Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

check hijackthis

Anoniem
Abraham54
3 antwoorden
 • Hi..fooks

  Gebruik xp home alleen geen IE wel Mozilla Firefox en thunderbird…alleen by sommige applicaties (geinstalleerd/deinstallatie)…zitten natuurlijk in het register..
  Cleanup met Ccleaner & glary utilities….
  Firewall= comodo…anti-virus= Avast…..
  Updates xp home zonder IE 8 mogelijk zonder speciale updates voor xp home applicaties? Zonder conflicten met Firefox en Thunderbird..(vooral register conflicten?)

  Hier de logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:37:31, on 27-9-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\Anti-virus\Comodo\Firewall\cmdagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  F:\Anti-virus\Avast\aswUpdSv.exe
  F:\Anti-virus\Avast\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  F:\Utilities\bluetooth\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  F:\Anti-virus\Avast\ashMaiSv.exe
  F:\Anti-virus\Avast\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  F:\Anti-virus\Comodo\Firewall\cfp.exe
  F:\ANTI-V~1\Avast\ashDisp.exe
  F:\creative\dvdaudio\CTDVDDET.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  F:\Anti-virus\Glary Utilities\memdefrag.exe
  F:\Internet\Ftd3\FTDv3.8\FTDWatchdog240\FTD Watchdog\FtdMonitor.exe
  F:\Utilities\bluetooth\BTTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  F:\UTILIT~1\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "F:\Anti-virus\Comodo\Firewall\cfp.exe" -h
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Name of App] F:\Programma\SAMSUNG\FW LiveUpdate\FWManager.exe r
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\ANTI-V~1\Avast\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] F:\creative\dvdaudio\CTDVDDET.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "F:\Anti-virus\Comodo\Firewall\cfp.exe" -h
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Glary Memory Optimizer] "F:\Anti-virus\Glary Utilities\memdefrag.exe" /autostart
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "l:\steam\steam.exe" -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [FTD Watchdog Monitor] "F:\Internet\Ftd3\FTDv3.8\FTDWatchdog240\FTD Watchdog\FtdMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "F:\Alchohol120%\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: XS4ALL Softphone.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1224924831593
  O16 - DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} (Creative Software AutoUpdate) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su/ocx/15101/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {B1E2B96C-12FE-45E2-BEF1-44A219113CDD} (SABScanProcesses Class) - http://www.superadblocker.com/activex/sabspx.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - F:\Anti-virus\Avast\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - F:\Anti-virus\Avast\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - F:\Anti-virus\Avast\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - F:\Anti-virus\Avast\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - F:\Utilities\bluetooth\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - F:\Anti-virus\Comodo\Firewall\cmdagent.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - F:\magix\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98b89ef8eb0fa) (gupdate1c98b89ef8eb0fa) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\


  End of file - 8510 bytes


  thanx a lot
 • Misschien ook even je probleem er bij vermelden?
 • By sommige applicaties (nero/windows/film & muziek software)…geeft by combinaties conflicten..bijv:…nero showtime..conflict met vlc…
  Heb software gedowload voor muziek bewerkingen..dvd audio extractor…120% alcohol….deamon…ps3 media server..dan een aantal weer gedeinstalleerd….Hierna werken sommige combi's niet meer zoals het hoort te werken…(register foutmeldingen)…..

  thanx…

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.