Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis log

Anoniem
-TeR-
18 antwoorden
 • Het cleanen van de cache gaat weinig zin hebben hoor.

  Sluit alle open vensters.
  Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:520591a251]O4 - HKLM\..\Run: [Regedit32] C:\WINDOWS\system32\regedit.exe[/b:520591a251]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Herstart de computer.

  Probeer MBAM opnieuw.

  Lukt het het niet dan doe je de scan in veilige modus.
 • Ik scan nu in veilige modus maar het gebeurd nog steeds.
 • Ik heb een probleem met een pc.
  AVG vind een aantal virussen maar doet er verder niks mee.
  Elke keer als ik de pc herstart krijg ik weer de meldingen.
  Het gaat om deze:

  system32\braviax.exe
  system32\dllcach\figaro.sys
  system32\drivers\ntfs.sys

  Ik heb al een chkdsk /r uitgevoerd, en het ntfs.sys bestand gekopierd vanaf de winxp cd.
  Maar AVG blijft deze aangeven.
  Ook heb ik een scan gedaan met Trend Micro, en Mailwarebytes).
  Maar ik kom er niet vanaf.

  Hier een hijjackthis log (heb zelf al een aantal entrys verwijderd betreft braviax.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:36:20, on 15-8-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  D:\K. Wals\Bureaublad\HiJackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.orange.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - *{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon04] C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD04] "C:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Regedit32] C:\WINDOWS\system32\regedit.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} -
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe
  O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Machine Debug Manager (MDM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe


  End of file - 10450 bytes
 • Hallo,

  Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware) [b:129bec1da6]hier[/b:129bec1da6] of [b:129bec1da6]hier[/b:129bec1da6].
  [list:129bec1da6]Dubbelklik op [b:129bec1da6]mbam-setup.exe[/b:129bec1da6] om het programma te installeren.[list:129bec1da6]
  [*:129bec1da6]Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor [b:129bec1da6]Update Malwarebytes' Anti-Malware[/b:129bec1da6] en [b:129bec1da6]Start Malwarebytes' Anti-Malware[/b:129bec1da6], Klik daarna op "Voltooien".
  [*:129bec1da6]Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  [*:129bec1da6]Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad [b:129bec1da6]Scanner[/b:129bec1da6] : "[b:129bec1da6]Snelle Scan[/b:129bec1da6]", daarna klik op [b:129bec1da6]Scan[/b:129bec1da6].
  [*:129bec1da6]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  [*:129bec1da6]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:129bec1da6]OK[/b:129bec1da6], daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  [*:129bec1da6]Zorg ervoor dat daar [b:129bec1da6]alles aangevinkt is[/b:129bec1da6], daarna klik op: [b:129bec1da6]Verwijder geselecteerde[/b:129bec1da6].
  [*:129bec1da6]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  [*:129bec1da6]De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.
  [*:129bec1da6]Kopieer en plak de inhoud van het logje in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThis log.
  [/list:u:129bec1da6]
  [b:129bec1da6]Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.[/b:129bec1da6][/list:u:129bec1da6]
 • Ik heb nu last dat ie de pc aldoor automatisch laat herstarten.
  De scan word dus afgesloten.
  Ga het nog een keer proberen.
  AVG geeft ook weer virussen aan in temporary internet files, zal deze weer even cleanen met ccleaner.
 • Doe dit even Bas (probeer in normale mode, lukt het niet dan start je het in veilige mode):

  Download combofix.exe van deze site: http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden.
  ComboFix zal wanneer de Recovery Console niet geïnstalleerd is, voorstellen om deze te downloaden en te installeren. Sta dit toe.
  Wanneer de Recovery Console geïnstalleerd is, laat je ComboFix de computer scannen.
  Wanneer ComboFix start, kan het zijn dat je een Error melding krijgt dat de "contents of the ComboFix package has been compromised".
  Ga niet verder met de instructies, maar download ComboFix opnieuw. Deze melding kan verschijnen wanneer een file-infector (Virut) actief is op de computer.
  Blijf je die melding krijgen dan meld je dit.
  Wanneer ComboFix klaar is met scannen, dit kan eventueel na een reboot zijn, opent er een logfile (combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.
 • Kan pagina niet weergeven.
  404 ERROR: Page Not Found!

  heb m.
 • http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden
 • Owk het is gelukt in veilige modus.
  Het lijkt erop dat hij niet meer uit z'n eigen herstart.
  Ook komt AVG niet meer met virus meldingen.

  Bombofix log:

  ComboFix 09-08-10.06 - Administrator 16-08-2009 14:38:49.1.2 - NTFSx86 MINIMAL
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.816 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: D:\K. Wals\Mijn documenten\Downloads\ComboFix.exe
  AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  C:\Documents and Settings\LocalService\oashdihasidhasuidhiasdhiashdiuasdhasd
  C:\WINDOWS\Installer\2d799.msi
  C:\WINDOWS\Installer\327ee1.msi
  C:\WINDOWS\Installer\79875.msi
  C:\WINDOWS\system32\_000006_.tmp.dll
  C:\WINDOWS\system32\braviax.exe
  C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe

  Besmet exemplaar van C:\WINDOWS\system32\drivers\ntfs.sys werd aangetroffen en gedesinfecteerd
  Hersteld exemplaar van - C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\ntfs.sys


  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-07-16 to 2009-08-16 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-08-16 12:37:03 . 2009-08-16 12:37:03 0 d—–w- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Verzendmap van Share-to-Web
  2009-08-16 12:36:16 . 2009-08-16 12:36:16 0 d—–w- C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Mozilla
  2009-08-16 12:05:22 . 2009-08-16 12:05:23 0 d–h–r- C:\Documents and Settings\K. Wals\Onlangs geopend
  2009-08-16 11:52:31 . 2009-08-03 11:36:28 38160 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2009-08-16 11:52:30 . 2009-08-16 11:52:34 0 d—–w- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2009-08-16 11:52:30 . 2009-08-03 11:36:06 19096 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys
  2009-08-15 13:40:01 . 2009-08-15 13:39:01 102664 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\drivers\tmcomm.sys
  2009-08-15 13:33:09 . 2009-08-15 13:33:45 0 d—–w- C:\Documents and Settings\K. Wals\.housecall6.6
  2009-08-15 13:26:02 . 2009-08-16 09:11:24 0 d—–w- C:\Program Files\Common Files\PC Tools
  2009-08-15 12:41:34 . 2009-08-15 12:42:12 0 d—–w- C:\Documents and Settings\K. Wals\Application Data\GetRightToGo
  2009-08-15 12:35:50 . 2009-08-15 12:35:50 0 d—–w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SUPERAntiSpyware.com
  2009-08-15 12:35:43 . 2009-08-15 14:34:38 0 d—–w- C:\Documents and Settings\K. Wals\Application Data\SUPERAntiSpyware.com
  2009-08-15 12:35:43 . 2009-08-15 14:34:27 0 d—–w- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
  2009-08-15 12:13:57 . 2009-08-15 12:13:57 0 d—–w- C:\Documents and Settings\K. Wals\Application Data\Malwarebytes
  2009-08-15 12:13:39 . 2009-08-15 12:13:39 0 d—–w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2009-08-15 12:06:49 . 2009-08-15 12:06:49 580096 -c–a-w- C:\WINDOWS\system32\dllcache\user32.dll
  2009-08-15 12:05:18 . 2009-08-15 12:05:20 0 d—–w- C:\WINDOWS\ERUNT
  2009-08-15 11:57:01 . 2008-11-06 00:03:27 0 d—–w- C:\SDFix
  2009-08-15 10:40:34 . 2009-08-15 10:40:36 0 d—–w- C:\Program Files\CCleaner
  2009-08-15 09:51:48 . 2009-08-15 09:51:48 152576 —-a-w- C:\Documents and Settings\K. Wals\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_15\lzma.dll
  2009-08-13 17:21:58 . 2009-07-10 13:31:20 1315328 -c—-w- C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoe.dll
  2009-08-12 13:23:44 . 2009-08-13 17:18:49 619584 -c–a-w- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntfs.sys
  2009-08-12 08:20:17 . 2009-08-12 08:20:17 0 d—–w- C:\Programmabestanden
  2009-08-12 08:19:45 . 2009-08-12 08:19:45 0 d—–w- C:\Documents and Settings\K. Wals\WINDOWS
  2009-08-05 09:01:48 . 2009-08-05 09:01:48 205312 -c—-w- C:\WINDOWS\system32\dllcache\mswebdvd.dll
  2009-07-30 10:40:30 . 2009-07-30 10:40:40 0 d—–w- C:\Program Files\Townopolis - Gold
  2009-07-29 14:23:06 . 2009-07-29 14:23:38 0 d—–w- C:\Documents and Settings\K. Wals\Application Data\Bigfish 3 Days Zoo Mystery
  2009-07-17 19:04:38 . 2009-07-17 19:04:38 58880 -c—-w- C:\WINDOWS\system32\dllcache\atl.dll

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-08-16 12:45:48 . 2009-05-14 11:54:28 0 d—–w- C:\Program Files\SPAMfighter
  2009-08-15 14:33:57 . 2007-06-06 14:25:52 0 d—a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
  2009-08-15 11:50:02 . 2008-07-30 15:26:59 0 d—–w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
  2009-08-15 11:48:01 . 2007-03-03 19:52:39 0 d—–w- C:\Program Files\Google
  2009-08-15 11:47:46 . 2008-07-30 15:22:25 0 d—–w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
  2009-08-15 09:52:42 . 2007-03-03 19:52:01 0 d—–w- C:\Program Files\Java
  2009-08-12 16:02:24 . 2009-01-05 18:31:39 0 d—–w- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
  2009-08-12 16:00:01 . 2009-06-24 17:11:32 0 d—–w- C:\Program Files\Norton Security Scan
  2009-08-11 21:06:35 . 2007-03-03 19:52:54 0 d—–w- C:\Documents and Settings\K. Wals\Application Data\LimeWire
  2009-08-05 09:01:48 . 2004-08-04 12:00:00 205312 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\mswebdvd.dll
  2009-07-30 13:27:28 . 2008-08-27 15:36:06 0 d—–w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BigFishGamesCache
  2009-07-29 09:29:08 . 2007-08-02 11:14:03 0 d—–w- C:\Documents and Settings\K. Wals\Application Data\PlayFirst
  2009-07-29 09:29:08 . 2007-08-02 11:14:03 0 d—–w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\PlayFirst
  2009-07-29 09:08:20 . 2008-08-27 15:37:16 0 d—–w- C:\Program Files\bfgclient
  2009-07-25 03:23:00 . 2009-03-17 18:52:54 411368 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\deploytk.dll
  2009-07-17 19:04:38 . 2009-07-17 19:04:38 58880 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\SET67.tmp
  2009-07-17 19:04:38 . 2004-08-04 12:00:00 58880 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\atl.dll
  2009-07-14 11:43:57 . 2009-07-14 11:43:24 0 d—–w- C:\Documents and Settings\K. Wals\Application Data\MSN6
  2009-07-14 11:43:25 . 2009-07-14 11:43:25 0 d—–w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MSN6
  2009-07-13 21:43:24 . 2004-08-04 12:00:00 286208 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\wmpdxm.dll
  2009-07-11 09:33:51 . 2008-07-23 15:37:36 335752 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\drivers\avgldx86.sys
  2009-07-07 10:20:47 . 2007-06-05 15:57:37 0 d—–w- C:\Documents and Settings\K. Wals\Application Data\Zylom
  2009-07-07 10:15:53 . 2007-06-05 15:56:49 0 d—–w- C:\Program Files\Zylom Games
  2009-07-02 07:36:21 . 2007-12-25 20:17:51 27784 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\drivers\avgmfx86.sys
  2009-06-29 16:01:44 . 2004-08-04 12:00:00 827392 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
  2009-06-29 16:01:31 . 2004-08-04 12:00:00 78336 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\ieencode.dll
  2009-06-29 16:01:29 . 2004-08-04 12:00:00 17408 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\corpol.dll
  2009-06-16 14:40:26 . 2004-08-04 12:00:00 81920 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
  2009-06-16 14:40:26 . 2004-08-04 12:00:00 119808 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
  2009-06-15 10:45:41 . 2004-08-04 12:00:00 79872 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\telnet.exe
  2009-06-10 14:16:45 . 2004-08-04 12:00:00 85504 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\avifil32.dll
  2009-06-10 07:22:16 . 2007-02-27 13:45:17 2066432 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
  2009-06-10 06:16:47 . 2004-08-04 12:00:00 132096 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\wkssvc.dll
  2009-06-03 19:11:28 . 2004-08-04 12:00:00 1295360 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
  2009-06-02 11:37:42 . 2009-06-12 09:43:17 1004800 —-a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVG Security Toolbar\IEToolbar.dll
  2009-05-27 06:55:49 . 2009-05-27 06:55:49 390664 —-a-w- C:\Documents and Settings\K. Wals\Application Data\Real\RealPlayer\Update\RealPlayer11.exe
  2008-04-27 14:43:38 . 2008-04-27 14:43:38 0 —-a-w- C:\Program Files\temp01
  2007-08-01 17:21:45 . 2007-08-01 17:21:50 774144 —-a-w- C:\Program Files\RngInterstitial.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
  "{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}"= "C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-06-26 08:36:56 1008896]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c}]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}]
  2009-06-26 08:36:56 1008896 —-a-w- C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]
  "{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-06-26 08:36:56 1008896]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "AutoStartNPSAgent"="C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe" [2009-01-08 07:55:56 98304]
  "NBJ"="C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" [2005-10-11 17:25:32 1961984]
  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 17:02:53 15360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-06-01 09:22:00 7618560]
  "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 09:50:42 155648]
  "HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe" [2002-05-24 12:31:39 188416]
  "HPHmon04"="C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe" [2002-06-20 18:51:35 339968]
  "HPHUPD04"="C:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe" [2002-05-24 12:47:42 49152]
  "Share-to-Web Namespace Daemon"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe" [2002-04-17 09:42:56 69632]
  "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-06-28 07:14:42 270648]
  "HP Software Update"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 15:24:20 54840]
  "AVG8_TRAY"="C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-06-12 07:39:33 1948440]
  "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-08-26 16:32:02 185896]
  "SPAMfighter Agent"="C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" [2009-03-12 08:43:48 326792]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-25 03:23:12 149280]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-04-27 07:41:54 282624]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 15:10:28 35696]
  "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe [2006-05-27 02:47:26 16208384]
  "SkyTel"="SkyTel.EXE" - C:\WINDOWS\SkyTel.exe [2006-05-16 10:04:26 2879488]
  "NvMediaCenter"="NvMCTray.dll" - C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll [2006-06-01 09:22:00 86016]
  "nwiz"="nwiz.exe" - C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe [2006-06-01 09:22:00 1519616]

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2006-2-19 288472]
  HP Photosmart Premier Snelstart.lnk - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe [2006-2-10 73728]
  Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-2-13 83360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]
  2009-05-06 07:14:57 11952 —-a-w- C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=
  "C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=
  "C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=
  "C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=
  "C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=
  "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
  "C:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=
  "C:\\Program Files\\Ahead\\Nero MediaHome\\NeroMediaHome.exe"=
  "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
  "C:\\Program Files\\Samsung\\Samsung New PC Studio\\npsasvr.exe"=
  "C:\\Program Files\\Samsung\\Samsung New PC Studio\\npsvsvr.exe"=

  R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;C:\WINDOWS\system32\drivers\avgldx86.sys [23-7-2008 17:37:36 335752]
  R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;C:\WINDOWS\system32\drivers\avgtdix.sys [23-7-2008 17:37:36 108552]
  R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [23-7-2008 17:37:25 907032]
  R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [23-7-2008 17:37:25 298776]
  R2 fssfltr;FssFltr;C:\WINDOWS\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [21-3-2009 15:46:41 55152]
  R2 FsUsbExService;FsUsbExService;C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe [19-5-2009 15:10:36 233472]
  R2 SPAMfighter Update Service;SPAMfighter Update Service;C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe [12-3-2009 10:44:32 184968]
  R3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk;C:\WINDOWS\system32\FsUsbExDisk.Sys [19-5-2009 15:10:36 36608]
  S3 fsssvc;Windows Live Family Safety;C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [6-2-2009 19:08:58 533360]
  S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamswissarmy.sys [16-8-2009 13:52:31 38160]

  — Andere Services/Drivers In Geheugen —

  *NewlyCreated* - FSUSBEXDISK
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2009-07-23 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
  - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2007-08-29 13:57:52 . 2007-08-29 13:57:52]

  2009-08-12 C:\WINDOWS\Tasks\Norton Security Scan for K. Wals.job
  - C:\Program Files\Norton Security Scan\Nss.exe [2009-03-13 03:53:16 . 2009-03-11 18:20:08]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.orange.nl/
  mSearch Bar = about:blank
  uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} - hxxp://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
  FF - ProfilePath - C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\owzk33au.default\
  FF - plugin: C:\Program Files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
  FF - plugin: C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npzylomgamesplayer.dll
  FF - plugin: C:\Program Files\Real\RealArcade\Plugins\Mozilla\npracplug.dll
  FF - plugin: C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

  —- FIREFOX POLICIES —-
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.enforce_same_site_origin", false);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.cache_size", 51200);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.ogg.enabled", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.wave.enabled", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.autoplay.enabled", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.urlbar.autocomplete.enabled", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("capability.policy.mailnews.*.wholeText", "noAccess";);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("dom.storage.default_quota", 5120);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("content.sink.event_probe_rate", 3);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.http.prompt-temp-redirect", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("layout.css.dpi", -1);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("layout.css.devPixelsPerPx", -1);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("gestures.enable_single_finger_input", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("dom.max_chrome_script_run_time", 0);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.tcp.sendbuffer", 131072);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("geo.enabled", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.remember_cert_checkbox_default_setting", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr", "moz35";);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-cjkt", "moz35";);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.blocklist.level", 2);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.urlbar.restrict.typed", "~";);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.urlbar.default.behavior", 0);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.history", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.formdata", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.passwords", false);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.downloads", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.cookies", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.cache", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.sessions", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.offlineApps", false);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.siteSettings", false);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.history", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.formdata", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.passwords", false);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.downloads", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.cookies", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.cache", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.sessions", true);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.offlineApps", false);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.siteSettings", false);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.sanitize.migrateFx3Prefs", false);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.ssl_override_behavior", 2);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("security.alternate_certificate_error_page", "certerror";);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.privatebrowsing.autostart", false);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.privatebrowsing.dont_prompt_on_enter", false);
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("geo.wifi.uri", "https://www.google.com/loc/json";);
  .

  Hijackthis:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 14:53:10, on 16-8-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
  C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
  C:\WINDOWS\system32\dumprep.exe
  C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  D:\K. Wals\Bureaublad\HiJackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.orange.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - *{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon04] C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD04] "C:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} -
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe
  O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Machine Debug Manager (MDM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe


  End of file - 10503 bytes
 • Dat ziet er al beter uit.


  Ga naar deze website: http://www.virustotal.com/en/indexf.html
  Laat volgend bestandje scannen: C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntfs.sys
  Post het resultaat van de scan.

  Geef een update van eventuele problemen.
 • ntfs.dll is hidden map heb alle hidden files al aan maar kan die map nog steeds niet zien.
  AVG geeft melding dat ntfs.sys op die locatie die je zegt besmet is.

  C:\WINDOWS\System32\dllcache\ntfs.sys

  Infection: Trojan horse Rootkit-Pakes.M geeft avg aan.
  Heb ff een snelkoppeling gemaakt naar die dllcache map dan kan ik 'm wel benaderen.
  Alleen blokt AVG deze nu en ik kan 'm niet uploaden.
 • Laat AVG deze maar verwijderen.
  of eventueel zelf verwijderen.
  Daarna herstarten en een nieuwe log maken met ComboFix.
 • Ok moment.
 • Hij wasnet klaar met scannen.
  Kreeg te zien bezig met verwijderen…
  En ineens een reset uit zichzelf.
  Nadat windows herstart is staat er windows is hersteld van een ernstige fout.
  De volgende bestanden worden aan dit foutrapport toegevoegd:
  C:\DOCUME~1\K1353~1.WAL\LOCALS~1\Temp\WERc4ce.dir00\Mini081609-02.dmp
  C:\DOCUME~1\K1353~1.WAL\LOCALS~1\Temp\WERc4ce.dir00\sysdata.xml

  Ik ga de scan nog een keer proberen.
  Ik wis de nfts.sys nu niet misschien handig om te weten.
  Voor de reset wel gedaan uiteraard.

  2e scan hetzelfde:
  C:\DOCUME~1\K1353~1.WAL\LOCALS~1\Temp\WERc37c.dir00\Mini081609-03.dmp
  C:\DOCUME~1\K1353~1.WAL\LOCALS~1\Temp\WERc37c.dir00\sysdata.xml

  Ik zou het weer even in veilige modus kunnen doen?
 • Scan gedaan in veilige modus en voltooid.
  Na de herstart krijg ik de melding dat combofix C:\combofix\HIDEL.exe niet kan vinden probeer het opnieuw.

  Log:

  ComboFix 09-08-10.06 - Administrator 16-08-2009 15:57.4.2 - NTFSx86 MINIMAL
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.834 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: d:\k. wals\Mijn documenten\Downloads\ComboFix.exe
  AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\windows\Installer\215bb95.msi


  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-07-16 to 2009-08-16 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-08-16 12:37 . 2009-08-16 12:37 ——– d—–w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Verzendmap van Share-to-Web
  2009-08-16 12:36 . 2009-08-16 12:36 ——– d—–w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Mozilla
  2009-08-16 12:05 . 2009-08-16 13:13 ——– d–h–r- c:\documents and settings\K. Wals\Onlangs geopend
  2009-08-16 11:52 . 2009-08-03 11:36 38160 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2009-08-16 11:52 . 2009-08-16 11:52 ——– d—–w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2009-08-16 11:52 . 2009-08-03 11:36 19096 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2009-08-15 13:40 . 2009-08-15 13:39 102664 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\tmcomm.sys
  2009-08-15 13:33 . 2009-08-15 13:33 ——– d—–w- c:\documents and settings\K. Wals\.housecall6.6
  2009-08-15 13:26 . 2009-08-16 09:11 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\PC Tools
  2009-08-15 12:41 . 2009-08-15 12:42 ——– d—–w- c:\documents and settings\K. Wals\Application Data\GetRightToGo
  2009-08-15 12:35 . 2009-08-15 12:35 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\SUPERAntiSpyware.com
  2009-08-15 12:35 . 2009-08-15 14:34 ——– d—–w- c:\documents and settings\K. Wals\Application Data\SUPERAntiSpyware.com
  2009-08-15 12:13 . 2009-08-15 12:13 ——– d—–w- c:\documents and settings\K. Wals\Application Data\Malwarebytes
  2009-08-15 12:13 . 2009-08-15 12:13 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2009-08-15 12:06 . 2009-08-15 12:06 580096 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\user32.dll
  2009-08-15 12:05 . 2009-08-15 12:05 ——– d—–w- c:\windows\ERUNT
  2009-08-15 11:57 . 2008-11-06 00:03 ——– d—–w- C:\SDFix
  2009-08-15 10:40 . 2009-08-15 10:40 ——– d—–w- c:\program files\CCleaner
  2009-08-15 09:51 . 2009-08-15 09:51 152576 —-a-w- c:\documents and settings\K. Wals\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_15\lzma.dll
  2009-08-13 17:21 . 2009-07-10 13:31 1315328 -c—-w- c:\windows\system32\dllcache\msoe.dll
  2009-08-12 08:20 . 2009-08-12 08:20 ——– d—–w- C:\Programmabestanden
  2009-08-12 08:19 . 2009-08-12 08:19 ——– d—–w- c:\documents and settings\K. Wals\WINDOWS
  2009-08-05 09:01 . 2009-08-05 09:01 205312 -c—-w- c:\windows\system32\dllcache\mswebdvd.dll
  2009-07-29 14:23 . 2009-07-29 14:23 ——– d—–w- c:\documents and settings\K. Wals\Application Data\Bigfish 3 Days Zoo Mystery
  2009-07-17 19:04 . 2009-07-17 19:04 58880 -c—-w- c:\windows\system32\dllcache\atl.dll

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-08-16 13:45 . 2009-05-14 11:54 ——– d—–w- c:\program files\SPAMfighter
  2009-08-16 13:25 . 2009-01-05 18:31 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared
  2009-08-15 14:33 . 2007-06-06 14:25 ——– d—a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
  2009-08-15 11:50 . 2008-07-30 15:26 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
  2009-08-15 11:48 . 2007-03-03 19:52 ——– d—–w- c:\program files\Google
  2009-08-15 11:47 . 2008-07-30 15:22 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft
  2009-08-15 09:52 . 2007-03-03 19:52 ——– d—–w- c:\program files\Java
  2009-08-11 21:06 . 2007-03-03 19:52 ——– d—–w- c:\documents and settings\K. Wals\Application Data\LimeWire
  2009-08-05 09:01 . 2004-08-04 12:00 205312 —-a-w- c:\windows\system32\mswebdvd.dll
  2009-07-29 09:29 . 2007-08-02 11:14 ——– d—–w- c:\documents and settings\K. Wals\Application Data\PlayFirst
  2009-07-29 09:29 . 2007-08-02 11:14 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PlayFirst
  2009-07-25 03:23 . 2009-03-17 18:52 411368 —-a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll
  2009-07-17 19:04 . 2009-07-17 19:04 58880 —-a-w- c:\windows\system32\SET67.tmp
  2009-07-17 19:04 . 2004-08-04 12:00 58880 —-a-w- c:\windows\system32\atl.dll
  2009-07-14 11:43 . 2009-07-14 11:43 ——– d—–w- c:\documents and settings\K. Wals\Application Data\MSN6
  2009-07-14 11:43 . 2009-07-14 11:43 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\MSN6
  2009-07-13 21:43 . 2004-08-04 12:00 286208 —-a-w- c:\windows\system32\wmpdxm.dll
  2009-07-11 09:33 . 2008-07-23 15:37 335752 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys
  2009-07-07 10:20 . 2007-06-05 15:57 ——– d—–w- c:\documents and settings\K. Wals\Application Data\Zylom
  2009-07-02 07:36 . 2007-12-25 20:17 27784 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys
  2009-06-29 16:01 . 2004-08-04 12:00 827392 —-a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
  2009-06-29 16:01 . 2004-08-04 12:00 78336 —-a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll
  2009-06-29 16:01 . 2004-08-04 12:00 17408 —-a-w- c:\windows\system32\corpol.dll
  2009-06-16 14:40 . 2004-08-04 12:00 81920 —-a-w- c:\windows\system32\fontsub.dll
  2009-06-16 14:40 . 2004-08-04 12:00 119808 —-a-w- c:\windows\system32\t2embed.dll
  2009-06-15 10:45 . 2004-08-04 12:00 79872 —-a-w- c:\windows\system32\telnet.exe
  2009-06-10 14:16 . 2004-08-04 12:00 85504 —-a-w- c:\windows\system32\avifil32.dll
  2009-06-10 07:22 . 2007-02-27 13:45 2066432 —-a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll
  2009-06-10 06:16 . 2004-08-04 12:00 132096 —-a-w- c:\windows\system32\wkssvc.dll
  2009-06-03 19:11 . 2004-08-04 12:00 1295360 —-a-w- c:\windows\system32\quartz.dll
  2009-06-02 11:37 . 2009-06-12 09:43 1004800 —-a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\AVG Security Toolbar\IEToolbar.dll
  2009-05-27 06:55 . 2009-05-27 06:55 390664 —-a-w- c:\documents and settings\K. Wals\Application Data\Real\RealPlayer\Update\RealPlayer11.exe
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}]
  2009-06-26 08:36 1008896 —-a-w- c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-06-01 7618560]
  "NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]
  "HPDJ Taskbar Utility"="c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe" [2002-05-24 188416]
  "HPHmon04"="c:\windows\system32\hphmon04.exe" [2002-06-20 339968]
  "HPHUPD04"="c:\program files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe" [2002-05-24 49152]
  "Share-to-Web Namespace Daemon"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe" [2002-04-17 69632]
  "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-06-28 270648]
  "HP Software Update"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840]
  "AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-06-12 1948440]
  "TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-08-26 185896]
  "SPAMfighter Agent"="c:\program files\SPAMfighter\SFAgent.exe" [2009-03-12 326792]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-25 149280]
  "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2007-04-27 282624]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]
  "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.exe [2006-05-27 16208384]
  "SkyTel"="SkyTel.EXE" - c:\windows\SkyTel.exe [2006-05-16 2879488]
  "NvMediaCenter"="NvMCTray.dll" - c:\windows\system32\nvmctray.dll [2006-06-01 86016]
  "nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2006-06-01 1519616]

  c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2006-2-19 288472]
  HP Photosmart Premier Snelstart.lnk - c:\program files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe [2006-2-10 73728]
  Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-2-13 83360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]
  2009-05-06 07:14 11952 —-a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=
  "c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=
  "c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=
  "c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=
  "c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=
  "c:\\Program Files\\Ahead\\Nero MediaHome\\NeroMediaHome.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Samsung\\Samsung New PC Studio\\npsasvr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Samsung\\Samsung New PC Studio\\npsvsvr.exe"=

  S1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [23-7-2008 17:37 335752]
  S1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [23-7-2008 17:37 108552]
  S2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [23-7-2008 17:37 907032]
  S2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [23-7-2008 17:37 298776]
  S2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [21-3-2009 15:46 55152]
  S2 FsUsbExService;FsUsbExService;c:\windows\system32\FsUsbExService.Exe [19-5-2009 15:10 233472]
  S2 SPAMfighter Update Service;SPAMfighter Update Service;c:\program files\SPAMfighter\sfus.exe [12-3-2009 10:44 184968]
  S3 fsssvc;Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [6-2-2009 19:08 533360]
  S3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk;c:\windows\system32\FsUsbExDisk.Sys [19-5-2009 15:10 36608]
  S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys [16-8-2009 13:52 38160]
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2009-07-23 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
  - c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2007-08-29 13:57]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  mSearch Bar = about:blank
  DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} - hxxp://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
  FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\owzk33au.default\
  FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
  FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npzylomgamesplayer.dll
  FF - plugin: c:\program files\Real\RealArcade\Plugins\Mozilla\npracplug.dll
  FF - plugin: c:\program files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

  —- FIREFOX POLICIES —-
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.enforce_same_site_origin", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.cache_size", 51200);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.ogg.enabled", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.wave.enabled", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.autoplay.enabled", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.urlbar.autocomplete.enabled", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("capability.policy.mailnews.*.wholeText", "noAccess";);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("dom.storage.default_quota", 5120);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("content.sink.event_probe_rate", 3);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.http.prompt-temp-redirect", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("layout.css.dpi", -1);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("layout.css.devPixelsPerPx", -1);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("gestures.enable_single_finger_input", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("dom.max_chrome_script_run_time", 0);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.tcp.sendbuffer", 131072);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("geo.enabled", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.remember_cert_checkbox_default_setting", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr", "moz35";);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-cjkt", "moz35";);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.blocklist.level", 2);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.urlbar.restrict.typed", "~";);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.urlbar.default.behavior", 0);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.history", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.formdata", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.passwords", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.downloads", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.cookies", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.cache", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.sessions", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.offlineApps", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.siteSettings", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.history", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.formdata", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.passwords", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.downloads", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.cookies", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.cache", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.sessions", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.offlineApps", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.siteSettings", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.sanitize.migrateFx3Prefs", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.ssl_override_behavior", 2);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("security.alternate_certificate_error_page", "certerror";);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.privatebrowsing.autostart", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.privatebrowsing.dont_prompt_on_enter", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("geo.wifi.uri", "https://www.google.com/loc/json";);
  .

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2009-08-16 16:00
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="FlashBroker"
  "LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe,-101"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\Elevation]
  "Enabled"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\LocalServer32]
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="IFlashBroker3"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\ProxyStubClsid32]
  @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  "Version"="1.0"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\IMAIL]
  @DACL=(02 0000)
  "Installed"="1"
  @=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\MAPI]
  @DACL=(02 0000)
  "NoChange"="1"
  "Installed"="1"
  @=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\MSFS]
  @DACL=(02 0000)
  "Installed"="1"
  @=""
  .
  Voltooingstijd: 2009-08-16 16:02
  ComboFix-quarantined-files.txt 2009-08-16 14:02

  Pre-Run: 8.438.857.728 bytes beschikbaar
  Post-Run: 8.391.036.928 bytes beschikbaar

  252 — E O F — 2009-08-15 20:11
 • Dit ziet er beter uit.
  Zijn er nog problemen op dit moment?
 • Voor zover niet.
  Het enige dat als ik combofix laat scannen in normale modus dat hij dus crashed zoals hierboven vermeld.
 • Probeer ComboFix nog een keer in normale modus nu.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.