Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

allerlei hinderlijke zaken tijdens het internetten

Juisterr, er staat nog een BHO in met een vage naam: O2 - BHO: TheBestAdsForYou - {7598FB21-C9DA-0327-7F42-96E58585FC5D} - C:\Program Files\TheBestAdsForYou\TheBestAdsForYou.dll Ik durf alleen niet zeker te zeggen of hij weg mag en of hij ergens bij hoort, ik ben er al een paar jaar niet meer mee bezig...

Anoniem
pcguy
9 antwoorden
 • ik heb tijdens het surfen last van de volgende zaken:

  1. als ik naar een webpagina ga krijgt ik een witte site met de tekst: if the browser does not redirect to the target page automatically, please click here. als ik daar dan op druk kom ik op een pagina van chinaontv.com sexmuseum (!). schijnbaar heeft hij dan de pagina waar ik heen wilde al overgeslagen want ik als ik op de witte pagina op het pijlte terug klik dan kom ik op de pagina uit waar ik heen wilde.

  2. ik krijg geheel willekeurig vaak dezelfde popups

  3. er begint vanzelf een (vals?) antivirus programma te scannen (internet antivirus pro warning) met meldingen dat ik virussen heb dit is mijn hijackuitdraai

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:42:43, on 20-08-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe
  F:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
  C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\windows\pp11.exe
  C:\windows\mstre21.exe
  C:\windows\nl15.exe
  C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  C:\ScanPanel\ScnPanel.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Xfire\xfire.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\sySTEM32\SvchoSt.ExE
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\upgrade.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\marcel\Bureaublad\hijackthis[1].exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: TheBestAdsForYou - {7598FB21-C9DA-0327-7F42-96E58585FC5D} - C:\Program Files\TheBestAdsForYou\TheBestAdsForYou.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll
  O2 - BHO: (no name) - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - (no file)
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - (no file)
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [Keyboard Status] C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Monitor] C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "F:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [sysldtray] C:\windows\ld12.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [pp] C:\windows\pp11.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Sysmstray] C:\windows\mstre21.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sysnltray2] C:\windows\nl15.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sysberay2] c:\windows\romeo16.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sysfbtray] C:\windows\freddy58.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PromoReg] C:\WINDOWS\Temp\_ex-68.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103471 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SIMBAR Enabled; SIMBAR={2253C67F-0DE8-4dba-A237-E6978E69B46D}; SIMBAR=0; AntivirXP08; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; Creative ZENcast v2.00.13)" -"http://www.speeleiland.nl/spel/body/c2tlaTYzMTVza2Vp.php"
  O4 - Startup: ikowin32.exe
  O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\xfire.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = F:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: ScanPanel.lnk = C:\ScanPanel\ScnPanel.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Download with YouTube Clip Extractor - {f32b7a45-a2b0-4f72-aeea-21c41a69bc17} - C:\Program Files\YouTube Clip Extractor\ClipExtractor.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com (HKLM)
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {0EB73E39-8AD4-43E8-8FBA-0165C2CCDB8B} (GameControl Class) - http://www.midasplayer.com/midasa.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {45A0A292-ECC6-4D8F-9EA9-A4BD411D24C1} (king.com) - http://www.king.com/ctl/kingcomie.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106838455765
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
  O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} (OD2 Music Manager) - http://img.od2.com/Installation/PluginName/MusicManager/MusicManagerPlugin.CAB
  O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.com/obj/NpFv415.dll
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
  O20 - Winlogon Notify: b0c6dca4382 - C:\WINDOWS\system32\__c001F2C9.dat (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe :roll: Je gebruikt een oude versie van HJT, dus even opnieuw een logje posten.
 • bedankt voor de tip, dragon

  bij deze een nieuwe:


  Scan saved at 16:32:41, on 20-08-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe
  F:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
  C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\windows\pp11.exe
  C:\windows\mstre21.exe
  C:\windows\nl15.exe
  C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  C:\ScanPanel\ScnPanel.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Xfire\xfire.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\sySTEM32\SvchoSt.ExE
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\upgrade.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Last.fm\LastFM.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  F:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader 7.0\Reader\AcroRd32.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  e:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: TheBestAdsForYou - {7598FB21-C9DA-0327-7F42-96E58585FC5D} - C:\Program Files\TheBestAdsForYou\TheBestAdsForYou.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll
  O2 - BHO: (no name) - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - (no file)
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - (no file)
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [Keyboard Status] C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Monitor] C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "F:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [sysldtray] C:\windows\ld12.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [pp] C:\windows\pp11.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Sysmstray] C:\windows\mstre21.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sysnltray2] C:\windows\nl15.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sysberay2] c:\windows\romeo16.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sysfbtray] C:\windows\freddy58.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PromoReg] C:\WINDOWS\Temp\_ex-68.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103471 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SIMBAR Enabled; SIMBAR={2253C67F-0DE8-4dba-A237-E6978E69B46D}; SIMBAR=0; AntivirXP08; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; Creative ZENcast v2.00.13)" -"http://www.speeleiland.nl/spel/body/c2tlaTYzMTVza2Vp.php"
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: ikowin32.exe
  O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\xfire.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = F:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: ScanPanel.lnk = C:\ScanPanel\ScnPanel.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com (HKLM)
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {0EB73E39-8AD4-43E8-8FBA-0165C2CCDB8B} (GameControl Class) - http://www.midasplayer.com/midasa.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {45A0A292-ECC6-4D8F-9EA9-A4BD411D24C1} (king.com) - http://www.king.com/ctl/kingcomie.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106838455765
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
  O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} (OD2 Music Manager) - http://img.od2.com/Installation/PluginName/MusicManager/MusicManagerPlugin.CAB
  O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.com/obj/NpFv415.dll
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
  O20 - Winlogon Notify: b0c6dca4382 - C:\WINDOWS\system32\__c001F2C9.dat (file missing)
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  End of file - 15801 bytes
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:83e3ab5cbe]
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [pp] C:\windows\pp11.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Sysmstray] C:\windows\mstre21.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sysnltray2] C:\windows\nl15.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sysberay2] c:\windows\romeo16.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sysfbtray] C:\windows\freddy58.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PromoReg] C:\WINDOWS\Temp\_ex-68.exe
  O4 - Startup: ikowin32.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com (HKLM)
  O20 - Winlogon Notify: b0c6dca4382 - C:\WINDOWS\system32\__c001F2C9.dat (file missing)
  [/b:83e3ab5cbe]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Download [b:83e3ab5cbe] en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op [b:83e3ab5cbe]mbam-setup.exe[/b:83e3ab5cbe] om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:83e3ab5cbe]
  [*:83e3ab5cbe]Update MalwareBytes' Anti-Malware
  [*:83e3ab5cbe]Start MalwareBytes' Anti-Malware
  [/list:u:83e3ab5cbe]Klik daarna op "[b:83e3ab5cbe]Voltooien[/b:83e3ab5cbe]".
  Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:83e3ab5cbe]
  [*:83e3ab5cbe]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:83e3ab5cbe]Instellingen[/b:83e3ab5cbe]".
  [*:83e3ab5cbe]Vink hier aan: "[b:83e3ab5cbe]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:83e3ab5cbe]".
  [*:83e3ab5cbe]Ga daarna naar het tabblad "[b:83e3ab5cbe]Scanner[/b:83e3ab5cbe]", kies hier voor "[b:83e3ab5cbe]Snelle Scan[/b:83e3ab5cbe]".
  [*:83e3ab5cbe]Druk vervolgens op "[b:83e3ab5cbe]Scannen[/b:83e3ab5cbe]" om de scan te starten.
  [*:83e3ab5cbe]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  [*:83e3ab5cbe]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:83e3ab5cbe]OK[/b:83e3ab5cbe], daarna "[b:83e3ab5cbe]Bekijk Resultaten[/b:83e3ab5cbe]" om de resultaten te zien.
  [*:83e3ab5cbe]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:83e3ab5cbe]Verwijder geselecteerde[/b:83e3ab5cbe]".
  [*:83e3ab5cbe]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [/list:u:83e3ab5cbe]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:83e3ab5cbe]Logs[/b:83e3ab5cbe]" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis.
 • juisterr,

  dank voor de snelle reaktie

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.40
  Database versie: 2551
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  22-08-2009 13:13:06
  mbam-log-2009-08-22 (13-13-06).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 231235
  Verstreken tijd: 1 hour(s), 26 minute(s), 2 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 2
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 1
  Registersleutels geïnfecteerd: 15
  Registerwaarden geïnfecteerd: 6
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 6
  Mappen geïnfecteerd: 12
  Bestanden geïnfecteerd: 54

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\18010154\18010154.exe (Rogue.Multiple.H) -> Unloaded process successfully.
  C:\WINDOWS\ld12.exe (Worm.KoobFace) -> Unloaded process successfully.

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  c:\program files\browserctl\browserctl.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{418d86be-7386-4f1a-83e0-53604adbda74} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\BitDownload (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\torrentmanager.webmanager (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\torrentmanager.webmanager.1 (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MediaHoldings (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{42f2c9ba-614f-47c0-b3e3-ecfd34eed658} (Adware.ISTBar) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{b64f4a7c-97c9-11da-8bde-f66bad1e3f3a} (Rogue.WinAntiVirus) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{d5792aa9-d373-4039-8670-2cdab6a71f15} (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{deceaaa2-370a-49bb-9362-68c3a58ddc62} (Adware.180Solutions) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\PlayMP3 (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PlayMP3 (Rogue.PlayMp3) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XP_AntiSpyware (Rogue.XPAntiSpyware) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\browserctl (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\browserctl (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\browserctl (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{0e1230f8-ea50-42a9-983c-d22abc2eeb4c} (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\{0656a137-b161-cadd-9777-e37a75727e78} (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RList (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\18010154 (Rogue.Multiple.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\sysldtray (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\rhceaej0eccp (Rogue.AntiVirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\18010154 (Rogue.Multiple.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Antivirus XP 2008 (Rogue.AntiVirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\BitDownload (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\marcel\Menu Start\Programma's\PlayMP3z (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\Skins (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\Support (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\ZM (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\PlayMP3z (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\XP_AntiSpyware (Rogue.XPAntiSpyware) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\XP_AntiSpyware\Microsoft.VC80.CRT (Rogue.XPAntiSpyware) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\XP_AntiSpyware\data (Rogue.XPAntiSpyware) -> Quarantined and deleted successfully.

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\18010154\18010154 (Rogue.Multiple.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\18010154\18010154.exe (Rogue.Multiple.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\18010154\pc18010154ins (Rogue.Multiple.H) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Antivirus XP 2008.lnk (Rogue.AntiVirusXP) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Antivirus XP 2008\Antivirus XP 2008.lnk (Rogue.AntiVirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Antivirus XP 2008\How to Register Antivirus XP 2008.lnk (Rogue.AntiVirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Antivirus XP 2008\License Agreement.lnk (Rogue.AntiVirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Antivirus XP 2008\Register Antivirus XP 2008.lnk (Rogue.AntiVirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Antivirus XP 2008\Uninstall.lnk (Rogue.AntiVirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\BitDownload\BitDownload.lnk (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\BitDownload\Uninstall BitDownload.lnk (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\marcel\Application Data\wiaserva.log (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\marcel\Local Settings\Temp\WinBinstaller.exe (Adware.WinButler) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\marcel\Menu Start\Programma's\PlayMP3z\Run PlayMP3z.pif (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\BitDownload.TRC (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\BitDownload.exe (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\SkinCrafterDll.dll (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\Skins\Stylish.skf (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\Support\default.htm (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\Support\dots.gif (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\Support\logo.jpg (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\Support\porttest_error.htm (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\Support\porttest_start.htm (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\TorrentManager.dll (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\settings.ini (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\settings.stp (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\unins000.dat (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\BitDownload\unins000.exe (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\PlayMP3z\PlayMP3.exe (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\PlayMP3z\uninstall.exe (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\XP_AntiSpyware\Microsoft.VC80.CRT\Microsoft.VC80.CRT.manifest (Rogue.XPAntiSpyware) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\XP_AntiSpyware\Microsoft.VC80.CRT\msvcm80.dll (Rogue.XPAntiSpyware) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\XP_AntiSpyware\Microsoft.VC80.CRT\msvcp80.dll (Rogue.XPAntiSpyware) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\XP_AntiSpyware\Microsoft.VC80.CRT\msvcr80.dll (Rogue.XPAntiSpyware) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\XP_AntiSpyware\XP_Antispyware.cfg (Rogue.XPAntiSpyware) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\XP_AntiSpyware\comp.dat (Rogue.XPAntiSpyware) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\XP_AntiSpyware\data\daily.cvd (Rogue.XPAntiSpyware) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\XP_AntiSpyware\htmlayout.dll (Rogue.XPAntiSpyware) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\XP_AntiSpyware\pthreadVC2.dll (Rogue.XPAntiSpyware) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\Fonts\english-111-vivace-bt.ttf.zip (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\b4657.dat (Worm.KoobFace) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\freddy58.exe (Worm.KoobFace) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\freddy59.exe (Worm.KoobFace) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\ld12.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\nl15.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\pp11.exe (Worm.KoobFace) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\romeo16.exe (Worm.KoobFace) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\srpira1250712981.eXE (Spyware.LdPinch) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\temp\_ex-68.exe (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\temp\wpv051250826839.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\temp\wpv321250109698.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\temp\wpv551250315064.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\temp\wpv911250688751.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  c:\program files\browserctl\browserctl.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:06:06, on 22-08-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe
  F:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
  C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  C:\ScanPanel\ScnPanel.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Xfire\xfire.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  E:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: TheBestAdsForYou - {7598FB21-C9DA-0327-7F42-96E58585FC5D} - C:\Program Files\TheBestAdsForYou\TheBestAdsForYou.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [Keyboard Status] C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Monitor] C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "F:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103471 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SIMBAR Enabled; SIMBAR={2253C67F-0DE8-4dba-A237-E6978E69B46D}; SIMBAR=0; AntivirXP08; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; Creative ZENcast v2.00.13)" -"http://www.speeleiland.nl/spel/body/c2tlaTYzMTVza2Vp.php"
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\xfire.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = F:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: ScanPanel.lnk = C:\ScanPanel\ScnPanel.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {0EB73E39-8AD4-43E8-8FBA-0165C2CCDB8B} (GameControl Class) - http://www.midasplayer.com/midasa.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {45A0A292-ECC6-4D8F-9EA9-A4BD411D24C1} (king.com) - http://www.king.com/ctl/kingcomie.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106838455765
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
  O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} (OD2 Music Manager) - http://img.od2.com/Installation/PluginName/MusicManager/MusicManagerPlugin.CAB
  O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.com/obj/NpFv415.dll
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  End of file - 14670 bytes
 • [b:c952777137]
 • juisterr,

  de problemen zijn opgelost, alleen nog af en toe een pop-up (2x per uur ofzo) maar daar valt mee te leven

  java heb ik ook ge-update

  dank voor je hulp!!!!
 • popups waarvan ?
 • [u:69c8e3bc51][b:69c8e3bc51]de pagina’s die zich vanzelf openen:[/b:69c8e3bc51][/u:69c8e3bc51]


  meestal als ik internet explorer open:

  - iets van cpv.cpview gevolgd door:
  - http://www.wwwamnc1.com/fallback.php
  en dan wordt er gevraagd of ik dit venster wil sluiten.


  op willekeurige momenten als internet explorer geopend is:

  http://www.thanksmucho.com/WebTattooPops/MyWebTattoo_Intl.php?affid=381318&sid=702&referid=5120001&c1=adon&c2=tattooNether&c3=112221

  http://nl.celldorado.com/NL/ADS/2000039616/index.php?trackid=2017338754&clickid=001WnB0000001uhKID7YoLKbv7000000&tick=0&ce_cid=001WnB0000001uhKID7YoLKbv7000000

  http://search.lowcostplanet.com/index.php?key=hotel%20bali&ct=nl

  http://c5.zedo.com/jsc/c5/ff2.html?n=377;c=456;s=36;d=27;w=1024;h=768

  http://www.bingograag.com/bingograagnl/bingo/lobby/top-games/index1.thtml

  http://media2.tmlatn.com/images/defaults41/approved/404.html

  het is trouwens ook wel weer iets vaker dan 2x per uur schat ik

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.