Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Probleem rundll32 & popups

Anoniem
-TeR-
13 antwoorden
 • Ik heb het volgende probleem:

  Rundll32.exe vastgelopen (regelmatig)
  Popups (volgensmij alleen als ik firefox open heb staan).
  En nod32 heeft 2x een virus melding gegeven.

  Nod32 log:
  12-1-2009 12:35:43 AMON bestand C:\WINDOWS\system32\kghkfslh.dll Win32/Adware.Virtumonde applicatie verwijderd Gebeurtenis opgetreden tijdens het toegang verkrijgen door de applicatie op het bestand. C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe.
  12-1-2009 12:25:07 Kernel bestand C:\WINDOWS\system32\kghkfslh.dll Win32/Adware.Virtumonde applicatie Alarm was gegenereerd tijdens bestandencontrole bij opstarten.
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:00:43, on 15-1-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\ioFTPD\system\ioFTPD.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - C:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [d432ab51] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\olvvjwrs.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O9 - Extra button: Get Tube Video - {1FD6752B-93CB-4e33-A9EE-CED891B2C593} - D:\Program Files\GetTubeVideo\GetTubeVideo.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: http://asia.msi.com.tw
  O15 - Trusted Zone: http://global.msi.com.tw
  O15 - Trusted Zone: http://www.msi.com.tw
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1229639193312
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1229639183796
  O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - http://liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E8DB03D3-BED7-4F6C-8F5D-E2B95E63D737}: NameServer = 213.73.255.52,213.132.189.250
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: getPlus(R) Helper - Unknown owner - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: ioFTPD - Unknown owner - C:\ioFTPD\system\ioFTPD.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe


  End of file - 5125 bytes
 • Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis

  Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:2fc4af1d33]O4 - HKLM\..\Run: [d432ab51] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\olvvjwrs.dll",b[/b:2fc4af1d33]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Ga nu naar Start -> Uitvoeren
  Typ hier dit commando in: [b:2fc4af1d33]sc stop getPlus(R) Helpe[/b:2fc4af1d33] en druk op OK.
  Herhaal dit met dit commando:[b:2fc4af1d33]sc delete getPlus(R) Helpe[/b:2fc4af1d33].


  Download GV Killer.exe.
  Zet het in een eigen map bijvoorbeeld in de map C:\Program Files\GV Killer en maak vervolgens een snelkoppeling van C:\Program Files\GV Killer\GV Killer.exe naar je bureaublad.
  Start GV Killer en gebruik Kopiëren en Plakken om de namen van onderstaande bestanden en mappen in het bestand C:\Program Files\GV Killer\input.txt te zetten.

  [b:2fc4af1d33]C:\WINDOWS\system32\olvvjwrs.dll
  C:\WINDOWS\system32\kghkfslh.dll[/b:2fc4af1d33]


  Sluit het bestand C:\Program Files\GV Killer\input.txt en druk op de toets Start Killing om het programma te starten.
  Plaats de inhoud van het bestand C:\GV Killer.txt in je volgende bericht


  Download [b:2fc4af1d33] en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op [b:2fc4af1d33]mbam-setup.exe[/b:2fc4af1d33] om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:2fc4af1d33]
  [*:2fc4af1d33]Update MalwareBytes' Anti-Malware
  [*:2fc4af1d33]Start MalwareBytes' Anti-Malware
  [/list:u:2fc4af1d33]Klik daarna op "[b:2fc4af1d33]Voltooien[/b:2fc4af1d33]".
  Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:2fc4af1d33]
  [*:2fc4af1d33]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:2fc4af1d33]Instellingen[/b:2fc4af1d33]".
  [*:2fc4af1d33]Vink hier aan: "[b:2fc4af1d33]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:2fc4af1d33]".
  [*:2fc4af1d33]Ga daarna naar het tabblad "[b:2fc4af1d33]Scanner[/b:2fc4af1d33]", kies hier voor "[b:2fc4af1d33]Snelle Scan[/b:2fc4af1d33]".
  [*:2fc4af1d33]Druk vervolgens op "[b:2fc4af1d33]Scannen[/b:2fc4af1d33]" om de scan te starten.
  [*:2fc4af1d33]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  [*:2fc4af1d33]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:2fc4af1d33]OK[/b:2fc4af1d33], daarna "[b:2fc4af1d33]Bekijk Resultaten[/b:2fc4af1d33]" om de resultaten te zien.
  [*:2fc4af1d33]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:2fc4af1d33]Verwijder geselecteerde[/b:2fc4af1d33]".
  [*:2fc4af1d33]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [/list:u:2fc4af1d33]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:2fc4af1d33]Logs[/b:2fc4af1d33]" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis
 • [b:fc3a9f812c]GV Killer log:[/b:fc3a9f812c]

  Logfile gv_killer_01.txt v7.0.9 - Copyright © GV_Soft Guido Vaesen
  Rapport datum: 15-1-2009 16:18:05 log van Bas , Beheerder van deze computer
  Platform: Windows XP Prof SP3 NLD Normale modus

  BEGIN Geplande taken—————————————————————–
  C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job
  C:\WINDOWS\tasks\gshmwsjw.job
  EINDE Geplande taken—————————————————————–


  Lijst Notify keys——————————————————————–
  HKLM\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify
  AtiExtEvent Ati2evxx.dll
  dimsntfy %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll
  LBTWlgn c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll
  Event
  ssqPgGAT ssqPgGAT.dll
  Einde Notify keys——————————————————————–

  Verklaring Errorcodes—————————————————————-
  code 00 : Bestand is verwijderd.
  code 53 : Bestand of map werd niet gevonden op uw PC.
  code 70 : Bestand was in gebruik.
  code 75 : Services zijn nog geladen of bestand in gebruik.
  code M0 : Map is verwijderd.
  code ML : Map is volledig leeg gemaakt.
  code MN : Map werd niet gevonden op uw PC, is niet leeg gemaakt.
  code MV : Map werd niet gevonden op uw PC, is niet verwijderd.
  code K0 : Register key is verwijderd.
  Einde Errorcodes——————————————————————–

  BEGIN Inhoud van Input.txt———————————————————–
  C:\WINDOWS\system32\olvvjwrs.dll
  C:\WINDOWS\system32\kghkfslh.dll
  EINDE Inhoud van Input.txt———————————————————–

  0 C:\WINDOWS\system32\olvvjwrs.dll
  53 C:\WINDOWS\system32\kghkfslh.dll
  EINDE Inhoud van Input.txt———————————————————–


  ;0555679-640-8365391-23620=L59Q809H18

  ;EINDE GV_Killer ———————————————————————


  [b:fc3a9f812c]MalwareBytes log:[/b:fc3a9f812c]

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.33
  Database versie: 1654
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  15-1-2009 16:27:47
  mbam-log-2009-01-15 (16-27-47).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 45913
  Verstreken tijd: 3 minute(s), 12 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 4
  Registersleutels geïnfecteerd: 17
  Registerwaarden geïnfecteerd: 1
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 3
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 23

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\system32\olvvjwrs.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\wvUkHXNG.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\ssqPgGAT.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\osczmx.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6d794cb4-c7cd-4c6f-bfdc-9b77afbdc02c} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ssqpggat (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6d794cb4-c7cd-4c6f-bfdc-9b77afbdc02c} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{707bb9ba-bc44-4f77-ac6e-b8a02cd87c9a} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{707bb9ba-bc44-4f77-ac6e-b8a02cd87c9a} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{784def2a-773e-417b-8f92-1f939c7e7212} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{784def2a-773e-417b-8f92-1f939c7e7212} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6d794cb4-c7cd-4c6f-bfdc-9b77afbdc02c} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{707bb9ba-bc44-4f77-ac6e-b8a02cd87c9a} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{784def2a-773e-417b-8f92-1f939c7e7212} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\instkey (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RemoveRP (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{6d794cb4-c7cd-4c6f-bfdc-9b77afbdc02c} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Notification Packages (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\wvukhxng -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Authentication Packages (Trojan.Vundo) -> Data: c:\windows\system32\wvukhxng -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowHelp (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\system32\ssqPgGAT.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\wvUkHXNG.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\GNXHkUvw.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\GNXHkUvw.ini2 (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\osczmx.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\olvvjwrs.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\srwjvvlo.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\csmpvsbk.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\buxfes.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\fhztfv.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\omxeicde.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\osscodra.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\pvqsijcn.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\fvmnfj.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\esdxacjw.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\sxhxmt.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\wrvhgmci.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\jdxgujlx.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\nnnkIcAp.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\wxozlo.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\zijxfd.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\friaskol.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\apwtvw.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.


  [b:fc3a9f812c]Hijackthis log:[/b:fc3a9f812c]

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:33:56, on 15-1-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\ioFTPD\system\ioFTPD.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: {6679B3FC-711 - {6679B3FC-711A-4583-B54A-897B3A0D40E9} - D:\Program Files\GetTubeVideo\GetTubeVideo.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Loader Class - {F880A4A8-C436-4AC4-AFD1-AA0BDC9552DD} - D:\Program Files\FindeXer\FindeXer.dll
  O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - C:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O9 - Extra button: Get Tube Video - {1FD6752B-93CB-4e33-A9EE-CED891B2C593} - D:\Program Files\GetTubeVideo\GetTubeVideo.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: http://asia.msi.com.tw
  O15 - Trusted Zone: http://global.msi.com.tw
  O15 - Trusted Zone: http://www.msi.com.tw
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1229639193312
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1229639183796
  O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - http://liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E8DB03D3-BED7-4F6C-8F5D-E2B95E63D737}: NameServer = 213.73.255.52,213.132.189.250
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: getPlus(R) Helper - Unknown owner - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: ioFTPD - Unknown owner - C:\ioFTPD\system\ioFTPD.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe


  End of file - 5295 bytes[b:fc3a9f812c][/b:fc3a9f812c][b:fc3a9f812c][/b:fc3a9f812c]
 • Download GV Killer.exe.
  Zet het in een eigen map bijvoorbeeld in de map C:\Program Files\GV Killer en maak vervolgens een snelkoppeling van C:\Program Files\GV Killer\GV Killer.exe naar je bureaublad.
  Start GV Killer en gebruik Kopiëren en Plakken om de namen van onderstaande bestanden en mappen in het bestand C:\Program Files\GV Killer\input.txt te zetten.

  [b:8e6d7abc10]C:\WINDOWS\tasks\gshmwsjw.job[/b:8e6d7abc10]

  Sluit het bestand C:\Program Files\GV Killer\input.txt en druk op de toets Start Killing om het programma te starten.
  Plaats de inhoud van het bestand C:\GV Killer.txt in je volgende bericht.


  Hoe staat het met de problemen?
 • Bedankt voor je hulp, voor zover lijkt m'n pc weer in orde en weer wat vlotter.
  Ik heb nog geen popups gehad.


  Logfile gv_killer_02.txt v7.0.9 - Copyright © GV_Soft Guido Vaesen
  Rapport datum: 15-1-2009 17:14:52 log van Bas , Beheerder van deze computer
  Platform: Windows XP Prof SP3 NLD Normale modus

  BEGIN Geplande taken—————————————————————–
  C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job
  C:\WINDOWS\tasks\gshmwsjw.job
  EINDE Geplande taken—————————————————————–


  Lijst Notify keys——————————————————————–
  HKLM\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify
  AtiExtEvent Ati2evxx.dll
  dimsntfy %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll
  LBTWlgn c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll
  Event
  Einde Notify keys——————————————————————–

  Verklaring Errorcodes—————————————————————-
  code 00 : Bestand is verwijderd.
  code 53 : Bestand of map werd niet gevonden op uw PC.
  code 70 : Bestand was in gebruik.
  code 75 : Services zijn nog geladen of bestand in gebruik.
  code M0 : Map is verwijderd.
  code ML : Map is volledig leeg gemaakt.
  code MN : Map werd niet gevonden op uw PC, is niet leeg gemaakt.
  code MV : Map werd niet gevonden op uw PC, is niet verwijderd.
  code K0 : Register key is verwijderd.
  Einde Errorcodes——————————————————————–

  BEGIN Inhoud van Input.txt———————————————————–
  C:\WINDOWS\tasks\gshmwsjw.job
  EINDE Inhoud van Input.txt———————————————————–

  00 C:\WINDOWS\tasks\gshmwsjw.job
  EINDE Inhoud van Input.txt———————————————————–


  ;5255679-640-8365391-23620=L59Q809H14

  ;EINDE GV_Killer ———————————————————————
 • Graag gedaan,


  Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

  [b:413843061c]@ECHO OFF
  IF EXIST log.txt DEL log.txt
  ECHO Deleting files>>log.txt
  FOR %%g in (
  C:\WINDOWS\tasks\gshmwsjw.job) DO (
  IF EXIST %%g (
  ATTRIB -r -s -h %%g
  DEL %%g
  IF EXIST %%g (
  ECHO %%g not deleted>>log.txt
  ) ELSE (
  ECHO %%g deleted>>log.txt)
  ) ELSE (
  ECHO %%g not found>>log.txt))
  START NOTEPAD.EXE log.txt[/b:413843061c]

  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.
  Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.
 • Deleting files
  C:\WINDOWS\tasks\gshmwsjw.job not found
 • Download OTMoveIt.exe en plaats het op je bureaublad:

  Start OTMoveIt door dubbel te klikken op OTMoveIt.exe
  In het linkerpaneel, waar het zegt: Paste List of Files/Folders to be Moved ,kopieer en plak je onderstaand gedeelte:

  [b:a98a00b55c]C:\WINDOWS\tasks\gshmwsjw.job[/b:a98a00b55c]

  Klik daarna op de knop MoveIt onderaan.
  Wanneer voltooid zal het een log aanmaken (********_******.log – de * staat voor datum en tijd) in de volgende map: C:\_OTMoveIt\MovedFiles.
  Post de inhoud daarvan in je volgende bericht met een nieuw hijackthis logje.
 • [quote:53a12ddbf6="Othuroyo"]Download OTMoveIt.exe en plaats het op je bureaublad:

  Start OTMoveIt door dubbel te klikken op OTMoveIt.exe
  In het linkerpaneel, waar het zegt: Paste List of Files/Folders to be Moved ,kopieer en plak je onderstaand gedeelte:

  [b:53a12ddbf6]C:\WINDOWS\tasks\gshmwsjw.job[/b:53a12ddbf6]

  Klik daarna op de knop MoveIt onderaan.
  Wanneer voltooid zal het een log aanmaken (********_******.log – de * staat voor datum en tijd) in de volgende map: C:\_OTMoveIt\MovedFiles.
  Post de inhoud daarvan in je volgende bericht met een nieuw hijackthis logje.[/quote:53a12ddbf6]

  Als ik op MoveIt klik krijg ik het volgende:

  Can not create C:\_OTMoveIt\MovedFiles\01152009_185004.log.

  In het rechter venster staat:

  File/Folder C:\WINDOWS\tasks\gshmwsjw.job not found.

  Created on 01-15-2009 18:51:41
 • Hmm, oke.
  Volgens mij ben je clean, doe dit nog even:

  Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

  Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

  Dubbelklik op

  ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad Main, plaats je een vinkje bij Select All.
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:

  Klik op tabblad Firefox, plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No.
  (dit haalt het vinkje weer weg bij Firefox saved passwords)
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:

  Klik op tabblad Opera, plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No.
  Klik op de knop Empty Selected.
  Ga naar het tabblad Main en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.3. Je mag alle gebruikte tools en aangemaakte mappen terug verwijderen.


  - Ga naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Klik in de linkerhelft van het venster op "Instellingen van systeemherstel".
  - Zet een vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Windows vraagt of je dat zeker weet.
  - Klik "Ja".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op.
  - Ga weer naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Je krijgt de melding: "Systeemherstel is uitgeschakeld. Wilt u systeemherstel nu inschakelen?"
  - Klik "Ja".
  - Verwijder het vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op
  - Er is nu een nieuw schoon herstel punt aangemaakt
 • Ok bedankt.
  Ik had al even gekeken in die task folder of ik daar dat betreffende .job filetje zag staan maar zie m niet staan.

  En wat betreft systeem herstel, dit zet ik eignelijk altijd meteen uit.
  Via configuratiesherm > systeem > (tab) systeemherstel

  Omdat ik wel is gelezen heb dat dit je pc erg kan vertragen.
 • Oke, als je dat met ATF Cleaner hebt gedaan dan kan dit topic afgesloten worden :wink: .
 • [quote:86dab602e7="-TeR-"]En wat betreft systeem herstel, dit zet ik eignelijk altijd meteen uit. Via configuratiesherm > systeem > (tab) systeemherstel
  Omdat ik wel is gelezen heb dat dit je pc erg kan vertragen.[/quote:86dab602e7] Dit lijkt me toch echt niet zo'n goed idee. Geen enkele mogelijkheid om terug te keren naar een vorige toestand bij problemen … risky business. Maar uiteraard eigen keuze :? En dat verhaaltje over het vertragen van je PC klopt natuurlijk niet. Is geen actief bestand, gewoon een backup die op je harde schijf wordt opgeslagen voor (eventueel) gebruik.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.