Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

avast loopt vast

Anoniem
None
18 antwoorden
 • hallo,
  bij het scannen met avast blijft avast regelmatig hangen (>15 min. geen verandering, 3% gescand na 2,5 uur oid) eerder lag dat aan infecties die avast er niet uit haalde, maar MBAM wel, nou heb ik niet lang geleden met MBAM gescand, dus ik hoop dat het nu iets anders is: ik lees dat als je avast hebt je geen andere virusscanners kunt hebben? ik heb spybot en mbam ook geinstalleerd. of kan het liggen aan de andere dingen die ik op de pc doe tijdens het scannen?
  dank,
  LE
 • http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis Je kan maar beter een logje maken en posten bij beveiliging dan kan een expert daarin je misschien verder helpen.
 • Bij deze, heb net c cleaner gedaan, die haalde er ook e.e.a. uit,
  alvast bedankt!

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:52:44, on 26-10-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\WINDOWS\WBMKbdAP.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)
  O3 - Toolbar: Babylon - {965B54B0-71E0-4611-8DE7-F73FA0B20E26} - C:\Program Files\Babylon\Babylon Toolbar\BabylonIEToolBar.dll
  O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
  O4 - HKLM\..\Run: [Babylon Client] C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe -AutoStart
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WBMKEYBD] C:\WINDOWS\WBMKbdAP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Samsung PanelMgr] C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O15 - Trusted Zone: www.actionext.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.actionext.com
  O15 - Trusted Zone: get.adobe.com
  O15 - Trusted Zone: http://get.adobe.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.com
  O15 - Trusted Zone: www.alleproblemen.be
  O15 - Trusted Zone: http://www.alleproblemen.be
  O15 - Trusted Zone: http://www.amc.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.aranis.be
  O15 - Trusted Zone: http://*.armorgames.com
  O15 - Trusted Zone: http://nhg.artsennet.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.bbc.co.uk
  O15 - Trusted Zone: http://*.belbios.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.believe.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.believedigital.com
  O15 - Trusted Zone: http://mom.biblion.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.bibliotheekgelderlandzuid.nl
  O15 - Trusted Zone: http://catalogus.bibliotheeknijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.bleepingcomputer.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.blof.nl
  O15 - Trusted Zone: http://robin-timmers.blogspot.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.buienradar.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www2.buienradar.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.cbr.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.ccleaner-co.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.cdbaby.com
  O15 - Trusted Zone: http://forum.computertotaal.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.daisychain.nu
  O15 - Trusted Zone: http://en.community.dell.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.devasim.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.dierenbescherming.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.displeasedrecords.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.domradio.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.domradio.de
  O15 - Trusted Zone: http://www.doodpaard.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.doornroosje.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ecards.co.uk
  O15 - Trusted Zone: http://www.ecardstart.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.ekudos.nl
  O15 - Trusted Zone: http://productie.epsvenue.com
  O15 - Trusted Zone: live.eredivisielive.nl
  O15 - Trusted Zone: http://live.eredivisielive.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.facebook.com
  O15 - Trusted Zone: http://free.freedom.free.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.fromashes.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.gagarinrecords.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.gelderlander.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.gothicdating.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.greenpeace.org
  O15 - Trusted Zone: http://www.guitar6.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.hermanfinkers.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.hofvanwezel.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.hotmail.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.human.nl
  O15 - Trusted Zone: www.huuboosterhuis.nl
  O15 - Trusted Zone: http://netsamen.hyves.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.hyves.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.hyves.nl
  O15 - Trusted Zone: *.ieframe.dll
  O15 - Trusted Zone: www.ikonrtv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ikonrtv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.imdb.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.incrave.se
  O15 - Trusted Zone: http://www.inspiratieradio.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.inspiration.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.itvp.pl
  O15 - Trusted Zone: http://www.java.com
  O15 - Trusted Zone: www.kaartenhuis.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.kaartenhuis.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.kaspervanhoek.net
  O15 - Trusted Zone: www.keizerkarelpodia.nl
  O15 - Trusted Zone: www.kpndrm.nl
  O15 - Trusted Zone: *.kpndrm.nl
  O15 - Trusted Zone: http://scripts.kwfkankerbestrijding.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.last.fm
  O15 - Trusted Zone: http://babes.linknet.be
  O15 - Trusted Zone: http://favorites.live.com
  O15 - Trusted Zone: www.login.live.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.logitech.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.lux-nijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.mauricedehond.nl
  O15 - Trusted Zone: http://service.mcafee.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.meteox.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.miekpot.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.mijnid.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.mlt-laser.de
  O15 - Trusted Zone: http://*.mog.com
  O15 - Trusted Zone: http://db2.t.msn.com
  O15 - Trusted Zone: http://video.msn.com
  O15 - Trusted Zone: www.hotmail.msn.com
  O15 - Trusted Zone: http://g.msn.nl
  O15 - Trusted Zone: http://playnow.musicmeeting.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.musicmeeting.nl
  O15 - Trusted Zone: http://profile.myspace.com
  O15 - Trusted Zone: www.myspace.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.myspace.com
  O15 - Trusted Zone: www.nederland1.nl
  O15 - Trusted Zone: www.nederland24.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nederland3.nl
  O15 - Trusted Zone: www.netsamen.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.netsamen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nignijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: www.lux.nijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ninginkata.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.novatv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nu91-leden.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nuon.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nvve.nl
  O15 - Trusted Zone: http://opc4-han.oclcpica.nl
  O15 - Trusted Zone: cgi.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://cgi.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://content70b.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: player.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://player.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://portal.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: www.cgi.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.omroepgelderland.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.oncoline.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.oranjepop-nijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: www.real.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.relatieplanet.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.roc.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ruigoord.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.s8.rn.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.scribd.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.seventhcircle.net
  O15 - Trusted Zone: http://download.sketchup.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.soerjadi.com
  O15 - Trusted Zone: http://nl.spinner.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.spywareremove.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.stumbleaudio.com
  O15 - Trusted Zone: www.t-mobile.nl
  O15 - Trusted Zone: www.taize.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.taize.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.teleac.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.thiememeulenhoff.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.tntpost.nl
  O15 - Trusted Zone: trial.trymicrosoftoffice.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.visiriawebshop.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.vlindertjes.nl
  O15 - Trusted Zone: http://weblogs.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: www.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.wakkerdier.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.webtijgertje.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.eo.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.www.eo.nl
  O15 - Trusted Zone: http://m.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: http://nl.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: www.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.zesminuten.nl
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.0.cab
  O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD Basic v9\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe (file missing)
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe


  End of file - 17825 bytes
 • Hallo iemand85, om het onderstaande te kunnen uitvoeren dien je eerst Tatimer van Spybot te deaktiveren.
  Want anders maakt Spybot de veranderingen ongedaan.
  Beter nog: Spybot gehel dïnstalleren (virusherkenning: kleiner dan 50%)

  Spybot openen > Modus > Geavanceerde modus > Gereedschap > Resident > SD Helper en TeaTimer uitschakelen > [b:251f56ecbe]PC Herstarten[/b:251f56ecbe]


  Start HijackThis en kies voor [b:251f56ecbe]Scan only[/b:251f56ecbe], na een vinkje te hebben gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je op de knop [b:251f56ecbe]Fix checked[/b:251f56ecbe]:

  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [WBMKEYBD] C:\WINDOWS\WBMKbdAP.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)


  Vraag: waarom heb je zoveel sites toegevoeg aan Vertrouwde websites?
  Zit Avant soms vaak in de weg?


  Ik raad je verder aan, dat [b:251f56ecbe]Combofix jouw Windows gaat scannen[/b:251f56ecbe] (KLIK).

  [b:251f56ecbe]Hoe Combofix goed te gebruiken[/b:251f56ecbe] (KLIK)

  [b:251f56ecbe]Aanvulling: om Combofix te kunnen gebruiken geldt het volgende:[/b:251f56ecbe]

  [b:251f56ecbe]- er mogen geen webbrowsers openstaan
  - antivirus moet geheel gedeaktiveerd zijn
  - actieve mal- en spywarescanners moeten gedeaktiveerd zijn.[/b:251f56ecbe]

  Niet in het actieve Combofixvnster klikken – dit zal Combofix doen bevriezen!

  Combofix sluit de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen!


  [b:251f56ecbe]Hier vindt je gegevens hoe antivirus te deaktiveren[/b:251f56ecbe] (KLIK)
 • Beetje late reactie mijnderzijds, maar dank voor het antwoord. ik wou je antwoorden dat anderen spybot wel goed vinden, o.a. de moderator van dit forum, maar zie nu dat er boven staat dat die info verouderd is, dus dan ga ik het weghalen. staat er nog iets van PAV op mijn pc? had ik niet verwacht, want ik merk er niets meer van, op de site waar je naar verwijst staat instructie over het gebruik van MBAM, die vond niets meer op mijn pc, en er staan links naar programma's die je kunt downloaden. eerder moest ik na het scannen met zulke programma's betalen voor het weghalen voor de gevonden bestanden, deed dus denken aan PAV zelf. ik heb geen last meer van PAV, maar als je hier advies over hebt dan graag. wat de vertrouwde sites betreft: regelmatig lukken dingen op internet niet, en nogal eens werkt het wel als ik de site toevoeg als vertrouwde site, vandaar.

  any way, in ieder geval bedankt voor je hulp,
  groeten,
  LE
 • Doe nu maar de scan met Combofix, om aan alle twijfel een einde te maken!
 • Bij deze mijn combofix log, fijn als je het wilt bekijken,
  groeten,
  LE  ComboFix 09-11-03.01 - iemand85 03-11-2009 20:25.1.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.511.184 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\iemand85\Bureaublad\ComboFix.exe
  AV: avast! antivirus 4.8.1356 [VPS 091101-0] *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\documents and settings\Administrator\Bureaublad\Videos.url
  c:\documents and settings\Administrator\Menu Start\Programma's\Videos.url
  c:\documents and settings\iemand85\Application Data\.#
  c:\windows\system32\drivers\RKHit.sys

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  ——-\Legacy_RKHIT


  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-10-03 to 2009-11-03 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-10-26 10:44 . 2009-11-03 19:06 ——– d–h–r- c:\documents and settings\iemand85\Onlangs geopend

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-11-01 23:26 . 2009-09-10 18:53 ——– d—–w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
  2009-11-01 23:26 . 2009-09-10 18:53 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
  2009-10-25 09:08 . 2001-09-07 09:00 92064 —-a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat
  2009-10-25 09:08 . 2001-09-07 09:00 512418 —-a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat
  2009-10-22 19:37 . 2008-02-15 19:20 ——– d—–w- c:\documents and settings\iemand85\Application Data\Babylon
  2009-10-22 18:49 . 2008-01-04 17:33 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Babylon
  2009-10-15 12:03 . 2007-12-05 20:39 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Adobe
  2009-10-15 06:16 . 2009-08-24 20:11 ——– d—–w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2009-10-14 21:20 . 2008-09-14 19:40 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
  2009-10-01 13:52 . 2008-06-21 08:02 ——– d—–w- c:\program files\koor
  2009-09-18 18:16 . 2009-09-18 18:16 ——– d—–w- c:\program files\Samsung
  2009-09-15 10:59 . 2009-08-05 07:09 1279968 —-a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
  2009-09-15 10:56 . 2009-08-05 07:10 93424 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys
  2009-09-15 10:56 . 2009-08-05 07:10 94160 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys
  2009-09-15 10:55 . 2009-08-05 07:10 114768 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
  2009-09-15 10:55 . 2009-08-05 07:10 20560 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
  2009-09-15 10:54 . 2009-08-05 07:10 52368 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys
  2009-09-15 10:54 . 2009-08-05 07:10 23152 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys
  2009-09-15 10:53 . 2009-08-05 07:10 27408 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys
  2009-09-15 10:53 . 2009-08-05 07:10 97480 —-a-w- c:\windows\system32\AvastSS.scr
  2009-09-12 11:48 . 2008-06-25 20:06 ——– d—–w- c:\program files\Microsoft Silverlight
  2009-09-12 09:55 . 2009-09-10 09:56 ——– d—–w- c:\program files\Lavasoft
  2009-09-12 09:55 . 2009-09-10 09:56 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft
  2009-09-12 09:34 . 2009-09-12 09:34 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Office Genuine Advantage
  2009-09-12 09:33 . 2009-09-12 09:33 ——– d—–w- c:\documents and settings\iemand85\Application Data\Office Genuine Advantage
  2009-09-11 14:20 . 2004-08-03 22:03 136192 —-a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll
  2009-09-10 16:56 . 2009-09-10 16:56 384 —ha-w- C:\aaw7boot.cmd
  2009-09-10 12:54 . 2009-08-24 20:11 38224 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2009-09-10 12:53 . 2009-08-24 20:11 19160 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2009-09-10 08:18 . 2009-09-10 08:18 ——– d—–w- c:\program files\Trend Micro
  2009-09-09 09:07 . 2009-09-09 09:07 ——– d—–w- c:\program files\Enigma Software Group
  2009-09-09 04:08 . 2008-04-03 15:13 72792 -c–a-w- c:\documents and settings\iemand85\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2009-09-09 04:00 . 2009-09-08 18:07 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Uninstall
  2009-09-08 20:12 . 2008-01-26 08:42 ——– d—–w- c:\program files\Belastingdienst
  2009-09-08 20:08 . 2009-01-29 21:30 ——– d—–w- c:\documents and settings\iemand85\Application Data\Belastingdienst
  2009-09-04 21:05 . 2004-08-03 22:03 58880 —-a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll
  2009-08-29 08:00 . 2004-08-03 22:03 916480 —-a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
  2009-08-26 08:02 . 2004-08-03 22:03 247326 —-a-w- c:\windows\system32\strmdll.dll
  2009-08-17 21:33 . 2009-08-17 21:33 1193832 —-a-w- c:\windows\system32\FM20.DLL
  2009-08-16 09:34 . 2009-08-16 09:34 5687 —-a-w- c:\windows\unins000.dat
  2009-08-16 09:33 . 2009-08-16 09:34 685849 —-a-w- c:\windows\unins000.exe
  2009-08-06 17:24 . 2007-11-21 08:36 327896 —-a-w- c:\windows\system32\wucltui.dll
  2009-08-06 17:24 . 2007-11-21 08:36 209632 —-a-w- c:\windows\system32\wuweb.dll
  2009-08-06 17:24 . 2007-11-21 08:36 35552 —-a-w- c:\windows\system32\wups.dll
  2009-08-06 17:24 . 2007-07-30 18:19 44768 —-a-w- c:\windows\system32\wups2.dll
  2009-08-06 17:24 . 2007-11-21 08:36 53472 —-a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe
  2009-08-06 17:24 . 2004-08-03 22:03 96480 —-a-w- c:\windows\system32\cdm.dll
  2009-08-06 17:23 . 2007-11-21 08:36 575704 —-a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll
  2009-08-06 17:23 . 2008-02-17 11:31 274288 —-a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll
  2009-08-06 17:23 . 2008-02-17 11:31 215920 —-a-w- c:\windows\system32\muweb.dll
  2009-08-06 17:23 . 2007-11-21 08:36 1929952 —-a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll
  2009-02-06 21:23 . 2008-02-16 10:37 998 —-a-w- c:\program files\COELHO.lnk
  2008-09-30 19:03 . 2008-09-26 10:06 308080 —-a-w- c:\program files\mvtapp.exe
  2008-09-10 08:55 . 2008-09-10 08:55 55364326 -c–a-w- c:\program files\QuickTime75_Tiger.dmg
  2008-08-02 10:59 . 2008-08-02 10:59 4978687 —-a-w- c:\program files\priere_de_taize_2008_07_28.mp3
  2008-07-31 14:50 . 2008-07-31 14:49 35074836 —-a-w- c:\program files\Inkscape-0.46.win32.exe
  2008-07-03 20:55 . 2008-07-03 20:54 45100 -c–a-w- c:\program files\Artweaver_nl.lng
  2008-06-25 20:07 . 2008-06-25 20:07 1427520 —-a-w- c:\program files\Silverlight.exe
  2008-01-07 08:53 . 2008-01-07 08:53 120277 -c–a-w- c:\program files\LATIN__ENGLISH__AZAD_.BGL
  2003-06-10 18:14 . 2008-02-16 10:37 112905 —-a-w- c:\program files\COELHO.JPG
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
  "{57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B}"= "c:\program files\Winamp Toolbar\winamptb.dll" [2008-07-16 1266992]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{57bca5fa-5dbb-45a2-b558-1755c3f6253b}]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch.1]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{538CD77C-BFDD-49b0-9562-77419CAB89D1}]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "IntelZeroConfig"="c:\program files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe" [2007-02-21 819200]
  "IntelWireless"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2007-02-21 970752]
  "Babylon Client"="c:\program files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe" [2007-12-18 3116768]
  "WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2008-08-03 36352]
  "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-09-06 413696]
  "WBMKEYBD"="c:\windows\WBMKbdAP.exe" [2008-01-03 145920]
  "ATIPTA"="c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-11-10 344064]
  "GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2007-08-24 33648]
  "avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-09-15 81000]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-25 149280]
  "Samsung PanelMgr"="c:\windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe" [2008-09-03 536576]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-10-03 35696]
  "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2009-09-04 935288]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
  "nltide_3"="advpack.dll" - c:\windows\system32\advpack.dll [2009-03-08 128512]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "DisableCAD"= 1 (0x1)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
  "AntiVirusOverride"=dword:00000001

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Winamp Remote\\bin\\Orb.exe"=
  "c:\\Program Files\\Winamp Remote\\bin\\OrbTray.exe"=
  "c:\\Program Files\\Winamp Remote\\bin\\OrbStreamerClient.exe"=
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
  "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=

  R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [5-8-2009 8:10 114768]
  R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [5-8-2009 8:10 20560]
  R3 OZSCR;O2Micro SmartCardBus Smartcard Reader;c:\windows\system32\drivers\ozscr.sys [21-11-2007 16:08 92550]
  S2 SSPORT;SSPORT;\??\c:\windows\system32\Drivers\SSPORT.sys –> c:\windows\system32\Drivers\SSPORT.sys [?]

  — Andere Services/Drivers In Geheugen —

  *NewlyCreated* - MBR
  *Deregistered* - mbr
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = about:blank
  IE: &Winamp Search - c:\documents and settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  IE: Translate with &Babylon - c:\program files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
  Trusted Zone: //www.domradio.de/taize/podcast.xml
  Trusted Zone: actionext.com\www
  Trusted Zone: adobe.com\get
  Trusted Zone: adobe.com\www
  Trusted Zone: alleproblemen.be\www
  Trusted Zone: amc.nl\www
  Trusted Zone: aranis.be\www
  Trusted Zone: armorgames.com
  Trusted Zone: artsennet.nl\nhg
  Trusted Zone: asnbank.nl\www
  Trusted Zone: bbc.co.uk\www
  Trusted Zone: belbios.nl
  Trusted Zone: believe.fr\www
  Trusted Zone: believedigital.com\www
  Trusted Zone: biblion.nl\mom
  Trusted Zone: bibliotheekgelderlandzuid.nl\www
  Trusted Zone: bibliotheeknijmegen.nl\catalogus
  Trusted Zone: bisschopsmolen.nl\www
  Trusted Zone: bleepingcomputer.com\www
  Trusted Zone: blof.nl\www
  Trusted Zone: blogspot.com\robin-timmers
  Trusted Zone: buienradar.nl\www
  Trusted Zone: buienradar.nl\www2
  Trusted Zone: cbr.nl\www
  Trusted Zone: ccleaner-co.com
  Trusted Zone: cdbaby.com
  Trusted Zone: computertotaal.nl\forum
  Trusted Zone: daisychain.nu\www
  Trusted Zone: dell.com\en.community
  Trusted Zone: devasim.nl\www
  Trusted Zone: dierenbescherming.nl\www
  Trusted Zone: displeasedrecords.com\www
  Trusted Zone: domradio.com\www
  Trusted Zone: domradio.de\www
  Trusted Zone: doodpaard.nl\www
  Trusted Zone: doornroosje.nl\www
  Trusted Zone: ecards.co.uk\www
  Trusted Zone: ecardstart.com\www
  Trusted Zone: ekudos.nl\www
  Trusted Zone: epsvenue.com\productie
  Trusted Zone: eredivisielive.nl\live
  Trusted Zone: facebook.com\www
  Trusted Zone: free.fr\free.freedom
  Trusted Zone: fromashes.com\www
  Trusted Zone: gagarinrecords.com\www
  Trusted Zone: gelderlander.nl\www
  Trusted Zone: google.com\sketchup
  Trusted Zone: gothicdating.nl\www
  Trusted Zone: greenpeace.org\www
  Trusted Zone: guitar6.com\www
  Trusted Zone: han.nl\scholar
  Trusted Zone: han.nl\www1
  Trusted Zone: hermanfinkers.nl\www
  Trusted Zone: hofvanwezel.nl\www
  Trusted Zone: hotmail.com\www
  Trusted Zone: human.nl\www
  Trusted Zone: huuboosterhuis.nl\www
  Trusted Zone: hyves.nl
  Trusted Zone: hyves.nl\netsamen
  Trusted Zone: hyves.nl\www
  Trusted Zone: hyves.org\secure
  Trusted Zone: ieframe.dll
  Trusted Zone: ikonrtv.nl\www
  Trusted Zone: imdb.com\www
  Trusted Zone: incrave.se\www
  Trusted Zone: inspiratieradio.nl\www
  Trusted Zone: inspiration.com\www
  Trusted Zone: internet
  Trusted Zone: itvp.pl\www
  Trusted Zone: java.com\www
  Trusted Zone: kaartenhuis.nl\www
  Trusted Zone: kaspervanhoek.net\www
  Trusted Zone: keizerkarelpodia.nl\www
  Trusted Zone: kpndrm.nl
  Trusted Zone: kpndrm.nl\www
  Trusted Zone: kwfkankerbestrijding.nl\scripts
  Trusted Zone: last.fm\www
  Trusted Zone: linknet.be\babes
  Trusted Zone: live.com\favorites
  Trusted Zone: live.com\login
  Trusted Zone: live.com\www.login
  Trusted Zone: logitech.com\www
  Trusted Zone: lux-nijmegen.nl\www
  Trusted Zone: marktplaats.nl\www
  Trusted Zone: mauricedehond.nl\www
  Trusted Zone: mcafee.com
  Trusted Zone: mcafee.com\service
  Trusted Zone: meteox.nl\www
  Trusted Zone: microsoft.com\drmlicense.one
  Trusted Zone: microsoft.com\office
  Trusted Zone: microsoft.com\phishingfilter
  Trusted Zone: miekpot.com\www
  Trusted Zone: mijnid.nl\www
  Trusted Zone: milieudefensie.nl\www
  Trusted Zone: mlt-laser.de\www
  Trusted Zone: mog.com
  Trusted Zone: msn.com\db2.t
  Trusted Zone: msn.com\video
  Trusted Zone: msn.com\www.hotmail
  Trusted Zone: msn.nl\g
  Trusted Zone: musicmeeting.nl\playnow
  Trusted Zone: musicmeeting.nl\www
  Trusted Zone: myspace.com\profile
  Trusted Zone: myspace.com\www
  Trusted Zone: ncrv.nl\derdetestament
  Trusted Zone: nederland1.nl\www
  Trusted Zone: nederland24.nl\www
  Trusted Zone: nederland3.nl\www
  Trusted Zone: netsamen.com\www
  Trusted Zone: netsamen.nl\www
  Trusted Zone: nignijmegen.nl\www
  Trusted Zone: nijmegen.nl\www.lux
  Trusted Zone: ninginkata.com\www
  Trusted Zone: nos.nl\www
  Trusted Zone: novatv.nl\www
  Trusted Zone: nu91-leden.nl\www
  Trusted Zone: nuon.nl\www
  Trusted Zone: nvve.nl\www
  Trusted Zone: oclcpica.nl\opc4-han
  Trusted Zone: omroep.nl
  Trusted Zone: omroep.nl\cgi
  Trusted Zone: omroep.nl\content70b
  Trusted Zone: omroep.nl\player
  Trusted Zone: omroep.nl\portal
  Trusted Zone: omroep.nl\www.cgi
  Trusted Zone: omroepgelderland.nl\www
  Trusted Zone: oncoline.nl\www
  Trusted Zone: oranjepop-nijmegen.nl\www
  Trusted Zone: real.com\www
  Trusted Zone: relatieplanet.nl\www
  Trusted Zone: roc.nl\www
  Trusted Zone: ruigoord.nl\www
  Trusted Zone: s8.rn.nl
  Trusted Zone: scribd.com\www
  Trusted Zone: seventhcircle.net\www
  Trusted Zone: sketchup.com\download
  Trusted Zone: soerjadi.com\www
  Trusted Zone: spinner.com\nl
  Trusted Zone: spywareremove.com\www
  Trusted Zone: stumbleaudio.com\www
  Trusted Zone: surfspot.nl\www
  Trusted Zone: t-mobile.nl\www
  Trusted Zone: taize.fr\www
  Trusted Zone: teleac.nl\www
  Trusted Zone: thiememeulenhoff.nl\www
  Trusted Zone: tntpost.nl\securepostplaza
  Trusted Zone: tntpost.nl\www
  Trusted Zone: trymicrosoftoffice.com\trial
  Trusted Zone: visiriawebshop.nl\www
  Trusted Zone: vlindertjes.nl\www
  Trusted Zone: vpro.nl\weblogs
  Trusted Zone: vpro.nl\www
  Trusted Zone: wakkerdier.nl\www
  Trusted Zone: webtijgertje.nl\www
  Trusted Zone: www.eo.nl
  Trusted Zone: youtube.com\m
  Trusted Zone: youtube.com\nl
  Trusted Zone: youtube.com\www
  Trusted Zone: zesminuten.nl\www
  .

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2009-11-03 20:46
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————

  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(656)
  c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

  - - - - - - - > 'explorer.exe'(2068)
  c:\windows\system32\webcheck.dll
  c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
  .
  ———————— Andere Aktieve Processen ————————
  .
  c:\windows\system32\Ati2evxx.exe
  c:\program files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  c:\program files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  c:\program files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe
  c:\program files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  c:\program files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  c:\windows\system32\Ati2evxx.exe
  c:\windows\System32\SCardSvr.exe
  c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  c:\program files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  c:\program files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  c:\program files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  c:\program files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2009-11-03 20:58 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2009-11-03 19:58

  Pre-Run: 14.657.204.224 bytes beschikbaar
  Post-Run: 14.906.617.856 bytes beschikbaar

  WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe
  [boot loader]
  timeout=2
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
 • Hallo iemand, Combofix mag je nu verwijderen: ga naar [b:7bc4d4798a]Start / Uitvoeren[/b:7bc4d4798a], kopiëer en plak in het Uitvoeren-venster, klik daarna op [b:7bc4d4798a]OK[/b:7bc4d4798a] of gebruik de Entertoets.


  Download, installeer en blijf [b:7bc4d4798a]MBAM[/b:7bc4d4798a] gebruiken.
  Al meteen na de installatie wil [b:7bc4d4798a]MBAM[/b:7bc4d4798a] zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:7bc4d4798a]Update[/b:7bc4d4798a] aandoen!

  [b:7bc4d4798a]Download MBAM[/b:7bc4d4798a]

  Start [b:7bc4d4798a]MBAM[/b:7bc4d4798a] en kies voor [b:7bc4d4798a]Snelle Scan[/b:7bc4d4798a]


  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:7bc4d4798a]OK[/b:7bc4d4798a] , daarna op de knop [b:7bc4d4798a]Bekijk Resultaten[/b:7bc4d4798a] om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:7bc4d4798a]Verwijder geselecteerde[/b:7bc4d4798a] .
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  Het log wordt automatisch bewaard door [b:7bc4d4798a]MBAM[/b:7bc4d4798a] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:7bc4d4798a]Logs[/b:7bc4d4798a] te klikken in [b:7bc4d4798a]MBAM[/b:7bc4d4798a] .

  Indien [b:7bc4d4798a]MBAM[/b:7bc4d4798a] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:7bc4d4798a]OK[/b:7bc4d4798a] klikken!
  Daarna zal [b:7bc4d4798a]MBAM[/b:7bc4d4798a] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.  Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten;
  tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:7bc4d4798a]Open the Misc Tools section[/b:7bc4d4798a], dan op de knop [b:7bc4d4798a]Open Uninstall Manager[/b:7bc4d4798a] en als laatse op de knop [b:7bc4d4798a]Save[/b:7bc4d4798a]).
 • Nergens iets gevonden, systeem werkt ook goed, zie nu dat ik nog niet vermeld had dat avast niet meer vast liep,
  in ieder geval bedankt voor de hulp

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 14:50:29, on 6-11-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
  C:\WINDOWS\WBMKbdAP.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  R3 - URLSearchHook: myBabylon English Toolbar - {b2e293ee-fd7e-4c71-a714-5f4750d8d7b7} - C:\Program Files\myBabylon_English\tbmyB0.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Babylon IE plugin - {9CFACCB6-2F3F-4177-94EA-0D2B72D384C1} - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)
  O2 - BHO: myBabylon English Toolbar - {b2e293ee-fd7e-4c71-a714-5f4750d8d7b7} - C:\Program Files\myBabylon_English\tbmyB0.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)
  O3 - Toolbar: Babylon - {965B54B0-71E0-4611-8DE7-F73FA0B20E26} - C:\Program Files\Babylon\Babylon Toolbar\BabylonIEToolBar.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
  O3 - Toolbar: myBabylon English Toolbar - {b2e293ee-fd7e-4c71-a714-5f4750d8d7b7} - C:\Program Files\myBabylon_English\tbmyB0.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
  O4 - HKLM\..\Run: [Babylon Client] C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe -AutoStart
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WBMKEYBD] C:\WINDOWS\WBMKbdAP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Samsung PanelMgr] C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Translate this web page with Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/ActionTU.htm
  O8 - Extra context menu item: Translate with Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Action.htm
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Translate this web page with Babylon - {F72841F0-4EF1-4df5-BCE5-B3AC8ACF5478} - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Translate this web page with Babylon - {F72841F0-4EF1-4df5-BCE5-B3AC8ACF5478} - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O15 - Trusted Zone: www.actionext.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.actionext.com
  O15 - Trusted Zone: get.adobe.com
  O15 - Trusted Zone: http://get.adobe.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.com
  O15 - Trusted Zone: www.alleproblemen.be
  O15 - Trusted Zone: http://www.alleproblemen.be
  O15 - Trusted Zone: http://www.amc.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.aranis.be
  O15 - Trusted Zone: http://*.armorgames.com
  O15 - Trusted Zone: http://nhg.artsennet.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.bbc.co.uk
  O15 - Trusted Zone: http://*.belbios.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.believe.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.believedigital.com
  O15 - Trusted Zone: http://mom.biblion.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.bibliotheekgelderlandzuid.nl
  O15 - Trusted Zone: http://catalogus.bibliotheeknijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.bleepingcomputer.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.blof.nl
  O15 - Trusted Zone: http://robin-timmers.blogspot.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.buienradar.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www2.buienradar.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.cbr.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.ccleaner-co.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.cdbaby.com
  O15 - Trusted Zone: http://forum.computertotaal.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.daisychain.nu
  O15 - Trusted Zone: http://en.community.dell.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.devasim.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.dierenbescherming.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.displeasedrecords.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.domradio.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.domradio.de
  O15 - Trusted Zone: http://www.doodpaard.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.doornroosje.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ecards.co.uk
  O15 - Trusted Zone: http://www.ecardstart.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.ekudos.nl
  O15 - Trusted Zone: http://productie.epsvenue.com
  O15 - Trusted Zone: live.eredivisielive.nl
  O15 - Trusted Zone: http://live.eredivisielive.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.facebook.com
  O15 - Trusted Zone: http://free.freedom.free.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.fromashes.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.gagarinrecords.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.gelderlander.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.gothicdating.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.greenpeace.org
  O15 - Trusted Zone: http://www.guitar6.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.hermanfinkers.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.hofvanwezel.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.hotmail.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.human.nl
  O15 - Trusted Zone: www.huuboosterhuis.nl
  O15 - Trusted Zone: http://netsamen.hyves.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.hyves.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.hyves.nl
  O15 - Trusted Zone: *.ieframe.dll
  O15 - Trusted Zone: www.ikonrtv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ikonrtv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.imdb.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.incrave.se
  O15 - Trusted Zone: http://www.inspiratieradio.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.inspiration.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.itvp.pl
  O15 - Trusted Zone: http://www.java.com
  O15 - Trusted Zone: www.kaartenhuis.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.kaartenhuis.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.kaspervanhoek.net
  O15 - Trusted Zone: www.keizerkarelpodia.nl
  O15 - Trusted Zone: www.kpndrm.nl
  O15 - Trusted Zone: *.kpndrm.nl
  O15 - Trusted Zone: http://scripts.kwfkankerbestrijding.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.last.fm
  O15 - Trusted Zone: http://babes.linknet.be
  O15 - Trusted Zone: http://favorites.live.com
  O15 - Trusted Zone: www.login.live.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.logitech.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.lux-nijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.mauricedehond.nl
  O15 - Trusted Zone: http://service.mcafee.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.meteox.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.miekpot.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.mijnid.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.mlt-laser.de
  O15 - Trusted Zone: http://*.mog.com
  O15 - Trusted Zone: http://db2.t.msn.com
  O15 - Trusted Zone: http://video.msn.com
  O15 - Trusted Zone: www.hotmail.msn.com
  O15 - Trusted Zone: http://g.msn.nl
  O15 - Trusted Zone: http://playnow.musicmeeting.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.musicmeeting.nl
  O15 - Trusted Zone: http://profile.myspace.com
  O15 - Trusted Zone: www.myspace.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.myspace.com
  O15 - Trusted Zone: http://derdetestament.ncrv.nl
  O15 - Trusted Zone: www.nederland1.nl
  O15 - Trusted Zone: www.nederland24.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nederland3.nl
  O15 - Trusted Zone: www.netsamen.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.netsamen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nignijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: www.lux.nijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ninginkata.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.nos.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.novatv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nu91-leden.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nuon.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nvve.nl
  O15 - Trusted Zone: http://opc4-han.oclcpica.nl
  O15 - Trusted Zone: cgi.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://cgi.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://content70b.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: player.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://player.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://portal.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: www.cgi.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.omroepgelderland.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.oncoline.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.oranjepop-nijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: www.real.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.relatieplanet.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.roc.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ruigoord.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.s8.rn.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.scribd.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.seventhcircle.net
  O15 - Trusted Zone: http://download.sketchup.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.soerjadi.com
  O15 - Trusted Zone: http://nl.spinner.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.spywareremove.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.stumbleaudio.com
  O15 - Trusted Zone: www.t-mobile.nl
  O15 - Trusted Zone: www.taize.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.taize.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.teleac.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.thiememeulenhoff.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.tntpost.nl
  O15 - Trusted Zone: trial.trymicrosoftoffice.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.visiriawebshop.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.vlindertjes.nl
  O15 - Trusted Zone: http://weblogs.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: www.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.wakkerdier.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.webtijgertje.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.eo.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.www.eo.nl
  O15 - Trusted Zone: http://m.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: http://nl.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: www.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.zesminuten.nl
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.0.cab
  O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD Basic v9\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe (file missing)
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe


  End of file - 17688 bytes


  alwarebytes' Anti-Malware 1.41
  Database versie: 3110
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  6-11-2009 14:47:08
  mbam-log-2009-11-06 (14-47-08).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 111870
  Verstreken tijd: 20 minute(s), 23 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)
 • Graag gedaan en veel plezier verder met je PC.
 • hallo abraham54,
  had nog een vraag die misschien los staat van bovenstaande , maar voor een ander deel heb jij mijn pc net doorgekeken, dus kun je misschienn makkelijker antwoorden. mijn pc deed net heel lang over verbinding met internet maken na standby, misschien zou dat kunnen komen omdat er een heel aantal internet tabladen open stonden, maar wat mij ook opviel was dat er in taakbeheer 44 processen openstonden, de meeste wel met 0 CPU, dit is opeens ongeveer dubbel zoveel als eerst. de enige applicatie die ik verder open had was word 2007 en dus taakbeheer. eerder deed ik wel eens de naam van die processen opzoeken, en kwam dan niets bijzonders tegen, maar las ook ergens iets dat dit misschien geen zin had. klopt dat? verder was nog anders dat er opeens 3 groene blokjes met CPU gebruik naast elkaar op mijn onderste balk stonden, ook nooit eerder gezien. misschien heb je een advies?zou fijn zijn. of klopt het gewoon, vergat nog te vermelden dat ik draadloos internet gebruik, zorgt ook voor een aantal processen.
  dank/groet,
  LE
 • Ben jij de enigste gebruiker van die PC?
 • ja, dat ben ik. direct nog iets anders, als ik alle applicaties afgesloten heb en afsluiten aanklik, krijg ik het taakbeheer scherm dat nog applicaties moet afsluiten, het gaat dan o.a. om:beschikbare netwerken, weet niet of dit er mee te maken heeft?
 • Zo te lezen, ben je wat afsluiten gebaat bij het [b:f97923019b]Microsoft User Profile Hive Cleanup Service tool[/b:f97923019b].

  Heb je dit tool geïnstalleerd, dan zorgt het ervoor, dat wat af moet sluiten ook daadwerkelijk afgesloten wordt!

  Ga daarvoor naar: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1B286E6D-8912-4E18-B570-42470E2F3582&displaylang=en

  en klik op de knop Donload achter [b:f97923019b]UPHClean-Setup.msi[/b:f97923019b]


  Wat betreft die groene blokjes met CPU in de systray, als je op één van die icoontjes rechtsklikt, wat krijg je dan voor opties?


  Ga naar [b:f97923019b]Configuratiescherm/Mapopties[/b:f97923019b]; klik op de [b:f97923019b]tab Weergave[/b:f97923019b] en haal het vinkje weg dat staat voor [b:f97923019b]Automatisch naar netwerken en -printers zoeken[/b:f97923019b]
 • heb het gedownload en uitgevinkt. die drie groene blokjes was tijdelijk, als ik nu op de ene klik staat er sluiten, en daaronder altijd op voorgrond. ik had dat erbij gezet omdat het door die 44 processen voor mij leek alsof mijn pc dingen aan het doen was die ik niet bedoelt had. er staan nog wel steeds veel processen, maar met de traagheid valt mee.
 • Die 44 processen zijn vooor het overgrote deel Windows systeemprocessen, dus heel normaal.

  Ik denk dat de gemiddelde XP-gebruiker eerder 50 processen of meer heeft draaien!
 • ok bedankt, ben ik weer gerust,
 • Fijn zo.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.