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [/list:u:b3163388f5]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:b3163388f5]Logs[/b:b3163388f5]" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis
 • Hier de log van Malware:


  Malwarebytes' Anti-Malware 1.32
  Database versie: 1638
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  10-1-2009 20:38:32
  mbam-log-2009-01-10 (20-38-32).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 64507
  Verstreken tijd: 5 minute(s), 39 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)


  Hier de log van HJT:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:44:02, on 10-1-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20861)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced WindowsCare] "C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: &Block This Image (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html
  O8 - Extra context menu item: &Blokkeer dit figuur (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com
  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  End of file - 7009 bytes


  Hij lijkt nu al een stuk beter te reageren en Malware kon ook niks meer vinden. Wat moet ik met het kladblokbestandje doen, dat is mij niet geheel duidelijk?

  Gr. Jan.
 • Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:88b1279900]O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user')[/b:88b1279900]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Ik heb de instructies van wat je met kladblok moest doen wat duidelijker gemaakt, zie mijn vorige bericht :wink: .  Download combofix.exe van deze site: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
  ComboFix zal wanneer de Recovery Console niet geïnstalleerd is, voorstellen om deze te downloaden en te installeren. Sta dit toe.
  Wanneer de Recovery Console geïnstalleerd is, laat je ComboFix de computer scannen.
  Wanneer ComboFix klaar is, dit kan eventueel na een reboot zijn, opent er een logfile (combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.
 • We moesten vanmiddag er even tussenuit vandaar dat het even heeft geduurd maar hier is het HJT log:


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:53:32, on 11-1-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20861)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced WindowsCare] "C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: &Block This Image (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html
  O8 - Extra context menu item: &Blokkeer dit figuur (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com
  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  End of file - 6701 bytes
  [u:1cd6d2bb72][b:1cd6d2bb72][i:1cd6d2bb72]Hier het log van Combofix:[/[/i:1cd6d2bb72][/b:1cd6d2bb72]u]


  ComboFix 09-01-10.03 - jan xxxxx 2009-01-11 10:35:35.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.1023.594 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Mijn documenten\ComboFix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  * Resident AV is active

  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\documents and settings\Application Data\inst.exe
  c:\documents and settings\Application Data\rbap550.dll
  c:\windows\system32\gvxgdhsp.ini
  c:\windows\system32\iurqwkws.ini
  c:\windows\system32\tyrlpktb.ini

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-12-11 to 2009-01-11 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-01-10 20:59 . 2009-01-10 20:59 <DIR> dr-h—– c:\documents and settings\Onlangs geopend
  2009-01-10 20:57 . 2009-01-10 20:57 <DIR> d——– c:\program files\CCleaner
  2009-01-10 20:57 . 2009-01-10 20:57 3,165,824 –a—— c:\program files\ccsetup215.exe
  2009-01-10 19:23 . 1998-10-22 05:01 1,888,744 –a—— c:\windows\system32\vcl40.bpl
  2009-01-10 19:23 . 1998-08-05 00:00 122,128 –a—— c:\windows\system32\VB6IT.DLL
  2009-01-10 19:23 . 1999-06-03 00:00 101,888 –a—— c:\windows\system32\VB6STKIT.DLL
  2009-01-10 19:23 . 1998-06-17 05:00 18,944 –a—— c:\windows\system32\borlndmm.dll
  2009-01-10 19:22 . 2009-01-10 19:22 <DIR> d——– c:\documents and settings\WINDOWS
  2009-01-10 19:22 . 1997-08-26 12:06 315,904 –a—— c:\windows\IsUninst.exe
  2009-01-10 13:51 . 2009-01-10 13:54 <DIR> d——– c:\program files\Enigma Software Group
  2009-01-10 12:25 . 2009-01-10 12:35 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Nero
  2009-01-10 12:05 . 2009-01-10 12:05 4,757 –a—— c:\windows\Irremote.ini
  2009-01-10 12:03 . 2009-01-10 12:03 <DIR> d——– c:\program files\Windows Sidebar
  2009-01-10 11:46 . 2009-01-10 12:21 <DIR> d——– c:\program files\Common Files\Nero
  2009-01-07 19:11 . 2006-08-13 13:51 11,134 –a—— c:\windows\system32\msvcr20.dll
  2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:22 <DIR> d——– c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:21 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Malwarebytes
  2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:21 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Malwarebytes
  2009-01-05 22:21 . 2009-01-04 18:38 38,496 –a—— c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2009-01-05 22:21 . 2009-01-04 18:38 15,504 –a—— c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2009-01-04 18:07 . 2009-01-10 10:30 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Google Updater
  2009-01-04 14:23 . 2009-01-04 14:23 <DIR> d——– c:\program files\Trend Micro
  2009-01-04 13:01 . 2009-01-04 13:01 151 –a—— c:\windows\PhotoSnapViewer.INI
  2009-01-03 15:03 . 2009-01-03 15:03 0 –a—— c:\windows\nsreg.dat
  2009-01-03 14:49 . 2009-01-03 14:49 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Webroot
  2009-01-03 11:18 . 2009-01-03 11:18 <DIR> d——– C:\NVIDIA
  2009-01-02 19:03 . 2009-01-02 19:03 196,608 –a—— c:\windows\system32\avisynth.dll
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 414,272 –a—— c:\windows\system32\DivXc32f.dll
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 414,272 –a—— c:\windows\system32\DivXc32.dll
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 291,408 –a—— c:\windows\system32\DivXa32.acm
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 240,400 –a—— c:\windows\system32\DivX_c32.ax
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 33,280 –a—— c:\windows\system32\HUFFYUV.DLL
  2009-01-01 15:23 . 2009-01-01 15:23 <DIR> d——– c:\program files\Adblock Pro
  2009-01-01 15:23 . 2009-01-01 15:23 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Adblock Pro
  2009-01-01 14:01 . 2009-01-10 14:18 <DIR> d——– c:\program files\AskBarDis
  2009-01-01 14:00 . 2009-01-01 14:00 <DIR> d——– c:\program files\Zone Labs
  2009-01-01 14:00 . 2008-11-13 15:18 1,221,008 –a—— c:\windows\system32\zpeng25.dll
  2009-01-01 14:00 . 2009-01-11 10:40 348,371 –a—— c:\windows\system32\vsconfig.xml
  2009-01-01 14:00 . 2009-01-01 14:00 4,212 –ah—– c:\windows\system32\zllictbl.dat
  2008-12-31 18:57 . 2008-12-31 18:57 95 –a—— c:\windows\wininit.ini
  2008-12-31 18:19 . 2008-12-31 18:19 <DIR> d——– C:\NV25002720.TMP
  2008-12-31 18:19 . 2008-12-31 18:19 <DIR> d——– C:\NV19121840.TMP
  2008-12-31 18:18 . 2008-12-31 18:18 <DIR> d——– C:\NV38322812.TMP
  2008-12-31 18:18 . 2008-12-31 18:18 <DIR> d——– C:\NV15402232.TMP
  2008-12-31 15:49 . 2008-12-31 15:49 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Lavasoft
  2008-12-31 14:48 . 2009-01-05 22:10 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Spybot - Search & Destroy
  2008-12-31 14:30 . 2006-10-26 19:56 32,592 –a—— c:\windows\system32\msonpmon.dll
  2008-12-31 14:29 . 2008-12-31 14:29 <DIR> d——– c:\program files\Microsoft Works
  2008-12-31 14:27 . 2008-12-31 14:27 <DIR> d——– c:\program files\Microsoft.NET
  2008-12-31 14:26 . 2008-12-31 14:26 <DIR> d——– c:\program files\Microsoft Visual Studio 8
  2008-12-31 14:24 . 2009-01-10 13:03 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Microsoft Help
  2008-12-30 15:29 . 2008-12-30 15:30 <DIR> d——– c:\program files\aida32pe_393
  2008-12-30 15:20 . 2009-01-01 14:46 <DIR> d——– c:\program files\A1Click Ultra PC Cleaner
  2008-12-30 14:46 . 2008-12-30 14:56 2,516 –ahs—- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\KGyGaAvL.sys
  2008-12-30 14:46 . 2008-12-30 14:46 8 -r-hs—- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\D6A83A6613.sys
  2008-12-30 14:42 . 2008-12-30 14:42 <DIR> d——– c:\program files\Common Files\Protexis
  2008-12-30 14:42 . 2008-12-30 14:45 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Corel
  2008-12-30 14:39 . 2008-12-30 14:42 <DIR> d——– c:\program files\Corel
  2008-12-30 14:38 . 2008-12-30 14:38 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\InstallShield
  2008-12-30 12:44 . 2008-12-26 14:30 86 –a—— c:\documents and settings\DelBFE.bat
  2008-12-29 14:20 . 2008-12-30 11:18 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\NOS
  2008-12-29 14:19 . 2008-12-29 14:19 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\AdobeUM
  2008-12-29 14:02 . 2009-01-08 19:52 69 –a—— c:\windows\NeroDigital.ini
  2008-12-29 13:50 . 2009-01-10 12:25 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Ahead
  2008-12-29 13:49 . 2008-12-29 13:49 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Ahead
  2008-12-29 13:43 . 2009-01-10 12:04 <DIR> d——– c:\program files\Nero
  2008-12-29 13:43 . 2009-01-10 11:57 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Nero
  2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 512,096 –a—— c:\windows\system32\drivers\amon.sys
  2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 298,104 –a—— c:\windows\system32\imon.dll
  2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 15,424 –a—— c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys
  2008-12-29 11:48 . 2005-10-11 15:21 1,077,344 –a—— c:\windows\system32\mscomctl.ocx
  2008-12-28 16:10 . 2008-12-28 16:10 2,188,566 –a—— c:\program files\GrabIt172b3.exe
  2008-12-28 13:23 . 2009-01-10 21:20 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\GrabIt
  2008-12-28 13:18 . 2008-12-28 13:18 <DIR> d——– C:\NV1961080.TMP
  2008-12-28 13:18 . 2008-12-28 13:18 <DIR> d——– C:\NV1220640.TMP
  2008-12-28 13:14 . 2004-06-03 03:40 294,400 –a—— c:\windows\system32\idecoi.dll
  2008-12-28 13:14 . 2004-05-20 03:11 172,032 -ra—— c:\windows\system32\nvuide.exe
  2008-12-28 13:14 . 2004-06-03 03:40 79,360 -ra—— c:\windows\system32\drivers\nvatabus.sys
  2008-12-28 13:14 . 2004-03-20 19:30 464 -ra—— c:\windows\system32\nvide.nvu
  2008-12-28 11:52 . 2008-12-28 11:52 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\VanDale
  2008-12-27 17:54 . 2000-03-29 07:17 5,824 –a—— c:\windows\system32\drivers\ASUSHWIO.SYS
  2008-12-27 17:54 . 2008-12-31 18:14 4,839 –a—— c:\windows\Ascd_tmp.ini
  2008-12-27 15:20 . 2008-12-30 14:47 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Corel
  2008-12-27 13:50 . 2006-01-04 09:12 77,824 -ra—— c:\windows\system32\HPZIDS01.dll
  2008-12-27 13:50 . 2006-04-10 14:03 38,400 –a—— c:\windows\system32\hpz3l054.dll
  2008-12-27 10:47 . 2008-12-27 10:47 <DIR> d——– c:\documents and settings\JA~1VOL\LOCALS~1
  2008-12-27 10:47 . 2008-12-27 10:47 <DIR> d——– c:\documents and settings\JA~1VOL
  2008-12-27 10:29 . 2008-12-27 10:29 <DIR> d——– c:\program files\support.com
  2008-12-27 10:29 . 2008-12-27 10:29 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Support.com
  2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:15 172,416 –a—— c:\windows\system32\drivers\kmixer.sys
  2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 21:09 142,592 –a—— c:\windows\system32\drivers\aec.sys
  2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:47 83,072 –a—— c:\windows\system32\drivers\wdmaud.sys
  2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:45 60,800 –a—— c:\windows\system32\drivers\sysaudio.sys
  2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:15 56,576 –a—— c:\windows\system32\drivers\swmidi.sys
  2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:15 52,864 –a—— c:\windows\system32\drivers\DMusic.sys
  2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:09 7,552 –a—— c:\windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
  2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:15 6,272 –a—— c:\windows\system32\drivers\splitter.sys
  2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:09 5,376 –a—— c:\windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
  2008-12-26 15:17 . 2008-04-14 21:32 21,504 –a—— c:\windows\system32\hidserv.dll
  2008-12-26 15:17 . 2008-04-13 23:09 4,992 –a—— c:\windows\system32\drivers\MSPQM.sys
  2008-12-26 15:17 . 2001-08-17 20:59 3,072 –a—— c:\windows\system32\drivers\audstub.sys
  2008-12-26 15:17 . 2008-04-13 23:15 2,944 –a—— c:\windows\system32\drivers\drmkaud.sys
  2008-12-26 15:16 . 2008-04-13 23:17 25,856 –a—— c:\windows\system32\drivers\usbprint.sys
  2008-12-26 15:15 . 2008-03-21 12:35 146,048 –a—— c:\windows\system32\drivers\portcls.sys
  2008-12-26 15:15 . 2008-04-14 21:33 129,536 –a—— c:\windows\system32\ksproxy.ax
  2008-12-26 15:15 . 2008-04-13 23:15 60,160 –a—— c:\windows\system32\drivers\drmk.sys
  2008-12-26 15:15 . 2008-04-14 21:04 58,112 –a—— c:\windows\system32\drivers\redbook.sys
  2008-12-26 15:15 . 2008-04-13 23:15 10,624 –a—— c:\windows\system32\drivers\gameenum.sys
  2008-12-26 15:15 . 2008-04-14 21:32 4,096 –a—— c:\windows\system32\ksuser.dll
  2008-12-26 15:15 . 2001-08-17 21:00 2,944 –a—— c:\windows\system32\drivers\msmpu401.sys
  2008-12-26 15:14 . 2008-04-14 21:32 4,274,816 –a—— c:\windows\system32\nv4_disp.dll
  2008-12-26 15:14 . 2008-04-13 21:04 1,897,408 –a—— c:\windows\system32\drivers\nv4_mini.sys
  2008-12-26 15:13 . 2008-04-14 21:32 76,288 –a—— c:\windows\system32\usbui.dll
  2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 14:21 <DIR> d–h—– c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Sjablonen
  2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d–h—– c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Onlangs geopend
  2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d–h—– c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Netwerkprinteromgeving
  2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d——– c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Mijn documenten
  2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> dr——- c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Menu Start
  2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d——– c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Favorieten
  2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d——– c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Bureaublad
  2008-12-26 15:10 . 2009-01-11 10:33 <DIR> d–h—– c:\documents and settings\Default User.WINDOWS
  2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d–h—– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Sjablonen
  2008-12-26 15:10 . 2009-01-10 13:54 <DIR> dr——- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Menu Start
  2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Favorieten
  2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 14:23 <DIR> dr——- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Documenten

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-01-04 23:11 ——— d—–w c:\program files\Hitman Pro
  2009-01-04 19:35 ——— d—–w c:\program files\Eset
  2009-01-04 17:09 ——— d—–w c:\program files\Google
  2009-01-02 17:55 ——— d—–w c:\program files\Windows Media Connect 2
  2009-01-01 13:46 ——— d—–w c:\program files\PowerISO
  2008-12-31 13:55 ——— d—–w c:\program files\Spybot - Search & Destroy
  2008-12-31 13:28 ——— d—–w c:\program files\MSBuild
  2008-12-30 14:23 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
  2008-12-30 13:43 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Corel
  2008-12-29 13:23 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Adobe
  2008-12-29 12:48 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Ahead
  2008-12-28 15:11 ——— d—–w c:\program files\GrabIt
  2008-12-27 17:14 ——— d—–r c:\program files\Volvo
  2008-12-27 09:47 ——— d—–w c:\program files\Browser Mouse
  2008-12-22 09:15 ——— d—–w c:\documents and settings\Application Data\GrabIt
  2008-12-21 12:44 ——— d—–w c:\program files\MagicISO
  2008-11-29 17:02 ——— d—–w c:\program files\Spyware Doctor
  2008-11-22 16:39 ——— d—–w c:\program files\world atlas
  2008-11-21 19:20 ——— d—–w c:\documents and settings\Application Data\Malwarebytes
  2008-11-21 17:57 ——— d—–w c:\documents and settings\Application Data\AdobeUM
  2008-11-16 21:16 ——— d—–w c:\program files\AltBinz
  2008-11-16 21:15 ——— d—–w c:\program files\Belastingdienst
  2008-11-12 18:54 ——— d—–w c:\documents and settings\Application Data\Web Page Maker
  2008-11-12 18:50 ——— d—–w c:\program files\Web Page Maker
  2008-06-28 11:13 47,360 -c–a-w c:\documents and settings\Application Data\pcouffin.sys
  2007-06-25 18:38 3,105,517 -c–a-w c:\program files\SABnzbd-0.2.5-w32.exe
  2006-04-18 18:50 2,216 -c–a-w c:\documents and settings\Application Data\ViewerApp.dat
  2005-11-30 19:20 2,990,512 -c–a-w c:\program files\hitmanpro231.exe
  2005-11-12 14:40 3,200,856 -c–a-w c:\program files\hitmanpro221.exe
  2005-11-09 19:16 13,975,118 -c–a-w c:\program files\VSP80EN.exe
  2005-11-07 21:01 4,632,749 -c–a-w c:\program files\DeepsightExtractorInstaller44.zip
  2005-11-07 20:54 4,229,261 -c–a-w c:\program files\aawseplus.exe
  2005-10-30 10:56 11,121,192 -c–a-w c:\program files\DivXPlay.exe
  2005-10-01 18:16 13,697,817 -c–a-w c:\program files\klcodec254f.exe
  2005-09-25 12:55 680,571 -c–a-w c:\program files\xace26.exe
  2005-03-31 06:16 2,884,878 -c–a-w c:\program files\CdCoverCreator-Setup-2.4.exe
  2000-09-24 11:03 388 -c–a-w c:\program files\file_id.diz
  2000-09-23 23:27 33,554,896 -c–a-w c:\program files\fo-psp7.exe
  2007-12-23 20:34 61,038 -c–a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jar50.dll
  2007-12-23 20:34 49,256 -c–a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jsd3250.dll
  2007-12-23 20:34 166,000 -c–a-w c:\program files\mozilla firefox\components\xpinstal.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]
  "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-06-27 152872]
  "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-15 15360]
  "SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-09-16 1833296]
  "SpySweeper"="c:\program files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" [2005-12-14 3404800]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "FLMOFFICE4DMOUSE"="c:\program files\Browser MOUSE\mouse32a.exe" [2008-12-27 360448]
  "nod32kui"="c:\program files\Eset\nod32kui.exe" [2008-12-29 949376]
  "NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672]
  "Corel File Shell Monitor"="c:\program files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe" [2008-08-18 16712]
  "ZoneAlarm Client"="c:\program files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2008-11-13 981904]
  "Advanced WindowsCare"="c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" [2006-08-22 887808]
  "Corel Photo Downloader"="c:\program files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" [2008-08-18 532808]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
  "VIDC.HFYU"= huffyuv.dll
  "vidc.DIV3"= DivXc32.dll
  "vidc.DIV4"= DivXc32f.dll
  "msacm.divxa32"= DivXa32.acm

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 nwprovau

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]
  "DisableMonitoring"=dword:00000001

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
  "EnableFirewall"= 0 (0x0)

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe"=
  "c:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"=

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
  "9768:TCP"= 9768:TCP:BitComet 9768 TCP
  "9768:UDP"= 9768:UDP:BitComet 9768 UDP

  R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [2008-12-29 15424]
  S4 ASKService;ASKService;c:\program files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe [2009-01-01 464264]

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{e2b24d3b-d1d2-11dd-9bc7-806d6172696f}]
  \Shell\AutoRun\command - e:\bin\Assetup.exe
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2009-01-10 c:\windows\Tasks\Advanced WindowsCare.job
  - c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\AutoCare.exe [2006-08-04 14:32]

  2009-01-10 c:\windows\Tasks\AwcUpdate.job
  - c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\AutoUpdate.exe [2006-08-22 00:16]

  2009-01-11 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job
  - c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-01-04 18:07]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/
  IE: &Block This Image (ABP) - c:\program files\Adblock Pro\blockimg.html
  IE: &Blokkeer dit figuur (ABP) - c:\program files\Adblock Pro\blockimg.html
  IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  IE: {{E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - {7685B225-8229-4321-BA13-A24485B0A760} - c:\program files\Adblock Pro\AdblockPro.dll
  LSP: c:\windows\system32\imon.dll
  .

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2009-01-11 10:40:10
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————

  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(712)
  c:\windows\system32\cscui.dll

  - - - - - - - > 'lsass.exe'(768)
  c:\windows\system32\imon.dll
  c:\program files\Eset\pr_imon.dll
  .
  ———————— Andere Aktieve Processen ————————
  .
  c:\windows\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  c:\program files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  c:\program files\Eset\nod32krn.exe
  c:\program files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2009-01-11 10:42:36 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-11 09:42:33

  Pre-Run: 28.082.044.928 bytes beschikbaar
  Post-Run: 29,999,046,656 bytes beschikbaar

  WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe
  [boot loader]
  timeout=2
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

  289


  [i:1cd6d2bb72]En nog een copietje van het kladblokbestandje:[/[/u:1cd6d2bb72]b][/i:1cd6d2bb72]

  Deleting files
  C:\Program not found
  Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe not found


  Askbar had ik al verwijderd uit de program files.
  Wat denk je ervan, kan het er weer mee door?

  Ik wil je wel alvast bedanken voor de energie die je er ingestoken hebt, zoiets is voor mij nooit uit te vinden wat je allemaal moet verwijderen.

  Groeten Jan.
 • Graag gedaan Jan, ik ga het voor je analyseren moet eerst dit weten:
  Heb je bewust je accountnaam WINDOWS genoemd?
  Ben je er van op de hoogte dar een een account op jouw computer is die WINDOWS heet?
 • Ik heb nou ook weer niet zo heel veel verstand van computers, ik gebruik hem meer om wat te internetten en downloaden enz. Als ik dus een account heb met de naam windows dan is dat zeker niet bewust gedaan en ik begrijp uit je vraag dat dat niet een handige zet is geweest?
  Waar zie je die account staan trouwens, ik denk dat eea ontstaan is met het opnieuw installeren. Ik ben toen wel wat aan het klooien geweest, was voor mij de eerste keer dat ik windows opnieuw erop heb gezet en was al blij dat ik het spul weer aan de praat kreeg….

  Groet Jan.
 • Sorry Jan dat het wat langer duurde dan normaal, maar ik moest even iets navragen over jouw log.


  Ga naar Virustotal.com
  Upload het volgende bestand door het volgende te kopiëren/plakken (dus niet via "Bladeren…" opzoeken!): [b:45a0f72255]c:\documents and settings\DelBFE.bat[/b:45a0f72255]
  Wacht totdat het resultaat verschijnt. Post dit mee in je volgende reactie


  Open een kladblokbestand.
  Kopieer de onderstaande code, en plak deze in het kladblokbestand.

 • Dit zegt virustotal:

  0 bytes size received / Se ha recibido un archivo vacio

  Het log van Combofix:

  ComboFix 09-01-17.01 - 2009-01-17 17:50:12.3 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.1023.584 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Bureaublad\ComboFix.exe
  gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Bureaublad\CFScript.txt
  AV: ESET NOD32 antivirus systeem 2.70 *On-access scanning disabled* (Outdated)
  FW: ZoneAlarm Firewall *disabled*
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  * Resident AV is active


  FILE ::
  c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\D6A83A6613.sys
  C:\NV1220640.TMP
  C:\NV15402232.TMP
  C:\NV19121840.TMP
  C:\NV1961080.TMP
  C:\NV25002720.TMP
  C:\NV38322812.TMP
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\D6A83A6613.sys

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  ——-\Legacy_ASKSERVICE
  ——-\Service_ASKService


  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-12-17 to 2009-01-17 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-01-16 18:50 . 2009-01-17 17:14 <DIR> d——– c:\program files\NOS
  2009-01-14 22:30 . 2009-01-16 18:48 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Google Updater
  2009-01-13 22:37 . 2009-01-13 22:37 <DIR> d——– c:\program files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2
  2009-01-13 22:36 . 2009-01-13 22:36 <DIR> d——– c:\program files\MSXML 4.0
  2009-01-13 22:36 . 2009-01-13 22:40 1,374 –a—— c:\windows\imsins.BAK
  2009-01-13 22:34 . 2009-01-17 17:52 <DIR> dr-h—– c:\documents and settings\Onlangs geopend
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 6,068,224 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll
  2009-01-13 20:04 . 2007-04-17 10:32 2,455,488 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ieapfltr.dat
  2009-01-13 20:04 . 2007-03-08 06:11 1,032,192 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll.mui
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 459,264 —–c— c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 380,928 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ieapfltr.dll
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 267,776 —–c— c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 63,488 —–c— c:\windows\system32\dllcache\icardie.dll
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 52,224 —–c— c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 13:46 13,824 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ieudinit.exe
  2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,193,536 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe
  2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,149,888 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe
  2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,070,400 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe
  2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,028,544 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe
  2009-01-13 19:56 . 2008-10-24 12:41 455,936 —–c— c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys
  2009-01-12 21:34 . 2009-01-12 21:34 <DIR> d——– c:\documents and settings\Web Page Maker
  2009-01-12 21:34 . 2009-01-12 21:46 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Web Page Maker
  2009-01-12 21:12 . 2009-01-12 21:12 146,650 –a—— c:\windows\system32\BuzzingBee.wav
  2009-01-12 21:12 . 2009-01-12 21:12 125,690 –a—— c:\windows\system32\LoopyMusic.wav
  2009-01-12 21:06 . 2004-06-18 09:32 15,684,608 -ra—— c:\windows\system32\ALSNDMGR.CPL
  2009-01-12 21:06 . 2004-06-18 09:15 7,506,432 -ra—— c:\windows\system32\RTLCPL.EXE
  2009-01-12 21:06 . 2002-11-21 08:07 765,952 -ra—— c:\windows\system\crlds3d.dll
  2009-01-12 21:06 . 2004-06-21 09:53 626,204 -ra—— c:\windows\system32\drivers\ALCXWDM.SYS
  2009-01-12 21:06 . 2004-02-24 04:08 400,384 -ra—— c:\windows\system32\drivers\ALCXSENS.SYS
  2009-01-12 21:06 . 2004-02-09 08:18 155,648 -ra—— c:\windows\system32\RTLCPAPI.dll
  2009-01-12 21:06 . 2002-02-05 06:54 141,016 -ra—— c:\windows\system32\ALSNDMGR.WAV
  2009-01-12 21:06 . 2004-06-18 09:31 67,584 -ra—— c:\windows\SOUNDMAN.EXE
  2009-01-12 21:06 . 2003-08-19 12:36 65,536 –a–c— c:\windows\system32\dllcache\a3d.dll
  2009-01-12 21:06 . 2003-08-19 12:36 65,536 -ra—— c:\windows\system32\Audio3D.dll
  2009-01-12 21:06 . 2003-08-19 12:36 65,536 -ra—— c:\windows\system32\a3d.dll
  2009-01-12 07:59 . 2009-01-12 07:59 <DIR> d——– c:\program files\GetData
  2009-01-12 07:58 . 2009-01-12 08:03 <DIR> d-a—— c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TEMP
  2009-01-11 20:35 . 2009-01-12 20:27 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Uniblue
  2009-01-11 20:35 . 2009-01-12 20:27 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\DriverScanner
  2009-01-11 20:18 . 2009-01-11 20:18 <DIR> d——– c:\program files\iXi Tools
  2009-01-11 10:31 . 2009-01-11 10:32 2,915,194 -ra—— c:\documents and settings\ComboFix.exe
  2009-01-10 21:02 . 2009-01-10 21:02 45,820 –a—— c:\documents and settings\cc_20090110_210222.reg
  2009-01-10 20:57 . 2009-01-10 20:57 <DIR> d——– c:\program files\CCleaner
  2009-01-10 20:57 . 2009-01-10 20:57 3,165,824 –a—— c:\program files\ccsetup215.exe
  2009-01-10 19:23 . 1998-10-22 05:01 1,888,744 –a—— c:\windows\system32\vcl40.bpl
  2009-01-10 19:23 . 1998-08-05 00:00 122,128 –a—— c:\windows\system32\VB6IT.DLL
  2009-01-10 19:23 . 1999-06-03 00:00 101,888 –a—— c:\windows\system32\VB6STKIT.DLL
  2009-01-10 19:23 . 1998-06-17 05:00 18,944 –a—— c:\windows\system32\borlndmm.dll
  2009-01-10 19:22 . 1997-08-26 12:06 315,904 –a—— c:\windows\IsUninst.exe
  2009-01-10 13:51 . 2009-01-10 13:54 <DIR> d——– c:\program files\Enigma Software Group
  2009-01-10 12:25 . 2009-01-12 21:33 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Nero
  2009-01-10 12:05 . 2009-01-10 12:05 4,757 –a—— c:\windows\Irremote.ini
  2009-01-10 12:03 . 2009-01-10 12:03 <DIR> d——– c:\program files\Windows Sidebar
  2009-01-10 11:46 . 2009-01-10 12:21 <DIR> d——– c:\program files\Common Files\Nero
  2009-01-07 19:11 . 2006-08-13 13:51 11,134 –a—— c:\windows\system32\msvcr20.dll
  2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:22 <DIR> d——– c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:21 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Malwarebytes
  2009-01-05 22:21 . 2009-01-04 18:38 38,496 –a—— c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2009-01-05 22:21 . 2009-01-04 18:38 15,504 –a—— c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2009-01-04 14:23 . 2009-01-04 14:23 <DIR> d——– c:\program files\Trend Micro
  2009-01-04 13:01 . 2009-01-04 13:01 151 –a—— c:\windows\PhotoSnapViewer.INI
  2009-01-03 15:03 . 2009-01-03 15:03 0 –a—— c:\windows\nsreg.dat
  2009-01-03 14:49 . 2009-01-03 14:49 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Webroot
  2009-01-03 11:18 . 2009-01-03 11:18 <DIR> d——– C:\NVIDIA
  2009-01-02 19:03 . 2009-01-02 19:03 196,608 –a—— c:\windows\system32\avisynth.dll
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 414,272 –a—— c:\windows\system32\DivXc32f.dll
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 414,272 –a—— c:\windows\system32\DivXc32.dll
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 291,408 –a—— c:\windows\system32\DivXa32.acm
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 240,400 –a—— c:\windows\system32\DivX_c32.ax
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 33,280 –a—— c:\windows\system32\HUFFYUV.DLL
  2009-01-01 15:23 . 2009-01-01 15:23 <DIR> d——– c:\program files\Adblock Pro
  2009-01-01 15:23 . 2009-01-01 15:23 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Adblock Pro
  2009-01-01 14:01 . 2009-01-10 14:18 <DIR> d——– c:\program files\AskBarDis
  2009-01-01 14:00 . 2009-01-01 14:00 <DIR> d——– c:\program files\Zone Labs
  2009-01-01 14:00 . 2008-11-13 15:18 1,221,008 –a—— c:\windows\system32\zpeng25.dll
  2009-01-01 14:00 . 2009-01-17 17:54 348,371 –a—— c:\windows\system32\vsconfig.xml
  2009-01-01 14:00 . 2009-01-01 14:00 4,212 –ah—– c:\windows\system32\zllictbl.dat
  2008-12-31 18:57 . 2008-12-31 18:57 95 –a—— c:\windows\wininit.ini
  2008-12-31 18:19 . 2008-12-31 18:19 <DIR> d——– C:\NV25002720.TMP
  2008-12-31 18:19 . 2008-12-31 18:19 <DIR> d——– C:\NV19121840.TMP
  2008-12-31 18:18 . 2008-12-31 18:18 <DIR> d——– C:\NV38322812.TMP
  2008-12-31 18:18 . 2008-12-31 18:18 <DIR> d——– C:\NV15402232.TMP
  2008-12-31 15:49 . 2008-12-31 15:49 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Lavasoft
  2008-12-31 14:48 . 2009-01-05 22:10 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Spybot - Search & Destroy
  2008-12-31 14:30 . 2006-10-26 19:56 32,592 –a—— c:\windows\system32\msonpmon.dll
  2008-12-31 14:29 . 2008-12-31 14:29 <DIR> d——– c:\program files\Microsoft Works
  2008-12-31 14:27 . 2008-12-31 14:27 <DIR> d——– c:\program files\Microsoft.NET
  2008-12-31 14:26 . 2008-12-31 14:26 <DIR> d——– c:\program files\Microsoft Visual Studio 8
  2008-12-31 14:24 . 2009-01-16 20:11 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Microsoft Help
  2008-12-30 15:29 . 2008-12-30 15:30 <DIR> d——– c:\program files\aida32pe_393
  2008-12-30 15:20 . 2009-01-01 14:46 <DIR> d——– c:\program files\A1Click Ultra PC Cleaner
  2008-12-30 14:56 . 2008-12-30 14:56 <DIR> d——– c:\documents and settings\Mijn Corel-presentaties
  2008-12-30 14:46 . 2008-12-30 14:56 2,516 –ahs—- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\KGyGaAvL.sys
  2008-12-30 14:42 . 2008-12-30 14:42 <DIR> d——– c:\program files\Common Files\Protexis
  2008-12-30 14:39 . 2008-12-30 14:42 <DIR> d——– c:\program files\Corel
  2008-12-30 14:38 . 2008-12-30 14:38 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\InstallShield
  2008-12-30 12:44 . 2008-12-26 14:30 86 –a—— c:\documents and settings\DelBFE.bat
  2008-12-29 14:20 . 2009-01-17 17:14 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\NOS
  2008-12-29 14:19 . 2008-12-29 14:19 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\AdobeUM
  2008-12-29 14:02 . 2009-01-12 08:19 69 –a—— c:\windows\NeroDigital.ini
  2008-12-29 13:50 . 2009-01-10 12:25 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Ahead
  2008-12-29 13:43 . 2009-01-10 12:04 <DIR> d——– c:\program files\Nero
  2008-12-29 13:43 . 2009-01-16 19:31 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Nero
  2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 512,096 –a—— c:\windows\system32\drivers\amon.sys
  2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 298,104 –a—— c:\windows\system32\imon.dll
  2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 15,424 –a—— c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys
  2008-12-29 11:48 . 2005-10-11 15:21 1,077,344 –a—— c:\windows\system32\mscomctl.ocx
  2008-12-28 16:10 . 2008-12-28 16:10 2,188,566 –a—— c:\program files\GrabIt172b3.exe
  2008-12-28 13:23 . 2009-01-16 22:01 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\GrabIt
  2008-12-28 13:18 . 2008-12-28 13:18 <DIR> d——– C:\NV1961080.TMP
  2008-12-28 13:18 . 2008-12-28 13:18 <DIR> d——– C:\NV1220640.TMP
  2008-12-28 13:14 . 2004-06-03 03:40 294,400 –a—— c:\windows\system32\idecoi.dll
  2008-12-28 13:14 . 2004-05-20 03:11 172,032 -ra—— c:\windows\system32\nvuide.exe
  2008-12-28 13:14 . 2004-06-03 03:40 79,360 -ra—— c:\windows\system32\drivers\nvatabus.sys
  2008-12-28 13:14 . 2004-03-20 19:30 464 -ra—— c:\windows\system32\nvide.nvu
  2008-12-28 11:52 . 2008-12-28 11:52 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\VanDale
  2008-12-27 17:54 . 2000-03-29 07:17 5,824 –a—— c:\windows\system32\drivers\ASUSHWIO.SYS
  2008-12-27 17:54 . 2008-12-31 18:14 4,839 –a—— c:\windows\Ascd_tmp.ini
  2008-12-27 17:07 . 2009-01-16 22:08 <DIR> d——– c:\documents and settings\GrabIt Downloads
  2008-12-27 15:20 . 2008-12-30 14:56 <DIR> d——– c:\documents and settings\My PSP Files
  2008-12-27 15:20 . 2008-12-30 14:47 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Corel
  2008-12-27 13:50 . 2006-01-04 09:12 77,824 -ra—— c:\windows\system32\HPZIDS01.dll
  2008-12-27 13:50 . 2006-04-10 14:03 38,400 –a—— c:\windows\system32\hpz3l054.dll
  2008-12-27 11:19 . 2008-12-27 11:19 <DIR> dr——- c:\documents and settings\Mijn video's
  2008-12-27 10:47 . 2008-12-27 10:47 <DIR> d——– c:\documents and settings\~1VOL\LOCALS~1

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-01-16 17:58 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Adobe
  2009-01-04 23:11 ——— d—–w c:\program files\Hitman Pro
  2009-01-04 19:35 ——— d—–w c:\program files\Eset
  2009-01-04 17:09 ——— d—–w c:\program files\Google
  2009-01-02 17:55 ——— d—–w c:\program files\Windows Media Connect 2
  2009-01-01 13:46 ——— d—–w c:\program files\PowerISO
  2008-12-31 13:55 ——— d—–w c:\program files\Spybot - Search & Destroy
  2008-12-31 13:28 ——— d—–w c:\program files\MSBuild
  2008-12-30 14:23 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
  2008-12-30 13:43 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Corel
  2008-12-29 12:48 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Ahead
  2008-12-28 15:11 ——— d—–w c:\program files\GrabIt
  2008-12-27 17:14 ——— d—–r c:\program files\Volvo
  2008-12-27 09:47 ——— d—–w c:\program files\Browser Mouse
  2008-12-22 09:15 ——— d—–w c:\documents and settings\Application Data\GrabIt
  2008-12-21 12:44 ——— d—–w c:\program files\MagicISO
  2008-12-11 10:57 333,952 —-a-w c:\windows\system32\drivers\srv.sys
  2008-11-29 17:02 ——— d—–w c:\program files\Spyware Doctor
  2008-11-22 16:39 ——— d—–w c:\program files\world atlas
  2008-11-21 19:20 ——— d—–w c:\documents and settings\Application Data\Malwarebytes
  2008-11-21 17:57 ——— d—–w c:\documents and settings\Application Data\AdobeUM
  2008-06-28 11:13 47,360 -c–a-w c:\documents and settings\Application Data\pcouffin.sys
  2007-06-25 18:38 3,105,517 -c–a-w c:\program files\SABnzbd-0.2.5-w32.exe
  2006-04-18 18:50 2,216 -c–a-w c:\documents and settings\Application Data\ViewerApp.dat
  2005-11-30 19:20 2,990,512 -c–a-w c:\program files\hitmanpro231.exe
  2005-11-12 14:40 3,200,856 -c–a-w c:\program files\hitmanpro221.exe
  2005-11-09 19:16 13,975,118 -c–a-w c:\program files\VSP80EN.exe
  2005-11-07 21:01 4,632,749 -c–a-w c:\program files\DeepsightExtractorInstaller44.zip
  2005-11-07 20:54 4,229,261 -c–a-w c:\program files\aawseplus.exe
  2005-10-30 10:56 11,121,192 -c–a-w c:\program files\DivXPlay.exe
  2005-10-01 18:16 13,697,817 -c–a-w c:\program files\klcodec254f.exe
  2005-09-25 12:55 680,571 -c–a-w c:\program files\xace26.exe
  2005-03-31 06:16 2,884,878 -c–a-w c:\program files\CdCoverCreator-Setup-2.4.exe
  2000-09-24 11:03 388 -c–a-w c:\program files\file_id.diz
  2000-09-23 23:27 33,554,896 -c–a-w c:\program files\fo-psp7.exe
  2007-12-23 20:34 61,038 -c–a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jar50.dll
  2007-12-23 20:34 49,256 -c–a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jsd3250.dll
  2007-12-23 20:34 166,000 -c–a-w c:\program files\mozilla firefox\components\xpinstal.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]
  "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-06-27 152872]
  "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-15 15360]
  "SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-09-16 1833296]
  "SpySweeper"="c:\program files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" [2005-12-14 3404800]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "FLMOFFICE4DMOUSE"="c:\program files\Browser MOUSE\mouse32a.exe" [2008-12-27 360448]
  "nod32kui"="c:\program files\Eset\nod32kui.exe" [2008-12-29 949376]
  "NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]
  "Corel File Shell Monitor"="c:\program files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe" [2008-08-18 16712]
  "ZoneAlarm Client"="c:\program files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2008-11-13 981904]
  "Advanced WindowsCare"="c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" [2006-08-22 887808]
  "Corel Photo Downloader"="c:\program files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" [2008-08-18 532808]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672]
  "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-06-18 c:\windows\SOUNDMAN.EXE]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
  "VIDC.HFYU"= huffyuv.dll
  "vidc.DIV3"= DivXc32.dll
  "vidc.DIV4"= DivXc32f.dll
  "msacm.divxa32"= DivXa32.acm

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 nwprovau

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]
  "DisableMonitoring"=dword:00000001

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
  "EnableFirewall"= 0 (0x0)

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe"=
  "c:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"=

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
  "9768:TCP"= 9768:TCP:BitComet 9768 TCP
  "9768:UDP"= 9768:UDP:BitComet 9768 UDP

  R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [2008-12-29 15424]
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2009-01-12 c:\windows\Tasks\Advanced WindowsCare.job
  - c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\AutoCare.exe [2006-08-04 14:32]

  2009-01-16 c:\windows\Tasks\AwcUpdate.job
  - c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\AutoUpdate.exe [2006-08-22 00:16]

  2009-01-17 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job
  - c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-01-04 18:07]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/
  IE: &Block This Image (ABP) - c:\program files\Adblock Pro\blockimg.html
  IE: &Blokkeer dit figuur (ABP) - c:\program files\Adblock Pro\blockimg.html
  IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  IE: {{E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - {7685B225-8229-4321-BA13-A24485B0A760} - c:\program files\Adblock Pro\AdblockPro.dll
  LSP: c:\windows\system32\imon.dll
  .

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2009-01-17 17:54:36
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————

  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(716)
  c:\windows\system32\cscui.dll

  - - - - - - - > 'lsass.exe'(772)
  c:\windows\system32\imon.dll
  c:\program files\Eset\pr_imon.dll
  .
  ———————— Andere Aktieve Processen ————————
  .
  c:\windows\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  c:\program files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  c:\program files\Eset\nod32krn.exe
  c:\program files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2009-01-17 17:57:25 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-17 16:57:21
  ComboFix2.txt 2009-01-17 16:39:23
  ComboFix3.txt 2009-01-11 09:42:38

  Pre-Run: 27.307.671.552 bytes beschikbaar
  Post-Run: 27,292,475,392 bytes beschikbaar

  290 — E O F — 2009-01-16 17:48:13


  Ben benieuwd.

  Gr. Jan.
 • Download GV Killer.exe.
  Zet het in een eigen map bijvoorbeeld in de map C:\Program Files\GV Killer en maak vervolgens een snelkoppeling van C:\Program Files\GV Killer\GV Killer.exe naar je bureaublad.
  Start GV Killer en gebruik Kopiëren en Plakken om de namen van onderstaande bestanden en mappen in het bestand C:\Program Files\GV Killer\input.txt te zetten.

  [b:7166ca2d36]C:\NV1220640.TMP
  C:\NV15402232.TMP
  C:\NV19121840.TMP
  C:\NV1961080.TMP
  C:\NV25002720.TMP
  C:\NV38322812.TMP[/b:7166ca2d36]

  Sluit het bestand C:\Program Files\GV Killer\input.txt en druk op de toets Start Killing om het programma te starten.
  Plaats de inhoud van het bestand C:\GV Killer.txt in je volgende bericht.
 • Logfile gv_killer_01.txt v7.0.9 - Copyright © GV_Soft Guido Vaesen
  Rapport datum: 17-1-2009 19:57:25 log van , Beheerder van deze computer
  Platform: Windows XP Prof SP3 NLD Normale modus

  BEGIN Geplande taken—————————————————————–
  C:\WINDOWS\tasks\Advanced WindowsCare.job
  C:\WINDOWS\tasks\AwcUpdate.job
  C:\WINDOWS\tasks\Google Software Updater.job
  EINDE Geplande taken—————————————————————–


  Lijst Notify keys——————————————————————–
  HKLM\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify
  dimsntfy %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll
  WgaLogon WgaLogon.dll
  Settings
  Einde Notify keys——————————————————————–

  Verklaring Errorcodes—————————————————————-
  code 00 : Bestand is verwijderd.
  code 53 : Bestand of map werd niet gevonden op uw PC.
  code 70 : Bestand was in gebruik.
  code 75 : Services zijn nog geladen of bestand in gebruik.
  code M0 : Map is verwijderd.
  code ML : Map is volledig leeg gemaakt.
  code MN : Map werd niet gevonden op uw PC, is niet leeg gemaakt.
  code MV : Map werd niet gevonden op uw PC, is niet verwijderd.
  code K0 : Register key is verwijderd.
  Einde Errorcodes——————————————————————–

  BEGIN Inhoud van Input.txt———————————————————–
  C:\NV1220640.TMP
  C:\NV15402232.TMP
  C:\NV19121840.TMP
  C:\NV1961080.TMP
  C:\NV25002720.TMP
  C:\NV38322812.TMP
  EINDE Inhoud van Input.txt———————————————————–

  M0 C:\NV1220640.TMP
  M0 C:\NV15402232.TMP
  M0 C:\NV19121840.TMP
  M0 C:\NV1961080.TMP
  M0 C:\NV25002720.TMP
  M0 C:\NV38322812.TMP
  EINDE Inhoud van Input.txt———————————————————–


  ;2576396-640-0343632-23304=L595XN1H57

  ;EINDE GV_Killer ———————————————————————
 • Plaats een nieuwe log van HijackThis en ComboFix.
 • HJT LOG:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:22:45, on 17-1-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20935)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced WindowsCare] "C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: &Block This Image (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html
  O8 - Extra context menu item: &Blokkeer dit figuur (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com
  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
  O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} -
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  End of file - 7138 bytes


  COMBOFIX LOG:

  ComboFix 09-01-17.02 - 2009-01-17 21:11:56.4 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.1023.573 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Bureaublad\ComboFix.exe
  AV: ESET NOD32 antivirus systeem 2.70 *On-access scanning disabled* (Outdated)
  FW: ZoneAlarm Firewall *disabled*
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  * Resident AV is active

  .

  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-12-17 to 2009-01-17 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-01-17 19:55 . 2009-01-17 19:55 <DIR> d——– c:\program files\GV_Killer
  2009-01-17 19:55 . 2004-03-08 23:00 152,848 –a—— c:\windows\system32\COMDLG32.OCX
  2009-01-17 19:55 . 2001-09-07 11:00 59,904 –a—— c:\windows\system32\wbemdisp.tlb
  2009-01-17 19:35 . 2009-01-17 19:35 <DIR> d——– c:\program files\Osirius
  2009-01-16 18:50 . 2009-01-17 17:14 <DIR> d——– c:\program files\NOS
  2009-01-14 22:30 . 2009-01-17 19:51 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Google Updater
  2009-01-13 22:37 . 2009-01-13 22:37 <DIR> d——– c:\program files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2
  2009-01-13 22:36 . 2009-01-13 22:36 <DIR> d——– c:\program files\MSXML 4.0
  2009-01-13 22:36 . 2009-01-13 22:40 1,374 –a—— c:\windows\imsins.BAK
  2009-01-13 22:34 . 2009-01-17 21:15 <DIR> dr-h—– c:\documents and settings\Onlangs geopend
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 6,068,224 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll
  2009-01-13 20:04 . 2007-04-17 10:32 2,455,488 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ieapfltr.dat
  2009-01-13 20:04 . 2007-03-08 06:11 1,032,192 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll.mui
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 459,264 —–c— c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 380,928 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ieapfltr.dll
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 267,776 —–c— c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 63,488 —–c— c:\windows\system32\dllcache\icardie.dll
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 52,224 —–c— c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll
  2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 13:46 13,824 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ieudinit.exe
  2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,193,536 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe
  2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,149,888 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe
  2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,070,400 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe
  2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,028,544 —–c— c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe
  2009-01-13 19:56 . 2008-10-24 12:41 455,936 —–c— c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys
  2009-01-12 21:34 . 2009-01-12 21:34 <DIR> d——– c:\documents and settings\Web Page Maker
  2009-01-12 21:34 . 2009-01-12 21:46 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Web Page Maker
  2009-01-12 21:12 . 2009-01-12 21:12 146,650 –a—— c:\windows\system32\BuzzingBee.wav
  2009-01-12 21:12 . 2009-01-12 21:12 125,690 –a—— c:\windows\system32\LoopyMusic.wav
  2009-01-12 21:06 . 2004-06-18 09:32 15,684,608 -ra—— c:\windows\system32\ALSNDMGR.CPL
  2009-01-12 21:06 . 2004-06-18 09:15 7,506,432 -ra—— c:\windows\system32\RTLCPL.EXE
  2009-01-12 21:06 . 2002-11-21 08:07 765,952 -ra—— c:\windows\system\crlds3d.dll
  2009-01-12 21:06 . 2004-06-21 09:53 626,204 -ra—— c:\windows\system32\drivers\ALCXWDM.SYS
  2009-01-12 21:06 . 2004-02-24 04:08 400,384 -ra—— c:\windows\system32\drivers\ALCXSENS.SYS
  2009-01-12 21:06 . 2004-02-09 08:18 155,648 -ra—— c:\windows\system32\RTLCPAPI.dll
  2009-01-12 21:06 . 2002-02-05 06:54 141,016 -ra—— c:\windows\system32\ALSNDMGR.WAV
  2009-01-12 21:06 . 2004-06-18 09:31 67,584 -ra—— c:\windows\SOUNDMAN.EXE
  2009-01-12 21:06 . 2003-08-19 12:36 65,536 –a–c— c:\windows\system32\dllcache\a3d.dll
  2009-01-12 21:06 . 2003-08-19 12:36 65,536 -ra—— c:\windows\system32\Audio3D.dll
  2009-01-12 21:06 . 2003-08-19 12:36 65,536 -ra—— c:\windows\system32\a3d.dll
  2009-01-12 07:59 . 2009-01-12 07:59 <DIR> d——– c:\program files\GetData
  2009-01-12 07:58 . 2009-01-12 08:03 <DIR> d-a—— c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TEMP
  2009-01-11 20:35 . 2009-01-12 20:27 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Uniblue
  2009-01-11 20:35 . 2009-01-12 20:27 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\DriverScanner
  2009-01-11 20:18 . 2009-01-11 20:18 <DIR> d——– c:\program files\iXi Tools
  2009-01-11 10:31 . 2009-01-11 10:32 2,915,194 -ra—— c:\documents and settings\ComboFix.exe
  2009-01-10 21:02 . 2009-01-10 21:02 45,820 –a—— c:\documents and settings\cc_20090110_210222.reg
  2009-01-10 20:57 . 2009-01-10 20:57 <DIR> d——– c:\program files\CCleaner
  2009-01-10 20:57 . 2009-01-10 20:57 3,165,824 –a—— c:\program files\ccsetup215.exe
  2009-01-10 19:23 . 1998-10-22 05:01 1,888,744 –a—— c:\windows\system32\vcl40.bpl
  2009-01-10 19:23 . 1998-08-05 00:00 122,128 –a—— c:\windows\system32\VB6IT.DLL
  2009-01-10 19:23 . 1999-06-03 00:00 101,888 –a—— c:\windows\system32\VB6STKIT.DLL
  2009-01-10 19:23 . 1998-06-17 05:00 18,944 –a—— c:\windows\system32\borlndmm.dll
  2009-01-10 19:22 . 1997-08-26 12:06 315,904 –a—— c:\windows\IsUninst.exe
  2009-01-10 13:51 . 2009-01-10 13:54 <DIR> d——– c:\program files\Enigma Software Group
  2009-01-10 12:25 . 2009-01-12 21:33 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Nero
  2009-01-10 12:05 . 2009-01-10 12:05 4,757 –a—— c:\windows\Irremote.ini
  2009-01-10 12:03 . 2009-01-10 12:03 <DIR> d——– c:\program files\Windows Sidebar
  2009-01-10 11:46 . 2009-01-10 12:21 <DIR> d——– c:\program files\Common Files\Nero
  2009-01-07 19:11 . 2006-08-13 13:51 11,134 –a—— c:\windows\system32\msvcr20.dll
  2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:22 <DIR> d——– c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:21 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Malwarebytes
  2009-01-05 22:21 . 2009-01-04 18:38 38,496 –a—— c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2009-01-05 22:21 . 2009-01-04 18:38 15,504 –a—— c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2009-01-04 14:23 . 2009-01-04 14:23 <DIR> d——– c:\program files\Trend Micro
  2009-01-04 13:01 . 2009-01-04 13:01 151 –a—— c:\windows\PhotoSnapViewer.INI
  2009-01-03 15:03 . 2009-01-03 15:03 0 –a—— c:\windows\nsreg.dat
  2009-01-03 14:49 . 2009-01-03 14:49 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Webroot
  2009-01-03 11:18 . 2009-01-03 11:18 <DIR> d——– C:\NVIDIA
  2009-01-02 19:03 . 2009-01-02 19:03 196,608 –a—— c:\windows\system32\avisynth.dll
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 414,272 –a—— c:\windows\system32\DivXc32f.dll
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 414,272 –a—— c:\windows\system32\DivXc32.dll
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 291,408 –a—— c:\windows\system32\DivXa32.acm
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 240,400 –a—— c:\windows\system32\DivX_c32.ax
  2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 33,280 –a—— c:\windows\system32\HUFFYUV.DLL
  2009-01-01 15:23 . 2009-01-01 15:23 <DIR> d——– c:\program files\Adblock Pro
  2009-01-01 15:23 . 2009-01-01 15:23 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Adblock Pro
  2009-01-01 14:01 . 2009-01-10 14:18 <DIR> d——– c:\program files\AskBarDis
  2009-01-01 14:00 . 2009-01-01 14:00 <DIR> d——– c:\program files\Zone Labs
  2009-01-01 14:00 . 2008-11-13 15:18 1,221,008 –a—— c:\windows\system32\zpeng25.dll
  2009-01-01 14:00 . 2009-01-17 21:17 348,371 –a—— c:\windows\system32\vsconfig.xml
  2009-01-01 14:00 . 2009-01-01 14:00 4,212 –ah—– c:\windows\system32\zllictbl.dat
  2008-12-31 18:57 . 2008-12-31 18:57 95 –a—— c:\windows\wininit.ini
  2008-12-31 15:49 . 2008-12-31 15:49 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Lavasoft
  2008-12-31 14:48 . 2009-01-05 22:10 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Spybot - Search & Destroy
  2008-12-31 14:30 . 2006-10-26 19:56 32,592 –a—— c:\windows\system32\msonpmon.dll
  2008-12-31 14:29 . 2008-12-31 14:29 <DIR> d——– c:\program files\Microsoft Works
  2008-12-31 14:27 . 2008-12-31 14:27 <DIR> d——– c:\program files\Microsoft.NET
  2008-12-31 14:26 . 2008-12-31 14:26 <DIR> d——– c:\program files\Microsoft Visual Studio 8
  2008-12-31 14:24 . 2009-01-16 20:11 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Microsoft Help
  2008-12-30 15:29 . 2008-12-30 15:30 <DIR> d——– c:\program files\aida32pe_393
  2008-12-30 15:20 . 2009-01-01 14:46 <DIR> d——– c:\program files\A1Click Ultra PC Cleaner
  2008-12-30 14:56 . 2008-12-30 14:56 <DIR> d——– c:\documents and settings\Mijn Corel-presentaties
  2008-12-30 14:46 . 2008-12-30 14:56 2,516 –ahs—- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\KGyGaAvL.sys
  2008-12-30 14:42 . 2008-12-30 14:42 <DIR> d——– c:\program files\Common Files\Protexis
  2008-12-30 14:39 . 2008-12-30 14:42 <DIR> d——– c:\program files\Corel
  2008-12-30 14:38 . 2008-12-30 14:38 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\InstallShield
  2008-12-30 12:44 . 2008-12-26 14:30 86 –a—— c:\documents and settings\DelBFE.bat
  2008-12-29 14:20 . 2009-01-17 17:14 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\NOS
  2008-12-29 14:19 . 2008-12-29 14:19 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\AdobeUM
  2008-12-29 14:02 . 2009-01-17 19:43 69 –a—— c:\windows\NeroDigital.ini
  2008-12-29 13:50 . 2009-01-10 12:25 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Ahead
  2008-12-29 13:43 . 2009-01-10 12:04 <DIR> d——– c:\program files\Nero
  2008-12-29 13:43 . 2009-01-16 19:31 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Nero
  2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 512,096 –a—— c:\windows\system32\drivers\amon.sys
  2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 298,104 –a—— c:\windows\system32\imon.dll
  2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 15,424 –a—— c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys
  2008-12-29 11:48 . 2005-10-11 15:21 1,077,344 –a—— c:\windows\system32\mscomctl.ocx
  2008-12-28 16:10 . 2008-12-28 16:10 2,188,566 –a—— c:\program files\GrabIt172b3.exe
  2008-12-28 13:23 . 2009-01-16 22:01 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\GrabIt
  2008-12-28 13:14 . 2004-06-03 03:40 294,400 –a—— c:\windows\system32\idecoi.dll
  2008-12-28 13:14 . 2004-05-20 03:11 172,032 -ra—— c:\windows\system32\nvuide.exe
  2008-12-28 13:14 . 2004-06-03 03:40 79,360 -ra—— c:\windows\system32\drivers\nvatabus.sys
  2008-12-28 13:14 . 2004-03-20 19:30 464 -ra—— c:\windows\system32\nvide.nvu
  2008-12-28 11:52 . 2008-12-28 11:52 <DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\VanDale
  2008-12-27 17:54 . 2000-03-29 07:17 5,824 –a—— c:\windows\system32\drivers\ASUSHWIO.SYS
  2008-12-27 17:54 . 2008-12-31 18:14 4,839 –a—— c:\windows\Ascd_tmp.ini
  2008-12-27 17:07 . 2009-01-17 19:32 <DIR> d——– c:\documents and settings\GrabIt Downloads
  2008-12-27 15:20 . 2008-12-30 14:56 <DIR> d——– c:\documents and settings\My PSP Files
  2008-12-27 15:20 . 2008-12-30 14:47<DIR> d——– c:\documents and settings\Application Data\Corel
  2008-12-27 13:50 . 2006-01-04 09:12 77,824 -ra—— c:\windows\system32\HPZIDS01.dll
  2008-12-27 13:50 . 2006-04-10 14:03 38,400 –a—— c:\windows\system32\hpz3l054.dll
  2008-12-27 11:19 . 2008-12-27 11:19 <DIR> dr——- c:\documents and settings\Mijn video's
  2008-12-27 10:47 . 2008-12-27 10:47 <DIR> d——– c:\documents and settings\~1VOL\LOCALS~1
  2008-12-27 10:47 . 2008-12-27 10:47 <DIR> d——– c:\documents and settings\~1VOL
  2008-12-27 10:29 . 2008-12-27 10:29 <DIR> d——– c:\program files\support.com

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-01-16 17:58 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Adobe
  2009-01-04 23:11 ——— d—–w c:\program files\Hitman Pro
  2009-01-04 19:35 ——— d—–w c:\program files\Eset
  2009-01-04 17:09 ——— d—–w c:\program files\Google
  2009-01-02 17:55 ——— d—–w c:\program files\Windows Media Connect 2
  2009-01-01 13:46 ——— d—–w c:\program files\PowerISO
  2008-12-31 13:55 ——— d—–w c:\program files\Spybot - Search & Destroy
  2008-12-31 13:28 ——— d—–w c:\program files\MSBuild
  2008-12-30 14:23 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
  2008-12-30 13:43 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Corel
  2008-12-29 12:48 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Ahead
  2008-12-28 15:11 ——— d—–w c:\program files\GrabIt
  2008-12-27 17:14 ——— d—–r c:\program files\Volvo
  2008-12-27 09:47 ——— d—–w c:\program files\Browser Mouse
  2008-12-22 09:15 ——— d—–w c:\documents and settings\Application Data\GrabIt
  2008-12-21 12:44 ——— d—–w c:\program files\MagicISO
  2008-12-11 10:57 333,952 —-a-w c:\windows\system32\drivers\srv.sys
  2008-11-29 17:02 ——— d—–w c:\program files\Spyware Doctor
  2008-11-22 16:39 ——— d—–w c:\program files\world atlas
  2008-11-21 19:20 ——— d—–w c:\documents and settings\Application Data\Malwarebytes
  2008-11-21 17:57 ——— d—–w c:\documents and settings\Application Data\AdobeUM
  2008-06-28 11:13 47,360 -c–a-w c:\documents and settings\Application Data\pcouffin.sys
  2007-06-25 18:38 3,105,517 -c–a-w c:\program files\SABnzbd-0.2.5-w32.exe
  2006-04-18 18:50 2,216 -c–a-w c:\documents and settings\Application Data\ViewerApp.dat
  2005-11-30 19:20 2,990,512 -c–a-w c:\program files\hitmanpro231.exe
  2005-11-12 14:40 3,200,856 -c–a-w c:\program files\hitmanpro221.exe
  2005-11-09 19:16 13,975,118 -c–a-w c:\program files\VSP80EN.exe
  2005-11-07 21:01 4,632,749 -c–a-w c:\program files\DeepsightExtractorInstaller44.zip
  2005-11-07 20:54 4,229,261 -c–a-w c:\program files\aawseplus.exe
  2005-10-30 10:56 11,121,192 -c–a-w c:\program files\DivXPlay.exe
  2005-10-01 18:16 13,697,817 -c–a-w c:\program files\klcodec254f.exe
  2005-09-25 12:55 680,571 -c–a-w c:\program files\xace26.exe
  2005-03-31 06:16 2,884,878 -c–a-w c:\program files\CdCoverCreator-Setup-2.4.exe
  2000-09-24 11:03 388 -c–a-w c:\program files\file_id.diz
  2000-09-23 23:27 33,554,896 -c–a-w c:\program files\fo-psp7.exe
  2007-12-23 20:34 61,038 -c–a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jar50.dll
  2007-12-23 20:34 49,256 -c–a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jsd3250.dll
  2007-12-23 20:34 166,000 -c–a-w c:\program files\mozilla firefox\components\xpinstal.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]
  "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-06-27 152872]
  "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-15 15360]
  "SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-09-16 1833296]
  "SpySweeper"="c:\program files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" [2005-12-14 3404800]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "FLMOFFICE4DMOUSE"="c:\program files\Browser MOUSE\mouse32a.exe" [2008-12-27 360448]
  "nod32kui"="c:\program files\Eset\nod32kui.exe" [2008-12-29 949376]
  "NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]
  "Corel File Shell Monitor"="c:\program files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe" [2008-08-18 16712]
  "ZoneAlarm Client"="c:\program files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2008-11-13 981904]
  "Advanced WindowsCare"="c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" [2006-08-22 887808]
  "Corel Photo Downloader"="c:\program files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" [2008-08-18 532808]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672]
  "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-06-18 c:\windows\SOUNDMAN.EXE]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
  "VIDC.HFYU"= huffyuv.dll
  "vidc.DIV3"= DivXc32.dll
  "vidc.DIV4"= DivXc32f.dll
  "msacm.divxa32"= DivXa32.acm

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 nwprovau

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]
  "DisableMonitoring"=dword:00000001

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
  "EnableFirewall"= 0 (0x0)

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe"=
  "c:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"=

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
  "9768:TCP"= 9768:TCP:BitComet 9768 TCP
  "9768:UDP"= 9768:UDP:BitComet 9768 UDP

  R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [2008-12-29 15424]
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2009-01-12 c:\windows\Tasks\Advanced WindowsCare.job
  - c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\AutoCare.exe [2006-08-04 14:32]

  2009-01-17 c:\windows\Tasks\AwcUpdate.job
  - c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\AutoUpdate.exe [2006-08-22 00:16]

  2009-01-17 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job
  - c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-01-04 18:07]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/
  IE: &Block This Image (ABP) - c:\program files\Adblock Pro\blockimg.html
  IE: &Blokkeer dit figuur (ABP) - c:\program files\Adblock Pro\blockimg.html
  IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  IE: {{E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - {7685B225-8229-4321-BA13-A24485B0A760} - c:\program files\Adblock Pro\AdblockPro.dll
  LSP: c:\windows\system32\imon.dll
  .

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2009-01-17 21:17:23
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————

  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(716)
  c:\windows\system32\cscui.dll

  - - - - - - - > 'lsass.exe'(772)
  c:\windows\system32\imon.dll
  c:\program files\Eset\pr_imon.dll
  .
  ———————— Andere Aktieve Processen ————————
  .
  c:\windows\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  c:\program files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  c:\program files\Eset\nod32krn.exe
  c:\program files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2009-01-17 21:20:15 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-17 20:20:11
  ComboFix2.txt 2009-01-17 16:57:27
  ComboFix3.txt 2009-01-17 16:39:23
  ComboFix4.txt 2009-01-11 09:42:38

  Pre-Run: 26.814.808.064 bytes beschikbaar
  Post-Run: 26,805,284,864 bytes beschikbaar

  274 — E O F — 2009-01-16 17:48:13
 • Zijn er nog problemen?
 • Er zijn geen problemen meer in de zin van vervelende pop-ups, ongevraagde webpagina's en een traag draaiende machine enz.
  Vraagje, wat doen (deden) de volgende regels en wat heeft GV killer eigenlijk hier vervolgens mee gedaan?

  C:\NV25002720.TMP
  C:\NV19121840.TMP
  C:\NV38322812.TMP
  C:\NV15402232.TMP
  C:\NV1961080.TMP
  C:\NV1220640.TMP

  En dat er een account op de comp. staat die Windows heet is schijnbaar geen probleem, hij draait er wel mee.

  Alvast mijn grote dank voor je hulp, hier was ik alleen nooit uitgekomen!

  Gr. Jan.
 • Graag gedaan,

  Dat zijn brute force mappen die gecreërd zijn door het virus wat je had.

  Doe nog even dit:


  Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

  Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

  Dubbelklik op

  ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad Main, plaats je een vinkje bij Select All.
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:

  Klik op tabblad Firefox, plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No.
  (dit haalt het vinkje weer weg bij Firefox saved passwords)
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:

  Klik op tabblad Opera, plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No.
  Klik op de knop Empty Selected.
  Ga naar het tabblad Main en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.3. Je mag alle gebruikte tools en aangemaakte mappen terug verwijderen.


  - Ga naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Klik in de linkerhelft van het venster op "Instellingen van systeemherstel".
  - Zet een vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Windows vraagt of je dat zeker weet.
  - Klik "Ja".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op.
  - Ga weer naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Je krijgt de melding: "Systeemherstel is uitgeschakeld. Wilt u systeemherstel nu inschakelen?"
  - Klik "Ja".
  - Verwijder het vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op
  - Er is nu een nieuw schoon herstel punt aangemaakt
 • Opdracht voltooid!!

  Ik wil je nogmaals bedanken voor de hulp en ik heb de computer inmiddels beter beveiligd tegen aanvallen van buitenaf. Ik heb destijds net een paar uur zonder beveiliging gedraaid na het opnieuw installeren van Windows. Kan je nagaan wat een hoop drukte je dan krijgt.

  Bedankt!
  Hoi.
 • Graag gedaan :)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.