Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

win32/cryptor virus

Anoniem
juisterr
7 antwoorden
 • Beste allemaal,

  Wie kan mij helpen ik heb een probleem met mijn laptop, ik heb avg als virusscanner. Die heeft een virus gevonden genaamd win32/cryptor, deze kan ik nier verwijderen met mijn AVG. Nu ben ik al wat aan het googlen geweest en heb Hijackthis gedownload en deze mijn computer laten scannen, kan iemand mij vertellen wat de volgende stap is??????

  Hierbij de uitkomst van Hijackthis:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:00:09, on 3-5-2009
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\Program Files\Conceptronic\Conceptronic 54Mbps Wireless Utility\WLANmon.exe
  C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgui.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgscanx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\Iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.cooxer.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\ntndis.exe
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Conceptronic Conceptronic 54Mbps Wireless Utility] C:\Program Files\Conceptronic\Conceptronic 54Mbps Wireless Utility\WLANmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe


  End of file - 4347 bytes

  alvast bedankt
 • Download [b:805fc226d6] naar je Bureaublad.
  [list:805fc226d6]Dubbelklik om uit te pakken naar een eigen map met de naam
 • Beste,

  bedankt voor je snelle reactie.

  Hier het sdfix rapp.:

  [b:7e504c8393]SDFix: Version 1.240 [/b:7e504c8393]
  Run by Administrator on wo 06-05-2009 at 19:30

  Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
  Running From: C:\SDFix

  [b:7e504c8393]Checking Services [/b:7e504c8393]:


  Restoring Default Security Values
  Restoring Default Hosts File

  Rebooting


  [b:7e504c8393]Checking Files [/b:7e504c8393]:

  Trojan Files Found:

  C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\wsnpoem\audio.dll - Deleted
  C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\wsnpoem\audio.dll - Deleted  Folder C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\wsnpoem - Removed
  Folder C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\wsnpoem - Removed


  Removing Temp Files

  [b:7e504c8393]ADS Check [/b:7e504c8393]:  [b:7e504c8393]Final Check [/b:7e504c8393]:

  catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2009-05-06 19:37:43
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden services & system hive …

  disk error: C:\WINDOWS\system32\config\system, 1381
  scanning hidden registry entries …

  disk error: C:\WINDOWS\system32\config\software, 1381
  disk error: C:\Documents and Settings\XP\ntuser.dat, 1381
  scanning hidden files …

  disk error: C:\WINDOWS\

  please note that you need administrator rights to perform deep scan

  [b:7e504c8393]Remaining Services [/b:7e504c8393]:
  Authorized Application Key Export:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  "C:\\DOCUME~1\\XP\\LOCALS~1\\Temp\\ie1629.tmp"="C:\\DOCUME~1\\XP\\LOCALS~1\\Temp\\ie1629.tmp:*:Enabled:Control"
  "C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\ntndis.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\ntndis.exe:*:Enabled:Control"
  "C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"="C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe:*:Enabled:avgemc.exe"
  "C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"="C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe:*:Enabled:avgupd.exe"
  "C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgnsx.exe"="C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgnsx.exe:*:Enabled:avgnsx.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

  [b:7e504c8393]Remaining Files [/b:7e504c8393]:


  File Backups: - C:\SDFix\backups\backups.zip

  [b:7e504c8393]Files with Hidden Attributes [/b:7e504c8393]:


  [b:7e504c8393]Finished![/b:7e504c8393]

  hierbij het hjt logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:46:16, on 6-5-2009
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Conceptronic\Conceptronic 54Mbps Wireless Utility\WLANmon.exe
  C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\irftp.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\Iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.cooxer.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Conceptronic Conceptronic 54Mbps Wireless Utility] C:\Program Files\Conceptronic\Conceptronic 54Mbps Wireless Utility\WLANmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe


  End of file - 4214 bytes


  alvast bedankt

  Nico
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:92f1f033ac]
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,

  [/b:92f1f033ac]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Download [b:92f1f033ac] en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op [b:92f1f033ac]mbam-setup.exe[/b:92f1f033ac] om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:92f1f033ac]
  [*:92f1f033ac]Update MalwareBytes' Anti-Malware
  [*:92f1f033ac]Start MalwareBytes' Anti-Malware
  [/list:u:92f1f033ac]Klik daarna op "[b:92f1f033ac]Voltooien[/b:92f1f033ac]".
  Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:92f1f033ac]
  [*:92f1f033ac]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:92f1f033ac]Instellingen[/b:92f1f033ac]".
  [*:92f1f033ac]Vink hier aan: "[b:92f1f033ac]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:92f1f033ac]".
  [*:92f1f033ac]Ga daarna naar het tabblad "[b:92f1f033ac]Scanner[/b:92f1f033ac]", kies hier voor "[b:92f1f033ac]Snelle Scan[/b:92f1f033ac]".
  [*:92f1f033ac]Druk vervolgens op "[b:92f1f033ac]Scannen[/b:92f1f033ac]" om de scan te starten.
  [*:92f1f033ac]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  [*:92f1f033ac]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:92f1f033ac]OK[/b:92f1f033ac], daarna "[b:92f1f033ac]Bekijk Resultaten[/b:92f1f033ac]" om de resultaten te zien.
  [*:92f1f033ac]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:92f1f033ac]Verwijder geselecteerde[/b:92f1f033ac]".
  [*:92f1f033ac]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [/list:u:92f1f033ac]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:92f1f033ac]Logs[/b:92f1f033ac]" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis.
 • Beste,

  Ik heb boverstaande bestand verwijderd maar kan malwarebytes niet openen, deze wordt waarschijnlijk door de virus geblokeerd.

  wat hier aan te doen?

  groeten

  Nico
 • Download [b:483560225a] naar je Bureaublad en gebruik het volgens deze handleiding.

  [i:483560225a]
 • Beste,

  Hierbij het blogje van Combo fix:

  ComboFix 09-05-15.08 - XP 16-05-2009 17:30:56.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.255.39 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\XP\Bureaublad\ComboFix2.exe
  AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat
  C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\wsnpoem
  C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\wsnpoem\audio.dll
  C:\WINDOWS\system32\drivers\UACsvstdwew.sys
  C:\WINDOWS\system32\ntos.exe
  C:\WINDOWS\system32\uacinit.dll
  C:\WINDOWS\system32\UACmusiengs.dat
  C:\WINDOWS\system32\UACqomemkhi.dll
  C:\WINDOWS\system32\UACtoojutoq.log
  C:\WINDOWS\system32\UACuivbwhdl.dll
  C:\WINDOWS\system32\UACwqfqxvfo.log
  C:\WINDOWS\system32\UACxfpfyxoe.dll
  C:\WINDOWS\system32\UACxrevxdci.dll
  C:\WINDOWS\system32\UACxvpwmtag.dll
  C:\WINDOWS\system32\UACxwbuqflu.log
  C:\WINDOWS\system32\wsnpoem
  C:\WINDOWS\system32\wsnpoem\audio.dll
  C:\WINDOWS\system32\wsnpoem\video.dll

  —– BITS: Mogelijk geïnfecteerde sites —–

  hxxp://apexsearchgroup.info
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  ——-\Service_UACd.sys


  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-04-16 to 2009-05-16 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-05-12 13:57:20 . 2009-05-16 15:03:03 0 d–h–r C:\Documents and Settings\XP\Onlangs geopend
  2009-05-07 16:34:08 . 2009-04-06 13:32:46 15504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys
  2009-05-07 16:34:05 . 2009-04-06 13:32:54 38496 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2009-05-07 16:34:03 . 2009-05-07 16:34:03 0 d—–w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2009-05-07 16:34:03 . 2009-05-07 16:34:11 0 d—–w C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2009-05-06 17:26:32 . 2009-05-06 17:26:39 0 d—–w C:\WINDOWS\ERUNT
  2009-05-06 17:22:43 . 2009-05-06 17:37:55 0 d—–w C:\SDFix
  2009-05-03 12:57:18 . 2009-05-03 12:57:18 0 d—–w C:\Program Files\Trend Micro
  2009-05-03 09:38:14 . 2009-05-03 09:38:17 0 d—–w C:\Program Files\CCleaner
  2009-05-03 09:01:20 . 2009-05-03 09:01:20 0 d—–w C:\WINDOWS\Downloaded Installations
  2009-05-02 19:40:04 . 2009-05-16 10:08:41 0 d–h–w C:\$AVG8.VAULT$
  2009-05-02 19:36:32 . 2009-05-02 19:36:32 11952 —-a-w C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll
  2009-05-02 19:36:31 . 2009-05-02 19:36:31 108552 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\avgtdix.sys
  2009-05-02 19:36:22 . 2009-05-02 19:36:23 325896 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\avgldx86.sys
  2009-05-02 19:36:08 . 2009-05-16 08:49:55 0 d—–w C:\WINDOWS\system32\drivers\Avg
  2009-05-02 19:36:07 . 2009-05-02 19:41:22 0 d—–w C:\Documents and Settings\XP\Application Data\AVGTOOLBAR
  2009-05-02 19:02:34 . 2009-05-02 19:02:35 0 d—–w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SITEguard
  2009-05-02 19:01:08 . 2009-05-02 19:01:08 0 d—–w C:\Program Files\Common Files\iS3
  2009-05-02 19:01:08 . 2009-05-02 19:13:25 0 d—–w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\STOPzilla!
  2009-05-02 14:56:50 . 2009-05-02 14:56:50 61440 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\swhItwfy.sys
  2009-05-02 14:38:14 . 2009-05-02 14:38:14 61440 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\olIvplhb.sys
  2009-05-01 23:19:14 . 2009-05-01 23:19:14 0 d—–w C:\Program Files\AVG
  2009-05-01 23:19:14 . 2009-05-16 15:17:30 0 d—–w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg8
  2009-05-01 22:46:01 . 2009-05-01 22:46:01 0 d—–w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET
  2009-05-01 22:21:39 . 2009-05-01 22:57:09 0 d—–w C:\Program Files\ESET

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-05-02 19:10:16 . 2009-05-02 19:10:16 344 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\kgpcpy.cfg
  2009-05-02 19:07:27 . 2006-03-02 12:00:00 24576 —-a-w C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
  2009-03-29 12:07:07 . 2006-03-02 12:00:00 53850 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
  2009-03-29 12:07:07 . 2006-03-02 12:00:00 364882 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
  .

  ——- Sigcheck ——-

  [-] 2008-10-07 14:06:45 504832 7BBA4CA9E82794985AFFF1D487A42B40 C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-08-03 23:15:40 1667584]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 00:38:00 34672]
  "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 08:50:42 155648]
  "Conceptronic Conceptronic 54Mbps Wireless Utility"="C:\Program Files\Conceptronic\Conceptronic 54Mbps Wireless Utility\WLANmon.exe" [2007-01-19 11:06:32 950272]
  "ANIWZCS2Service"="C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe" [2007-01-19 09:49:04 49152]
  "AVG8_TRAY"="C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-05-02 19:35:52 1947928]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2006-03-02 12:00:00 15360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]
  2009-05-02 19:36:32 11952 —-a-w C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=
  "C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=
  "C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgnsx.exe"=

  R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;C:\WINDOWS\system32\drivers\avgldx86.sys [2-5-2009 21:36:22 325896]
  R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;C:\WINDOWS\system32\drivers\avgtdix.sys [2-5-2009 21:36:31 108552]
  R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [2-5-2009 21:35:52 908568]
  R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2-5-2009 21:35:51 298776]
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

  Toolbar-SITEguard - (no file)


  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.google.nl/
  mStart Page = hxxp://www.cooxer.com/
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  .

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.