Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Automatische updates uitgeschakeld na virus

Anoniem
None
10 antwoorden
 • Hoi,

  Ik heb een probleem op mijn pc.
  Ik kreeg een virus met AntiVirus XP Pro 2009.
  Ik kon niet meer naar taakbeheer en mijn muis reageerde alleen op de taakbalk. ik kon alleen nog klikken in Startmenu enzo.
  Elk programma starte wel gwoon op maar ik kon niets aanklikken.

  Ik heb avast 4.8 pro laten scannen en nu doet mijn pc het weer.
  Ik heb mijn taakbeheer weer aan de praat gekregen maar er is nog een probleempje:

  Mijn Automatische Updates staat uitgeschakeld en ik krijg hem niet meer ingeschakeld.

  Ook bij services.msc werkt dit niet. Hij geeft de foutmelding Fout:1085.

  Ik heb vele forums gelezen en heb HiJack gedownload.

  Hier is de log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 14:25:36, on 14-2-2009
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Avast4.8\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Avast4.8\ashServ.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Uniblue\DiskRescue\UBDiskRescueSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Avast4.8\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Visual ToolTip\VisualToolTip.exe
  C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
  C:\Program Files\Theme XPack\apps\Vista Drive Icon\DrvIcon.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
  C:\Program Files\TrueTransparency\TrueTransparency.exe
  C:\Program Files\Clock Tray Skins\ClockTraySkins.exe
  C:\Program Files\LowTek CopyFaster\copyfast.exe
  C:\DOCUME~1\MARIJN~1\LOCALS~1\Temp\RarSFX0\deskspace.exe
  C:\Program Files\Thoosje Sidebar\Thoosje Vista Sidebar.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Documents and Settings\Marijn Villerius\Application Data\G-RAP-IT SHARE.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Tray It 4.6\TrayIt!.exe
  C:\Program Files\Avast4.8\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Avast4.8\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Easy Window & System Tray Icons Hider\Easy window & system tray icons hider.exe
  C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagIt32.exe
  C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\TSCHelp.exe
  C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagPriv.exe
  C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\snagiteditor.exe
  C:\WINDOWS\system32\mmc.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
  D:\Mijn Documenten\Tijdelijke bestanden\4UsOnly\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItIEAddin.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4.8\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VisualTooltip] C:\Program Files\Visual ToolTip\VisualToolTip.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" -H
  O4 - HKLM\..\Run: [LogonStudio] "C:\Program Files\WinCustomize\LogonStudio\logonstudio.exe" /RANDOM
  O4 - HKLM\..\Run: [DrvIcon] C:\Program Files\Theme XPack\apps\Vista Drive Icon\DrvIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [50b4ee94] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\tpmstqwl.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
  O4 - HKCU\..\Run: [TrueTransparency] "C:\Program Files\TrueTransparency\TrueTransparency.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SkinClock] C:\Program Files\Clock Tray Skins\ClockTraySkins.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Active Desktop Calendar] C:\Program Files\Active Desktop Calendar\ADC.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LowTek CopyFaster] "C:\Program Files\LowTek CopyFaster\copyfast.exe" /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [PUSH Wallpaper] C:\Program Files\Watery Desktop 3D\Watery Desktop 3D.exe s
  O4 - HKCU\..\Run: [DeskSpace] C:\DOCUME~1\MARIJN~1\LOCALS~1\Temp\RarSFX0\deskspace.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Easy Window & System Tray Icons Hider.lnk = C:\Program Files\Easy Window & System Tray Icons Hider\Easy window & system tray icons hider.exe
  O4 - Startup: Thoosje Vista Sidebar.lnk = C:\Program Files\Thoosje Sidebar\Thoosje Vista Sidebar.exe
  O4 - Global Startup: Easy Window & System Tray Icons Hider.lnk = C:\Program Files\Easy Window & System Tray Icons Hider\Easy window & system tray icons hider.exe
  O4 - Global Startup: Thoosje Vista Sidebar.lnk = C:\Program Files\Thoosje Sidebar\Thoosje Vista Sidebar.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\temp\ntdll64.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\temp\ntdll64.dll
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1228490270015
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O20 - AppInit_DLLs: wbsys.dll ugbkmg.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4.8\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4.8\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4.8\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4.8\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  O23 - Service: Uniblue DiskRescue - Uniblue - C:\Program Files\Uniblue\DiskRescue\UBDiskRescueSrv.exe


  End of file - 8452 bytes

  Kan iemand mij Helpen???
 • Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  [b:392e9f65a0]O4 - HKLM\..\Run: [50b4ee94] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\tpmstqwl.dll",b[/b:392e9f65a0]

  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.  Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

  [b:392e9f65a0]@ECHO OFF
  IF EXIST log.txt DEL log.txt
  ECHO Deleting files>>log.txt
  FOR %%g in (
  C:\WINDOWS\system32\tpmstqwl.dll) DO (
  IF EXIST %%g (
  ATTRIB -r -s -h %%g
  DEL %%g
  IF EXIST %%g (
  ECHO %%g not deleted>>log.txt
  ) ELSE (
  ECHO %%g deleted>>log.txt)
  ) ELSE (
  ECHO %%g not found>>log.txt))
  START NOTEPAD.EXE log.txt[/b:392e9f65a0]

  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.
  Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.


  [u:392e9f65a0][b:392e9f65a0]LSPFix[/u:392e9f65a0][/b:392e9f65a0]

  [list:392e9f65a0][*:392e9f65a0] Download LSPFix en sla het op naar je Bureaublad: http://www.cexx.org/lspfix.zip.
  [*:392e9f65a0] Pak het uit met bijvoorbeeld Winzip (Engels) of Winrar (Nederlands).
  [*:392e9f65a0] Open de map "lspfix" op je Bureaublad en dubbelklik op LSPFix.exe.
  [*:392e9f65a0] Schakel nu het vakje voor "I know what I'm doing" in. Nu kun je het programma gebruiken.[/list:u:392e9f65a0]  Download [b:392e9f65a0] en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op [b:392e9f65a0]mbam-setup.exe[/b:392e9f65a0] om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:392e9f65a0]
  [*:392e9f65a0]Update MalwareBytes' Anti-Malware
  [*:392e9f65a0]Start MalwareBytes' Anti-Malware
  [/list:u:392e9f65a0]Klik daarna op "[b:392e9f65a0]Voltooien[/b:392e9f65a0]".
  Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:392e9f65a0]
  [*:392e9f65a0]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:392e9f65a0]Instellingen[/b:392e9f65a0]".
  [*:392e9f65a0]Vink hier aan: "[b:392e9f65a0]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:392e9f65a0]".
  [*:392e9f65a0]Ga daarna naar het tabblad "[b:392e9f65a0]Scanner[/b:392e9f65a0]", kies hier voor "[b:392e9f65a0]Snelle Scan[/b:392e9f65a0]".
  [*:392e9f65a0]Druk vervolgens op "[b:392e9f65a0]Scannen[/b:392e9f65a0]" om de scan te starten.
  [*:392e9f65a0]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  [*:392e9f65a0]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:392e9f65a0]OK[/b:392e9f65a0], daarna "[b:392e9f65a0]Bekijk Resultaten[/b:392e9f65a0]" om de resultaten te zien.
  [*:392e9f65a0]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:392e9f65a0]Verwijder geselecteerde[/b:392e9f65a0]".
  [*:392e9f65a0]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [/list:u:392e9f65a0]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:392e9f65a0]Logs[/b:392e9f65a0]" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis
 • MBAM:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.34
  Database versie: 1761
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2

  14-2-2009 15:12:22
  mbam-log-2009-02-14 (15-12-22).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 68058
  Verstreken tijd: 4 minute(s), 30 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 1
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 5
  Registersleutels geïnfecteerd: 16
  Registerwaarden geïnfecteerd: 1
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 11
  Mappen geïnfecteerd: 1
  Bestanden geïnfecteerd: 63

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  C:\Documents and Settings\Marijn Villerius\Application Data\G-RAP-IT SHARE.exe (Trojan.Lop.H) -> Unloaded process successfully.

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\system32\tpmstqwl.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\urqPjIXp.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\byXppPIy.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\ugbkmg.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\Temp\ntdll64.dll (Trojan.FakeAlert) -> Delete on reboot.

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4f4c005f-a879-4198-9432-e9d9820b11eb} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4f4c005f-a879-4198-9432-e9d9820b11eb} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{a7108bb3-b6a6-4011-a4e5-d7fb1786cc9e} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a7108bb3-b6a6-4011-a4e5-d7fb1786cc9e} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{96e74e0b-9143-4d55-b522-35112296956a} (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{96e74e0b-9143-4d55-b522-35112296956a} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{96e74e0b-9143-4d55-b522-35112296956a} (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\byxpppiy (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4f4c005f-a879-4198-9432-e9d9820b11eb} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{a7108bb3-b6a6-4011-a4e5-d7fb1786cc9e} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RemoveRP (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{96e74e0b-9143-4d55-b522-35112296956a} (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Notification Packages (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\urqpjixp -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Authentication Packages (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\urqpjixp -> Delete on reboot.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Trojan.Agent) -> Data: c:\windows\system32\userinit.exe -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Trojan.Agent) -> Data: system32\userinit.exe -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowHelp (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop\NoChangingWallpaper (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\activedesktop\NoChangingWallpaper (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoSetActiveDesktop (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoActiveDesktopChanges (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoSetActiveDesktop (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoActiveDesktopChanges (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  C:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\system32\ugbkmg.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\urqPjIXp.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\pXIjPqru.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\pXIjPqru.ini2 (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\aibfehbh.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\hbhefbia.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\bpgvdgcy.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\ycgdvgpb.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\dlsrdwoc.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\cowdrsld.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\drogjsxb.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\bxsjgord.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\edmktept.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\tpetkmde.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\ensknkln.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\nlknksne.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\ewqfjgbk.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\kbgjfqwe.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\hdeoftuk.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\kutfoedh.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\hscqtopx.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\xpotqcsh.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\jifwjvud.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\duvjwfij.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\kbvoswnl.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\lnwsovbk.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\nssnfvfv.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\vfvfnssn.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\ololmlra.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\arlmlolo.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\qxhdghqt.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\tqhgdhxq.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\sndpgtju.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\ujtgpdns.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\tpmstqwl.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\lwqtsmpt.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\yogosrhi.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\ihrsogoy.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\byXppPIy.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\upcpcxdq.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\fokkzx.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\maebdusk.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\mowintup.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\rqRhhhHy.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\sosndhbo.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\siylkd.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\veqxrymj.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\senekalxufebvh.dll (Trojan.Seneka) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\senekapmjxbrwg.dll (Trojan.Seneka) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\senekamnkrgkgm.sys (Trojan.Seneka) -> Delete on reboot.
  C:\Documents and Settings\Marijn Villerius\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\HFT8O83W\upd105320[1] (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\Desktop.ini (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Marijn Villerius\Application Data\G-RAP-IT SHARE.exe (Trojan.Lop.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\ntdll64.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\warning.gif (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\ahtn.htm (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\frmwrk32.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\ntdll64.dll (Trojan.FakeAlert) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\senekanbdovrdl.dat (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\senekaqpktdjbq.dat (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\senekaxvkypmvn.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\seneka.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.  HiJack Nieuw:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:36:30, on 14-2-2009
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Avast4.8\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Avast4.8\ashServ.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Uniblue\DiskRescue\UBDiskRescueSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Avast4.8\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Visual ToolTip\VisualToolTip.exe
  C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
  C:\Program Files\Theme XPack\apps\Vista Drive Icon\DrvIcon.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
  C:\Program Files\TrueTransparency\TrueTransparency.exe
  C:\Program Files\Clock Tray Skins\ClockTraySkins.exe
  C:\Program Files\LowTek CopyFaster\copyfast.exe
  C:\DOCUME~1\MARIJN~1\LOCALS~1\Temp\RarSFX0\deskspace.exe
  C:\Program Files\Thoosje Sidebar\Thoosje Vista Sidebar.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Tray It 4.6\TrayIt!.exe
  C:\Program Files\Avast4.8\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Avast4.8\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  D:\Mijn Documenten\Tijdelijke bestanden\4UsOnly\HiJackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItIEAddin.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4.8\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VisualTooltip] C:\Program Files\Visual ToolTip\VisualToolTip.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" -H
  O4 - HKLM\..\Run: [LogonStudio] "C:\Program Files\WinCustomize\LogonStudio\logonstudio.exe" /RANDOM
  O4 - HKLM\..\Run: [DrvIcon] C:\Program Files\Theme XPack\apps\Vista Drive Icon\DrvIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
  O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
  O4 - HKCU\..\Run: [TrueTransparency] "C:\Program Files\TrueTransparency\TrueTransparency.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SkinClock] C:\Program Files\Clock Tray Skins\ClockTraySkins.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Active Desktop Calendar] C:\Program Files\Active Desktop Calendar\ADC.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LowTek CopyFaster] "C:\Program Files\LowTek CopyFaster\copyfast.exe" /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [PUSH Wallpaper] C:\Program Files\Watery Desktop 3D\Watery Desktop 3D.exe s
  O4 - HKCU\..\Run: [DeskSpace] C:\DOCUME~1\MARIJN~1\LOCALS~1\Temp\RarSFX0\deskspace.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Easy Window & System Tray Icons Hider.lnk = C:\Program Files\Easy Window & System Tray Icons Hider\Easy window & system tray icons hider.exe
  O4 - Startup: Thoosje Vista Sidebar.lnk = C:\Program Files\Thoosje Sidebar\Thoosje Vista Sidebar.exe
  O4 - Global Startup: Easy Window & System Tray Icons Hider.lnk = C:\Program Files\Easy Window & System Tray Icons Hider\Easy window & system tray icons hider.exe
  O4 - Global Startup: Thoosje Vista Sidebar.lnk = C:\Program Files\Thoosje Sidebar\Thoosje Vista Sidebar.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1228490270015
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O20 - AppInit_DLLs: wbsys.dll ugbkmg.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4.8\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4.8\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4.8\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4.8\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  O23 - Service: Uniblue DiskRescue - Uniblue - C:\Program Files\Uniblue\DiskRescue\UBDiskRescueSrv.exe


  End of file - 8049 bytes
 • Je hebt de instructies met het kladblok bestand niet uitgevoerd, maar dat maakt niet meer uit MBAM heeft het bestand al verwijderd.


  Download [b:e8abb1de96] naar je Bureaublad en gebruik het volgens deze handleiding.
  [i:e8abb1de96]
 • ComboFix 09-02-12.03 - Marijn Villerius 2009-02-14 17:04:14.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.1023.542 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Marijn Villerius\Bureaublad\ComboFix.exe
  AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090213-0] *On-access scanning disabled* (Updated)
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .
  /wow section - STAGE 41
  Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.
  Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.


  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\.#
  c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\inst.exe
  c:\windows\system32\303350.exe
  c:\windows\system32\blrmrvkr.ini
  c:\windows\system32\drivers\senekamnkrgkgm.sys
  c:\windows\system32\gxyjheac.ini
  c:\windows\system32\init32.exe
  c:\windows\system32\lvvtiiyk.ini
  c:\windows\system32\npnbmuul.ini
  c:\windows\system32\senekalxufebvh.dll
  c:\windows\system32\senekanbdovrdl.dat
  c:\windows\system32\senekapmjxbrwg.dll
  c:\windows\system32\senekaqpktdjbq.dat
  c:\windows\system32\senekaxvkypmvn.dll
  c:\windows\system32\uniq.tll
  c:\windows\system32\win32hlp.cnf
  D:\resycled
  d:\resycled\boot.com

 • Open een kladblokbestand.
  Kopieer de onderstaande code, en plak deze in het kladblokbestand.

 • ComboFix 09-02-12.03 - Marijn Villerius 2009-02-14 18:08:43.2 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.1023.525 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Marijn Villerius\Bureaublad\ComboFix.exe
  gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Marijn Villerius\Bureaublad\CFScript.txt
  AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090213-0] *On-access scanning disabled* (Updated)
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .
  /wow section - STAGE 41
  Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.
  Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.


  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  ——-\Service_dvxfu


  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-01-14 to 2009-02-14 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-02-14 17:01 . 2009-02-14 18:07 <DIR> dr-h—– c:\documents and settings\Marijn Villerius\Onlangs geopend
  2009-02-14 16:57 . 2009-02-14 17:28 1,369,088 –a—— c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\G-RAP-IT SHARE.exe
  2009-02-14 15:05 . 2009-02-14 15:05 <DIR> d——– c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2009-02-14 15:05 . 2009-02-14 15:05 <DIR> d——– c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\Malwarebytes
  2009-02-14 15:05 . 2009-02-14 15:05 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2009-02-14 15:05 . 2009-02-11 10:19 38,496 –a—— c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2009-02-14 15:05 . 2009-02-11 10:19 15,504 –a—— c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2009-02-14 14:04 . 2009-02-14 18:12 <DIR> d——– c:\windows\system32\CatRoot2
  2009-02-14 10:49 . 2008-05-28 20:06 860,297 –a—— c:\windows\vista 03.jpg
  2009-02-14 10:27 . 2009-02-14 10:27 552 –a—— c:\windows\system32\d3d8caps.dat
  2009-02-14 10:09 . 2009-02-14 10:09 <DIR> dr-h—– c:\documents and settings\Administrator\Onlangs geopend
  2009-02-13 23:21 . 2008-12-05 11:31 <DIR> d–h—– c:\documents and settings\Administrator\Sjablonen
  2009-02-13 23:21 . 2008-12-05 12:26 <DIR> d–h—– c:\documents and settings\Administrator\Netwerkprinteromgeving
  2009-02-13 23:21 . 2008-12-05 12:26 <DIR> d——– c:\documents and settings\Administrator\Mijn documenten
  2009-02-13 23:21 . 2008-12-05 12:26 <DIR> dr——- c:\documents and settings\Administrator\Menu Start
  2009-02-13 23:21 . 2008-12-05 12:26 <DIR> d——– c:\documents and settings\Administrator\Favorieten
  2009-02-13 23:21 . 2008-12-05 12:26 <DIR> d——– c:\documents and settings\Administrator\Bureaublad
  2009-02-13 23:21 . 2009-02-14 10:09 <DIR> d——– c:\documents and settings\Administrator
  2009-02-13 22:32 . 2009-02-13 22:37 632 –a—— c:\windows\Sofplat.INI
  2009-02-13 20:56 . 2002-04-22 08:15 4,284,416 -ra—— c:\windows\uncsetup.exe
  2009-02-13 19:00 . 2009-02-13 19:00 117 –a—— c:\windows\AutoScreenRecorder.INI
  2009-02-13 18:54 . 2009-02-13 18:54 <DIR> d——– c:\program files\Wisdom-soft AutoScreenRecorder 3 Pro
  2009-02-12 21:22 . 2009-02-12 21:22 <DIR> d——– c:\program files\Watery Desktop 3D
  2009-02-12 21:22 . 2007-11-15 00:53 1,011,712 –a—— c:\windows\WATERYDS.SCR
  2009-02-12 21:22 . 2007-09-21 11:09 90,112 –a—— c:\windows\WateryDesktop_vista.dll
  2009-02-12 21:22 . 2007-09-21 11:09 69,632 –a—— c:\windows\WateryDesktop_xp.dll
  2009-02-11 20:04 . 2009-02-11 20:05 <DIR> d——– c:\program files\Torrent Searcher 9.0
  2009-02-05 21:23 . 2009-02-05 21:30 <DIR> d——– c:\program files\RapidFinder 3.0
  2009-02-05 21:17 . 2009-02-05 21:17 <DIR> d——– c:\program files\Rapid Hacker
  2009-02-05 21:03 . 2009-02-05 21:07 <DIR> d——– c:\program files\Desktop Icons Arranger
  2009-02-05 19:13 . 2009-02-05 19:13 <DIR> d——– c:\program files\Active Desktop Calendar
  2009-02-05 19:13 . 2009-02-05 19:13 <DIR> d——– c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\XemiComputers
  2009-02-05 19:13 . 2009-02-05 19:13 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users\Application Data\XemiComputers
  2009-02-05 19:10 . 2009-02-05 19:11 53 –a—— c:\windows\setam.ini
  2009-02-05 19:08 . 2009-02-05 19:08 14 –a—— c:\windows\psevd.ini
  2009-02-05 19:07 . 2009-02-05 19:07 1,311 –a—— c:\windows\system32\msvtr.dll
  2009-02-05 19:06 . 2009-02-05 19:12 109 –a—— c:\windows\am3.ini
  2009-02-05 19:02 . 2009-02-05 20:41 1,004 –ahs—- c:\windows\system32\sys_drv.dat
  2009-02-05 18:57 . 2009-02-05 20:43 <DIR> d——– c:\program files\Folder Lock 6
  2009-02-02 16:11 . 2009-02-02 16:11 <DIR> d——– c:\windows\system32\psconv
  2009-02-02 16:11 . 2009-02-02 16:11 <DIR> d——– c:\program files\psconvert
  2009-02-02 16:11 . 2009-02-02 16:11 164 –a—— c:\windows\system32\psconv.ini
  2009-02-02 16:04 . 2009-02-02 16:04 <DIR> d——– c:\program files\PDF To Image Converter
  2009-02-02 16:04 . 2009-02-02 16:08 1,024 –a—— c:\windows\system32\gmi2fdp.dat
  2009-02-02 15:57 . 2009-02-02 15:57 181 –a—— c:\windows\pdf2word.INI
  2009-01-30 21:11 . 2009-01-30 21:11 <DIR> d——– c:\program files\Common Files\Macrovision Shared
  2009-01-27 17:23 . 2009-01-27 17:23 <DIR> d——– c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\Zylom
  2009-01-27 17:23 . 2009-01-27 17:23 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users\Application Data\Zylom
  2009-01-24 12:24 . 2009-01-24 12:24 <DIR> d——– c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\ABBYY
  2009-01-23 14:14 . 2009-01-23 14:25 <DIR> d——– c:\program files\Thoosje Sidebar
  2009-01-23 13:45 . 2009-01-23 14:22 <DIR> d——– c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\Desktop Sidebar
  2009-01-23 13:38 . 2009-02-14 11:28 <DIR> d——– c:\program files\Easy Window & System Tray Icons Hider
  2009-01-23 13:31 . 2009-01-23 13:32 <DIR> d——– c:\program files\Clock Tray Skins
  2009-01-23 13:31 . 2004-08-04 01:03 219,136 –a—— c:\windows\system32\uxtheme.backup
  2009-01-23 13:30 . 2009-01-23 13:31 <DIR> d——– c:\program files\Theme XPack
  2009-01-22 20:56 . 2008-03-22 21:01 105,954 –a—— c:\windows\Vista 22- (3).jpg
  2009-01-20 10:14 . 2001-08-17 22:02 9,600 –a—— c:\windows\system32\drivers\hidusb.sys
  2009-01-20 10:14 . 2001-08-17 22:02 9,600 –a–c— c:\windows\system32\dllcache\hidusb.sys
  2009-01-19 19:41 . 2009-01-19 19:42 <DIR> d——– c:\program files\7-Zip
  2009-01-19 19:30 . 2009-01-19 19:30 <DIR> d——– c:\program files\UselessCreations
  2009-01-19 17:28 . 2005-08-15 16:54 1,536 –a—— c:\windows\system32\hidec.exe
  2009-01-19 12:36 . 2006-03-01 06:21 1,263,616 –a—— c:\windows\system32\Aurora.scr
  2009-01-19 12:36 . 2008-06-16 17:56 837,632 –a—— c:\windows\system32\Vista.scr
  2009-01-19 12:36 . 2006-03-01 05:53 773,120 –a—— c:\windows\system32\Bubbles.scr
  2009-01-19 12:36 . 2006-03-01 06:21 117,248 –a—— c:\windows\system32\Ribbons.scr
  2009-01-19 12:36 . 2006-03-03 15:42 117,248 –a—— c:\windows\system32\Mystify.scr
  2009-01-19 12:36 . 2005-10-22 12:53 61,440 –a—— c:\windows\system32\Vista.Emulation.dll
  2009-01-19 12:36 . 2008-06-16 17:56 33,234 –a—— c:\windows\system32\oemlogo.bmp
  2009-01-19 12:36 . 2008-09-13 01:34 210 –a—— c:\windows\system32\oeminfo.ini
  2009-01-17 16:43 . 2009-01-17 16:43 <DIR> d——– c:\program files\EA Games
  2009-01-16 13:37 . 2006-12-05 10:56 82,781 –a—— c:\windows\system32\My Videos.png
  2009-01-15 20:59 . 2009-01-15 20:59 <DIR> d——– c:\program files\WinCustomize
  2009-01-15 20:59 . 2000-10-10 13:01 198,656 –a—— c:\windows\system32\comdlg32.ocx
  2009-01-15 20:59 . 2000-05-17 09:52 187,392 –a—— c:\windows\system32\JPGUtils.dll
  2009-01-15 20:59 . 2009-02-14 18:14 24 –a—— c:\windows\LogonStudio.ini
  2009-01-15 18:15 . 2009-02-14 12:12 45 –a—— C:\TEST.XML
  2009-01-14 21:48 . 2009-01-14 21:48 <DIR> d——– c:\windows\Sun
  2009-01-14 19:11 . 2009-01-14 19:11 <DIR> d——– c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\Thinstall
  2009-01-14 18:11 . 2009-02-10 17:36 <DIR> d——– c:\program files\LowTek CopyFaster

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-02-14 11:19 ——— d—–w c:\program files\Avast4.8
  2009-02-14 09:56 ——— d—a-w c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
  2009-02-05 20:02 ——— d–h–w c:\program files\InstallShield Installation Information
  2009-02-02 14:13 ——— d—–w c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\Babylon
  2009-02-02 14:11 ——— d—–w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Babylon
  2009-01-30 20:25 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Adobe
  2009-01-26 16:53 ——— d—–w c:\program files\CCleaner
  2009-01-19 18:19 ——— d—–w c:\program files\3D Screensavers
  2009-01-19 18:14 ——— d—–w c:\program files\MagicISO
  2009-01-19 18:10 ——— d—–w c:\program files\A-Z
  2009-01-19 18:05 ——— d—–w c:\program files\ImTOO
  2009-01-19 12:44 ——— d—–w c:\program files\Any Audio Converter
  2009-01-19 12:13 ——— d—–w c:\program files\TechSmith
  2009-01-19 12:13 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
  2009-01-19 12:13 ——— d—–w c:\documents and settings\All Users\Application Data\TechSmith
  2009-01-16 13:08 163,712 —-a-w c:\windows\system32\drivers\vidstub.sys
  2009-01-14 21:24 ——— d—–w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
  2009-01-12 18:00 ——— d—–w c:\program files\Stardock
  2009-01-12 18:00 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Stardock
  2009-01-12 15:24 ——— d—–w c:\program files\Real
  2009-01-12 15:24 ——— d—–w c:\program files\Common Files\xing shared
  2009-01-12 15:24 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Real
  2009-01-12 15:24 ——— d—–w c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\OtakuSoftware
  2009-01-12 15:13 ——— d—–w c:\program files\EPCTV
  2009-01-12 15:09 ——— d—–w c:\program files\Framing Studio
  2009-01-10 23:06 ——— d—–w c:\program files\Unlocker
  2009-01-10 18:33 ——— d—–w c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\Real Desktop
  2009-01-10 17:29 ——— d—–w c:\program files\Undelete NOW! Trial
  2009-01-10 17:06 ——— d—–w c:\program files\Everest Ultimate
  2009-01-10 15:56 ——— d—–w c:\program files\Fraps
  2009-01-10 15:42 ——— d—–w c:\program files\proDAD
  2009-01-10 15:42 ——— d—–w c:\program files\LooksBuilderSE
  2009-01-10 15:42 ——— d—–w c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\proDAD
  2009-01-10 15:41 ——— d—–w c:\program files\Boris FX, Inc
  2009-01-10 15:39 ——— d—–w c:\program files\Pinnacle
  2009-01-10 15:24 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Pinnacle
  2009-01-10 15:13 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Yahoo!
  2009-01-10 15:13 ——— d—–w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Studio 12
  2009-01-10 15:13 ——— d—–w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio Plus
  2009-01-10 15:13 ——— d—–w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Pinnacle
  2009-01-10 12:40 ——— d—–w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio Ultimate
  2009-01-09 22:47 ——— d—–w c:\program files\YouTube Downloader
  2009-01-09 22:02 ——— dc-h–w c:\documents and settings\All Users\Application Data\{8CC5CF4A-124E-41BA-B58C-A41F05BE09CC}
  2009-01-09 21:56 ——— d—–w c:\program files\IconPackager
  2009-01-06 18:01 ——— d—–w c:\program files\Microsoft
  2009-01-06 17:58 ——— d—–w c:\program files\Windows Live SkyDrive
  2009-01-06 17:57 ——— d—–w c:\program files\Windows Live
  2009-01-06 17:47 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Windows Live
  2009-01-03 18:52 ——— d—–w c:\program files\K-Lite Codec Pack
  2009-01-03 17:38 ——— d—–w c:\program files\Keyboard Music 2.4
  2009-01-03 17:28 ——— d—–w c:\program files\Steinberg
  2009-01-03 17:28 ——— d—–w c:\program files\KORG Legacy
  2009-01-03 17:28 ——— d—–w c:\program files\Common Files\KORG
  2009-01-03 17:28 ——— d—–w c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\KORG
  2009-01-03 17:28 ——— d—–w c:\documents and settings\All Users\Application Data\KORG
  2008-12-30 21:09 ——— d—–w c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\Nero
  2008-12-27 22:29 ——— d—–w c:\program files\QuickTime
  2008-12-27 22:28 ——— d—–w c:\program files\FLVPlayer
  2008-12-27 17:30 ——— d—–w c:\program files\3Planesoft Screensaver Manager
  2008-12-26 13:46 ——— d—–w c:\program files\Adobe Media Player
  2008-12-26 13:43 ——— d—–w c:\program files\CyberLink
  2008-12-26 13:43 ——— d—–w c:\program files\Common Files\CyberLink
  2008-12-26 13:43 ——— d—–w c:\documents and settings\All Users\Application Data\CyberLink
  2008-12-25 00:52 ——— d—–w c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\EPSON
  2008-12-20 20:41 ——— d—–w c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\DivX
  2008-12-20 20:40 ——— d—–w c:\program files\DivX
  2008-12-19 14:53 ——— d—–w c:\documents and settings\All Users\Application Data\FLEXnet
  2008-12-05 12:33 47,360 —-a-w c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\pcouffin.sys
  2001-11-23 05:08 712,704 —-a-r c:\windows\inf\OTHER\AUDIO3D.DLL
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-02-14_17.21.31.03 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  - 2009-02-14 15:59:05 76,918 —-a-w c:\windows\system32\perfc009.dat
  + 2009-02-14 16:19:39 77,034 —-a-w c:\windows\system32\perfc009.dat
  - 2009-02-14 15:59:05 108,276 —-a-w c:\windows\system32\perfc013.dat
  + 2009-02-14 16:19:39 108,436 —-a-w c:\windows\system32\perfc013.dat
  - 2009-02-14 15:59:05 456,392 —-a-w c:\windows\system32\perfh009.dat
  + 2009-02-14 16:19:39 456,700 —-a-w c:\windows\system32\perfh009.dat
  - 2009-02-14 15:59:05 555,416 —-a-w c:\windows\system32\perfh013.dat
  + 2009-02-14 16:19:39 555,844 —-a-w c:\windows\system32\perfh013.dat
  + 2009-02-14 17:15:01 16,384 —-atw c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_23c.dat
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "STYLEXP"="c:\program files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe" [2006-05-24 1372160]
  "TrueTransparency"="c:\program files\TrueTransparency\TrueTransparency.exe" [2007-10-20 132608]
  "SkinClock"="c:\program files\Clock Tray Skins\ClockTraySkins.exe" [2009-01-23 1259008]
  "Active Desktop Calendar"="c:\program files\Active Desktop Calendar\ADC.exe" [2008-08-26 3780608]
  "LowTek CopyFaster"="c:\program files\LowTek CopyFaster\copyfast.exe" [2000-06-18 86096]
  "PUSH Wallpaper"="c:\program files\Watery Desktop 3D\Watery Desktop 3D.exe" [2007-05-24 61440]
  "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "avast!"="c:\progra~1\Avast4.8\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]
  "VisualTooltip"="c:\program files\Visual ToolTip\VisualToolTip.exe" [2007-12-06 988672]
  "UnlockerAssistant"="c:\program files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" [2008-05-02 15872]
  "LogonStudio"="c:\program files\WinCustomize\LogonStudio\logonstudio.exe" [2002-09-03 987187]
  "DrvIcon"="c:\program files\Theme XPack\apps\Vista Drive Icon\DrvIcon.exe" [2008-07-07 45056]
  "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-04-05 7561216]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

  c:\documents and settings\Marijn Villerius\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Easy Window & System Tray Icons Hider.lnk - c:\program files\Easy Window & System Tray Icons Hider\Easy window & system tray icons hider.exe [2009-01-23 524288]
  Thoosje Vista Sidebar.lnk - c:\program files\Thoosje Sidebar\Thoosje Vista Sidebar.exe [2007-10-22 524288]

  c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Easy Window & System Tray Icons Hider.lnk - c:\program files\Easy Window & System Tray Icons Hider\Easy window & system tray icons hider.exe [2009-01-23 524288]
  Thoosje Vista Sidebar.lnk - c:\program files\Thoosje Sidebar\Thoosje Vista Sidebar.exe [2007-10-22 524288]

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "NoSecCpl"= 0 (0x0)

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoStartMenuSubFolders"= 0 (0x0)
  "NoCommonGroups"= 0 (0x0)
  "NoPrinters"= 0 (0x0)
  "NoRecentDocsNetHood"= 0 (0x0)
  "NoChangeAnimation"= 0 (0x0)

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoSetActiveDesktop"= 1 (0x1)
  "NoActiveDesktopChanges"= 1 (0x1)

  [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]
  "{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2008-05-26 304128]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon]
  "UIHost"="c:\windows\system32\logonuiX.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\WBSrv]
  2005-12-06 21:16 176128 c:\progra~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\WbSrv.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
  "AppInit_DLLs"=wbsys.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
  "msacm.l3codec"= L3codecp.acm
  "msacm.ac3filter"= ac3filter.acm
  "vidc.DIV3"= DivXc32.dll
  "vidc.DIV4"= DivXc32f.dll
  "msacm.l3fhg"= mp3fhg.acm
  "msacm.divxa32"= divxa32.acm
  "VIDC.X264"= x264vfw.dll
  "VIDC.HFYU"= huffyuv.dll
  "vidc.i263"= i263_32.drv
  "vidc.mjpg"= pvmjpg30.dll

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Ares\\Ares.exe"=
  "c:\\Program Files\\BitTorrent\\bittorrent.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "d:\\Mijn Documenten\\Drivers & Software\\Basis Software\\Netwerk\\MSN Live Messenger\\Smileys\\Packmatronic 1.0 CrystalXP.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Media Player\\wmplayer.exe"=
  "c:\\Program Files\\CCleaner\\CCleaner.exe"=
  "c:\\Program Files\\SoundSpectrum\\G-Force\\G-Force Standalone.exe"=
  "c:\\Program Files\\CyberLink\\PowerDVD8\\PowerDVD8.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\RM.exe"=
  "c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\Studio.exe"=
  "c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\umi.exe"=
  "c:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\CS4ServiceManager\\CS4ServiceManager.exe"=
  "c:\\Program Files\\Real\\RealPlayer\\realplay.exe"=
  "c:\\Program Files\\Torrent Searcher 9.0\\giFT\\giFTl.exe"=
  "c:\\WINDOWS\\system32\\ftp.exe"=

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
  "5353:TCP"= 5353:TCP:Adobe CSI CS4

  R0 BootScreen;BootScreen;\SystemRoot\\SystemRoot\System32\drivers\vidstub.sys –> \SystemRoot\\SystemRoot\System32\drivers\vidstub.sys [?]
  R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-12-05 114768]
  R2 {FE4C91E7-22C2-4D0C-9F6B-82F1B7742054};{FE4C91E7-22C2-4D0C-9F6B-82F1B7742054};c:\program files\CyberLink\PowerDVD8\[u:ca73447d4a]0[/u:ca73447d4a]00.fcl [2008-06-27 16:50:32 61424]
  R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-12-05 20560]
  R2 Uniblue DiskRescue;Uniblue DiskRescue;c:\program files\Uniblue\DiskRescue\UBDiskRescueSrv.exe [2008-09-10 229648]
  S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;c:\program files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe [2008-12-05 1527900]
  S3 mpr_freader;MPR FileReader Driver;\??\d:\mijn documenten\Drivers & Software\Basis Software\Wachtwoord Software\Portable Multi Password Recovery\mpr_freader.sys –> d:\mijn documenten\Drivers & Software\Basis Software\Wachtwoord Software\Portable Multi Password Recovery\mpr_freader.sys [?]
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2009-02-13 c:\windows\Tasks\Easy Onderhoud.job
  - c:\program files\TuneUp Utilities 2008\OneClick.exe []

  2008-12-05 c:\windows\Tasks\Uniblue DiskRescue 2009.job
  - c:\program files\Uniblue\DiskRescue\UBDiskRescue.exe [2008-12-28 18:31]

  2008-12-05 c:\windows\Tasks\Uniblue SpyEraser.job
  - c:\program files\Uniblue\SpyEraser\SpyEraser.exe [2008-08-25 15:44]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = about:blank
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  IE: Translate with &Babylon - c:\program files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
  FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Marijn Villerius\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f2ekofxd.default\
  FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Yahoo
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.nl
  FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://nl.search.yahoo.com/search?ei=utf-8&fr=megaup&p=
  FF - component: c:\program files\Real\RealPlayer\browserrecord\components\nprpbrowserrecordplugin.dll
  FF - plugin: c:\documents and settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\npzylomgamesplayer.dll
  FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npzylomgamesplayer.dll
  FF - plugin: c:\program files\QuickTime\Plugins\npqtplugin8.dll
  .

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2009-02-14 18:15:58
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet003\Services\{FE4C91E7-22C2-4D0C-9F6B-82F1B7742054}]
  "ImagePath"="\??\c:\program files\CyberLink\PowerDVD8\[u:ca73447d4a]0[/u:ca73447d4a]00.fcl"
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————

  [HKEY_USERS\S-1-5-21-839522115-1993962763-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID]
  @Denied: (Full) (LocalSystem)

  [HKEY_USERS\S-1-5-21-839522115-1993962763-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\{F9A82C29-7D2F-A0BF-DCC4-BF1D3D6D37A2}*]
  @Allowed: (Read) (RestrictedCode)
  @Allowed: (Read) (RestrictedCode)
  "haimpjpeclpiieak"=hex:6e,62,6a,6d,66,61,6f,6d,63,70,6a,6d,62,6b,61,64,62,69,
  6d,61,6c,61,6b,61,70,69,70,6d,64,6a,65,61,63,63,6d,67,6e,6f,6c,6f,6b,64,66,\
  "jaimpjpeclpiieakajcm"=hex:66,61,6a,6d,64,61,70,6a,62,70,6e,64,00,f0
  "paalchjjpppefgcdechgpfilgjalffcp"=hex:65,61,6a,6d,69,61,6b,6a,61,61,00,64

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{47629D4B-2AD3-4e50-B716-A66C15C63153}\InprocServer32*]
  "ThreadingModel"="Apartment"
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"
  "cd042efbbd7f7af1647644e76e06692b"=hex:c8,28,51,af,b0,29,a3,98,fa,19,3a,aa,b5,
  11,c8,2d,e2,63,26,f1,3f,c8,ff,68,10,90,86,f7,ff,0a,7f,e1,e2,63,26,f1,3f,c8,\

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{604BB98A-A94F-4a5c-A67C-D8D3582C741C}\InprocServer32*]
  "ThreadingModel"="Apartment"
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"
  "bca643cdc5c2726b20d2ecedcc62c59b"=hex:46,47,15,b0,92,4b,c7,ef,d0,c9,38,38,4f,
  4b,2f,79,6a,9c,d6,61,af,45,84,18,bc,4f,e8,36,b4,eb,9f,4b,6a,9c,d6,61,af,45,\

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{684373FB-9CD8-4e47-B990-5A4466C16034}\InprocServer32*]
  "ThreadingModel"="Apartment"
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"
  "2c81e34222e8052573023a60d06dd016"=hex:25,da,ec,7e,55,20,c9,26,68,87,05,e2,f4,
  48,fd,8d,ff,7c,85,e0,43,d4,0e,fe,1c,34,81,c5,94,b2,c0,61,ff,7c,85,e0,43,d4,\

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{74554CCD-F60F-4708-AD98-D0152D08C8B9}\InprocServer32*]
  "ThreadingModel"="Apartment"
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"
  "2582ae41fb52324423be06337561aa48"=hex:3e,1e,9e,e0,57,5a,93,61,a9,7c,90,c8,e1,
  44,8b,0d,86,8c,21,01,be,91,eb,e7,bf,07,92,c0,42,1e,c0,63,86,8c,21,01,be,91,\

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{7EB537F9-A916-4339-B91B-DED8E83632C0}\InprocServer32*]
  "ThreadingModel"="Apartment"
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"
  "caaeda5fd7a9ed7697d9686d4b818472"=hex:f5,1d,4d,73,a8,13,5c,05,8e,a6,9c,6e,fb,
  0a,c1,15,f5,1d,4d,73,a8,13,5c,05,47,72,7c,85,22,35,d5,11,f5,1d,4d,73,a8,13,\

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{948395E8-7A56-4fb1-843B-3E52D94DB145}\InprocServer32*]
  "ThreadingModel"="Apartment"
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"
  "a4a1bcf2cc2b8bc3716b74b2b4522f5d"=hex:50,93,e5,ab,ec,6a,4e,ab,ad,51,ce,48,c0,
  ef,05,c0,df,20,58,62,78,6b,cf,c8,33,81,92,fa,7b,2f,29,67,df,20,58,62,78,6b,\

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{AC3ED30B-6F1A-4bfc-A4F6-2EBDCCD34C19}\InprocServer32*]
  "ThreadingModel"="Apartment"
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"
  "4d370831d2c43cd13623e232fed27b7b"=hex:97,20,4e,9a,c7,f1,35,ee,9d,0d,75,67,00,
  8b,cc,f0,fb,a7,78,e6,12,2f,9a,ea,26,e4,dc,92,01,f0,70,73,fb,a7,78,e6,12,2f,\

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{DE5654CA-EB84-4df9-915B-37E957082D6D}\InprocServer32*]
  "ThreadingModel"="Apartment"
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"
  "1d68fe701cdea33e477eb204b76f993d"=hex:83,6c,56,8b,a0,85,96,ab,f5,db,ff,57,18,
  9f,61,82,01,3a,48,fc,e8,04,4a,f1,63,b4,cc,a8,56,38,14,77,01,3a,48,fc,e8,04,\

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{E39C35E8-7488-4926-92B2-2F94619AC1A5}\InprocServer32*]
  "ThreadingModel"="Apartment"
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"
  "1fac81b91d8e3c5aa4b0a51804d844a3"=hex:f6,0f,4e,58,98,5b,89,c9,dd,b7,28,46,25,
  cb,65,5b,f6,0f,4e,58,98,5b,89,c9,ea,4d,ea,a5,d0,93,3b,68,f6,0f,4e,58,98,5b,\

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{EACAFCE5-B0E2-4288-8073-C02FF9619B6F}\InprocServer32*]
  "ThreadingModel"="Apartment"
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"
  "f5f62a6129303efb32fbe080bb27835b"=hex:b1,cd,45,5a,a8,c4,f8,b9,20,05,d9,6f,10,
  ab,07,c7,3d,ce,ea,26,2d,45,aa,78,db,7d,2e,df,d0,d4,a1,d0,3d,ce,ea,26,2d,45,\

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{F8F02ADD-7366-4186-9488-C21CB8B3DCEC}\InprocServer32*]
  "ThreadingModel"="Apartment"
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"
  "fd4e2e1a3940b94dceb5a6a021f2e3c6"=hex:2a,b7,cc,b5,b9,7f,41,e7,ae,73,7a,9d,e0,
  a2,5a,ea,2a,b7,cc,b5,b9,7f,41,e7,0c,83,51,3e,1d,92,ff,d5,2a,b7,cc,b5,b9,7f,\

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{FEE45DE2-A467-4bf9-BF2D-1411304BCD84}\InprocServer32*]
  "ThreadingModel"="Apartment"
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"
  "8a8aec57dd6508a385616fbc86791ec2"=hex:fa,ea,66,7f,d4,3b,6b,70,83,bf,1e,62,cf,
  67,9b,d1,6c,43,2d,1e,aa,22,2f,9c,97,89,ea,b5,54,14,c9,3e,6c,43,2d,1e,aa,22,\
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————

  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(676)
  c:\progra~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\wbsrv.dll
  .
  ———————— Andere Aktieve Processen ————————
  .
  c:\program files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  c:\program files\Avast4.8\aswUpdSv.exe
  c:\program files\Avast4.8\ashServ.exe
  c:\program files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  c:\windows\system32\nvsvc32.exe
  c:\windows\system32\PSIService.exe
  c:\windows\system32\searchindexer.exe
  c:\windows\system32\wscntfy.exe
  c:\windows\system32\searchprotocolhost.exe
  c:\windows\system32\searchfilterhost.exe
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2009-02-14 18:22:09 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2009-02-14 17:22:06
  ComboFix2.txt 2009-02-14 16:22:42

  Pre-Run: 19.794.178.048 bytes beschikbaar
  Post-Run: 19,764,260,864 bytes beschikbaar

  400 — E O F — 2009-01-14 21:24:43
 • Hoe staat het met de problemen?
 • verholpen :lol:

  heel veel thanx
 • Graag gedaan,

  Doe nog even dit:

  Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

  Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

  Dubbelklik op

  ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad Main, plaats je een vinkje bij Select All.
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:

  Klik op tabblad Firefox, plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No.
  (dit haalt het vinkje weer weg bij Firefox saved passwords)
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:

  Klik op tabblad Opera, plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No.
  Klik op de knop Empty Selected.
  Ga naar het tabblad Main en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.3. Je mag alle gebruikte tools en aangemaakte mappen terug verwijderen.(Denk eraan Combofix verwijderen doormiddel van start->uitvoeren [b:fa4cbae83f]ComboFix /U[/b:fa4cbae83f] typen en op enter drukken!!)


  - Ga naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Klik in de linkerhelft van het venster op "Instellingen van systeemherstel".
  - Zet een vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Windows vraagt of je dat zeker weet.
  - Klik "Ja".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op.
  - Ga weer naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Je krijgt de melding: "Systeemherstel is uitgeschakeld. Wilt u systeemherstel nu inschakelen?"
  - Klik "Ja".
  - Verwijder het vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op
  - Er is nu een nieuw schoon herstel punt aangemaakt

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.