Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Besmet, log toegevoegd

Anoniem
Andre.R
7 antwoorden
 • Mijn pc is geïnfecteerd door een verkeerde .exe Ik heb geprobeerd ook een combofix log te plaatsen, echter krijg ik de melding dat ik een 'rootskin scan' moet uitvoeren alvorens combofix wil werken. Wie kan mij helpen?

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:16:32, on 21-7-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Unable to get Internet Explorer version!
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
  F:\Razer Copperhead\razerhid.exe
  F:\ESET Smart Security\egui.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\fonts\services.exe
  C:\WINDOWS\TEMP\nnuslsggel.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\TEMP\nnuslsggel.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  F:\ESET Smart Security\ekrn.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\Razer Copperhead\razertra.exe
  F:\Razer Copperhead\razerofa.exe
  C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  F:\Mozilla Firefox\firefox.exe
  F:\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\system32\msqcd.exe
  F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\system32\msezgooe.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [Copperhead] F:\Razer Copperhead\razerhid.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] F:\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "F:\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [exec] C:\WINDOWS\system32\mscbjp.exe
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15031/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
  O23 - Service: 6to4 6to4aawservice (6to4aawservice) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TEMP\nnuslsggel.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - F:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: Intelligente achtergrondsoverdrachtservice (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - F:\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - F:\ESET Smart Security\ekrn.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
  O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - F:\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  End of file - 5848 bytes
 • [quote:161697a019="Andre.R"]
  O23 - Service: 6to4 6to4aawservice (6to4aawservice) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TEMP\nnuslsggel.exe
  [/quote:161697a019]

  ik heb zo de indruk dat dit de boosdoener is

  installeer ccleaner, en start die.
  die schoont ook de TEMP-folders op

  verder heb ik geen verstand van zulk soort logjes

  ( edit ) nee dus,, blijkt een adware bestandje te zijn.
 • Van CCleaner maak ik regelmatig gebruik, mijn temp is 'schoon'. Mijn pc start normaal op, maar het duurt erg lang voordat Firefox wil opstarten evenals MSN. Er zit ergens dus iets niet goed :?
 • Ik heb Malwarebytes' Anti-Malware laten scannen. Dit kwam eruit. Het opstarten gaat nog steeds traag. Wie kan mij helpen met de volgende stap?

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.39
  Database versie: 2421
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  22-7-2009 10:47:29
  mbam-log-2009-07-22 (10-47-29).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 91060
  Verstreken tijd: 5 minute(s), 51 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 2
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 3
  Registersleutels geïnfecteerd: 18
  Registerwaarden geïnfecteerd: 15
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 9
  Mappen geïnfecteerd: 2
  Bestanden geïnfecteerd: 643

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\system32\sopidkc.exe (Backdoor.Bot) -> Unloaded process successfully.
  C:\WINDOWS\Fonts\services.exe (Worm.Archive) -> Unloaded process successfully.

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  c:\WINDOWS\system32\6to4v32.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
  c:\WINDOWS\system32\msncache.dll (Backdoor.Bot) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\MSWINSCK.OCX (Worm.Nyxem) -> Delete on reboot.

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\6to4 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\6to4 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\6to4 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\msncache (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\msncache (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msncache (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{40196867-19f8-7157-c097-ecaff653c9ad} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{500bca15-57a7-4eaf-8143-8c619470b13d} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{248dd890-bb45-11cf-9abc-0080c7e7b78d} (Worm.Nyxem) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{248dd892-bb45-11cf-9abc-0080c7e7b78d} (Worm.Nyxem) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{248dd893-bb45-11cf-9abc-0080c7e7b78d} (Worm.Nyxem) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{248dd896-bb45-11cf-9abc-0080c7e7b78d} (Worm.Nyxem) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{248dd897-bb45-11cf-9abc-0080c7e7b78d} (Worm.Nyxem) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\sopidkc (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\sopidkc (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\sopidkc (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\XML (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\pcmstub (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\exec (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\BuildW (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\FirstInstallFlag (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\guid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\i (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\mms (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\mso (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\udso (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\uid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\Ulrn (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\Update (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\UpdateNew (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\load (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\load (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\run (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SecurityProviders (Broken.SecurityProviders) -> Bad: (msapsspc.dllschannel.dlldigest.dllmsnsspc.dll) Good: (msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run (Spyware.Passwords) -> Data: c:\windows\system32\msotjpiu.exe -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run (Spyware.Passwords) -> Data: system32\msotjpiu.exe -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Load (Spyware.Passwords) -> Data: c:\windows\system32\msxrfk.exe -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Load (Spyware.Passwords) -> Data: system32\msxrfk.exe -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\.bat\(default) (Hijacked.BatFile) -> Bad: (csfile) Good: (batfile) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\.com\(default) (Hijacked.ComFile) -> Bad: (csfile) Good: (comfile) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\(default) (Hijacked.exeFile) -> Bad: (csfile) Good: (exefile) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\CheckedValue (Hijack.System.Hidden) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  C:\Program Files\%windir% (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\program files\%windir%\system32 (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

  Bestanden geïnfecteerd:
  c:\WINDOWS\system32\6to4v32.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
  c:\WINDOWS\system32\msncache.dll (Backdoor.Bot) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\mscsnyx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\Fonts\cooecp.tlb (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\Fonts\logcde.dll (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\Fonts\windef.dll (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\Fonts\windef.Log (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\Fonts\winpaged.ocx (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msawwpm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mscdu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mscfdlle.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mscgkqvy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mschytph.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mscir.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mscjciy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msckg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msckytw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msclisw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msclyx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mscqabs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msctbdtn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mscttd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mscvyhf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mscwnsz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mscyxyt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdabgb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdalh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdbaouo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdcu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msddeke.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msddmbjr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdeayof.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdeb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdefl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdezb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdftyia.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdhc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdjyr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdkfxsc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdkjbmz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdmjlsm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdmpgfw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdmxsu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdner.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdogvv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdrgas.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdsd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdszja.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdtjfxb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdvm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdwb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdwet.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdxfzm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdxyx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msdztbs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mseangcl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msecil.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msecn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msefhc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msefv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mseglhkn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msehcxs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msehv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mseid.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mseiuks.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mseizp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msejk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msejt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msekpe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mseks.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msekstuo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msemdlz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msemg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msemqxiv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msenquc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msepk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mseqnb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mserg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mserzeca.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msest.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msetzim.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mseuck.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mseuemqs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mseujaq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mseuzcyh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msevb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msewjl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msexiemo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msexul.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mseyi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msezcai.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msezgooe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfbabab.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfdazy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfekfn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfje.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfohk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfokv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfpkq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfqtxbb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfqw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfrjip.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfruna.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfrwngq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msftq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfuhpct.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfyawhl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfyeow.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfymjir.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msfzlasb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgafzs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgblxb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgdft.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgdsnwe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgebmc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgiaiiz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgivj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgjg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgjkd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgkcfe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msglo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msglw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgmat.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgnginh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgobty.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgovnm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgrh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgrqqqo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgrxprk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgtcaw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msguk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgurdju.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgurxe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgvg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgvknp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgvnwj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msgzd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshaurr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshbghy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshdm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshdzyry.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshebk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshexjzi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshgmfy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshhmmgg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshiwnho.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshjxrg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshlv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshmsn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshnb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshnqws.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshojr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshpme.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshpoehr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshswtu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshtdcls.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshtqiq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshud.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshutpgk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshwr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshwywnp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshxuqlb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshyrqp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshzy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshzyvtj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mshzzepd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msibdy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msibguj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msibklz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msibs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msibwdf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msiczoct.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msidt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msifcosr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msifq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msifrai.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msigchm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msikv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msilw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msilxea.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msilyrdg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msinlni.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msiogp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msiok.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msipgpr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msipw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msiqaism.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msiqooy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msira.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msirtdh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msirukn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msiwc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msiwhspp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msiyx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msizeam.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msizjszp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msizv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msizwfga.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msizx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjaw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjbxy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjdqlx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjfzno.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjgnfbt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjgyk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjip.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjjtim.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjkwnh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjlolse.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjnetfl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjnixa.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjnt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjotiax.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjpanfe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjqx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjqzak.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjrcqn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjre.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjrxo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjsezuo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjso.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjsvxi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjsxew.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjtlqyq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjuq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjxb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjxrcy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjym.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msjzfj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskaln.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskbfjcu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskbsgur.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskey.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskeybl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskfhpf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskgdps.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskhj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskip.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskkidi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msklpmni.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskoacwz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskoq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskoqgnm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskpbc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskqsl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskrcsw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msksut.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msktobru.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msktqq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskuks.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskyh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskylf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskzbdu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mskzed.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslaehsa.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslak.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslcaixx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslcatpv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslccp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msldtoyp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslexp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslfdt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslfg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msljpmzb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msllj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msllogid.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslodyf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslogxpt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslojddk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslova.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslvi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslxgdb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mslzsx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmcgol.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmcqrp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmeywrd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmgk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmhcun.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmhja.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmhw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmhyvau.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmhzjei.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmivkvp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmmxp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmnbe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmny.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmokrqr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmprbwq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmptax.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmpucd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmqekja.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmuim.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmxujx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmyc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msmycsh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnbk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnbrq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnfouzp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msngbxa.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msngqinh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msngzm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnhh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnhs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnklb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnks.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnmbnue.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnpmzwl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnqbc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnqhm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnthwk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msntjgov.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msntmmm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msntrirl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msntrkia.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnvu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msnxpr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msoahk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msobakl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msoco.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msocpyxw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msodyunz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msohey.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msojhjou.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msolz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msooac.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msoosi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msopj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msosvan.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msotjpiu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msoukqxw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msovjlg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msovr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msowrqj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msoxaw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msoxi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msozjsu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msozzqhq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspawt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspbh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspbxx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspdu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspfi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msphmkby.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspiln.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msping.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspjfvgf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspjjudz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspkj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspmgf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspmor.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspng.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspnyn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspon.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspop.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspouv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspsdkgg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msptimuh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspxq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspxr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspxz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mspyek.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqbnlq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqbzpsy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqcd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqcke.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqdyyh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqgaktb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqgeya.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqgfqiq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqhfg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqizgol.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqjlh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqjv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqla.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqmcqr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqnqskr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqqe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqtamy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqufadm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqug.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqugkyj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqvnje.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqvqhnz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqvydx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msqxgr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrajdf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrbh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msret.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrgvya.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrgzbt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrizt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrjhcx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrjjqd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrjwsh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrjxg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrkanyz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrlwt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrnit.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrofptz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msroo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrrv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrtdyq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrtlir.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrty.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msruy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrvnrkr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrvye.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrwgiu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrwkw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrxe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrxwszy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrxypqa.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msrysu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssaclpv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssbu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msscmeez.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssedtl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssfzn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssgm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssgp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssgs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssgtnnr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msshmuz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssig.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msskusq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssmjr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssnam.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssobdbw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssom.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msson.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msspv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssrhrp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssrii.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msssqhpq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msstp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssvi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msswnpz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mssxscov.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msszeaah.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msszfyns.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstbq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstclck.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstdurd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstet.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msteuxp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstfqnk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstfrfma.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstitzj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstmfao.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstpaopt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstrdr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstrnuq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstshs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstsnuv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msttdl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msttfh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstwrm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstwz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstztyv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mstzy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msudodld.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msuerafh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msuerhi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msuhh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msukd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msunf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msunn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msupa.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msupdw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msupzznm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msureifi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msusg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msuudp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msuuufmx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msuwf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msuxsdzy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msuxxn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msuzhu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msuzz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvazqnx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvcmoq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvcusq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvfc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvhd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvhgjca.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvhwgja.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvjyh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvkq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvkr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvkrsk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvks.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvlsi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvneoj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvpah.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvpmarb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvpwl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvpznzn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvqcdd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvqma.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvriig.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvtwr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvunq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvviwyv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvwaqpo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvwnp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvxfk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvxypbp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvxzn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvyaox.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msvzr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswbleb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswclktj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswdkb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswfhxu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswggna.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswhcb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswifftm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\MSWINSCK.OCX (Worm.Nyxem) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswjov.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswjyuio.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswjzxy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswkfhr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswlaowg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswlg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswljgl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswmes.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswnobn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswok.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswou.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswoxdoh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswpa.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswpar.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswseajm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswvvel.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswxifgf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswxoq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mswzchmx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxablu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxagqf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxbgju.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxbr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxbx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxeg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxenmmc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxepkt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxex.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxgwyd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxkacn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxki.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxkzwrj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxle.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxlpsrv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxml71.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxmmex.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxnjc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxobg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxox.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxpe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxpyx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxrfk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxrjfri.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxrtr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxsc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxsjsmb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxtleer.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxuqe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxvpjt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxwysod.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxycea.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxyr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxzqnb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msxzu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msycia.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msycsrz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msyece.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msyfh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msyir.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msylg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msymd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msymx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msynvy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msyow.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msyozwv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msyphdt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msyrckw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msyrm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msysyf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msyto.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msywike.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msywkl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msywmmc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msywvnu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msyykiq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msyyl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mszaehgs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mszanyw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mszavrrw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mszbvl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mszcdb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mszcf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mszcjr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mszdjuj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mszfmn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mszfq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mszfro.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\mszhssph.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\msziwdot.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\WINDOWS\system32\ms
 • Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: [b:157986c124]sc stop 6to4aawservice[/b:157986c124]
  Druk op Enter.
  Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: [b:157986c124]sc delete 6to4aawservice[/b:157986c124]
  Druk op Enter.

  Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  [b:157986c124]F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\system32\msqcd.exe
  F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\system32\msezgooe.exe
  O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [exec] C:\WINDOWS\system32\mscbjp.exe[/b:157986c124]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:157986c124]WUSFIX[/b:157986c124] en laat dit runnen. Dit zal de registerdata van automatische updates en BITS terug herstellen.

  Download [b:157986c124]Combofix[/b:157986c124] naar je Bureaublad.

  Lees [b:157986c124]hier[/b:157986c124] meer over correct gebruik van Combofix.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:157986c124]download Combofix opnieuw[/b:157986c124].
  Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:157986c124]
  Dubbelklik op [b:157986c124]Combofix.exe[/b:157986c124] om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op [b:157986c124]Ja[/b:157986c124] te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op [b:157986c124]JA[/b:157986c124] te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op [b:157986c124]OK[/b:157986c124] en [b:157986c124]Ja[/b:157986c124] om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op [b:157986c124]Ja[/b:157986c124] om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:157986c124]NIET[/b:157986c124] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:157986c124]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:157986c124]Combofix.txt[/b:157986c124] openen.

  Post dit logje in je volgende antwoord, samen met een nieuw log van HiJackThis.
 • Bedankt voor je reactie KAPE. Ik kan alleen Combofix niet werkend krijgen. Ik heb het meerdere malen geprobeerd, één keer lukte het eindelijk maar bleef hij tijdens het installeren van de Recovery Console hangen. Ik krijg de melding:

  [i:aa141a2142]Het is niet veilig om verder te gaan. de inhoud van het Combofix pakket werd gewijzigd. Gelieve een nieuwe te downloaden.
  nota: jouw systeem is mogelijk besmet met het polymorfisch 'virut' virus[/i:aa141a2142]

  Ook het deïnstalleren (uitvoeren: combofix /u) mocht niet baten. Hier de nieuwe Hijackthis log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:27:46, on 28-7-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Unable to get Internet Explorer version!
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  F:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
  F:\Razer Copperhead\razerhid.exe
  F:\ESET Smart Security\egui.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  F:\ESET Smart Security\ekrn.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
  F:\Razer Copperhead\razertra.exe
  F:\Razer Copperhead\razerofa.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  F:\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe
  F:\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [Copperhead] F:\Razer Copperhead\razerhid.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] F:\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "F:\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [oodefragtray] C:\WINDOWS\system32\oodtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [kernelfaultcheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15031/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - F:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: Intelligente achtergrondsoverdrachtservice (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - F:\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - F:\ESET Smart Security\ekrn.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
  O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - F:\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: PnkBstrB (pnkbstrb) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  End of file - 5826 bytes
 • Dit logje ziet er (bijna) goed uit.

  Download opnieuw Combofix, maar wijzig bij het downloaden de naam van combofix.exe naar scan.exe … en probeer dan eens of scannen wel lukt !

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.