Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Kan geen Windows Updates uitvoeren, aanmelden bij MSN

Anoniem
Wietsee.
4 antwoorden
 • Hallo allemaal,

  Voor de tweede keer deze week is het raak op mijn pc.
  Ik kan geen Windows updates uitvoeren, niet aanmelden bij MSN, bij mijn mail uitlezen krijg ik een melding met beveiligingscertificaten.
  Kortom ik kan niks meer :S.

  Waarschijnlijk heb ik te maken met een DNS hacker of iets dergelijks. Mogelijk doordat ik poorten geforward heb, anders kan ie namelijk niet naar binnen komen.

  Ik heb de pc gescand met Malwarebytes, dit heeft echter niks opgeleverd.
  En wat ik wel weet is als ik mogelijk de router aan en uit zet, dat het probleem zich dan op den duur mogelijk verhelpt.
  Dit weet ik niet zeker.

  [code:1:bb573b2033]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:22:06, on 1-1-2006
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\HeavyWeather\HeavyWeather.exe
  C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe
  C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\wmenc.exe
  C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\WMEncAgt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.meteo-almelo.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mskapbho.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: HeavyWeather Pro 3600.lnk = C:\Program Files\HeavyWeather\HeavyWeather.exe
  O4 - Startup: SpeedFan.lnk = C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe
  O4 - Startup: Windows Media Encoder.lnk = C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\wmenc.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/srl_bin/sysreqlab_srl.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1136120696812
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1245247434281
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: MBackMonitor - McAfee - C:\Program Files\McAfee\MBK\MBackMonitor.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe


  End of file - 7183 bytes
  [/code:1:bb573b2033]

  Ik hoop dat jullie er meer van weten.

  Met vriendelijke groet,
  Wietse
 • Kun je de log van MBAM posten?

  Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  [b:866654fc2a]O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) [/b:866654fc2a]

  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.  Download Dial-a-fix-2006
  en pak beide bestanden in hun eigen map uit naar je Bureaublad.

  [list:866654fc2a][*:866654fc2a]In de map Dial-a-fix-v0.60.0.24, dubbelklik op Dial-a-fix.exe
  [*:866654fc2a]In het venster dat opengaat, klik onderaan op het icoontje met het dubbele groene vinkje (check all).
  [*:866654fc2a]Klik daarna op "GO" en laat de tool alle instellingen terugzetten.
  [*:866654fc2a]Sluit dit venster na afloop door onderaan op "Close" te klikken.[/list:u:866654fc2a]
 • Heej,

  Dankjewel! Het is opgelost.

  Graag zou ik er nog wat meer over te weten komen.
  In dat programma'tje wat ik dus gedraaid heb, kwamen namelijk nogal behoorlijk wat incorrupte files voor, dat is dus nu hersteld :D.

  Alleen rest mij de vraag, hoe is dit zover gekomen?
  Bij de vorige keer toen dit is gebeurd, had ik zelfs Windows opnieuw geïnstalleerd, echter had dit geen effect.

  Het probleem ligt dus waarschijnlijk in de router, omdat ik deze computer graag extern gebruik moet ik een poort openzetten. Is dit de oorzaak van de ongewenste spyware op mijn computer?
  En hoe moet ik dit dan voorkomen, want ik wil mijn pc nog wel (als dat kan) extern op afstand bedienen. Hoe kan zo'n hacker nou de poort weten?

  Is dit de reden waardoor er ongewenste acties op mijn pc voorkwamen?
  Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

  Nogmaals bedankt :D.

  Met vriendelijke groet,
  Wietse.

  P.S. Malwarebytes heeft geen fouten gevonden. Op mijn pc draait ook nog Mcafee, echter had ik daar de firewall bewust uitgeschakeld, zodat ik de pc extern kon benaderen.
 • Het is niet nodig om een poort open te zetten om je pc van afstand te besturen, daar zijn genoeg programma's voor zoals bijvoorbeeld teamviewer.

  Dan kan je ook de firewall aan laten en is de kans om geïnfecteerd te worden al weer veel kleiner.

  Jij was geloof ik niet geïnfecteerd, en het programmaatje wat je hebt gedraaid is geen anti-spyware programma of iets dergelijks.
  Het is gewoon een algemeen programmaatje wat de meeste fouten in de computer fixt.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.