Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

na vastloper erg lange opstarttijd

Anoniem
theplayer1
8 antwoorden
 • Na een maandenlange strijd vorig jaar tegen een Trojan Horse. schafte ik Kaspersky aan en sindsdien draait hij als een zonnetje..Maar… enkele dagen geleden liep de pc vast door onbekende oorzaak. Nu duurt het telkens ongeveer 10 minuten voordat XP weer volledig op mijn scherm staat.
  Alles nagelopen, niets gevonden:
  - geen dreigingen geconstateerd
  - msconfig gecheckt, geen extra spyware gevonden
  - C-schijf en 2e interne HD compleet gedefragmenteerd
  geen resultaat
  Als het uiteindelijk na zo'n 10 minuten gelukt is, dan draait hij wel weer goed.

  Met name het zwarte opstartscherm zien (met Druk op F1 of DEL…) blijft erg lang staan.

  Iemand een idee wat het kan zijn?
 • http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis Je kan beter even een Hijackthis-logje maken en posten dan kan een expert daarin je wel verder helpen.
 • Hier het log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 23:07:25, on 31-10-2009
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\PackethSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  C:\Program Files\M-Audio Uno\UnoInst.exe
  C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\SxgTkBar.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\My Shared Folder\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\ievkbd.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll
  O2 - BHO: Alive MP3 WAV Converter Toolbar Helper - {C12D2216-6A10-4c7d-A38F-D801D9CF9D03} - C:\Program Files\Alive MP3 WAV Converter Toolbar\v2.0.0.2\Alive_MP3_WAV_Converter_Toolbar.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
  O3 - Toolbar: Alive MP3 WAV Converter Toolbar - {50D31413-8B14-4158-94A5-80BE78E23058} - C:\Program Files\Alive MP3 WAV Converter Toolbar\v2.0.0.2\Alive_MP3_WAV_Converter_Toolbar.dll
  O3 - Toolbar: BS.Player ControlBar - {2C688203-7EB3-4327-9995-1CB417BA23F9} - C:\Program Files\BS.Player ControlBar\BSToolbar.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O3 - Toolbar: FreeRIP.com Toolbar - {081230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - C:\Program Files\FreeRIP3\Toolband.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SxgTkBar] SxgTkBar.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe
  O8 - Extra context menu item: &FreeRIP Search - res://C:\Program Files\FreeRIP3\Toolband.dll/MENUSEARCH.HTM
  O8 - Extra context menu item: Add to AMV/AVI Video Converter… - C:\Program Files\Media Player Utilities 4.21\AMVConverter\grab.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html
  O8 - Extra context menu item: Ontvangst door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Web traffic protection statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\SCIEPlgn.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus-en/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1215780666828
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.nl/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  O23 - Service: Virtual NIC Service (PackethSvc) - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\System32\PackethSvc.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  O23 - Service: M-Audio Uno Installer (UnoInstallerService) - Unknown owner - C:\Program Files\M-Audio Uno\UnoInst.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  End of file - 9990 bytes
 • Hallo theplayer1, gelezen je verhaal - waarom toen al niet een HJT gedaan?

  Overigens ook dit - waarom nog geen SP3 geïnstalleerd.
  Doe je dat niet, zal het steeds moeilijker worden je Windows te vrijwaren van ongein!

  Start HijackThis en kies voor [b:63946b659b]Scan only[/b:63946b659b], na een vinkje te hebben gezet voor de met de onderstaand corresponderende regel, klik je op de knop [b:63946b659b]Fix checked[/b:63946b659b]:

  O8 - Extra context menu item: &FreeRIP Search - res://C:\Program Files\FreeRIP3\Toolband.dll/MENUSEARCH.HTM


  [b:63946b659b]Java runtime dient net zoals de Adobe Flashplayer altijd actueel te zijn!
  Hou het altijd op één geïnstalleerde Java-runtime![/b:63946b659b]

  Download naar je bureaublad : [i:63946b659b][b:63946b659b]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 update 16[/b:63946b659b][/i:63946b659b]

  Nu ga je eerst naar [b:63946b659b]Configuratiescherm /Software[/b:63946b659b] en dan verwijder je [b:63946b659b]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 07
  en alle overige aanwezige (nog oudere Java runtimes[/b:63946b659b].

  Hierna de computer opnieuw starten!

  Daarna kan je de nieuwe versie van Java installeren!  Download, installeer en blijf [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] gebruiken.
  Al meteen na de installatie wil [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:63946b659b]Update[/b:63946b659b] aandoen!

  [b:63946b659b]Download MBAM[/b:63946b659b]

  Start [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] en kies voor [b:63946b659b]Snelle Scan[/b:63946b659b]


  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:63946b659b]OK[/b:63946b659b] , daarna op de knop [b:63946b659b]Bekijk Resultaten[/b:63946b659b] om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:63946b659b]Verwijder geselecteerde[/b:63946b659b] .
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  Het log wordt automatisch bewaard door [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:63946b659b]Logs[/b:63946b659b] te klikken in [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] .

  Indien [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:63946b659b]OK[/b:63946b659b] klikken!
  Daarna zal [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.  Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten;
  tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:63946b659b]Open the Misc Tools section[/b:63946b659b], dan op de knop [b:63946b659b]Open Uninstall Manager[/b:63946b659b] en als laatse op de knop [b:63946b659b]Save[/b:63946b659b]).
 • Hallo Abraham54 Dank voor je adviezen

  [quote:be2eafadf3]waarom nog geen SP3 geïnstalleerd[/quote:be2eafadf3]
  Hierover veel gelezen en daarbij kwamen nogal een aantal negatieve ervaringen naar boven. Dus niet geïnstalleerd.

  [quote:be2eafadf3]waarom toen al niet een HJT gedaan[/quote:be2eafadf3]
  Tja, te veel geconcentreerd geweest met het oplossen van het problemen op andere gebieden…

  [u:be2eafadf3]Hier het log van MBAM:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.41
  Database versie: 3075
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2

  1-11-2009 11:20:29
  mbam-log-2009-11-01 (11-20-29).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 124360
  Verstreken tijd: 9 minute(s), 0 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 1
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 3
  Bestanden geïnfecteerd: 16

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{d08d9f98-1c78-4704-87e6-368b0023d831} (Adware.RelevantKnowledge) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  C:\Program Files\NetPumper (Adware.NetPumper) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\RelevantKnowledge (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\RelevantKnowledge (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully.

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\Program Files\WmrInstall_11.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlls.dll (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\RelevantKnowledge\rloci.bin (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlservice.exe (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\RelevantKnowledge\About RelevantKnowledge.lnk (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\RelevantKnowledge\Privacy Policy and User License Agreement.lnk (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\RelevantKnowledge\Support.lnk (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\RelevantKnowledge\Uninstall Instructions.lnk (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\qam.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\qksb.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\qmidifw.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\QMIDIFW16.DLL (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\qmidifw32.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\wmdfx.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\wmixd.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

  En hier een nieuw Hijackthis log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:36:37, on 1-11-2009
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\PackethSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  C:\Program Files\M-Audio Uno\UnoInst.exe
  C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\SxgTkBar.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\My Shared Folder\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\ievkbd.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll
  O2 - BHO: Alive MP3 WAV Converter Toolbar Helper - {C12D2216-6A10-4c7d-A38F-D801D9CF9D03} - C:\Program Files\Alive MP3 WAV Converter Toolbar\v2.0.0.2\Alive_MP3_WAV_Converter_Toolbar.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: Alive MP3 WAV Converter Toolbar - {50D31413-8B14-4158-94A5-80BE78E23058} - C:\Program Files\Alive MP3 WAV Converter Toolbar\v2.0.0.2\Alive_MP3_WAV_Converter_Toolbar.dll
  O3 - Toolbar: BS.Player ControlBar - {2C688203-7EB3-4327-9995-1CB417BA23F9} - C:\Program Files\BS.Player ControlBar\BSToolbar.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O3 - Toolbar: FreeRIP.com Toolbar - {081230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - C:\Program Files\FreeRIP3\Toolband.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SxgTkBar] SxgTkBar.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to AMV/AVI Video Converter… - C:\Program Files\Media Player Utilities 4.21\AMVConverter\grab.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html
  O8 - Extra context menu item: Ontvangst door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html
  O9 - Extra button: Web traffic protection statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\SCIEPlgn.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus-en/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1215780666828
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.nl/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  O23 - Service: Virtual NIC Service (PackethSvc) - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\System32\PackethSvc.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  O23 - Service: M-Audio Uno Installer (UnoInstallerService) - Unknown owner - C:\Program Files\M-Audio Uno\UnoInst.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  End of file - 10155 bytes

  En als laatste de Uninstall-lijst:

  2Mega Camera Manager
  Aangifte inkomstenbelasting 2008
  Across Lite
  Ad-Aware
  Ad-aware 6 Personal
  Adobe Acrobat 5.0
  Adobe Bridge 1.0
  Adobe Common File Installer
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Help Center 2.0
  Adobe Premiere Pro 2.0
  Adobe Reader 8.1.3 - Nederlands
  Adobe Stock Photos 1.0
  Albumprinter Editor
  Albumprinter Pro Editor
  Alive MP3 WAV Converter 3.8.0.9
  Alive MP3 WAV Converter Toolbar
  ALSong
  AMV Converter Studio V1.2.3
  Anvil Studio
  Anvil Studio
  Apple Mobile Device Support
  Apple Software Update
  ASIO4ALL
  ATI - Software Uninstall Utility
  ATI Catalyst Control Center
  ATI Control Panel
  ATI Display Driver
  Auto Gordian Knot 2.40
  AVI Joiner
  AVI/MPEG/RM/WMV Joiner 4.82
  AVIedit 3.38
  AviSynth 2.5
  Azureus Vuze
  Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB911565)
  Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB917734)
  Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB936782)
  Beveiligingsupdate for Windows XP (KB923689)
  Beveiligingsupdate for Windows XP (KB941569)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB928090)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB931768)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB933566)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB937143)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB939653)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB942615)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB944533)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB950759)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB953838)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB956390)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB963027)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB969897)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB972260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB911564)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB952069)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB954155)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB968816)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB973540)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB936782)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB954154)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 6.4 (KB925398)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB908519)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB908531)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB911280)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB911562)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB911567)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB911927)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB912812)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB912919)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB913446)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB913580)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB914388)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB914389)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB916281)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB917159)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB917344)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB917422)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB917953)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB918118)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB918439)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB918899)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB919007)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920213)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920214)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920670)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920683)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920685)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB921398)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB921503)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB921883)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB922616)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB922760)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB922819)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923191)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923414)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923561)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923694)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923980)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB924191)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB924270)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB924496)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB924667)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB925454)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB925486)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB925902)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB926247)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB926255)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB926436)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB927779)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB927802)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB928255)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB928843)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB929123)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB930178)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB931261)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB931784)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB932168)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB933729)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB935839)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB935840)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB936021)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938464)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938829)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB941202)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB941568)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB941644)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB941693)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB943055)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB943460)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB943485)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB944653)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB945553)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB946026)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB946648)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB948590)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB948881)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950749)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950760)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950762)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950974)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951066)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376-v2)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951698)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951748)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952004)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952954)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB953839)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954211)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954600)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB955069)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956391)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956572)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956802)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956803)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956841)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956844)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957095)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957097)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958470)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958644)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958687)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958690)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958869)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB959426)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960225)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960715)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960803)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960859)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961373)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961501)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB968537)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969059)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969898)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970238)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971486)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971557)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971657)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973346)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973354)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973507)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973525)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973869)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974112)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974571)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975025)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975467)
  BitTorrent Fastest Tool
  Bonjour
  BS.Player ControlBar
  Canon iP4500 series
  Canon My Printer
  Canon Utilities Easy-PhotoPrint EX
  Canon Utilities Solution Menu
  Catalyst Control Center - Branding
  CCleaner (remove only)
  CDBurnerXP Pro
  CDBurnerXP Pro 3
  CD-LabelPrint
  Celestia 1.4.1
  CircleSurround II Plugin for Windows Media Player
  Citrix Presentation Server Client - Web Only
  Clickster
  CloneDVD2
  CoCSoft Stream Down 3.2
  Compatibility Pack for the 2007 Office system
  CompuServe 6.0
  ConvertXtoDVD 3.1.2.34
  Cool Edit Pro 2.0
  Cucusoft MPEG to DVD Author 1.09
  Dam 2.2
  DC++ 0.750
  digifietserDemo
  DIKO 0.77
  DIKO 0.78B3 Upgrade
  DIKO Menu Image Creator 0.064
  Directory Lister v0.7.2
  DivX Codec
  DivX Converter
  DivX Player
  DivX Plus DirectShow Filters
  DivX Web Player
  DivxToDVD 0.5.2
  DVD Shrink 3.2
  DVD-lab PRO 1.00
  Easy Uninstaller
  Easy Video Converter 4.2.9
  EasyResize
  eBay Icon
  Echoes Hub
  eMule
  Essentiële update voor Windows Media Player 11 (KB959772)
  Eudora
  EVEREST Home Edition v2.20
  Exact Audio Copy 0.95b3
  FLAC Installer 1.1.2a (remove only)
  Flock (Photobucket Edition) 0.7
  foobar2000
  FormatFactory 2.00
  Free eXPert PDF Reader
  Free Notes & Office Ink
  FreeRIP v3.2
  Gebruikersregistratie voor Canon iP4500 series
  GoldWave v5.05
  Google Earth
  Google Toolbar for Firefox
  Google Toolbar for Internet Explorer
  Google Toolbar for Internet Explorer
  Google Updater
  Group Shot
  GSpot Codec Information Appliance
  Handy Recovery 1.0
  Harry's Filters 3.01
  HijackThis 2.0.2
  Hitman Pro
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
  Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)
  Hotfix for Windows XP (KB915865)
  Hotfix for Windows XP (KB926239)
  Hotfix voor Windows Internet Explorer 7 (KB947864)
  Hotfix voor Windows Media Player 11 (KB939683)
  Hotfix voor Windows XP (KB914440)
  Hotfix voor Windows XP (KB952287)
  Hotfix voor Windows XP (KB961118)
  Hotfix voor Windows XP (KB970653-v3)
  HP USB Disk Storage Format Tool
  HydraVision
  InCD
  Informatie over uw PC
  InstantCopy
  Interlok driver setup x32
  InterVideo DVDCopy
  IrfanView (remove only)
  Java(TM) 6 Update 16
  Kaspersky Anti-Virus 2009
  Kaspersky Anti-Virus 2009
  Kaspersky Online Scanner
  KB923723: Beveiligingsupdate voor Step by Step Interactive Training
  K-Lite Codec Pack 4.9.5 (Basic)
  Kruidvat - Fotoservice
  Line 6 Edit (remove only)
  Line 6 Monkey 1.16 (Remove Only)
  Lingo versie v7.21
  Macromedia Shockwave Player
  MailWasher Free
  MainConcept MPEG Encoder
  Malwarebytes' Anti-Malware
  MapWinGIS ActiveX Control
  MasterPointer
  Medi@Show
  Media Player Utilities 4.21
  Microsoft .NET Framework (Dutch) v1.0.3705
  Microsoft .NET Framework 1.0 Hotfix (KB928367)
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297)
  Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 Language Pack - NLD
  Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1 Language Pack - NLD
  Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack - nld
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft AutoRoute 2006
  Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP
  Microsoft Data Access Components KB870669
  Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs
  Microsoft National Language Support Downlevel APIs
  Microsoft Office 2003 Web Components
  Microsoft Office FrontPage 2003
  Microsoft Office Professional Editie 2003
  Microsoft Picture It! Photo 7.0
  Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ Redist - ENU
  Microsoft Windows Journal Viewer
  Microsoft Works 2003 Setup starten
  MIDI-OX
  Midisport 1x1 1.0.1.0
  mkw Audio Compression Toolkit
  Morpheus 4.9 (remove only)
  MOVAVI VideoSuite 3.4
  Mozilla Firefox (3.0.15)
  MSXML 4.0 SP2 (KB927978)
  MSXML 4.0 SP2 (KB936181)
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459)
  MUSICMATCH Jukebox
  Naevius YouTube Converter 1.8
  NDAS Software 3.20.1523
  Nero - Burning Rom
  Nero Media Player
  Nero PhotoShow Express
  NeroMIX
  NeroVision Express 3
  Nuria 3.2
  OE-Mail Recovery 1.7.5.1
  OpenOffice.org Installer 1.0
  Package: YouRipper
  PC Inspector smart recovery
  PDFCreator
  PE Builder 3.1.10a
  PenOffice
  PG Music DirectX Plugins 1.3.3.1
  Photo Toolkit 1.7
  Pinnacle Hollywood FX 4.6
  PIXMA Extended Survey Program
  PIXresizer 1.0.9
  PowerCinema
  PowerCinema 2.0
  PowerDirector Pro
  PowerDVD
  Quartz AudioMaster Freeware
  ratDVD 0.78.1444
  Realtek AC'97 Audio
  RegVac - Trial Version
  Replay Media Catcher
  R-Mail for Outlook Demo 1.5
  R-Mail for Outlook Express Demo 1.5
  SafeCast Shared Components
  ScenalyzerLive (remove)
  Security Update for CAPICOM (KB931906)
  Security Update for CAPICOM (KB931906)
  Shockwave
  SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter Driver
  SmartFTP
  Sony Picture Utility
  Sony USB Driver
  SPAMfighter
  SpywareBlaster v3.4
  Sqirlz Lite
  Steinberg Cubase SX v2.0.2.31
  Stomper Hyperion
  StreamDown
  StreamDown Version 5.8
  Streaming Download Guide 2.0
  Studio 8
  Studio Content CD
  SubRip 1.17.1 (remove only)
  SubSync
  Subtitle Workshop 2.51
  Switch
  Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 - NL
  Tablet
  TMPGEnc DVD Author 1.5
  Trader's Little Helper 1.0.0 Beta 1
  TubeClock
  Tunatic
  Tweak UI
  TweakNow RegCleaner Standard
  Ulead COOL 360 1.0
  Unlocker 1.8.5
  Uno
  Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB969497)
  Update voor Windows XP (KB900485)
  Update voor Windows XP (KB904942)
  Update voor Windows XP (KB916595)
  Update voor Windows XP (KB920872)
  Update voor Windows XP (KB922582)
  Update voor Windows XP (KB925720)
  Update voor Windows XP (KB927891)
  Update voor Windows XP (KB929338)
  Update voor Windows XP (KB930916)
  Update voor Windows XP (KB931836)
  Update voor Windows XP (KB932823-v3)
  Update voor Windows XP (KB933360)
  Update voor Windows XP (KB936357)
  Update voor Windows XP (KB938828)
  Update voor Windows XP (KB942763)
  Update voor Windows XP (KB951072-v2)
  Update voor Windows XP (KB955839)
  Update voor Windows XP (KB967715)
  Update voor Windows XP (KB968389)
  Update voor Windows XP (KB973815)
  User Profile Hive Cleanup Service
  UVI Workstation 1.0.10
  vanBasco's Karaoke Player
  VC80CRTRedist - 8.0.50727.762
  Versal FileDownload ActiveX Control Trial Version
  VideoLAN VLC media player 0.7.1
  VideoLAN VLC media player 0.8.5
  VideoLive Mail 4.0
  Virtual Earth 3D (Beta)
  VobSub v2.23 (Remove Only)
  VSO CopyToDVD 3
  WavePad Uninstall
  WinAVI VideoConverter
  Windows Back-up
  Windows Genuine Advantage v1.3.0254.0
  Windows Imaging Component
  Windows Internet Explorer 8
  Windows Live Messenger
  Windows Live Sign-in Assistant
  Windows Media ASF View 9 Series
  Windows Media Format 11 runtime
  Windows Media Format 11 runtime
  Windows Media Player 11
  Windows Media Player 11
  WinMX
  WinRAR
  WinRescue XP
  WinXMedia DVD MPEG/AVI/Audio Converter 2.1.35
  Word Mojo Deluxe
  X10 Hardware(TM)
  XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0
  XoftSpy
  XviD MPEG4 Video Codec (remove only)
  YAMAHA XG SoftSynthesizer S-YXG50
  [/u:be2eafadf3]
 • Hoe lang is het nu al geleden, dat de huidige XP-Home werd geïnstalleerd.
  Want ik denk, dat je ook een aantal programma's in Windows hebt zitten, die je allang niet meer gebruikt!

  Wat betreft Service Pack 3 heb je waarschijnlijk veel negatieve berichten gelezen over de installatie daarvan in combinatie met AMD-processoren en HP PC's met AMD processor in het bijzonder.
  Verder heb je waarschijnlijk niet onderzocht of die problemenallemaal zijn opgelost. Want dat zijn ze! O.a. door HP zelf - want dat moesten ze ook!

  Ik adviseer je jouw PC helemaal in toestand van nieuwaankoop te brengen en dan direkt SP3 te installeren!
  Daarna de beveiliging enz. regelen en dan naar de Windows Update gaan, om jouw Windows helemaal up to date te krijgen.

  Het lijkt veel werk, maar je houdt er weer een snelle machine aan over, die weer volledig ondersteund wordt doorr Microsoft, een XP die de ballast van jaren kwijt is en ook daardoor sneller zal zijn!
 • [quote:3731840549]Ik adviseer je jouw PC helemaal in toestand van nieuwaankoop te brengen[/quote:3731840549]

  Dan ben ik 6 jaar werk en progs kwijt..Dank je!

  [quote:3731840549]Hoe lang is het nu al geleden, dat de huidige XP-Home werd geïnstalleerd. [/quote:3731840549]
  Dat was in 2003 bij aankoop!

  [quote:3731840549]…een XP die de ballast van jaren kwijt is en ook daardoor sneller zal zijn![/quote:3731840549]

  Dat was en is niet het probleem van nu!! Ik wilde gewoon geen 10 minuten hoeven te wachten voordat de pc helemaal opgestart is. Omdat daar nu alles voor overhoop te moeten gooien….nee! Daar moeten toch wel simpelere oplossingen voor zijn. De pc draait normaal prima. Er is alleen een probleem gekomen toen ik van een programma wilde omschakelen naar een ander en moest afsluiten.
 • Je schrijft dat je dan 6 jaar werk en programma's kwijt bent………?

  Nog nooit van een back-up gehoord?
  Is sowieso aan te bevelen - geen enkele harde schijf heeft het ewige leven!

  En programma's - inderdaad - maar die kan je opnieuw installeren in die verse Windows!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.