Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

antivirusxp pro 2009

Anoniem
Nassim
10 antwoorden
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:44553e0643]
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Framework Windows] frmwrk32.exe
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.112.39,85.255.112.40
  O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.112.39,85.255.112.40
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.112.39,85.255.112.40
  O20 - Winlogon Notify: ddayy - C:\WINDOWS\system32\ddayy.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: jkhfd - C:\WINDOWS\system32\jkhfd.dll (file missing)

  [/b:44553e0643]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.  Download de
 • ok, dank !!

  Doe ik deze acties in veilige modus ?

  Dank.
 • Nee hoor, normale modus.
 • Beste,

  Ik heb mij voorlopig beperkt tot de hijack-actie + malwarebytes-scan.

  Het irritante ballonnetje onderaan is weg, en ik heb weer een mooi bureaublad ! Dank !!

  Denkt u dat die andere aanpassingen die u voorstelt ook noodzakelijk zijn, alles lijkt immers weer in orde, of zou ik die toch nog doorvoeren ? Heeft dat iets te maken met dat blauwe scherm dat af en toe verschijnt ?

  Hierbij de logs van malwarebyte en hijackthis :

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.34
  Database version: 1795
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  23/02/2009 9:14:59
  mbam-log-2009-02-23 (09-14-59).txt

  Scan type: Quick Scan
  Objects scanned: 87789
  Time elapsed: 7 minute(s), 49 second(s)

  Memory Processes Infected: 0
  Memory Modules Infected: 0
  Registry Keys Infected: 1
  Registry Values Infected: 0
  Registry Data Items Infected: 7
  Folders Infected: 0
  Files Infected: 45

  Memory Processes Infected:
  (No malicious items detected)

  Memory Modules Infected:
  (No malicious items detected)

  Registry Keys Infected:
  HKEY_CLASSES_ROOT\coolplay (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registry Values Infected:
  (No malicious items detected)

  Registry Data Items Infected:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr (Hijack.TaskManager) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop\NoChangingWallpaper (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\activedesktop\NoChangingWallpaper (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoSetActiveDesktop (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoActiveDesktopChanges (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoSetActiveDesktop (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoActiveDesktopChanges (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

  Folders Infected:
  (No malicious items detected)

  Files Infected:
  C:\Documents and Settings\William2 (in nood).LAPTOP\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\FIY4P6RD\russian[1].exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\William2 (in nood).LAPTOP\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\PV36FMYY\155[1].net (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\autorun.inf (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\RECYCLER\S-3-8-11-100008030-100027824-100019048-9152.com (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\ntdll64.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\gaopdxacxoqhos.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\gaopdxifpxmphw.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\gaopdxcmqckdbo.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\gaopdxdvewulte.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\gaopdxiobrftdc.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\gaopdxjkyiurrv.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\gaopdxkyxuejxt.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\gaopdxowprrjit.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\gaopdxteooeqal.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\gaopdxwxwbwwwv.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\gaopdxserv.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\iamfamous.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\warning.gif (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\ahtn.htm (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\frmwrk32.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-178562.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-316375.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-317328.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-445453.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-445812.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-478203.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-508921.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-991296.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-991609.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-1182171.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-1182875.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-1854578.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-1854828.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-2270296.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-2270671.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-2996140.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-4493609.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Temp\tempo-4494437.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\senekaadycblvy.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\senekahsstanre.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\senekairwoppgu.dat (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\senekalqjomxlw.dat (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\senekarxducxwn.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\seneka.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\senekaqjpypuhy.sys (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.


  En hierbij nieuwe hijack this log :

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 9:36:32, on 23/02/2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\William2 (in nood).LAPTOP\Bureaublad\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  O4 - Global Startup: IEEE 802.11g Wireless LAN Utility.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - D:\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  End of file - 5104 bytes
 • Tja ik bied het niet voor niks aan toch ?
 • Ok, ik probeer het meteen !
 • het gaat toch wel om het programmatje "fixwareout" dat ik moet opstarten ( daar kwam ik op via de link DNS fix Hijack
 • ja dat is juist
 • Beste,

  Met korte tussenpozen krijg ik op mijn laptop onderaan een tekstballonnetje met volgende melding = " Warning security report, your computer is infected, It is recommended to start spyware cleaner tool. "

  Dat bericht leidt naar volgende website :

  antivirusxp-pro2009.com/?code=0000100

  Het bureaublad is zwart, met in roodgele letters : WARNING , en dan de melding dat de PC geïnfecteerd is met Trojaanse paarden en nog van alles. Voor de rest functioneert alles nog naar behoren, behalve dat er af en toe een blauw scherm komt met de melding van een geheugendump… waarna de laptop moet afgesloten en heropgestart worden.

  Ik heb zo ongeveer alle bestaande anti-spyware programma's laten scannen : malware bytes ,spy sweeper, superantispyware, …. Ze vinden allemaal wel iets, maar het het ballonnetje blijft hardnekkig verschijnen.

  Hierbij de log .

  Dank bij voorbaat !!!


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:20:13, on 22/02/2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\savedump.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\frmwrk32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\William2 (in nood).LAPTOP\Bureaublad\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Framework Windows] frmwrk32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  O4 - Global Startup: IEEE 802.11g Wireless LAN Utility.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.112.39,85.255.112.40
  O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.112.39,85.255.112.40
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.112.39,85.255.112.40
  O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O20 - Winlogon Notify: ddayy - C:\WINDOWS\system32\ddayy.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: jkhfd - C:\WINDOWS\system32\jkhfd.dll (file missing)
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - D:\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  End of file - 5799 bytes
 • Momentje ik ga even kijken voor je

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.