Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

logje

Anoniem
None
4 antwoorden
 • Kan iemand eens naar het volgende logje kijken. Laptop van vriend van mij. Het ding is erg traag. Het duurt zeker 10 minuten voor alles uitgerateld is, en dan na iedere bewerking weer veel harddisk activiteit.

  Gegevens laptop:
  ASUS Z92M
  AMD Sempron 3400+ ; 2 GB
  Windows XP home.

  Ik heb het idee dat er onnodig veel troep resident geladen wordt.


  aLogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:45:37, on 23-4-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\ASWLSVC.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
  C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\ASUSTek\ASUSDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe
  C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
  C:\Program Files\Trust\MI-4550XP WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE\Mouse32a.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1
  O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Trust\MI-4550XP WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE\Mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  O4 - HKCU\..\Run: [PnPUI Registrator] C:\Program Files\Common Files\Sitecom Shared\PnP Universal Installer\PnPUIReg.exe -s
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: ASWLSVC - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ASWLSVC.exe
  O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


  End of file - 6668 bytes
 • Er is een item dat erop wijst dat de "Selectieve Start" wijze van MSCONFIG actief is. Indien er geen problemen zijn start MSCONFIG, en selecteer "Normale Wijze" dan "O.K.". De PC moet dan worden herstart

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:640fd50c65]
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  [/b:640fd50c65]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Download [b:640fd50c65] en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op [b:640fd50c65]mbam-setup.exe[/b:640fd50c65] om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:640fd50c65]
  [*:640fd50c65]Update MalwareBytes' Anti-Malware
  [*:640fd50c65]Start MalwareBytes' Anti-Malware
  [/list:u:640fd50c65]Klik daarna op "[b:640fd50c65]Voltooien[/b:640fd50c65]".
  Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:640fd50c65]
  [*:640fd50c65]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:640fd50c65]Instellingen[/b:640fd50c65]".
  [*:640fd50c65]Vink hier aan: "[b:640fd50c65]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:640fd50c65]".
  [*:640fd50c65]Ga daarna naar het tabblad "[b:640fd50c65]Scanner[/b:640fd50c65]", kies hier voor "[b:640fd50c65]Snelle Scan[/b:640fd50c65]".
  [*:640fd50c65]Druk vervolgens op "[b:640fd50c65]Scannen[/b:640fd50c65]" om de scan te starten.
  [*:640fd50c65]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  [*:640fd50c65]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:640fd50c65]OK[/b:640fd50c65], daarna "[b:640fd50c65]Bekijk Resultaten[/b:640fd50c65]" om de resultaten te zien.
  [*:640fd50c65]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:640fd50c65]Verwijder geselecteerde[/b:640fd50c65]".
  [*:640fd50c65]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [/list:u:640fd50c65]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:640fd50c65]Logs[/b:640fd50c65]" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis.
 • Ik heb alle stappen doorlopen, echter de pc bleef traag. Heb alles maar opnieuw geinstalleerd.

  Bedankt voor de moeite.
 • geen probleem

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.