Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Virus, phish or scam: Sanesecurity.Jurlbl.5624.UNOFFICIALV

Anoniem
Nedish
7 antwoorden
 • Zou dit niet de oorzaak kunnen zijn :
  [quote:5f6bbd5b26]Message has traces of virus, phish or scam: [/quote:5f6bbd5b26]
  Laat ons even kijken :

  Download [b:5f6bbd5b26]HiJackThis[/b:5f6bbd5b26]

  Dubbelklik op HJTInstall.exe
  Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst. Klik op "Do a systemscan and save a logfile". en hang dit logje aan je volgende bericht.

  NB. Ben je een gebruiker van Windows Vista dan moet je eerst rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:02:16, on 13/07/2009
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\D-Link\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  C:\Program Files\DynDNS Updater\DynUpSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$MICROSOFTSMLBIZ\Binn\sqlservr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe
  C:\WINDOWS\system32\ThpSrv.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\Tmesrv31.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$MICROSOFTSMLBIZ\Binn\sqlagent.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\Toshiba.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe
  C:\WINDOWS\system32\thpsrv.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMERzCtl.EXE
  C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMEEJME.EXE
  C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\DynDNS Updater\DynTray.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
  C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: OpinionBar IE monitor - {6607C683-AE7C-11D4-ACD7-0050DAC291A2} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O3 - Toolbar: SYSTRAN Web Translator 5.0 - {A5899B52-3AF9-4F56-85FE-AD7B3BE8490F} - C:\Program Files\SYSTRAN\5.0\Personal\IEPlugIn.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG9.0] C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\IME\IMJP9\IMJPMIG.EXE /Preload /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIMETIPSYNC] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\IME\IMTC65\PHONETIC\TINTLCFG.EXE /PHIMETIPSync
  O4 - HKLM\..\Run: [CJIMETIPSYNC] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\IME\IMTC65\CHANGJIE\CINTLCFG.EXE /CJIMETIPSync
  O4 - HKLM\..\Run: [IMSCMig] C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\IME\IMSC40A\IMSCMIG.EXE /Preload
  O4 - HKLM\..\Run: [imekrmig7.0] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\IME\IMKR7\IMEKRMIG.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ThpSrv] c:\WINDOWS\system32\thpsrv /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [TMERzCtl.EXE] C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMERzCtl.EXE /Service
  O4 - HKLM\..\Run: [TMESRV.EXE] C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMESRV31.EXE /Logon
  O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles
  O4 - HKLM\..\Run: [Nokia FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Nokia Music\NokiaMusic.exe" /command:faststart
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [PCSuite.exe] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe -onlytray -install -startgcw
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [PcSync2.exe] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PcSync2.exe /NoDialog
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe
  O4 - Global Startup: DynDNS Updater Tray Icon.lnk = C:\Program Files\DynDNS Updater\DynTray.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\D-Link\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\D-Link\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\D-Link\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: HP Smart Select - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: Web Snapshot - {954A224B-F501-4911-A8BF-6709A048FD77} - C:\Program Files\Gadwin Systems\WebSnapshot\WebSnapshot.dll (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Web Snapshot - {954A224B-F501-4911-A8BF-6709A048FD77} - C:\Program Files\Gadwin Systems\WebSnapshot\WebSnapshot.dll (HKCU)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {49232000-16E4-426C-A231-62846947304B} (SysData Class) - https://wimpro3.cce.hp.com/ChatEntry/downloads/sysinfo.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1171194819640
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1197455495390
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://nedish.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\D-Link\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  O23 - Service: DynDNS Updater - Dynamic Network Services, Inc. - C:\Program Files\DynDNS Updater\DynUpSvc.exe
  O23 - Service: DynDNS Updater Service (DynDNS_Updater_Service) - Unknown owner - C:\Program Files\DynDNS Updater\DynDNS.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Application Service (TAPPSRV) - TOSHIBA Corp. - C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe
  O23 - Service: TOSHIBA HDD Protection (Thpsrv) - TOSHIBA Corporation - C:\WINDOWS\system32\ThpSrv.exe
  O23 - Service: Tmesrv3 (Tmesrv) - TOSHIBA - C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\Tmesrv31.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  End of file - 15930 bytes
 • Ik denk niet dat het probleem aan jouw computer heeft gelegen, ik denk eerder aan een configuratiefout op een hoger niveau. Tot gisteren was er op de zoekstring "Sanesecurity.Jurlbl.5624.UNOFFICIAL" bij Google niks te vinden, nu is dat wel anders. Ik denk dat een verkeerde SPAM update even voor wat problemen heeft gezorgd, want zoals je wel zal hebben gemerkt is het probleem inmiddels verholpen.

  Gisteren was het voor mij niet mogelijk om te mailen via Telfort smtp, maar via mijn eigen smtp was er niks aan de hand. Na een paar minuten was het probleem verholpen…

  Nogmaals, dit zijn vermoedens :)
 • Je logje ziet er netjes uit … geen malware te bespeuren. En de vaststelling van sierdw klopt natuurlijk ook. Plots zijn er meer meldingen. Heb je zelf nog last van deze foutmelding [i:8d55dfa627](vóór we eventueel verder beginnen te speuren) ?[/i:8d55dfa627]
 • Sinds vanmiddag komt mijn email terug gericht aan hccnet.nl en vodafonevast.nl klanten met de volgende medling:

  Reporting-MTA: dns;CPSMTPM-EML104.kpnxchange.com
  Received-From-MTA: dns;HAL3
  Arrival-Date: Mon, 13 Jul 2009 15:01:47 +0200

  Final-Recipient: rfc822;xxx@hccnet.nl
  Action: failed
  Status: 5.7.1
  Diagnostic-Code: smtp;554 5.7.1 n6DD1k5w022372: Message has traces of virus, phish or scam: Sanesecurity.Jurlbl.5624.UNOFFICIAL

  Ik kan niks op het net vinden hierover.

  Kan iemand mij helpen aub?

  Bedankt
 • zal wel een fout bij de ontvanger zijn
 • [quote:9afdf2f916="GD1972"]zal wel een fout bij de ontvanger zijn[/quote:9afdf2f916]

  Hoe komt u aan deze wijsheid? Zowel Hccnet en vodafonevast weigeren mijn berichten. een bericht aan postmaster komt ook niet aan.
  :?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.