Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Toch nog Malware/spyware?--> Hijackthis log

Anoniem
None
8 antwoorden
 • Kape,

  Ik moet zeggen dat ik geen echt merkbare problemen meer lijk te hebben. Zo heel af en toe lijkt het wel alsof er nog even een haperingetje is, maar zeker geen bevriezen gedurende een aantal seconden meer.

  Zijn er eventueel nog dingen die jouw opgevallen zijn in het log? Ik baal er namelijk van dat ik toch rommel op mijn systeem had hoewel ik (denk ik) voorzichtig ben, een firewall en up-to-date virusscanner mee heb lopen en verder nog regelmatig met MBAM, Adaware, Spywareblaster en Spybot scan.

  Hoe dan ook, erg bedankt.
 • De laatste week of zo lijkt mijn systeem af en toe een paar seconden te hangen.
  Ik ben altijd voorzichtig met mail (open nooit 'onbekende' afzenders)
  en heb een firewall en virusscanner draaien.

  Via de aanwijzingen van de Hijackthis website stappenplan doorlopen om de boel schoon te maken.
  Er is inderdaad een paar keer wat aangetroffen. Ik heb dat bij mijn weten allemaal gewist/laten wissen.
  De enige stap die ik niet uitgevoerd heb is AVG. Die kreeg ik niet geinstalleerd, telkens melding van een file dat niet gevonden kon worden.
  Mijn eigen virusscanner was toen wel uitgeschakeld.
  Toch blijft het systeem nog af en toe hangen, dus ofwel er is iets anders aan de hand of ik heb niet alles te pakken.

  Als laatste een hijackthis log gemaakt dat ik hieronder plak.
  Zou iemand zo goed willen zijn het van commentaar te voorzien?

  Het log:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:44:13, on 2009-06-30
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18248)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE
  C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
  C:\My programs\NetSwitcher\NetSwTray.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  C:\My programs\Ad Muncher\AdMunch.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\CA\casc.exe
  C:\Program Files\CA\CA Anti-Virus\cavrid.exe
  C:\My programs\TrueImage\TrueImageMonitor.exe
  C:\My programs\TrueImage\TimounterMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Windows\system32\WTablet\Pen_TabletUser.exe
  C:\My programs\eMule\emule.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe
  C:\Program Files\CA\ccprovep.exe
  C:\My Programs\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\My programs\gsak\gsak.exe
  C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe
  C:\My programs\totalcmd7\TOTALCMD.EXE
  C:\My programs\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.landcruiser-club.nl/agora.html?task=viewforum&id=7
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\MYPROG~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NetSwitcher Tray Application] C:\My programs\NetSwitcher\NetSwTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad Muncher] "C:\My programs\Ad Muncher\AdMunch.exe" /bt
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\My programs\AdawareAE2009\AAWTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] //~c:\program files\java\jre6\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] //~c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\reader_sl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [cctray] "C:\Program Files\CA\casc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CAVRID] "C:\Program Files\CA\CA Anti-Virus\CAVRID.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\My programs\TrueImage\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\My programs\TrueImage\TimounterMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] //~c:\program files\common files\acronis\schedule2\schedhlp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] //~c:\program files\windows media player\wmpnscfg.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] //~c:\program files\tomtom home 2\tomtomhomerunner.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\My Programs\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150595.exe -Update -1150595 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; Tablet PC 2.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)" -"http://www.miniclip.com/games/age-of-speed/en/"
  O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
  O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\MYPROG~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\MYPROG~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O15 - Trusted Zone: http://www.landcruiser-club.com
  O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {79E46020-ED4B-447A-B191-AD2A63AF51A1} (NCSToolBarEx Class) - http://satmap.ga.gov.au/ecwplugins/ncs.cab
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-09.sun.com/s/ESD7/JSCDL/jdk/6u13-b03/jinstall-6u13-windows-i586-jc.cab?e=1238075997209&h=f662e4b3a14f10c9056687ee05696399/&filename=jinstall-6u13-windows-i586-jc.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{64DB633D-E8F4-4C4A-98A7-EEDCFF9074D8}: NameServer = 194.159.73.135,194.159.73.136
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll (file missing)
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
  O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
  O23 - Service: CaCCProvSP - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\ccprovsp.exe
  O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Anti-Virus\ISafe.exe
  O23 - Service: CA Common Scheduler Service (ccSchedulerSVC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\ccschedulersvc.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c96aba2604ae00) (gupdate1c96aba2604ae00) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\My programs\AdawareAE2009\AAWService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\My Programs\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe
  O23 - Service: TabletServicePen - Wacom Technology, Corp. - C:\Windows\system32\Pen_Tablet.exe
  O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
  O23 - Service: Acronis Try And Decide Service (TryAndDecideService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe
  O23 - Service: HIPS Event Manager (UmxAgent) - CA - C:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxAgent.exe
  O23 - Service: HIPS Configuration Interpreter (UmxCfg) - CA - C:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxCfg.exe
  O23 - Service: HIPS Policy Manager (UmxPol) - CA - C:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxPol.exe
  O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Anti-Virus\VetMsg.exe


  End of file - 9619 bytes
 • Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  [b:de716f4f57]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150595.exe -Update -1150595 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; Tablet PC 2.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)" -http://www.miniclip.com/games/age-of-speed/en/
  O16 - DPF: {79E46020-ED4B-447A-B191-AD2A63AF51A1} (NCSToolBarEx Class) - http://satmap.ga.gov.au/ecwplugins/ncs.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll (file missing)[/b:de716f4f57]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:de716f4f57]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).[/b:de716f4f57]

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
 • Kape,

  de instructies uitgevoerd. Ik heb ook de regels:

  [b:eb33decc99]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =[/b:eb33decc99]

  verwijderd, maar die duiken weer op in het log.

  Eerst het MBAM logje:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.38
  Database versie: 2358
  Windows 6.0.6001 Service Pack 1

  2009-07-01 10:43:34
  mbam-log-2009-07-01 (10-43-34).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 80444
  Verstreken tijd: 5 minute(s), 20 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)  En hier het Hijackthis log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:01:24, on 2009-07-01
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18248)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE
  C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
  C:\My programs\NetSwitcher\NetSwTray.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  C:\My programs\Ad Muncher\AdMunch.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\CA\casc.exe
  C:\Program Files\CA\CA Anti-Virus\cavrid.exe
  C:\My programs\TrueImage\TrueImageMonitor.exe
  C:\My programs\TrueImage\TimounterMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Windows\system32\WTablet\Pen_TabletUser.exe
  C:\My programs\eMule\emule.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe
  C:\Program Files\CA\ccprovep.exe
  C:\My Programs\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe
  C:\My programs\totalcmd7\TOTALCMD.EXE
  C:\My programs\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\notepad.exe
  C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.landcruiser-club.nl/agora.html?task=viewforum&id=7
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\MYPROG~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NetSwitcher Tray Application] C:\My programs\NetSwitcher\NetSwTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad Muncher] "C:\My programs\Ad Muncher\AdMunch.exe" /bt
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\My programs\AdawareAE2009\AAWTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] //~c:\program files\java\jre6\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] //~c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\reader_sl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [cctray] "C:\Program Files\CA\casc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CAVRID] "C:\Program Files\CA\CA Anti-Virus\CAVRID.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\My programs\TrueImage\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\My programs\TrueImage\TimounterMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] //~c:\program files\common files\acronis\schedule2\schedhlp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] //~c:\program files\windows media player\wmpnscfg.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] //~c:\program files\tomtom home 2\tomtomhomerunner.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\My Programs\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
  O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\MYPROG~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\MYPROG~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O15 - Trusted Zone: http://www.landcruiser-club.com
  O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-09.sun.com/s/ESD7/JSCDL/jdk/6u13-b03/jinstall-6u13-windows-i586-jc.cab?

  e=1238075997209&h=f662e4b3a14f10c9056687ee05696399/&filename=jinstall-6u13-windows-i586-jc.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{64DB633D-E8F4-4C4A-98A7-EEDCFF9074D8}: NameServer = 194.159.73.135,194.159.73.136
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
  O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
  O23 - Service: CaCCProvSP - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\ccprovsp.exe
  O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Anti-Virus\ISafe.exe
  O23 - Service: CA Common Scheduler Service (ccSchedulerSVC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\ccschedulersvc.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c96aba2604ae00) (gupdate1c96aba2604ae00) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\My programs\AdawareAE2009\AAWService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\My Programs\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe
  O23 - Service: TabletServicePen - Wacom Technology, Corp. - C:\Windows\system32\Pen_Tablet.exe
  O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
  O23 - Service: Acronis Try And Decide Service (TryAndDecideService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe
  O23 - Service: HIPS Event Manager (UmxAgent) - CA - C:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxAgent.exe
  O23 - Service: HIPS Configuration Interpreter (UmxCfg) - CA - C:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxCfg.exe
  O23 - Service: HIPS Policy Manager (UmxPol) - CA - C:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxPol.exe
  O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Anti-Virus\VetMsg.exe  Ik ben benieuwd naar het commentaar.

  Al vast bedankt voor de moeite.
 • Logjes zien er goed uit. Nog merkbare problemen ?
 • Neen, geen zichtbare problemen meer … en je PC is voldoende toegerust om safe te computeren. Maar een "ongelukje" kan altijd gebeuren. Geen enkele bescherming is 100 % waterdicht.

  Dit mag je nog wel even doen om alle restjes op te ruimen :

  Download [b:38123d5edf]CCleaner.[/b:38123d5edf]

  Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

  Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

  That's it !
 • Kape,
  ik ga er vanavond werk van maken.

  Bedankt voor de aanwijzingen en hulp!!
 • Nog even als aanvulling:
  cCleaner diverse keren laten lopen.
  Vond nog 2 of drie punten in het register. Die laten repareren (na het maken van een nieuw herstelpunt) en vanaf dat moment lijkt alles weer op de oude manier te lopen, dus zonder één haperingetje.
  Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal dingen, die automatisch opstarten bij het inschakelen, er uit te gooien.
  Zo werd er telkens een of andere updateservice van Google (?) opgestart terwijl ik geen toolbars of zo in gebruik heb, niet van Google, niet van een ander.
  Maar eens kijken of ik er nu definitief van ben verlost.

  Bedankt voor de hulp en wat mij betreft mag dit draadje gesloten worden.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.