Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Kan niet meer op enkele sites komen, HijackThis log

Anoniem
None
17 antwoorden
 • Op enkele sites kan ik niet meer komen o.a. rabobank.nl en windows update. Hij blijft maar zoeken, het blauwe cirkeltje blijft draaien.
  Ook komt er dan vaak about:blanc in het venster te staan.
  Het opstarten duurt ook veel langer, normaal ging de balk 5 a 6 maal van links naar rechts maar nu wel 20x.
  Inmiddels met een uptodate AVG 8.5 gescand doch die heeft slechts enkele cookies gevonden. In IE reeds bij extra, internetopties alle cookies en geschiedenis laten verwijderen, ook de prullebak is leeg.
  Onderstaand mij logfile, gaarne advies de Yahoo! dingen mogen van mij ook weg.  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 4:13:10, on 2-8-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\avmwlanstick\WlanNetService.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\avmwlanstick\wlangui.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\HPGS2WNF.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54843
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AVMWlanClient] C:\Program Files\avmwlanstick\wlangui.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150595.exe -Update -1150595 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)" -"http://www.adobe.com/shockwave/welcome/"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: ADSL Basis.lnk = ?
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {1FEC8B6F-250A-4293-B12C-67A7EF0B758A} (sIKN Speler) - http://www.kerkomroep.nl/ocx/sIKNPlayer.cab
  O16 - DPF: {2ED9BC2B-4DF1-472E-9B5E-55477D2C97F5} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/odc.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100899834476
  O16 - DPF: {A92E0798-BFA4-4FEE-BB48-8E2C69B2B0C5} (PageDive Control) - http://www.pagedive.com/pagedive5630/PageDive5.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: AVM WLAN Connection Service - AVM Berlin - C:\Program Files\avmwlanstick\WlanNetService.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: getPlus(R) Helper - Unknown owner - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe


  End of file - 8376 bytes
 • Gaarne nog wel een reactie op de log file aub.

  Nieuwe ontwikkeling!
  Eerst diverse programma's weer laten lopen, Ccleaner, Spybot, SuperAntiSpyware, Foutcontrole C:/. Echter alleen cookies.
  Mijn nachtrust er voor opgeofferd maar ik kwam er niet uit.
  Ik had in dit forumdeel nog niet aangegeven dat ik deze week van XS4ALL een nieuw modem (Fritz!Box 7170) had "gekregen" waarmee ik uiteindelijk alleen met kabel een LAN verbinding heb kunnen maken, met de dongel (usb stick) is het me niet gelukt.
  Dus met die snellere verbinding kon ik op 90% van mij favorieten maar bv. niet naar de Rabobank, niet naar Windows update, niet naar forums/telenet.be en nog enkele. Enkele daarvan staan overigens als vertrouwde websites in IE7.
  Zojuist de LAN kabel losgehaald op de pc en bij de splitter en weer het kabeltje naar mijn Speedtouch 330 ingestoken, verbinding gemaakt…….. EN ZIE ik kan alle sites weer oproepen. rararara
  Wie het weet of een idee heeft, laat het me aub weten want anders gaat het modem echt weer retour XS4ALL.
 • Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: [b:771115582c]sc delete getPlus(R) Helper[/b:771115582c]
  Druk op Enter.

  Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  [b:771115582c]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150595.exe -Update -1150595 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)" -"http://www.adobe.com/shockwave/welcome/"[/b:771115582c]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:771115582c]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).[/b:771115582c]

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
 • Kape bedankt voor je reactie, hieronder de logs als alles nu schoon is ga ik weer proberen of ik met het nieuwe modem nu wel alle sites kan openen.

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.39
  Database versie: 2547
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  2-8-2009 20:19:26
  mbam-log-2009-08-02 (20-19-26).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 90289
  Verstreken tijd: 7 minute(s), 3 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 1
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:30:54, on 2-8-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\avmwlanstick\WlanNetService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\avmwlanstick\wlangui.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54843
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AVMWlanClient] C:\Program Files\avmwlanstick\wlangui.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: ADSL Basis.lnk = ?
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {1FEC8B6F-250A-4293-B12C-67A7EF0B758A} (sIKN Speler) - http://www.kerkomroep.nl/ocx/sIKNPlayer.cab
  O16 - DPF: {2ED9BC2B-4DF1-472E-9B5E-55477D2C97F5} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/odc.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100899834476
  O16 - DPF: {A92E0798-BFA4-4FEE-BB48-8E2C69B2B0C5} (PageDive Control) - http://www.pagedive.com/pagedive5630/PageDive5.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5A659528-03FD-4B3B-9D9E-356358FF4D59}: NameServer = 194.109.6.66 194.109.9.99
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: AVM WLAN Connection Service - AVM Berlin - C:\Program Files\avmwlanstick\WlanNetService.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: getPlus(R) Helper - Unknown owner - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe


  End of file - 8083 bytes
 • Ik lees nu de log en zie dat de 2 stuks R0 niet zijn verdwenen, terwijl HJ toch duidelijk aangaf dat hij er 4 moest fixen.

  Ik hoor het wel.
 • Die 2 RO-lijntjes zijn "schoonheidsfoutjes". Als die terugkomen in je log is dit geen probleem. De rest ziet er perfect uit. Nu wordt het testen geblazen met de modem :D
 • Dat waren dus de boosdoeners, want nu werken de ook sites die het eerst vertikten om te openen.

  Fantastisch bedankt KAPE voor je tijd en je kennis die je wil delen!!!
 • KAPE je hebt me een week geleden geholpen maar het probleem is weer terug we kunnen weer niet bij de Rabo-bank.
  Omdat AVG bij mij de zaak toch behoorlijk vertraagde, ook bij bv het openen van Word en dan een file inlezen ben ik overgegaan naar Avast.
  De wisseling online uitgevoerd.
  Nu heb ik gescand met SuperAntiSpyware, die vond 14 cookies, en daarna met Spyboth, deze vond niets en ik werd gefeliciteerd. (beide programma's overigens eerst geupdated en Spyboth ook geimmuniceerd)
  Hierbij de nieuwe HJ-log.
  Ik zie een R3 die me bevreemd en de 3e O3 misschien?
  Ik hoop weer op je medewerking of van een andere specialist.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:07:44, on 11-8-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\avmwlanstick\wlangui.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\avmwlanstick\WlanNetService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\Msimn.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = fritz.box
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AVMWlanClient] C:\Program Files\avmwlanstick\wlangui.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: ADSL Basis.lnk = ?
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {1FEC8B6F-250A-4293-B12C-67A7EF0B758A} (sIKN Speler) - http://www.kerkomroep.nl/ocx/sIKNPlayer.cab
  O16 - DPF: {2ED9BC2B-4DF1-472E-9B5E-55477D2C97F5} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/odc.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100899834476
  O16 - DPF: {A92E0798-BFA4-4FEE-BB48-8E2C69B2B0C5} (PageDive Control) - http://www.pagedive.com/pagedive5630/PageDive5.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: AVM WLAN Connection Service - AVM Berlin - C:\Program Files\avmwlanstick\WlanNetService.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe


  End of file - 7670 bytes
 • Inmiddels heb ik ook MalWareBytes gedraaid en die heeft het nodige gevonden. Ik heb nog geen actie ondernomen omdat bij een vorige keer de pc onstabiel werd, ik moest opnieuw activeren e.d.
  Ben ik verplicht om alles aan te vinken en te verwijderen en dan te weten dat ik weer een image terug moet zetten of kan ik bv de bestanden overschrijven met de originele uit Windows\ServicesPackFiles\i386 ??

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.40
  Database versie: 2605
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  11-8-2009 21:01:38
  mbam-log-2009-08-11 (21-01-28).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 553860
  Verstreken tijd: 16 minute(s), 31 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 1
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 28
  Registerwaarden geïnfecteerd: 1
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 1
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 9

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ctfmon.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\netlogon (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\netlogon (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\netlogon (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\netlogon (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ntlmssp (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\ntlmssp (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\ntlmssp (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ntlmssp (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\policyagent (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\policyagent (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\policyagent (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\policyagent (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\protectedstorage (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\protectedstorage (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\protectedstorage (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\protectedstorage (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\samss (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\samss (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\samss (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\samss (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\eventlog (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\eventlog (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\eventlog (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\eventlog (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\plugplay (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\plugplay (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\plugplay (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\plugplay (Worm.Brontok) -> No action taken.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ctfmon.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\cmmon32.exe (Trojan.Downloader) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\cmmon32.exe (Trojan.Downloader) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ctfmon.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\mstsc.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\mstsc.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956572$\services.exe (Worm.Brontok) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\uwdf.exe (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\user.exe (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\uwdf.exe (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
 • Waarom no action taken ? Scan nogmaals maar nu een uitgebreide scan, verwijder alles wat gevonden word en start opnieuw op.

  plaats een nieuw HJT logje en vertel hoe het gaat.
 • Excuses, het heeft even geduurd voordat ik weer kon reageren omdat ik offline een volledige scan van Dr.Web heb uitgevoerd en dat duurt zeer zeer lang.
  De genoemde 9 geïnfecteerde bestanden heb ik stuk voor stuk laten scannen door Kaspersky en die gaf duidelijk aan dat geen van allen geïngecteerd was. Ook een volledige scan van Avast (na data update) vindt geen virussen. Ook in het HJ-log tref je niets aan met de naam van Brontok en ik heb op het HyackThis forum gekeken naar vergelijkbare problemen en daar kwam in de log duidelijk Brontok gegevens voor.
  Juisterr ik heb bewust geen actie ondernomen bij Malwarebytes omdat dat een vorige keer volop problemen gaf en wel zodanig dat ik een image terug moest zetten. Met ctfmon.exe met cmmon32.exe met mstsc.exe met user.exe met uwdf.exe is echt niets mis.
  Ik denk dat Malwarebytes ergens iets aantreft en dat er daarna valse bedreigingen worden geclaimd.
  Dr.Web heeft 927302 files gecontroleerd en heeft daar 20 uur over gedaan (Pentium 3 en 512 MB geheugen) en heeft ook niets gevonden. Ik heb een printscreen gemaakt die ik in een pb je zou kunnen mailen.
  Hier een nieuwe HJ log.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:14:37, on 12-8-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\avmwlanstick\wlangui.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\avmwlanstick\WlanNetService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\Msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = fritz.box
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AVMWlanClient] C:\Program Files\avmwlanstick\wlangui.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: ADSL Basis.lnk = ?
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {1FEC8B6F-250A-4293-B12C-67A7EF0B758A} (sIKN Speler) - http://www.kerkomroep.nl/ocx/sIKNPlayer.cab
  O16 - DPF: {2ED9BC2B-4DF1-472E-9B5E-55477D2C97F5} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/odc.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100899834476
  O16 - DPF: {A92E0798-BFA4-4FEE-BB48-8E2C69B2B0C5} (PageDive Control) - http://www.pagedive.com/pagedive5630/PageDive5.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: AVM WLAN Connection Service - AVM Berlin - C:\Program Files\avmwlanstick\WlanNetService.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe


  End of file - 7877 bytes
 • Ik heb een nieuwe scan gedaan met Malwarebytes en nu vindt hij niets!
  Echter ik kan nog steeds niet naar de Rabo-bank en ook de update site van Windows komt hij niet op.
  Met alle andere sites voor zover ik daar nu geweest ben is er geen probleem. Dit sterk mijn vermoeden dat er toch 1 of 2 regels in mijn HJ-log staan die voor de problemen zorgen.

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.40
  Database versie: 2605
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  12-8-2009 23:43:21
  mbam-log-2009-08-12 (23-43-21).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 1
  Verstreken tijd: 14 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)
 • [quote:37c6fb2c70]Met ctfmon.exe met cmmon32.exe met mstsc.exe met user.exe met uwdf.exe is echt niets mis. [/quote:37c6fb2c70]
  Je kan als hij ze weer vind op negeren zetten, dan geeft hij het niet meer aan.
 • Helaas, ik dacht dat ik een scan gedaan had met Malwarebytes.
  Ik ging naar de map c:\windows\system32 en klite recht op ctfmon in het daarop volgend menu koos ik voor "doe een scan met malwarebytes" en omdat het even duurde voor het resultaat kwam dacht ik dat er een snelle scan van de hele pc gedaan was. Het resultaat was dat er niets was gevonden dus ik was heel erg blij, maar hij had alleen die file gescand.
  En dat vind ik nu zo vreemd. In de tptale snelle scan geeft hij aan dat ctfmon.exe geïnfecteerd is met een Troja.Agent en als je de file alleen laat scannen dan is het resultaat prima.
  Maar goed toen ik vanmorgen weer een nieuwe snelle scan uitgevoerd heb en hij weer van alles vond heb ik toch de raad van juisterr opgevolgd en alles laten fixen. Na een herstart begonnen dus weer de problemen en kreeg ik de melding dat de hardware zodanig was aangepast dat ik opnieuw moest activeren.
  Ook msconfig en het configuratiescherm waren niet meer bereikbaar.
  Dus weer een image van 2 dagen geleden teruggezet en nu geef ik hier weer mijn reactie.
  [b:a641bc412e]Straks[/b:a641bc412e] zal ik weer een hj-log maken en een nieuwe malwarebytes log. Als hij in de laatste log weer wat meldt ga ik dat beslist niet fixen.
  Ik hoop toch dat er iemand in de hj-log wat vindt of anders me verteld hoe ik op een andere wijze het kan oplossen.
  Nogmaals het bevreemd mij bijzonder dat Avast en Dr.Web niets vinden.
  Wie kent het ei van Columbus?
 • Edit: ook opent de update site van Windows niet meer.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:01:24, on 13-8-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\avmwlanstick\wlangui.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\avmwlanstick\WlanNetService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\Msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = fritz.box
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AVMWlanClient] C:\Program Files\avmwlanstick\wlangui.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: ADSL Basis.lnk = ?
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {1FEC8B6F-250A-4293-B12C-67A7EF0B758A} (sIKN Speler) - http://www.kerkomroep.nl/ocx/sIKNPlayer.cab
  O16 - DPF: {2ED9BC2B-4DF1-472E-9B5E-55477D2C97F5} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/odc.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100899834476
  O16 - DPF: {A92E0798-BFA4-4FEE-BB48-8E2C69B2B0C5} (PageDive Control) - http://www.pagedive.com/pagedive5630/PageDive5.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: AVM WLAN Connection Service - AVM Berlin - C:\Program Files\avmwlanstick\WlanNetService.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe


  End of file - 7657 bytes
 • En dit is de Malwarebytes-log

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.40
  Database versie: 2615
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  13-8-2009 17:33:39
  mbam-log-2009-08-13 (17-33-26).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 557712
  Verstreken tijd: 20 minute(s), 8 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 1
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 28
  Registerwaarden geïnfecteerd: 1
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 1
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 9

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ctfmon.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\netlogon (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\netlogon (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\netlogon (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\netlogon (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ntlmssp (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\ntlmssp (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\ntlmssp (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ntlmssp (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\policyagent (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\policyagent (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\policyagent (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\policyagent (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\protectedstorage (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\protectedstorage (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\protectedstorage (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\protectedstorage (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\samss (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\samss (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\samss (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\samss (Trojan.Delf) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\eventlog (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\eventlog (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\eventlog (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\eventlog (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\plugplay (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\plugplay (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\plugplay (Worm.Brontok) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\plugplay (Worm.Brontok) -> No action taken.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ctfmon.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\cmmon32.exe (Trojan.Downloader) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\cmmon32.exe (Trojan.Downloader) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ctfmon.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\mstsc.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\mstsc.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956572$\services.exe (Worm.Brontok) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\uwdf.exe (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\user.exe (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\uwdf.exe (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
 • Op het HijackThis forum wordt ik verder geholpen, men had liever niet dat ik op 2 paarden wedde. Ik respecteer dat dus deze kan worden gesloten.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.