Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis log (computer nogal sloom)

Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:52be3b2b2f]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com R3 - URLSearchHook: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - F:\Program Files\Kiwee Toolbar\KiweeIEToolbar.dll (file missing) O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file) O2 - BHO: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - F:\Program Files\Kiwee Toolbar\KiweeIEToolbar.dll (file missing) O3 - Toolbar: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - F:\Program Files\Kiwee Toolbar\KiweeIEToolbar.dll (file missing) O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-3/SmileyCentralFWBIni tialSetup1.0.1.0.cab O16 - DPF: {42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658} (Installer Class) - http://www.ysbweb.com/ist/softwares/v4.0/ysb_regular.cab [/b:52be3b2b2f] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Open een kladblokbestand. Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand. [b:52be3b2b2f]@ECHO OFF IF EXIST log.txt DEL log.txt ECHO Deleting files>>log.txt taskkill /f /im nnrun.exe FOR %%g in ( F:\Program Files\NewDotNet\nnrun.exe F:\Documents and Settings\Mega\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\QLA10JQF\memoit[1].exe xyz2) DO ( IF EXIST %%g ( ATTRIB -r -s -h %%g DEL %%g IF EXIST %%g ( ECHO %%g not deleted>>log.txt ) ELSE ( ECHO %%g deleted>>log.txt) ) ELSE ( ECHO %%g not found>>log.txt)) START NOTEPAD.EXE log.txt[/b:52be3b2b2f] Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent. Ga nu naar Start -> Uitvoeren Typ hier dit commando in: [b:52be3b2b2f]sc stop NNServ[/b:52be3b2b2f] en druk op OK. Herhaal dit met dit commando:[b:52be3b2b2f]sc delete NNServ[/b:52be3b2b2f]. Download [url=http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe][b:52be3b2b2f][color=red:52be3b2b2f]MalwareBytes' Anti-Malware[/color:52be3b2b2f][/b:52be3b2b2f][/url] en sla het op je bureaublad op. Dubbelklik op [b:52be3b2b2f]mbam-setup.exe[/b:52be3b2b2f] om het programma te installeren. Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:52be3b2b2f] [*:52be3b2b2f]Update MalwareBytes' Anti-Malware [*:52be3b2b2f]Start MalwareBytes' Anti-Malware [/list:u:52be3b2b2f]Klik daarna op "[b:52be3b2b2f]Voltooien[/b:52be3b2b2f]". Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:52be3b2b2f] [*:52be3b2b2f]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:52be3b2b2f]Instellingen[/b:52be3b2b2f]". [*:52be3b2b2f]Vink hier aan: "[b:52be3b2b2f]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:52be3b2b2f]". [*:52be3b2b2f]Ga daarna naar het tabblad "[b:52be3b2b2f]Scanner[/b:52be3b2b2f]", kies hier voor "[b:52be3b2b2f]Snelle Scan[/b:52be3b2b2f]". [*:52be3b2b2f]Druk vervolgens op "[b:52be3b2b2f]Scannen[/b:52be3b2b2f]" om de scan te starten. [*:52be3b2b2f]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. [*:52be3b2b2f]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:52be3b2b2f]OK[/b:52be3b2b2f], daarna "[b:52be3b2b2f]Bekijk Resultaten[/b:52be3b2b2f]" om de resultaten te zien. [*:52be3b2b2f]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:52be3b2b2f]Verwijder geselecteerde[/b:52be3b2b2f]". [*:52be3b2b2f]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. [/list:u:52be3b2b2f]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:52be3b2b2f]Logs[/b:52be3b2b2f]" tab te klikken in het programma. Plaats dit logje. Je Java software is verouderd. Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem. Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren: [list:52be3b2b2f][*:52be3b2b2f] Download [url=http://jdl.sun.com/webapps/getjava/BrowserRedirect?locale=nl&host=java.com:80]Java Runtime Environment (JRE) 6u12[/url] en bewaar het naar je Bureaublad. [*:52be3b2b2f] Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser! [*:52be3b2b2f] Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst. [*:52be3b2b2f] Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam. [*:52be3b2b2f]Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop. [*:52be3b2b2f] Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn. [*:52be3b2b2f] Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc. [*:52be3b2b2f] Dubbelklik vervolgens op jre-6u12-windows-i586-p-s.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.[/list:u:52be3b2b2f] Download [url=http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1]ATF cleaner[/url] [url=http://www.majorgeeks.com/ATF_Cleaner_d4949.html](mirror)[/url](gemaakt door Atribune) Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken. Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten. Op het tabblad Main, plaats je een vinkje bij Select All. Klik op de knop Empty Selected. Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt: Klik op tabblad Firefox, plaats een vinkje bij Select All. Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No. (dit haalt het vinkje weer weg bij Firefox saved passwords) Klik op de knop Empty Selected. Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt: Klik op tabblad Opera, plaats een vinkje bij Select All. Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No. Klik op de knop Empty Selected. Ga naar het tabblad Main en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.[/list]

Anoniem
Othuroyo
1 antwoord
 • Hallo,

  Ik zit nu op de computer van m'n zusje, en die download nogal veel (onbekende) programmaatjes e.d. en haar computer is nu echt heel langzaam.. Wat kan ik doen om hem weer een beetje sneller te krijgen?

  Dit is de Hijackthis log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:31:45, on 22-2-2009
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  F:\WINDOWS\System32\smss.exe
  F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  F:\WINDOWS\system32\services.exe
  F:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe
  F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  F:\WINDOWS\system32\brss01a.exe
  F:\WINDOWS\Explorer.EXE
  F:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  F:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  F:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  F:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe
  F:\Program Files\NewDotNet\nnrun.exe
  F:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  F:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  F:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  F:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe
  F:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
  F:\Program Files\MarkAny\ContentSafer\MAAgent.exe
  F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  F:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  F:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
  F:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  F:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
  F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  F:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe
  F:\Program Files\NewDotNet\nnrun.exe
  F:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  F:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  F:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  F:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe
  F:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - F:\Program Files\Kiwee Toolbar\KiweeIEToolbar.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - F:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll
  O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - F:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll
  O2 - BHO: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - F:\Program Files\Kiwee Toolbar\KiweeIEToolbar.dll (file missing)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - F:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - F:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - F:\Program Files\Kiwee Toolbar\KiweeIEToolbar.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - F:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] F:\WINDOWS\htpatch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] F:\WINDOWS\system32\khooker.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] F:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "F:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MemoIt] F:\Documents and Settings\Mega\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\QLA10JQF\memoit[1].exe xyz2
  O4 - HKLM\..\Run: [EzOff] F:\Program Files\iT Works\Ez OFF\EzOff.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] F:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [SMSTray] F:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MAAgent] F:\Program Files\MarkAny\ContentSafer\MAAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KiweeHook] "F:\Program Files\Kiwee Toolbar\kwtbaim.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "F:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" -autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "F:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Magentic] F:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe /c
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] F:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: Statusvenster.lnk = F:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - F:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - F:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: http://www.bratz.com
  O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-3/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.1.0.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658} (Installer Class) - http://www.ysbweb.com/ist/softwares/v4.0/ysb_regular.cab
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/v2/system/upload/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/system/upload/ImageUploader3.cab
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {B64F4A7C-97C9-11DA-8BDE-F66BAD1E3F3A} - http://locator1.cdn.imagesrvr.com/sites/errorsafe.com/www/download/2006/cabs/ErrorSafeDutchNewReleaseInstall.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {BD8667B7-38D8-4C77-B580-18C3E146372C} (Creative Toolbox Plug-in) - http://ak.imgag.com/imgag/cp/install/Crusher.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O16 - DPF: {FB90BA05-66E6-4C56-BCD3-D65B0F7EBA39} (Foto.com SpeedUploader 1.0 Control) - http://fotobook.foto.com/activex/SpeedUploader.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Filter hijack: text/html - {0EB00690-8FA1-11D3-96C7-829E3EA50C29} - F:\WINDOWS\ftpsconfig.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - F:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - F:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - F:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - F:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - F:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NNServ - New.net, Inc. - F:\Program Files\NewDotNet\nnrun.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.jansmit.com/nl/multimedia/1.jpg
  O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://www.diddl.nl//_images/spacer.gif
  O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://www2.freedownloadscenter.com/shots/screenshots/25933_200_150_C8C8C8.jpg


  End of file - 11097 bytes

  Alvast bedankt! :roll:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.