Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

BSOD's / kijk a.j.b. mijn log na

Anoniem
None
6 antwoorden
 • Ik krijg om de haverklap een BSOD, met verschillende foutcodes, dus kan niet achterhalen wat er aan de hand is.
  Heb de schoonmaakprogjes nog niet allemaal gedaan (krijg de kans niet i.v.m. de BSOD's). Help a.j.b.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:49:35, on 18-2-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe
  C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe
  C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Fighters\configservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Program Files\Fighters\licenseservice.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\Fighters\updateservice.exe
  C:\Program Files\Fighters\ScannerService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VirusScan\mcsysmon.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VirusScan\mcshield.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\siteadvisor\mcieplg.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\siteadvisor\mcieplg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - (no file)
  O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com
  O16 - DPF: {149E45D8-163E-4189-86FC-45022AB2B6C9} (SpinTop DRM Control) - file:///C:/Program%20Files/Ashton's%20Family%20Resort/Images/stg_drm.ocx
  O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1203947922581
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1204206245656
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: AutorunsDisabled - (no CLSID) - (no file)
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\siteadvisor\mcieplg.dll
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0078061233496243) (0078061233496243mcinstcleanup) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TEMP\0078061233496243mcinst.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0185031222883165) (0185031222883165mcinstcleanup) - Unknown owner - (no file)
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe
  O23 - Service: iolo FileInfoList Service (ioloFileInfoList) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe
  O23 - Service: iolo System Service (ioloSystemService) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: iWinGamesInstaller - iWin Inc. - C:\Program Files\iWin Games\iWinGamesInstaller.exe
  O23 - Service: iWinTrusted - iWin Inc. - C:\Program Files\iWin Games\iWinTrusted.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VirusScan\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VirusScan\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VirusScan\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PTK License-FIGHTERS-297811811 - SPAMfighter - C:\Program Files\Fighters\licenseservice.exe
  O23 - Service: PTK Live Update-FIGHTERS-297811811 - SPAMfighter - C:\Program Files\Fighters\updateservice.exe
  O23 - Service: PTK Scanner-FIGHTERS-297811811 - SPAMfighter - C:\Program Files\Fighters\ScannerService.exe
  O23 - Service: PTK SharedAccess-FIGHTERS-297811811 - SPAMfighter - C:\Program Files\Fighters\configservice.exe
  O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - (no file)


  End of file - 7864 bytes
 • Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  [b:d054491703]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - (no file)
  [/b:d054491703]

  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.  Ga nu naar Start -> Uitvoeren
  Typ hier dit commando in: [b:d054491703]sc stop McAfee Application Installer Cleanup[/b:d054491703] en druk op OK.
  Herhaal dit met dit commando:[b:d054491703]sc delete McAfee Application Installer Cleanup[/b:d054491703].


  Ga nu naar Start -> Uitvoeren
  Typ hier dit commando in: [b:d054491703]sc stop iWinGamesInstaller[/b:d054491703] en druk op OK.
  Herhaal dit met dit commando:[b:d054491703]sc delete iWinGamesInstaller[/b:d054491703].


  Ga nu naar Start -> Uitvoeren
  Typ hier dit commando in: [b:d054491703]sc stop iWinTrusted[/b:d054491703] en druk op OK.
  Herhaal dit met dit commando:[b:d054491703]sc delete iWinTrusted[/b:d054491703].


  Download [b:d054491703] en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op [b:d054491703]mbam-setup.exe[/b:d054491703] om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:d054491703]
  [*:d054491703]Update MalwareBytes' Anti-Malware
  [*:d054491703]Start MalwareBytes' Anti-Malware
  [/list:u:d054491703]Klik daarna op "[b:d054491703]Voltooien[/b:d054491703]".
  Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:d054491703]
  [*:d054491703]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:d054491703]Instellingen[/b:d054491703]".
  [*:d054491703]Vink hier aan: "[b:d054491703]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:d054491703]".
  [*:d054491703]Ga daarna naar het tabblad "[b:d054491703]Scanner[/b:d054491703]", kies hier voor "[b:d054491703]Snelle Scan[/b:d054491703]".
  [*:d054491703]Druk vervolgens op "[b:d054491703]Scannen[/b:d054491703]" om de scan te starten.
  [*:d054491703]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  [*:d054491703]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:d054491703]OK[/b:d054491703], daarna "[b:d054491703]Bekijk Resultaten[/b:d054491703]" om de resultaten te zien.
  [*:d054491703]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:d054491703]Verwijder geselecteerde[/b:d054491703]".
  [*:d054491703]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [/list:u:d054491703]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:d054491703]Logs[/b:d054491703]" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis
 • Malwarebytes' Anti-Malware 1.34
  Database versie: 1749
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  18-2-2009 21:13:10
  mbam-log-2009-02-18 (21-13-10).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 71063
  Verstreken tijd: 3 minute(s), 51 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:14:11, on 18-2-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe
  C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe
  C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VirusScan\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VirusScan\mcsysmon.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com
  O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1203947922581
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1204206245656
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: AutorunsDisabled - (no CLSID) - (no file)
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0078061233496243) (0078061233496243mcinstcleanup) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TEMP\0078061233496243mcinst.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0185031222883165) (0185031222883165mcinstcleanup) - Unknown owner - (no file)
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe
  O23 - Service: iolo FileInfoList Service (ioloFileInfoList) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe
  O23 - Service: iolo System Service (ioloSystemService) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VirusScan\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VirusScan\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VirusScan\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - (no file)


  End of file - 5871 bytes
 • Start hijackthis doormiddel van rechtermuisknop en klikken op uitvoeren als administrator en kies voor 'do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  [b:cb77b3778e]O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0078061233496243) (0078061233496243mcinstcleanup) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TEMP\0078061233496243mcinst.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0185031222883165) (0185031222883165mcinstcleanup) - Unknown owner - (no file)
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - (no file)[/b:cb77b3778e]

  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.  Download [b:cb77b3778e] naar je Bureaublad en gebruik het volgens deze handleiding.
  [i:cb77b3778e]
 • FF zonder schoonmaak, wel minder BSOD maar nog steeds gedoe.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:05:51, on 27-2-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe
  C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe
  C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com
  O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1203947922581
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1204206245656
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: AutorunsDisabled - (no CLSID) - (no file)
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0185031222883165) (0185031222883165mcinstcleanup) - - (no file)
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe
  O23 - Service: iolo FileInfoList Service (ioloFileInfoList) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe
  O23 - Service: iolo System Service (ioloSystemService) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe (file missing)
  O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - (no file)


  End of file - 6098 bytes
 • @ Othuroyo,

  Tweetzz is aan het dubbelposten : zie hier http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopic.php?f=4&t=21082 … en voert toch niet uit wat je vraagt. Zowel hier als op HJT laat hij/zij Combofix gewoon liggen. Zo kom je natuurlijk nooit tot een oplossing :(

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.