Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

key lokker alarm biuj mijn vrouw

Anoniem
Othuroyo
23 antwoorden
 • hierbij de hjt log

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:50:23, on 28-3-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe
  C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\DOCUME~1\PETRON~1\LOCALS~1\Temp\ieA.tmp
  C:\WINDOWS\sysguard.exe
  C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamWin.exe
  C:\Program Files\ClamWin\bin\clamscan.exe
  C:\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O1 - Hosts: ??????????????? browser-security.microsoft.com
  O1 - Hosts: ??????????????? spyware-protector-2009.com
  O1 - Hosts: ??????????????? www.spyware-protector-2009.com
  O1 - Hosts: ??????????????? secure.spyware-protector-2009.com
  O1 - Hosts: ??????????????? knocker
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: BHO - {ABD42510-9B22-41cd-9DCD-8182A2D07C63} - C:\WINDOWS\system32\iehelper.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus D88 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE /P23 "EPSON Stylus D88 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus D88"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ClamWin] "C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe" –logon
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [system tool] C:\WINDOWS\sysguard.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe
  O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A1E49CF8-E624-4C4E-AB72-A8D822D20A8B}: NameServer = 192.168.2.1
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


  End of file - 7378 bytes
 • extra info

  Infiltration alert

  your computer is being attact by an internet virus. It could be a password-stealing attack, a troyan - dropper or similar

  datails

  attack from: 242.95.212.102, port 45060
  attackt port: 13478
  threat: bankerfox.a

  Win nugel.e


  dit is enkele van de popup waarschuwing die opkomt
 • iig http://www.google.nl/search?q=sysguard.exe&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a

  Je kunt zelf een check doe op:
  *************************
 • Kan dit gevaarlijke bericht verwijderd worden door een moderator?


  Met behulp van HijackThis.de te werk gaan kan erg gevaarlijk zijn omdat die erg veel fouten maakt.

  Daarnaast, als Hijackthis niks slechts laat zien hoeft dat nog niet te betekenen dat er niks aan de hand is en zelfs áls HijackThis virussen weergeeft en HijackThis.de voor de verandering is een keer geen fouten maakt dan nog is de regels fixen alleen niet genoeg.
 • Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

  Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

  Dubbelklik op

  ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad Main, plaats je een vinkje bij Select All.
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:

  Klik op tabblad Firefox, plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No.
  (dit haalt het vinkje weer weg bij Firefox saved passwords)
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:

  Klik op tabblad Opera, plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No.
  Klik op de knop Empty Selected.
  Ga naar het tabblad Main en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.  Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  [b:df96e2abf2]O1 - Hosts: ??????????????? browser-security.microsoft.com
  O1 - Hosts: ??????????????? spyware-protector-2009.com
  O1 - Hosts: ??????????????? www.spyware-protector-2009.com
  O1 - Hosts: ??????????????? secure.spyware-protector-2009.com
  O1 - Hosts: ??????????????? knocker
  O2 - BHO: BHO - {ABD42510-9B22-41cd-9DCD-8182A2D07C63} - C:\WINDOWS\system32\iehelper.dll
  O4 - HKCU\..\Run: [system tool] C:\WINDOWS\sysguard.exe[/b:df96e2abf2]

  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Even gekeken met dit logje en je ziet alweer dat ie een legitiem bestand van msn een geel kruisje geeft en een vraagteken zet bij Sysguard terwijl daar dan een rood kruisje moet zetten.
  Ook zet die een vraagteken bij die knocker host wat duidelijk gerelateerd is aan spyware protector.


  @Ik zie net dat je Sysguard al aangeeft, maar dan blijven alsnog die andere 2 fouten nog over.
  Plus het feit dat niet iedereen erop gaat googlen (de meeste mensen die hier om advies vragen zijn onervaren) én dat het alsnog niet genoeg is om alles wat HijackThis.de aangeeft te verwijderen zelfs als je sysguard en Knocker ook laat fixen.

  [b:df96e2abf2][u:df96e2abf2] OTMoveIt[/b:df96e2abf2][/u:df96e2abf2]

  *Download OTMoveIt3 (by OldTimer) naar je Bureaublad.
  * Dubbelklik op OTMoveIt3.exe om de tool te starten.
  * Kopiëer (selecteren en druk Ctrl-C) alle onderstaande, vetgedrukte tekst :
  [code:1:df96e2abf2][b]
  :Processes
  explorer.exe
  sysguard.exe

  :Services

  :Reg

  :Files
  C:\WINDOWS\system32\iehelper.dll
  C:\WINDOWS\sysguard.exe

  :Commands
  [purity]
  [emptytemp]
  [start explorer]
  [Reboot]
  [/code:1:df96e2abf2]
  * Plak de gekopiëerde tekst (druk Ctrl-V) in het [b:df96e2abf2]"Paste List of Files/Folders to be moved"[/b:df96e2abf2] venster
  * Klik op de rode [b:df96e2abf2]
 • [quote:b85df6d442="Othuroyo"]Kan dit gevaarlijke bericht verwijderd worden door een moderator?


  Met behulp van HijackThis.de te werk gaan kan erg gevaarlijk zijn omdat die erg veel fouten maakt.

  Daarnaast, als Hijackthis niks slechts laat zien hoeft dat nog niet te betekenen dat er niks aan de hand is en zelfs áls HijackThis virussen weergeeft en HijackThis.de voor de verandering is een keer geen fouten maakt dan nog is de regels fixen alleen niet genoeg.[/quote:b85df6d442]ik heb het berricht van andre ook geweigerd
 • ben er mee bezig

  zal wel via een usbstick gaan daar ik de computer niet meer in mijn netwerk hang
 • hoe krijg ik mbam geupdate zonder internet aansluiting

  wegens de infectie gaat er geen internet op die computer (nog erger geen lokaal intranet
 • Sla die stap dan over.
 • nieuwe hjt

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:11:30, on 29-3-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus D88 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE /P23 "EPSON Stylus D88 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus D88"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ClamWin] "C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe" –logon
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe
  O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A1E49CF8-E624-4C4E-AB72-A8D822D20A8B}: NameServer = 192.168.2.1
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


  End of file - 6850 bytes
 • otmove

  ========== PROCESSES ==========
  Process explorer.exe killed successfully.
  Unable to kill process: sysguard.exe
  ========== SERVICES/DRIVERS ==========
  ========== REGISTRY ==========
  ========== FILES ==========
  C:\WINDOWS\system32\iehelper.dll unregistered successfully.
  C:\WINDOWS\system32\iehelper.dll moved successfully.
  C:\WINDOWS\sysguard.exe moved successfully.
  ========== COMMANDS ==========
  File delete failed. C:\DOCUME~1\PETRON~1\LOCALS~1\Temp\ClamWin1.log scheduled to be deleted on reboot.
  File delete failed. C:\DOCUME~1\PETRON~1\LOCALS~1\Temp\in2.tmp scheduled to be deleted on reboot.
  User's Temp folder emptied.
  User's Temporary Internet Files folder emptied.
  User's Internet Explorer cache folder emptied.
  Local Service Temp folder emptied.
  File delete failed. C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat scheduled to be deleted on reboot.
  Local Service Temporary Internet Files folder emptied.
  File delete failed. C:\WINDOWS\temp\Perflib_Perfdata_5ac.dat scheduled to be deleted on reboot.
  Windows Temp folder emptied.
  Java cache emptied.
  Temp folders emptied.
  Explorer started successfully

  OTMoveIt3 by OldTimer - Version 1.0.9.0 log created on 03292009_105306

  Files moved on Reboot…
  File C:\DOCUME~1\PETRON~1\LOCALS~1\Temp\ClamWin1.log not found!
  File C:\DOCUME~1\PETRON~1\LOCALS~1\Temp\in2.tmp not found!
  File move failed. C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat scheduled to be moved on reboot.
  File C:\WINDOWS\temp\Perflib_Perfdata_5ac.dat not found!
 • mbam zonder update

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.35
  Database versie: 1904
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  29-3-2009 11:07:23
  mbam-log-2009-03-29 (11-07-23).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 59224
  Verstreken tijd: 2 minute(s), 55 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 1
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AvScan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Trojan.Agent) -> Data: c:\windows\system32\userinit.exe -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Trojan.Agent) -> Data: system32\userinit.exe -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)
 • deze 2 vind ik ook raar

  local host op ::1

  en de no file

  O1 - Hosts: ::1 localhost

  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
 • De 01 is een deel van Vista en de andere is van Msn.

  Download [b:9062444ee2] naar je Bureaublad en gebruik het volgens deze handleiding.
  [i:9062444ee2]
 • komt ie

  ComboFix 09-03-28.06 - PETRONELLA 2009-03-29 11:35:52.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.503.287 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\PETRONELLA\Mijn documenten\download\ComboFix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat
  c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat

  —– BITS: Mogelijk geïnfecteerde sites —–

  hxxp://dx5.biz
 • Download Flash_Disinfector.exe en plaats hem op je bureaublad: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/Flash_Disinfector.exe
  Zorg dat de flasdrives / usbsticks / externe harde schijven ook ingestoken zijn.
  Dubbelklik op Flash_Disinfector.exe om de tool te starten.
  Als de tool klaar is, zal de computer opnieuw starten.  Open een kladblokbestand.
  Kopieer de onderstaande code, en plak deze in het kladblokbestand.

 • komt de log

  ComboFix 09-03-28.06 - PETRONELLA 2009-03-29 12:51:42.2 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.503.246 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\PETRONELLA\Mijn documenten\download\ComboFix.exe
  gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\PETRONELLA\Mijn documenten\download\CFScript.txt
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .

  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-02-28 to 2009-03-29 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-03-29 10:58 . 2009-03-29 10:58 <DIR> d——– c:\documents and settings\PETRONELLA\Application Data\Malwarebytes
  2009-03-29 10:58 . 2009-03-29 10:58 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2009-03-29 10:53 . 2009-03-29 10:53 <DIR> d——– C:\_OTMoveIt
  2009-03-29 10:51 . 2009-03-29 10:51 <DIR> d——– C:\backups
  2009-03-28 20:49 . 2007-10-01 18:46 318,369 –a—— C:\HiJackThis202.zip
  2009-03-28 20:47 . 2007-06-28 15:36 401,720 –a—— C:\HijackThis.exe
  2009-03-28 20:07 . 2008-04-14 19:03 26,112 –a—— c:\windows\system32\stu2.exe
  2009-03-18 16:52 . 2009-03-18 16:52 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users\Application Data\MumboJumbo
  2009-03-08 22:43 . 2009-03-29 11:38 <DIR> d——– c:\documents and settings\PETRONELLA\Tracing
  2009-03-08 22:41 . 2009-03-08 22:41 <DIR> d——– c:\program files\Microsoft
  2009-03-08 22:40 . 2009-03-08 22:40 <DIR> d——– c:\program files\Windows Live SkyDrive
  2009-03-08 22:38 . 2009-03-08 22:38 <DIR> d——– c:\program files\Common Files\Windows Live
  2009-03-04 17:50 . 2009-03-04 17:50 <DIR> d——– c:\documents and settings\All Users\Application Data\Playrix Entertainment
  2009-03-01 12:02 . 2009-03-04 17:44 <DIR> d——– c:\documents and settings\PETRONELLA\Application Data\JewelMatch2

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-03-28 19:42 ——— d—–w c:\program files\Zylom Games
  2009-03-19 05:30 410,984 —-a-w c:\windows\system32\deploytk.dll
  2009-03-19 05:30 ——— d—–w c:\program files\Java
  2009-03-18 14:52 ——— d—–w c:\documents and settings\PETRONELLA\Application Data\Zylom
  2009-03-08 20:40 ——— d—–w c:\program files\Windows Live
  2009-03-01 12:07 ——— d—–w c:\program files\Google
  2009-02-23 17:52 ——— d—–w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Awem
  2009-02-09 14:08 1,846,912 —-a-w c:\windows\system32\win32k.sys
  2009-02-06 17:52 49,504 —-a-w c:\windows\system32\sirenacm.dll
  2008-07-06 16:28 848 –sha-w c:\windows\system32\KGyGaAvL.sys
  2008-02-11 09:55 16,384 –sha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds Cache\index.dat
  2008-07-09 09:43 32,768 –sha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Geschiedenis\History.IE5\MSHist012008063020080707\index.dat
  2008-07-09 09:43 32,768 –sha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Geschiedenis\History.IE5\MSHist012008070920080710\index.dat
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
  "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2008-01-22 152872]
  "MsnMsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2009-02-06 3885408]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Adobe Photo Downloader"="c:\program files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe" [2007-03-09 63712]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]
  "Smapp"="c:\program files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" [2003-05-05 143360]
  "DrvLsnr"="c:\program files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe" [2003-05-08 69632]
  "EPSON Stylus D88 Series"="c:\windows\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE" [2005-01-27 98304]
  "QuickFinder Scheduler"="c:\program files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE" [2005-12-01 77892]
  "ISUSPM Startup"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" [2005-08-11 249856]
  "ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-08-11 81920]
  "igfxtray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2005-09-20 94208]
  "igfxhkcmd"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2005-09-20 77824]
  "igfxpers"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2005-09-20 114688]
  "NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2008-05-28 570664]
  "ClamWin"="c:\program files\ClamWin\bin\ClamTray.exe" [2008-11-04 86016]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-03-19 148888]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

  c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Exif Launcher.lnk - c:\program files\FinePixViewer\QuickDCF.exe [2002-01-09 200704]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
  "AntiVirusOverride"=dword:00000001
  "FirewallOverride"=dword:00000001

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
  "EnableFirewall"= 0 (0x0)

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = about:blank
  uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
  IE: Open with WordPerfect - c:\program files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
  TCP: {A1E49CF8-E624-4C4E-AB72-A8D822D20A8B} = 192.168.2.1
  DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game13.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  .

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2009-03-29 12:52:58
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2009-03-29 12:54:25
  ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-29 10:54:11
  ComboFix2.txt 2009-03-29 09:42:07

  Pre-Run: 27.351.986.176 bytes beschikbaar
  Post-Run: 27,342,659,584 bytes beschikbaar

  104 — E O F — 2009-03-16 09:04:19
 • met een nieuwe hjt

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:59:43, on 29-3-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus D88 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE /P23 "EPSON Stylus D88 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus D88"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ClamWin] "C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe" –logon
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe
  O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A1E49CF8-E624-4C4E-AB72-A8D822D20A8B}: NameServer = 192.168.2.1
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


  End of file - 6358 bytes
 • Zijn er nog problemen aanwezig?
 • zo ver ik nu kan zien is het weg

  de antivirus progje kan ook zijn file updaten

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.