Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

AVG is niet te verwijderen

Anoniem
None
28 antwoorden
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:55:54, on 9-2-2009
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
  D:\i tunes\iTunesHelper.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\SOUNDMAN.EXE
  D:\Volume Panel\VolPanlu.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [CmPCIaudio] RunDll32 CMICNFG3.CPL,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\i tunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "D:\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r
  O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5F5F9FB8-878E-4455-95E0-F64B2314288A} (ijjiPlugin2 Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin11USA.cab
  O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - http://www.spgame.com.tw/xml_web_setup/msxml4.cab
  O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su2/ocx/15106/CTPID.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Creative ALchemy AL1 Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL1Licensing.exe
  O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe
  O23 - Service: Creative HOAL Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTHOALLicensing.exe
  O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe


  End of file - 7396 bytes
 • Hallo ,

  sinds een paar weken hebben we problemen met AVG , het programma
  komt een aantal keer per dag met de mededeling ""update sucesfull ,
  restart computer"" (dit probleem is al behandeld op het forum , ik weet 't)
  dat deden we in het begin , niets gebeurde , het programma bleef de
  melding herhalen , we werden het zat , en wilden AVG verwijderen ,
  alle varianten heb ik geprobeerd : 1)via startmenu AVG–>uninstall ;
  2)via configuratiescherm—>programma verwijderen ; 3)—>opnieuw
  het programma downloaden , tijdens de installatie kiezen voor verwijderen ; 4)—->schijfcontrole gedaan , om te kijken of er een fout
  op de harde schijf zou zijn .
  Niets helpt , tijdens het uninstall process komt telkens de volgende melding :
  Installer initialization failed due to the following error:
  Warning: Internal error. Dialog with id "WinFwDeactivationDlg" was not found in the setup.
  En dan stopt de uninstall , heel vervelend , ik wil dus gewoon dat AVG
  kwijt ! , maar 't lukt niet .
  Bij voorbaat dank voor hulp en tips , agnes
 • Leuk he? gratis software. Nee, je kan Avg ook via het register verwijderen. Heb je ook op de site van Avg gekeken voor oplossingen om hun product te verwijderen? :(
 • Ik wil niet lullig doen maar het lukt ook gewoon met de AVG remover tool. Er zijn meerdere mensen op dit forum geweest met exact hetzelfde probleem. 1,5 week geleden is er een fout geweest in een update waardoor dit werd veroorzaakt.
  Ik heb het zelf ook gehad. Simpelweg de remove tool gebruiken. Als er nog een bestand wordt geblokkeerd kan je deze uitschakelen in bestandsbeheer. Daarna kan je hem gewoon verwijderen.
 • Nee is niet gelukt.
 • @arjant2

  Ik dacht begrepen te hebben dat ze de tool gebruikt had, of heb ik dat nu mis.

  Anders heb je helemaal gelijk hoor. Eerst de tool.
 • of ik ""de Tool"" gebruikt heb , weet ik niet , ik heb in de topicstart
  aangegeven wat ik geprobeerd heb om AVG te verwijderen ,
  ik ben dus ook op de site van AVG geweest , heb daar het programma
  opnieuw gedownload , en tijdens het installatieproces gekozen voor de
  optie ""verwijderen"" , en kreeg toen die foutmelding . ook op hun
  helpdesk heb ik alles nagekeken , een AVG removal Tool ben ik daar
  niet tegengekomen , die wil ik zeker proberen !
  ik zal de link die juisterr gaf gebruiken .
  1 vraag daarover : moet AVG uitstaan terwijl ik dit doe ? of maakt het
  niet uit ?
 • wellicht heeft U hier iets aan ?

  [b:0b921ca520]#AVG#[/b:0b921ca520] [img:0b921ca520]http://i100.photobucket.com/albums/m7/dasaki/Clipboard02-1.jpg[/img:0b921ca520]
  Klik Start > Alle Programa's > AVG (versienummer) > Uninstall AVG Anti-Virus for Windows.
  Lukt het je niet op bovenstaande manier probeer dan het volgende:
  [list:0b921ca520]
  [*:0b921ca520]Download de laatste versie van AVG [b:0b921ca520] Downloads-Programs
  [*:0b921ca520]Na het downloaden kies voor [b:0b921ca520]uitvoeren[/b:0b921ca520] en kies dan de [b:0b921ca520]Uninstall Product[/b:0b921ca520] optie in de [b:0b921ca520]Select Setup Type[/b:0b921ca520] dialoog
  [*:0b921ca520]Beëindig het installatie proces
  [/list:u:0b921ca520]
  Is het dan nog niet gelukt dan kun je de [b:0b921ca520] downloaden, let op dat je de juiste versie kiest.
  [b:0b921ca520]AVG Remover[/b:0b921ca520]
  Met AVG Remover verwijdert u alle onderdelen van een AVG-installatie op uw computer, waaronder registeronderdelen, installatie- en gebruikersbestanden op uw schijf etc. AVG Remover is de laatste optie die kan worden gebruikt als het deïnstallatie-/herstelproces van AVG herhaaldelijk mislukte.
  [b:0b921ca520]Waarschuwing[/b:0b921ca520]
  Alle AVG-gebruikersinstellingen zullen worden verwijderd na de deïnstallatie, evenals de inhoud van de Virus Vault en van andere onderdelen die zijn gerelateerd aan de installatie en het gebruik van de AVG-installatie. Tijdens de verwijderprocedure zal u worden gevraagd uw computer opnieuw op te starten. Zorg er daarom voor dat u uw werk hebt voltooid en sla alle belangrijke gegevens op voordat u AVG Remover opstart.
 • ja, dat heb ik ook geprobeerd (AVG online bezoeken) , en hun tips cq
  oplossingen had ik dus zelf al geprobeerd, dat hielp dus niets .
  Dat register , daar ben ik nog nooit geweest , ik heb altijd begrepen dat
  je daar als niet al te geroutineerde pc gebruiker (ik dus) van af moet blijven.
 • Mijn berichtje ook gezien >?
 • mijn reactie was op ""Dragon"" , de reactie van ""Juisterr"" had ik tijdens
  het typen nog niet gelezen .
  De laatste versie van AVG dowloaden , en dan tijdens het installatie-proces kiezen voor verwijderen heb ik al geprobeerd , ook dat leverde
  die foutmelding op.
  Ik zal die AVG remover tool proberen , welke moet ik dan nemen ?
  (ik heb AVG free 8)
 • * Download [b:8a5122e53e]Trend Micro Hijack This™[/b:8a5122e53e]
  Dubbelklik [b:8a5122e53e]HJTInstall.exe[/b:8a5122e53e] om HijackThis te installeren.
  Standaard zal HijackThis in de Program Files\Trendmicro map geïnstalleerd worden en een snelkoppeling zal op je bureaublad komen te staan.
  HijackThis zal openen na het installeren.
  Klik de [b:8a5122e53e]Scan[/b:8a5122e53e] knop onderaan.
  Dit zal de scan starten en een log openen.
  Kopieer en plak deze log in je volgende post.
 • en dan nog die foutmelding , wat betekent die eigenlijk ?
 • weet ik nog niet maar plaats even dat logje dan kan ik even kijken hoe ik de avg free verwijderen moet.
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 13:12:33, on 9-2-2009
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
  D:\i tunes\iTunesHelper.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\SOUNDMAN.EXE
  D:\Volume Panel\VolPanlu.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [CmPCIaudio] RunDll32 CMICNFG3.CPL,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\i tunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "D:\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r
  O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5F5F9FB8-878E-4455-95E0-F64B2314288A} (ijjiPlugin2 Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin11USA.cab
  O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - http://www.spgame.com.tw/xml_web_setup/msxml4.cab
  O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su2/ocx/15106/CTPID.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Creative ALchemy AL1 Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL1Licensing.exe
  O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe
  O23 - Service: Creative HOAL Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTHOALLicensing.exe
  O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe


  End of file - 7364 bytes
 • Open Kladblok, kopieer en plak het volgende (vetgedrukte, blauwe
  tekst) in een leeg venster:
   [b:6ed06b9106]
 • moet ik dus dat tekstdocument de titel servive.bat geven ?
  de tekst er in plakken , en dan opslaan en afsluiten ?
  maar wat bedoel je met ""type alle bestanden"" ?
  en dat dubbelklikken op service.bat , waar doe ik dat ?
  sorry , dat ik 't niet in 1 keer snap , maar ik ben bang dat ik misschien iets
  fout doe.
 • ik heb gedaan , dubbelgeklikt op het windowsbatchbestand ,
  maar vervolgens gebeurt er niets
 • je maakt dat bestandje aan in kladblok ( niet in wat anders want dat werkt niet ) en dan sla je het op, je moet dan zeggen opslaan als.

  dan doe je opslaan als [b:5b1a5e8b40]'alle
  bestanden[/b:5b1a5e8b40]

  afsluiten en dan dubbelklikken op dat service bat wat op je bureaublad staat.

  De rest gaat dan vanzelf.

  opnieuw opstarten en een nieuw HJT logje plaatsen
 • in vista kun je alleen kiezen voor een textdocument , is dat ook goed ?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.