Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Virusje... geen geluid meer

Anoniem
None
7 antwoorden
 • Goedenavond,

  Ik heb sinds vanavond een virus te pakken denk ik, ik kreeg na het openen van een bestand dat mij werd toegestuurd (door een bekende notabene) 3 viruswaarschuwingen, ze staan in quarantaine maar ik heb nu geen audio meer. Kan iemand mij helpen… Bedankt alvast….

  http://www. soufeliz2009.kit.net/3to.msc Win32/Delf.NNH trojaans paard C:\Documents and Settings\Salseros\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\WRCL0VRJ\Slide-Videos[1].scr.

  http:// www. soufeliz2009.kit.net/2ha.msc een variant van Win32/Spy.Banker.ACMV trojaans paard C:\Documents and Settings\Salseros\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\WRCL0VRJ\Slide-Videos[1].scr.

  http:// www. soufeliz2009.kit.net/1ju.msc waarschijnlijk een variant van Win32/Genetik trojaans paard C:\Documents and Settings\Salseros\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\WRCL0VRJ\Slide-Videos[1].scr.

  [b:f1696b4cf8]Logje…………….[/b:f1696b4cf8]

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 23:08:38, on 4-3-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\servfile3.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Salseros\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\WRCL0VRJ\HiJackThis[1].exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: SweetIM ToolbarURLSearchHook Class - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelper.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
  O3 - Toolbar: SweetIM Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RoboZum3] C:\WINDOWS\system32\servfile3.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://salseros1970.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe


  End of file - 5038 bytes
 • Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  [b:05a1da9e7e]R3 - URLSearchHook: SweetIM ToolbarURLSearchHook Class - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)[/b:05a1da9e7e]

  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.
  Download [b:05a1da9e7e] en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op [b:05a1da9e7e]mbam-setup.exe[/b:05a1da9e7e] om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:05a1da9e7e]
  [*:05a1da9e7e]Update MalwareBytes' Anti-Malware
  [*:05a1da9e7e]Start MalwareBytes' Anti-Malware
  [/list:u:05a1da9e7e]Klik daarna op "[b:05a1da9e7e]Voltooien[/b:05a1da9e7e]".
  Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:05a1da9e7e]
  [*:05a1da9e7e]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:05a1da9e7e]Instellingen[/b:05a1da9e7e]".
  [*:05a1da9e7e]Vink hier aan: "[b:05a1da9e7e]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:05a1da9e7e]".
  [*:05a1da9e7e]Ga daarna naar het tabblad "[b:05a1da9e7e]Scanner[/b:05a1da9e7e]", kies hier voor "[b:05a1da9e7e]Snelle Scan[/b:05a1da9e7e]".
  [*:05a1da9e7e]Druk vervolgens op "[b:05a1da9e7e]Scannen[/b:05a1da9e7e]" om de scan te starten.
  [*:05a1da9e7e]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  [*:05a1da9e7e]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:05a1da9e7e]OK[/b:05a1da9e7e], daarna "[b:05a1da9e7e]Bekijk Resultaten[/b:05a1da9e7e]" om de resultaten te zien.
  [*:05a1da9e7e]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:05a1da9e7e]Verwijder geselecteerde[/b:05a1da9e7e]".
  [*:05a1da9e7e]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [/list:u:05a1da9e7e]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:05a1da9e7e]Logs[/b:05a1da9e7e]" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis
  Download [b:05a1da9e7e] naar je Bureaublad en gebruik het volgens deze handleiding.
  [i:05a1da9e7e]
 • Ik wil je hartelijk danken voor je uitgebreide antwoord… echter het probleem is (hopelijk) al opgelost.
  Ik heb een systeemherstel gedaan en nu heb ik weer geluid. :)

  Als er toch nog problemen gaan voordoen zal ik jouw instrukties uitvoeren, bedankt in ieder geval voor de genomen moeite.
 • Zou je toch de instructies willen uit voeren?
  Systeemherstel lijkt soms ogenschijnlijk te helpen maar het probleem is er vaak nog.
 • Malwarebytes' Anti-Malware 1.34
  Database versie: 1826
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  8-3-2009 13:56:34
  mbam-log-2009-03-08 (13-56-34).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 74166
  Verstreken tijd: 9 minute(s), 39 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 5
  Bestanden geïnfecteerd: 2

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  C:\Program Files\Advantage (Adware.Advantage) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\Advantage\{A89AED22-9133-424c-88E7-C8235C5FF302} (Adware.Advantage) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\Advantage\{A89AED22-9133-424c-88E7-C8235C5FF302}\chrome (Adware.Advantage) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\Advantage\{A89AED22-9133-424c-88E7-C8235C5FF302}\chrome\locale (Adware.Advantage) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\Advantage\{A89AED22-9133-424c-88E7-C8235C5FF302}\chrome\locale\en-US (Adware.Advantage) -> Quarantined and deleted successfully.

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\Program Files\Advantage\{A89AED22-9133-424c-88E7-C8235C5FF302}\chrome\locale\en-US\overlay.dtd (Adware.Advantage) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\Advantage\{A89AED22-9133-424c-88E7-C8235C5FF302}\chrome\locale\en-US\vssver2.scc (Adware.Advantage) -> Quarantined and deleted successfully.  ComboFix 09-03-06.02 - Salseros 2009-03-08 14:02:22.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.1014.605 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Salseros\Bureaublad\ComboFix.exe
  AV: ESET Smart Security 3.0 *On-access scanning disabled* (Updated)
  FW: ESET Persoonlijke firewall *enabled*
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\documents and settings\Salseros\Application Data\inst.exe

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-02-08 to 2009-03-08 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-03-08 13:45 . 2009-03-08 13:45 <DIR> d——– c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2009-03-08 13:45 . 2009-03-08 13:45 <DIR> d——– c:\documents and settings\Salseros\Application Data\Malwarebytes
  2009-03-08 13:45 . 2009-03-08 13:45 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2009-03-08 13:45 . 2009-02-11 10:19 38,496 –a—— c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2009-03-08 13:45 . 2009-02-11 10:19 15,504 –a—— c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2009-03-04 20:33 . 2009-03-05 18:19 <DIR> d——– c:\windows\system32\HULLS UID
  2009-02-18 21:36 . 2009-02-18 21:36 <DIR> d——– c:\windows\system32\nl
  2009-02-18 21:36 . 2009-02-18 21:36 <DIR> d——– c:\windows\system32\bits
  2009-02-18 21:36 . 2009-02-18 21:36 <DIR> d——– c:\windows\l2schemas
  2009-02-18 21:33 . 2009-02-18 21:33 <DIR> d——– c:\windows\ServicePackFiles
  2009-02-18 21:25 . 2009-02-18 21:25 <DIR> d——– c:\windows\EHome

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-03-08 10:24 ——— d—–w c:\program files\SPAMfighter
  2009-03-06 17:22 ——— d—–w c:\documents and settings\Salseros\Application Data\Vso
  2009-03-01 18:41 ——— d—–w c:\program files\SweetIM
  2009-01-27 18:03 ——— d—–w c:\program files\Common Files\Application
  2008-12-20 23:03 826,368 —-a-w c:\windows\system32\wininet.dll
  2008-08-08 19:09 47,360 —-a-w c:\documents and settings\Salseros\Application Data\pcouffin.sys
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
  "{EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847}"= "c:\program files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelper.dll" [2008-10-08 173368]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{eee6c35d-6118-11dc-9c72-001320c79847}]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\SweetIM_URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook.1]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{EEE6C35F-6118-11DC-9C72-001320C79847}]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\SweetIM_URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}]
  2008-10-08 12:22 1172792 –a—— c:\program files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
  "{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}"= "c:\program files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll" [2008-10-08 1172792]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{eee6c35b-6118-11dc-9c72-001320c79847}]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\SWEETIE.SWEETIE.3]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{EEE6C35E-6118-11DC-9C72-001320C79847}]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\SWEETIE.SWEETIE]

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]
  "{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}"= "c:\program files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll" [2008-10-08 1172792]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{eee6c35b-6118-11dc-9c72-001320c79847}]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\SWEETIE.SWEETIE.3]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{EEE6C35E-6118-11DC-9C72-001320C79847}]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\SWEETIE.SWEETIE]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2007-04-20 142104]
  "HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2007-04-20 162584]
  "Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2007-04-20 138008]
  "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-03-26 77824]
  "egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2008-01-30 1443072]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]
  "SPAMfighter Agent"="c:\program files\SPAMfighter\SFAgent.exe" [2009-01-16 325768]
  "SweetIM"="c:\program files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe" [2009-02-15 111928]
  "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-04-10 c:\windows\RTHDCPL.exe]
  "SkyTel"="SkyTel.EXE" [2007-04-04 c:\windows\SkyTel.exe]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=

  R2 ekrn;Eset Service;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [2008-01-30 468224]
  R2 SPAMfighter Update Service;SPAMfighter Update Service;c:\program files\SPAMfighter\sfus.exe [2009-01-16 184968]
  R3 AtcL001;NDIS Miniport Driver for Atheros L1 Gigabit Ethernet Controller;c:\windows\system32\drivers\l151x86.sys [2008-03-20 39424]
  S2 NOD32FiXTemDono;Eset Nod32 Boot;c:\windows\system32\regedt32.exe [2004-08-04 3584]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.google.nl/
  .

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2009-03-08 14:03:26
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2009-03-08 14:04:19
  ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-08 13:04:17

  Pre-Run: 3.123.978.240 bytes beschikbaar
  Post-Run: 4,002,107,392 bytes beschikbaar

  WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe
  [boot loader]
  timeout=2
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

  112 — E O F — 2009-03-05 17:22:13
 • Waar is de rest van het logje?
 • Ik heb alles gekopieerd, Combofix later toegevoegd. ;)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.