Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

geinfecteerd?

Anoniem
Hubaki
4 antwoorden
 • McAfee Enterprise 8.5.0i virusscanner gaf onderstaand als resultaat van een scan:

  NTOSKRNL-HOOK (gedetecteerd als 'Generic Rootkit.d!rootkit)
  NTOSKRNL-HOOK (gedetecteerd als 'Generic Rootkit.d!rootkit)
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\GAOPDXHMEKXPEJ.DLL (gedetecteerd als DNSChanger.o)
  c:\windows\system32\gaopdxhmekxpej.dll (gedetecteerd als DNSChanger.o)
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\GAOPDXYISHSCJF.SYS (gedetecteerd als DNSChanger.gen)
  c:\windows\system32\drivers\gaopdxyishscjf.sys (gedetecteerd als DNSChanger.gen)
  en nog enkele bestanden gedetecteerd als 'Generic FakeAlert.h'

  Weet iemand of dit kwaad kan en zo ja, wat ik dan kan doen?

  Ik heb een computer met een Core2 Quad Q9300 processor en met Windows Vista ultimate. Ik heb de laatste tijd vaak last dat ik een 'normale' website niet kan laden. Ook kan ik geen updates meer binnenhalen via de Microsoft site. Ik krijg steeds een foutmelding. Als ik handmatig Microsoft updates wil ophalen wordt foutcode 80244019 gegenereerd. Ook updates voor Windows Defender kunnen niet meer worden opgehaald.

  Wie kan mij helpen om dit weer in orde te maken?
  Vast bedankt.

 • Het beste is om even een Hijackthis-logje te maken en te plaatsen.
 • Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 16:49:37, on 9-3-2009
  Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16764)

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
  C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\acrotray.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE
  C:\Users\André\AppData\Local\Temp\Temp1_hijackthis.zip\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: ContributeBHO Class - {074C1DC5-9320-4A9A-947D-C042949C6216} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: QT TabBar - {d2bf470e-ed1c-487f-a333-2bd8835eb6ce} - mscoree.dll
  O3 - Toolbar: QT Tab Standard Buttons - {D2BF470E-ED1C-487F-A666-2BD8835EB6CE} - mscoree.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Contribute Toolbar - {517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [Samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler
  O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O13 - Gopher Prefix:
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 {nl_NL} - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Bonjour-service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 - Unknown - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: E-MU Audio Service - E-MU Systems - C:\Windows\system32\emaudsv.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: @gpapi.dll,-112 - Unknown - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: McAfee McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Manager - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 - Unknown - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 - Unknown - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
  O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 - Unknown - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
  O23 - Service: XobniService - Xobni Corporation - C:\Program Files\Xobni\XobniService.exe
 • Zou je jouw versie van HijackThis willen updaten en vervolgens een nieuw logje maken?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.