Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

msn problemen

Anoniem
Abraham54
13 antwoorden
 • de laptop van m'n zoon vertoont kuren (heeft nog lang geduurd ;-))
  msn weigert op te starten en ook netscape doet het niet… een minder groot probleem want hij gebruikt firefox…
  heb spybot en malware hen werk al laten doen… spybot kwam wel wat tegen en heeft dat verwijderd maar probleem is daarmee niet opgelost.
  de logjes…
  Malwarebytes' Anti-Malware 1.41
  Database versie: 3037
  Windows 6.0.6002 Service Pack 2

  26-10-2009 21:50:29
  mbam-log-2009-10-26 (21-50-29).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 93543
  Verstreken tijd: 5 minute(s), 37 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:26:18, on 26-10-2009
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\kwtbaim.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\EMO\emo.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=91&bd=Presario&pf=cnnb
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=91&bd=Presario&pf=cnnb
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=91&bd=Presario&pf=cnnb
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  R3 - URLSearchHook: (no name) - *{0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} - (no file)
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\KiweeIEToolbar.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll
  O3 - Toolbar: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll
  O3 - Toolbar: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\KiweeIEToolbar.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateLBPShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePSTShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"
  O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\2.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateP2GoShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePDIRShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\PowerDirector\7.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KiweeHook] "C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\kwtbaim.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [EMO] C:\Program Files\EMO\emo.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: &AOL-werkbalk Zoeken - C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\nl-NL\local\search.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\emo32.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\emo32.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\emo32.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_fa807195\aestsrv.exe
  O23 - Service: AG Windows Service (AGWinService) - Unknown owner - C:\Program Files\AGI\common\win32\PythonService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe
  O23 - Service: Findbasic Service - Unknown owner - C:\ProgramData\Findbasic\findbasic131.exe
  O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files\HP Games\My HP Game Console\GameConsoleService.exe
  O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: Recovery Service for Windows - Unknown owner - C:\Program Files\SMINST\BLService.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_fa807195\STacSV.exe


  End of file - 12080 bytes


  wie ziet het probleem?
 • Hallo njk, weet je nog wat Spybot verwijderd heeft?

  Start HijackThis en kies voor [b:e5c6b2f8c9]Scan only[/b:e5c6b2f8c9], na een vinkje te hebben gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je op de knop [b:e5c6b2f8c9]Fix checked[/b:e5c6b2f8c9]:

  R3 - URLSearchHook: (no name) - *{0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O23 - Service: Findbasic Service - Unknown owner - C:\ProgramData\Findbasic\findbasic131.exe


  Gebruik [b:e5c6b2f8c9]LSP-Fix[/b:e5c6b2f8c9], om de Winsock 2 te repareren!
  Hier zit hoogstwaarschijnlijk het probleem, waarom bepaalde applikatuies niet willen starten!

  http://www.cexx.org/lspfix.htm


  Post hierna een nieuw HJT-log!
 • lsp vond niets….

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:16:27, on 27-10-2009
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\kwtbaim.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\EMO\emo.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=91&bd=Presario&pf=cnnb
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=91&bd=Presario&pf=cnnb
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=91&bd=Presario&pf=cnnb
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll
  O2 - BHO: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\KiweeIEToolbar.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll
  O3 - Toolbar: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll
  O3 - Toolbar: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\KiweeIEToolbar.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateLBPShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePSTShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"
  O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\2.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateP2GoShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePDIRShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\PowerDirector\7.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KiweeHook] "C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\kwtbaim.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [EMO] C:\Program Files\EMO\emo.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: &AOL-werkbalk Zoeken - C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\nl-NL\local\search.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\emo32.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\emo32.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\emo32.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_fa807195\aestsrv.exe
  O23 - Service: AG Windows Service (AGWinService) - Unknown owner - C:\Program Files\AGI\common\win32\PythonService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe
  O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files\HP Games\My HP Game Console\GameConsoleService.exe
  O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: Recovery Service for Windows - Unknown owner - C:\Program Files\SMINST\BLService.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_fa807195\STacSV.exe


  End of file - 11851 bytes
 • Dus is je probleem nog niet opgelost.

  Download, installeer en blijf [b:8718fcb69e]MBAM[/b:8718fcb69e] gebruiken.
  Al meteen na de installatie wil [b:8718fcb69e]MBAM[/b:8718fcb69e] zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:8718fcb69e]Update[/b:8718fcb69e] aandoen!

  [b:8718fcb69e]Download MBAM[/b:8718fcb69e]

  Start [b:8718fcb69e]MBAM[/b:8718fcb69e] en kies voor [b:8718fcb69e]Snelle Scan[/b:8718fcb69e]


  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:8718fcb69e]OK[/b:8718fcb69e] , daarna op de knop [b:8718fcb69e]Bekijk Resultaten[/b:8718fcb69e] om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:8718fcb69e]Verwijder geselecteerde[/b:8718fcb69e] .
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  Het log wordt automatisch bewaard door [b:8718fcb69e]MBAM[/b:8718fcb69e] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:8718fcb69e]Logs[/b:8718fcb69e] te klikken in [b:8718fcb69e]MBAM[/b:8718fcb69e] .

  Indien [b:8718fcb69e]MBAM[/b:8718fcb69e] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:8718fcb69e]OK[/b:8718fcb69e] klikken!
  Daarna zal [b:8718fcb69e]MBAM[/b:8718fcb69e] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.  Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten;
  tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:8718fcb69e]Open the Misc Tools section[/b:8718fcb69e], dan op de knop [b:8718fcb69e]Open Uninstall Manager[/b:8718fcb69e] en als laatse op de knop [b:8718fcb69e]Save[/b:8718fcb69e]).
 • zoals ik in m'n 1e post al liet zien… mbam wordt gebruikt en is clean!
 • Ik had even over het hoofd gezien, dat je MBAM al gebruikte!

  Maar start MBAM, klik op de tab [b:ecbe1f4c0a]Meer gereedschap[/b:ecbe1f4c0a] en aldaar klik je op de knop [b:ecbe1f4c0a]Start FileASSASSIN[/b:ecbe1f4c0a].

  Nu navigeer je naar C:\Windows\System 32 - daar verwijder je het volgende DLL-betsand: [b:ecbe1f4c0a]emo32.dll[/b:ecbe1f4c0a]

  Sluit MBAM en start HijackThis en kies voor [b:ecbe1f4c0a]Scan only[/b:ecbe1f4c0a], na een vinkje te hebben gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je op de knop [b:ecbe1f4c0a]Fix checked[/b:ecbe1f4c0a]:

  O8 - Extra context menu item: &AOL-werkbalk Zoeken - C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\nl-NL\local\search.html
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\emo32.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\emo32.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\emo32.dll


  Herstart het notebook.

  Laat weten of MSN weer werkt en post ter controle een aktueel HJT-log.
 • de 010 regels trof ik niet (meer) aan…
  msn werkt nog steeds niet…

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:08:18, on 29-10-2009
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\kwtbaim.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\EMO\emo.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=91&bd=Presario&pf=cnnb
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=91&bd=Presario&pf=cnnb
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=91&bd=Presario&pf=cnnb
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll
  O2 - BHO: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\KiweeIEToolbar.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll
  O3 - Toolbar: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll
  O3 - Toolbar: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\KiweeIEToolbar.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateLBPShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePSTShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"
  O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\2.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateP2GoShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePDIRShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\PowerDirector\7.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KiweeHook] "C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\kwtbaim.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [EMO] C:\Program Files\EMO\emo.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_fa807195\aestsrv.exe
  O23 - Service: AG Windows Service (AGWinService) - Unknown owner - C:\Program Files\AGI\common\win32\PythonService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe
  O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files\HP Games\My HP Game Console\GameConsoleService.exe
  O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: Recovery Service for Windows - Unknown owner - C:\Program Files\SMINST\BLService.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_fa807195\STacSV.exe


  End of file - 11605 bytes
 • Hallo njk, het HJT-log ziet er nu goed uit.

  Herinstalleer MSN opnieuw, misschien dat MSN daarna weer werkt?
 • helaas is dat ook niet de oplossing…. *ik haat vista*lol
 • Dan raad ik je dan ook aan, dat [b:7f4029e67a]Laat Combofix jouw Windows gaat scannen[/b:7f4029e67a] (KLIK).

  [b:7f4029e67a]Hoe Combofix goed te gebruiken[/b:7f4029e67a] (KLIK)

  [b:7f4029e67a]Aanvulling: om Combofix te kunnen gebruiken geldt het volgende:[/b:7f4029e67a]

  [b:7f4029e67a]- er mogen geen webbrowsers openstaan
  - antivirus moet geheel gedeaktiveerd zijn
  - actieve mal- en spywarescanners moeten gedeaktiveerd zijn.[/b:7f4029e67a]

  Niet in het actieve Combofixvnster klikken – dit zal Combofix doen bevriezen!

  Combofix sluit de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen!

 • msn werkt nog steeds niet…. ook krijgen we doorlopend meldingen over geblokeerde opstartprogramma's maar heb geen idee welke… lang leve vista

  logje combofix….

  ComboFix 09-11-01.04 - Ricardo 02-11-2009 19:36.1.2 - NTFSx86
  Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.3038.1881 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\users\Ricardo\Downloads\ComboFix.exe
  SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\$recycle.bin\S-1-5-21-1158039728-3790017841-1394701051-500
  c:\$recycle.bin\S-1-5-21-602457970-171248358-1246642579-500

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-10-02 to 2009-11-02 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-11-02 18:44 . 2009-11-02 18:44 ——– d—–w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
  2009-11-01 17:53 . 2009-11-01 19:13 ——– d—–w- c:\program files\MSN Messenger
  2009-10-30 17:26 . 2009-10-30 17:26 ——– d—–w- c:\program files\Conduit
  2009-10-30 17:26 . 2009-10-30 17:26 ——– d—–w- c:\program files\ToggleDU
  2009-10-30 17:25 . 2009-10-30 17:29 ——– d—–w- c:\users\Ricardo\AppData\Roaming\Hamachi
  2009-10-30 17:25 . 2009-10-30 17:25 25280 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\hamachi.sys
  2009-10-28 21:49 . 2009-10-28 21:49 ——– d—–w- c:\users\Ricardo\AppData\Local\Adobe
  2009-10-28 07:30 . 2009-09-10 14:59 8147456 —-a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL
  2009-10-28 07:30 . 2009-09-10 14:58 310784 —-a-w- c:\windows\system32\unregmp2.exe
  2009-10-26 20:57 . 2009-10-26 21:12 ——– d—–w- c:\programdata\Spybot - Search & Destroy
  2009-10-26 20:57 . 2009-10-26 21:01 ——– d—–w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
  2009-10-26 20:42 . 2009-10-26 20:42 ——– d—–w- c:\program files\Trend Micro
  2009-10-26 20:06 . 2009-10-01 08:29 195440 ——w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
  2009-10-26 19:45 . 2009-10-26 19:47 ——– d—–w- c:\windows\system32\ca-ES
  2009-10-26 19:45 . 2009-10-26 19:47 ——– d—–w- c:\windows\system32\eu-ES
  2009-10-26 19:45 . 2009-10-26 19:47 ——– d—–w- c:\windows\system32\vi-VN
  2009-10-26 19:07 . 2009-10-26 19:07 ——– d—–w- c:\windows\system32\EventProviders
  2009-10-26 17:49 . 2009-10-26 17:49 ——– dc—-w- c:\windows\system32\DRVSTORE
  2009-10-26 17:49 . 2009-08-05 21:48 54632 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys
  2009-10-22 08:13 . 2009-08-27 12:40 834048 —-a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
  2009-10-22 08:13 . 2009-08-27 13:29 78336 —-a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll
  2009-10-16 08:00 . 2009-09-10 16:48 218624 —-a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll
  2009-10-16 08:00 . 2009-08-04 12:34 3600456 —-a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
  2009-10-16 08:00 . 2009-08-04 12:34 3548216 —-a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
  2009-10-16 07:58 . 2009-09-04 11:41 60928 —-a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll
  2009-10-16 07:58 . 2009-09-14 09:29 144896 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys
  2009-10-16 07:58 . 2009-05-08 12:53 604672 —-a-w- c:\windows\system32\WMSPDMOD.DLL
  2009-10-11 20:01 . 2009-10-30 18:15 ——– d—–w- C:\$AVG8.VAULT$
  2009-10-11 18:32 . 2009-10-11 18:32 ——– d—–w- c:\users\Ricardo\AppData\Roaming\Malwarebytes
  2009-10-11 18:32 . 2009-09-10 12:54 38224 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2009-10-11 18:32 . 2009-10-11 18:32 ——– d—–w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2009-10-11 18:32 . 2009-10-11 18:32 ——– d—–w- c:\programdata\Malwarebytes
  2009-10-11 18:32 . 2009-09-10 12:53 19160 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2009-10-11 18:30 . 2009-10-11 18:30 ——– d—–w- c:\users\Ricardo\AppData\Local\AVG Security Toolbar
  2009-10-11 18:28 . 2009-10-11 18:28 11952 —-a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll
  2009-10-11 18:28 . 2009-10-11 18:28 108552 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys
  2009-10-11 18:28 . 2009-10-11 18:28 335240 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys
  2009-10-11 18:28 . 2009-10-11 18:28 27784 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys
  2009-10-11 18:27 . 2009-11-02 15:19 ——– d—–w- c:\windows\system32\drivers\Avg
  2009-10-11 18:27 . 2009-10-11 18:27 ——– d—–w- c:\programdata\AVG Security Toolbar
  2009-10-11 18:27 . 2009-10-11 18:27 ——– d—–w- c:\program files\AVG
  2009-10-11 18:27 . 2009-10-11 18:27 ——– d—–w- c:\programdata\avg8
  2009-10-11 18:17 . 2009-10-11 18:17 ——– d—–w- c:\users\Ricardo\AppData\Roaming\AVG8
  2009-10-11 18:00 . 2009-10-11 18:00 ——– d—–w- c:\program files\CCleaner

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-11-02 15:22 . 2009-03-03 04:51 667352 —-a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat
  2009-11-02 15:22 . 2009-03-03 04:51 126854 —-a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat
  2009-10-30 18:48 . 2009-08-15 21:16 ——– d—–w- c:\users\Ricardo\AppData\Roaming\Skype
  2009-10-30 15:05 . 2009-08-15 21:17 ——– d—–w- c:\users\Ricardo\AppData\Roaming\skypePM
  2009-10-29 11:13 . 2009-09-19 18:51 ——– d—–w- c:\program files\Findbasic
  2009-10-28 21:47 . 2009-06-27 02:08 48829 —-a-w- c:\programdata\nvModes.dat
  2009-10-26 20:05 . 2009-06-27 02:08 ——– d—–w- c:\programdata\NVIDIA
  2009-10-26 19:47 . 2006-11-02 12:37 ——– d—–w- c:\program files\Windows Calendar
  2009-10-26 19:47 . 2006-11-02 12:37 ——– d—–w- c:\program files\Windows Sidebar
  2009-10-26 19:47 . 2006-11-02 11:18 ——– d—–w- c:\program files\Windows Mail
  2009-10-26 19:47 . 2006-11-02 12:37 ——– d—–w- c:\program files\Windows Journal
  2009-10-26 19:47 . 2006-11-02 12:37 ——– d—–w- c:\program files\Windows Collaboration
  2009-10-26 19:47 . 2006-11-02 12:37 ——– d—–w- c:\program files\Windows Photo Gallery
  2009-10-26 19:47 . 2006-11-02 12:37 ——– d—–w- c:\program files\Windows Defender
  2009-10-26 17:49 . 2009-08-18 15:49 ——– d—–w- c:\program files\Windows Live
  2009-10-22 08:07 . 2009-09-19 18:51 ——– d—–w- c:\programdata\Findbasic
  2009-10-17 07:33 . 2009-08-15 15:49 ——– d—–w- c:\programdata\Microsoft Help
  2009-10-13 05:57 . 2009-08-15 16:17 106944 —-a-w- c:\users\Ricardo\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2009-10-11 19:05 . 2009-03-02 22:13 ——– d—–w- c:\program files\Java
  2009-10-06 17:04 . 2009-08-18 19:41 ——– d—–w- c:\users\Ricardo\AppData\Roaming\LimeWirePlus
  2009-10-03 17:29 . 2009-10-02 07:40 ——– d—–w- c:\program files\Microsoft Silverlight
  2009-10-02 19:47 . 2009-10-02 19:45 ——– d—–w- c:\users\Ricardo\AppData\Roaming\Windows Live Writer
  2009-10-02 07:40 . 2009-10-02 07:35 ——– d—–w- c:\program files\Microsoft
  2009-10-02 07:40 . 2009-10-02 07:40 ——– d—–w- c:\program files\Microsoft Office Outlook Connector
  2009-10-02 07:38 . 2009-10-02 07:38 ——– d—–w- c:\program files\Microsoft Sync Framework
  2009-09-27 17:18 . 2009-09-06 13:22 ——– d—–w- c:\users\Ricardo\AppData\Roaming\HpUpdate
  2009-09-20 17:25 . 2009-09-20 17:22 118136 —-a-w- c:\windows\hpqins00.dat
  2009-09-20 17:22 . 2009-09-20 17:22 ——– d—–w- c:\programdata\HP Product Assistant
  2009-09-19 08:27 . 2009-09-19 08:22 ——– d—–w- c:\program files\Zylom Games
  2009-09-19 08:22 . 2009-09-19 08:22 ——– d—–w- c:\programdata\Zylom
  2009-09-13 13:05 . 2009-09-13 13:05 ——– d—–w- c:\programdata\WindowsSearch
  2009-09-13 12:46 . 2009-08-21 09:43 ——– d—–w- c:\users\Ricardo\AppData\Roaming\CyberLink
  2009-09-13 11:03 . 2009-09-13 11:03 ——– d—–w- c:\programdata\McAfee
  2009-09-13 10:56 . 2009-09-11 17:00 ——– d—–w- c:\programdata\NOS
  2009-09-12 17:27 . 2009-09-12 17:02 ——– d—–w- c:\programdata\HP
  2009-09-12 17:20 . 2009-09-12 17:16 ——– d—–w- c:\users\Ricardo\AppData\Roaming\HP
  2009-09-12 17:19 . 2009-09-12 17:06 140287 —-a-w- c:\windows\hpoins18.dat
  2009-09-12 17:16 . 2009-09-12 17:16 ——– d—–w- c:\programdata\WEBREG
  2009-09-12 17:15 . 2009-09-12 17:15 ——– d—–w- c:\programdata\HPSSUPPLY
  2009-09-12 17:15 . 2009-03-02 22:24 ——– d—–w- c:\program files\HP
  2009-09-12 17:15 . 2009-09-12 17:11 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\HP
  2009-09-12 17:12 . 2009-09-12 17:12 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Hewlett-Packard
  2009-09-12 17:10 . 2009-03-02 20:50 ——– d—–w- c:\programdata\Hewlett-Packard
  2009-09-11 17:01 . 2009-09-11 17:01 ——– d—–w- c:\programdata\McAfee Security Scan
  2009-09-01 12:08 . 2009-09-01 12:08 552 —-a-w- c:\users\Ricardo\AppData\Local\d3d8caps.dat
  2009-08-30 19:26 . 2009-08-30 19:26 339968 —-a-w- c:\windows\system32\pythoncom25.dll
  2009-08-30 19:26 . 2009-08-30 19:26 2117632 —-a-w- c:\windows\system32\python25.dll
  2009-08-30 19:26 . 2009-08-30 19:26 114688 —-a-w- c:\windows\system32\pywintypes25.dll
  2009-08-29 00:27 . 2009-09-03 17:35 4240384 —-a-w- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll
  2009-08-29 00:14 . 2009-09-03 17:35 28672 —-a-w- c:\windows\system32\Apphlpdm.dll
  2009-08-22 14:35 . 2009-08-22 14:35 720896 —-a-w- c:\windows\iun6002ev.exe
  2009-08-17 21:33 . 2009-08-17 21:33 1193832 —-a-w- c:\windows\system32\FM20.DLL
  2009-08-16 14:16 . 2009-08-16 14:16 680 —-a-w- c:\users\Ricardo\AppData\Local\d3d9caps.dat
  2009-08-15 21:17 . 2009-08-15 21:17 56 —ha-w- c:\programdata\ezsidmv.dat
  2009-08-14 16:27 . 2009-09-10 18:05 904776 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
  2009-08-14 15:53 . 2009-09-10 18:05 17920 —-a-w- c:\windows\system32\netevent.dll
  2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 18:05 9728 —-a-w- c:\windows\system32\TCPSVCS.EXE
  2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 18:05 17920 —-a-w- c:\windows\system32\ROUTE.EXE
  2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 18:05 11264 —-a-w- c:\windows\system32\MRINFO.EXE
  2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 18:05 27136 —-a-w- c:\windows\system32\NETSTAT.EXE
  2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 18:05 19968 —-a-w- c:\windows\system32\ARP.EXE
  2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 18:05 8704 —-a-w- c:\windows\system32\HOSTNAME.EXE
  2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 18:05 10240 —-a-w- c:\windows\system32\finger.exe
  2009-08-14 13:48 . 2009-09-10 18:05 30720 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
  2009-08-14 13:48 . 2009-09-10 18:05 105984 —-a-w- c:\windows\system32\netiohlp.dll
  2009-08-07 02:24 . 2009-10-03 08:37 35552 —-a-w- c:\windows\system32\wups.dll
  2009-08-07 02:24 . 2009-10-03 08:37 44768 —-a-w- c:\windows\system32\wups2.dll
  2009-08-07 02:24 . 2009-10-03 08:37 53472 —-a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe
  2009-08-07 02:23 . 2009-10-03 08:37 575704 —-a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll
  2009-08-07 02:23 . 2009-10-03 08:37 1929952 —-a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll
  2009-08-07 01:45 . 2009-10-03 08:37 2421760 —-a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll
  2009-08-07 01:44 . 2009-10-03 08:37 87552 —-a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll
  2009-08-06 17:23 . 2009-10-03 08:36 171608 —-a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll
  2009-08-06 16:44 . 2009-10-03 08:36 33792 —-a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe
  2009-03-03 05:04 . 2009-03-03 04:53 8192 –sha-w- c:\windows\Users\Default\NTUSER.DAT
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
  "{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}"= "c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-09-02 1107200]
  "{3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1}"= "c:\program files\ToggleDU\tbTogg.dll" [2009-07-02 2215960]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c}]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1}]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1}]
  2009-07-02 09:18 2215960 —-a-w- c:\program files\ToggleDU\tbTogg.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02}]
  2007-11-08 10:11 1502232 —-a-w- c:\program files\LimewirePlus\tbLime.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F}]
  2009-08-30 19:27 277648 —-a-w- c:\program files\Kiwee Toolbar\2.9.201\KiweeIEToolbar.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}]
  2009-09-02 09:58 1107200 —-a-w- c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
  "{47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02}"= "c:\program files\LimewirePlus\tbLime.dll" [2007-11-08 1502232]
  "{6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F}"= "c:\program files\Kiwee Toolbar\2.9.201\KiweeIEToolbar.dll" [2009-08-30 277648]
  "{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-09-02 1107200]
  "{3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1}"= "c:\program files\ToggleDU\tbTogg.dll" [2009-07-02 2215960]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02}]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{6638a9de-0745-4292-8a2e-ae530e7b9b3f}]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\KiweeIEToolbar.KiweeToolbar.1]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{259EEB17-79AA-44DF-8410-8E55F82A902A}]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\KiweeIEToolbar.KiweeToolbar]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{3ad798d0-4642-4c55-bc14-cfe7dd19e0d1}]

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]
  "{47E161A0-F4BA-41DD-A17B-D2EB26AD6A02}"= "c:\program files\LimewirePlus\tbLime.dll" [2007-11-08 1502232]
  "{6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F}"= "c:\program files\Kiwee Toolbar\2.9.201\KiweeIEToolbar.dll" [2009-08-30 277648]
  "{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-09-02 1107200]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02}]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{6638a9de-0745-4292-8a2e-ae530e7b9b3f}]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\KiweeIEToolbar.KiweeToolbar.1]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{259EEB17-79AA-44DF-8410-8E55F82A902A}]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\KiweeIEToolbar.KiweeToolbar]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "LightScribe Control Panel"="c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2008-06-09 2363392]
  "ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]
  "MsnMsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-07-26 3883856]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-12-04 1410344]
  "QPService"="c:\program files\HP\QuickPlay\QPService.exe" [2008-09-23 468264]
  "UpdateLBPShortCut"="c:\program files\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-06-13 210216]
  "UpdatePSTShortCut"="c:\program files\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-12-24 210216]
  "UCam_Menu"="c:\program files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-12-03 218408]
  "Windows Defender"="c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-01-21 1008184]
  "QlbCtrl.exe"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2008-10-10 206128]
  "UpdateP2GoShortCut"="c:\program files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-10-30 210216]
  "UpdatePDIRShortCut"="c:\program files\CyberLink\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-06-13 210216]
  "HP Health Check Scheduler"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe" [2008-10-09 75008]
  "WirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2008-12-08 432432]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672]
  "GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]
  "KiweeHook"="c:\program files\Kiwee Toolbar\2.9.201\kwtbaim.exe" [2009-08-30 56456]
  "HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2006-12-10 49152]
  "AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-10-17 2025752]
  "Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-25 149280]
  "SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray.exe" [2009-01-20 483420]
  "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-01-15 13605408]
  "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2009-01-15 92704]

  c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
  HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2008-3-25 214360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
  "AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\avgrsstx.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
  "mixer1"=wdmaud.drv

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]
  @="Driver"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]
  @="Service"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]
  "VistaSp2"=hex(b):66,10,f0,31,76,56,ca,01

  R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\System32\drivers\avgldx86.sys [11-10-2009 19:28 335240]
  R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\System32\drivers\avgtdix.sys [11-10-2009 19:28 108552]
  R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_fa807195\AEstSrv.exe [27-6-2009 2:37 81920]
  R2 AGWinService;AG Windows Service;c:\program files\AGI\common\win32\pythonservice.exe [30-8-2009 20:26 10240]
  R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [11-10-2009 19:27 297752]
  R2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [21-1-2008 3:23 21504]
  R2 Recovery Service for Windows;Recovery Service for Windows;c:\program files\SMINST\BLService.exe [2-3-2009 23:35 365952]
  R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2-3-2009 22:05 222512]
  R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\System32\drivers\nvhda32v.sys [24-9-2008 17:09 45600]
  S3 fssfltr;FssFltr;c:\windows\System32\drivers\fssfltr.sys [26-10-2009 18:49 54632]
  S3 fsssvc;De service Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [5-8-2009 22:48 704864]
  S4 Findbasic Service;Findbasic Service;c:\programdata\Findbasic\findbasic131.exe [22-10-2009 9:07 54776]

  — Andere Services/Drivers In Geheugen —

  *NewlyCreated* - MBR
  *NewlyCreated* - PROCEXP113
  *Deregistered* - mbr
  *Deregistered* - PROCEXP113

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
  HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
  hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs
  ezSharedSvc

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]
  "c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe"
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT2088433
  mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=91&bd=Presario&pf=cnnb
  mSearch Bar = about:blank
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  DPF: CabBuilder - hxxp://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
  FF - ProfilePath - c:\users\Ricardo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ej6gaara.default\
  FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Yahoo! Search
  FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://kwtb.search.imgag.com/?c=GNKIW29193&sbs=1&sc=2&f=web&vernum=1.0&uid=&did=f8d4a70c-98e2-4081-901d-01bf93043ede&q=
  FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\Firefox\components\avgssff.dll
  FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\Firefox\avg@igeared\components\IGeared_tavgp_xputils2.dll
  FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\Firefox\avg@igeared\components\IGeared_tavgp_xputils3.dll
  FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\Firefox\avg@igeared\components\IGeared_tavgp_xputils35.dll
  FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\Toolbar\Firefox\avg@igeared\components\xpavgtbapi.dll
  FF - component: c:\users\Ricardo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ej6gaara.default\extensions\{39124730-0779-11de-8c30-0800200c9a66}\components\daff.dll
  FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
  FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll
  FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npzylomgamesplayer.dll
  FF - plugin: c:\program files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll
  FF - plugin: c:\programdata\Zylom\ZylomGamesPlayer\npzylomgamesplayer.dll
  FF - plugin: c:\users\Ricardo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ej6gaara.default\extensions\{E2883E8F-472F-4fb0-9522-AC9BF37916A7}\plugins\np_gp.dll
  FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

  —- FIREFOX POLICIES —-
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);
  .

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2009-11-02 19:44
  Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …


  c:\users\Ricardo\AppData\Local\Temp\catchme.dll 53248 bytes executable

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 1

  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2009-11-02 19:45
  ComboFix-quarantined-files.txt 2009-11-02 18:45

  Pre-Run: 252.801.310.720 bytes beschikbaar
  Post-Run: 252.824.911.872 bytes beschikbaar

  - - End Of File - - 65067CE1C167F3B6DE556ACDE7B0F223
 • Hallo njk, ik kan niks bijzonder ontdekken in het Combofix log.

  Combofix mag je nu verwijderen: ga naar [b:15318310b9]Start / Uitvoeren[/b:15318310b9], kopiëer en plak in het zoekvenster boven de Startknop en gebruik dan de Entertoets.

  Deaktiveer eens alle toolbars in IE en kijk dan of MSN wel wil starten!
 • ie wordt niet gebruikt en start ook niet op…

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.