Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Even voorstellen+Hijack this

Anoniem
Abraham54
27 antwoorden
 • Goedenavond,

  Zou er iemand hiernaar kunnen/willen kijken?
  De laatste tijd is mijn pc erg traag en ik heb last van een paar meldingen die ik maar niet weg krijg o.a. de melding dat ik een niet geregistreerde versie van windows heb terwijl ik dat dus wel heb.

  Ik las dat er een hijackthis gemaakt kon worden en worden bijgesloten.
  Ik hoop dat het goed is zo.

  Alvast heel erg bedankt.

  Groetjes Marja

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 14:06:56, on 8-11-2009
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe
  C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
  C:\Program Files\Pando Networks\Pando\Pando.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\FSC\Wireless Utility\WirelessSelector.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe
  C:\Program Files\Chinese Symbol Studio\ChineseSymbol.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\mcvsshld.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mskapbho.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O2 - BHO: Mega Manager IE Click Monitor - {bf00e119-21a3-4fd1-b178-3b8537e75c92} - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\MegaIEMn.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [TouchPadHotKey] C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft WinUpdate] C:\WINDOWS\system32\msupdtecheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
  O4 - HKCU\..\Run: [Pando] "C:\Program Files\Pando Networks\Pando\Pando.exe" /Minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: WirelessSelector.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Download Link Using Mega Manager… - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\mm_file.htm
  O8 - Extra context menu item: Downloaden met USDownloader - C:\Documents and Settings\windows\My Documents\USDownloader\Ext\downloadie.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com
  O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://my.garmin.com/mygarmin/m/GarminAxControl.CAB
  O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab
  O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://verkopen.marktplaats.nl/js/widgets/imageUploader/aurigma/5_7_24_0/ImageUploader5.cab
  O16 - DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} (Creative Software AutoUpdate) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su/ocx/15101/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1199805819359
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://gollum1954.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su/ocx/15108/CTPID.cab
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: MBackMonitor - McAfee - C:\Program Files\McAfee\MBK\MBackMonitor.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe


  End of file - 12842 bytes
 • Eventjes hier naartoe verplaatst…
 • Hallo Marja1954,

  ik wil graag dat je eerst de volgende deïnstallatie gaat doen: Spybot!

  Ga naar [b:e9aa88a06e]Start / Configuratiescherm /Software[/b:e9aa88a06e] en deïnstalleer Spybot Search & Destroy.

  Dit tool. net zoals AdAware , is niet meer wat het was - een te lage herkenning van virussen en spyware!

  Gebruik je inderdaad het volgende: [b:e9aa88a06e]C:\Program Files\Chinese Symbol Studio\ChineseSymbol.exe[/b:e9aa88a06e]?


  Vraag: waarom heb je nog steeds geen update naar ServicePack 3 voor XP gedaan?  Download, installeer en blijf [b:e9aa88a06e]MBAM[/b:e9aa88a06e] gebruiken.
  Al meteen na de installatie wil [b:e9aa88a06e]MBAM[/b:e9aa88a06e] zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:e9aa88a06e]Update[/b:e9aa88a06e] aandoen!

  [b:e9aa88a06e]Download MBAM[/b:e9aa88a06e]

  Start [b:e9aa88a06e]MBAM[/b:e9aa88a06e] en kies voor [b:e9aa88a06e]Snelle Scan[/b:e9aa88a06e]


  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:e9aa88a06e]OK[/b:e9aa88a06e] , daarna op de knop [b:e9aa88a06e]Bekijk Resultaten[/b:e9aa88a06e] om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:e9aa88a06e]Verwijder geselecteerde[/b:e9aa88a06e] .
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  Het log wordt automatisch bewaard door [b:e9aa88a06e]MBAM[/b:e9aa88a06e] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:e9aa88a06e]Logs[/b:e9aa88a06e] te klikken in [b:e9aa88a06e]MBAM[/b:e9aa88a06e] .

  Indien [b:e9aa88a06e]MBAM[/b:e9aa88a06e] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:e9aa88a06e]OK[/b:e9aa88a06e] klikken!
  Daarna zal [b:e9aa88a06e]MBAM[/b:e9aa88a06e] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.  Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten;
  tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:e9aa88a06e]Open the Misc Tools section[/b:e9aa88a06e], dan op de knop [b:e9aa88a06e]Open Uninstall Manager[/b:e9aa88a06e] en als laatse op de knop [b:e9aa88a06e]Save[/b:e9aa88a06e]).
 • Hallo Abraham,

  Bedankt alvast voor je antwoord en je suggesties. Ondertussen ben ik e.e.a. al aan het doen maar ik kan alvast een paar vragen beantwoorden.

  Dit progamma C:\Program Files\Chinese Symbol Studio\ChineseSymbol.exe?
  heb ik van de week gedownload met de bedoeling het ook te gebruiken, echter ik kreeg er een virus in mee…een Win32 die naar ik hoop nu wel verwijdert is. Het progamma zelf kan ik niet verwijderen….wat ik ook doe, het gaat niet weg.

  De reden dat ik geen ServicePack 3 heb is dat mijn PC niet toelaat dat ik die update binnen haal, ik moet daarvoor een legitieme versie voor hebben en die heb ik maar mijn PC blijft maar van niet beweren. In de winkel waar ik mijn pc heb gekocht vertelde ze dat het niet erg is wanneer ik dat service pack 3 niet heb.

  Zo nu even verder met de rest.

  Groetjes Marja
 • Haalt je pc wel andere windows updates binnen dan? Lijkt me toch niet goed. Ze kunnen fijn wel in de winkel zeggen dat het niet erg is, maar als je beveiligingsupdates mist dan is dat wel degelijk erg!

  Mag ik vragen welke winkel dat beweert?
 • Hallo Abraham,

  Ben ik weer. Dit zijn de resultaten van jouw suggesties welke ik heb opgevolgd. Ik heb alleen nog een paar opmerkingen. Na het opstarten krijg ik deze meldingen.
  -In Miccrosoft Office Excel en Powerpoint zijn fouten in opgetreden en moeten worden afgesloten. Wanneer ik deze dan afsluit worden zij opgestart.

  -Windows Genuine Advantage Notifications-Installation Wizard introduction(ik heb geen idee wat ik hier mee moet of hoe ik dat weg krijg, ik kan hem niet vinden op mijn PC)

  -Microsoft Office Genuine Advantage- Dit exemplaar is niet legitiem. Ik kan alleen kiezen tussen meer info of help mij herinneren.(ook deze krijg ik niet weg en is niet te vinden. Ik heb wel een legitieme versie van Microsoft.

  Nu de log bestanden.

  [b:bf0ac2f45b]De eerste.[/b:bf0ac2f45b]

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.41[b:bf0ac2f45b]
  Database versie: 3132
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2

  9-11-2009 14:18:38[/b:bf0ac2f45b]mbam-log-2009-11-09 (14-18-38).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 112018
  Verstreken tijd: 8 minute(s), 18 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 1
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 2

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Microsoft WinUpdate (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\Documents and Settings\windows\Application Data\Microsoft\profile.dat (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\msupdtecheck.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

  [b:bf0ac2f45b]De 2de.

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.41
  Database versie: 3133
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2[/b:bf0ac2f45b]
  9-11-2009 15:15:57
  mbam-log-2009-11-09 (15-15-57).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 111770
  Verstreken tijd: 6 minute(s), 9 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  [b:bf0ac2f45b]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2[/b:bf0ac2f45b]
  Scan saved at 15:30:10, on 9-11-2009
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\KB905474\wgasetup.exe
  C:\WINDOWS\system32\KB905474\wgasetup.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe
  C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
  C:\Program Files\Pando Networks\Pando\Pando.exe
  C:\Program Files\FSC\Wireless Utility\WirelessSelector.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mskapbho.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O2 - BHO: Mega Manager IE Click Monitor - {bf00e119-21a3-4fd1-b178-3b8537e75c92} - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\MegaIEMn.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [TouchPadHotKey] C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
  O4 - HKCU\..\Run: [Pando] "C:\Program Files\Pando Networks\Pando\Pando.exe" /Minimized
  O4 - Global Startup: WirelessSelector.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Download Link Using Mega Manager… - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\mm_file.htm
  O8 - Extra context menu item: Downloaden met USDownloader - C:\Documents and Settings\windows\My Documents\USDownloader\Ext\downloadie.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com
  O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://my.garmin.com/mygarmin/m/GarminAxControl.CAB
  O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab
  O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab
  O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://verkopen.marktplaats.nl/js/widgets/imageUploader/aurigma/5_7_24_0/ImageUploader5.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scanner/sources/en/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} (Creative Software AutoUpdate) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su/ocx/15101/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1199805819359
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://gollum1954.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su/ocx/15108/CTPID.cab
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: MBackMonitor - McAfee - C:\Program Files\McAfee\MBK\MBackMonitor.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe


  End of file - 12497 bytes


  [u:bf0ac2f45b][b:bf0ac2f45b]Uninstall-List[/b:bf0ac2f45b][/u:bf0ac2f45b]
  7-Zip 4.65
  Adobe AIR
  Adobe AIR
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Media Player
  Adobe Reader 8.1.7 - Nederlands
  Apple Application Support
  Apple Mobile Device Support
  Apple Software Update
  ArcSoft PhotoStudio 5.5
  Ashampoo Burning Studio 7.10
  Bonjour
  Canon MP Toolbox 4.1.1.0.mp10
  Canon MP-stuurprogramma's
  Canon Utilities Easy-PhotoPrint
  CCleaner (remove only)
  Compatibility Pack for the 2007 Office system
  ConvertXtoDVD 3.1.2.34
  Creative ZEN
  Creative-systeeminformatie
  DivX Codec
  DivX Converter
  DivX Player
  DivX Plus DirectShow Filters
  DivX Web Player
  DVD Shrink 3.2
  Easy-WebPrint
  Garmin POI Loader
  Generic Wireless LAN Driver
  Google Earth
  HCC Lite
  HijackThis 2.0.2
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.0 (KB932471)
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
  Hotfix for Windows Internet Explorer 7 (KB947864)
  iTunes
  J2SE Runtime Environment 5.0 Update 3
  Java(TM) 6 Update 15
  Junk Mail filter update
  LimeWire 4.16.6
  Malwarebytes' Anti-Malware
  McAfee SecurityCenter
  Mega Manager
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297)
  Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft Base Smart Card Cryptographic Service Provider Package
  Microsoft Choice Guard
  Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP
  Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs
  Microsoft National Language Support Downlevel APIs
  Microsoft Office Live Add-in 1.3
  Microsoft Office Outlook Connector
  Microsoft Office Professional Editie 2003
  Microsoft Search Enhancement Pack
  Microsoft Silverlight
  Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
  Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86)
  Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86)
  Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0
  Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  MobileMe Control Panel
  MSVCRT
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459)
  Nero 7 Premium
  neroxml
  OGA Notifier 2.0.0048.0
  OmniPage SE 2.0
  OpenOffice.org Installer 1.0
  Pando
  Picasa 2
  Power2Go
  PowerDVD
  Prism Video Converter
  QuickTime
  Realtek High Definition Audio Driver
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB938127)
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB939653)
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB942615)
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB944533)
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB950759)
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB953838)
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB956390)
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB958215)
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB960714)
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB961260)
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB963027)
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB969897)
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB972260)
  Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB974455)
  Security Update for Windows XP (KB923789)
  Segoe UI
  SiS VGA Utilities
  SiSAGP driver
  SoulSeek 157 NS 13e
  Super Tuinarchitect
  Synaptics Pointing Device Driver
  TouchPad HotKey Utility
  Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
  Update for Windows Internet Explorer 7 (KB976749)
  VC80CRTRedist - 8.0.50727.4053
  VCRedistSetup
  Visual C++ 2008 x86 Runtime - (v9.0.30729)
  Visual C++ 2008 x86 Runtime - v9.0.30729.01
  Windows Imaging Component
  Windows Internet Explorer 7
  Windows Internet Explorer 7 Multilingual User Interface (MUI)
  Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden
  Windows Live aanmeldhulp
  Windows Live Call
  Windows Live Communications Platform
  Windows Live Essentials
  Windows Live Essentials
  Windows Live Family Safety
  Windows Live Mail
  Windows Live Messenger
  Windows Live Photo Gallery
  Windows Live Sync
  Windows Live Toolbar
  Windows Live Writer
  Windows Media Format 11 runtime
  Windows Media Format 11 runtime
  Windows Media Player 11
  Windows Media Player 11
  Windows Presentation Foundation
  WinRAR archiver
  WirelessControl
  ZENcast Organizer
 • [quote:96378feb3a="arjant2"]Haalt je pc wel andere windows updates binnen dan? Lijkt me toch niet goed. Ze kunnen fijn wel in de winkel zeggen dat het niet erg is, maar als je beveiligingsupdates mist dan is dat wel degelijk erg!

  Mag ik vragen welke winkel dat beweert?[/quote:96378feb3a]

  Hallo Arjant,
  De winkel die mij dit antwoord gaf was de PC docter in Hilversum. Hij gaf als antwoord…waarom wilt u service pack 3, het enige wat het doet is de pc wat sneller maken maar U pc is snel genoeg.
  Tja en dan sta ik als leek toch met een mond vol tanden.
  Voor zover ik weet krijg ik verder alle updates wel binnen, staat automatisch aangevinkt.

  Groetjes Marja
 • Hallo Marja, wat PC Doctor in Hilversum beweert, is NIET waar!
  Jouw Windows SP2 wordt sinds medio april van dit jaar niet meer ondersteunt door Microsoft!
  Dat heeft met de Product Lifetime Policy van Microsoft te maken!
  Windows XP in SP3 uitvoering wordt nog tot april 2014 ondersteund met veiligheidsupdates!

  En een veilige Windows, is enkel die Windows, welke helemal geupdate is.

  Overigens, hoe heb jij in het verleden jouw PC gekocht?
  Is het een merk-PC of is deze door die PC-Doctor gebouwd?

  Heb jijzelf een officiële MS instalatie CD van MS?
 • [quote:0cb4b61c2a="Abraham54"]Hallo Marja, wat PC Doctor in Hilversum beweert, is NIET waar!
  Jouw Windows SP2 wordt sinds medio april van dit jaar niet meer ondersteunt door Microsoft!
  Dat heeft met de Product Lifetime Policy van Microsoft te maken!
  Windows XP in SP3 uitvoering wordt nog tot april 2014 ondersteund met veiligheidsupdates!

  En een veilige Windows, is enkel die Windows, welke helemal geupdate is.

  Overigens, hoe heb jij in het verleden jouw PC gekocht?
  Is het een merk-PC of is deze door die PC-Doctor gebouwd?

  Heb jijzelf een officiële MS instalatie CD van MS?[/quote:0cb4b61c2a]

  Hallo Abraham,

  Slik, dat is even schrikken.

  Ik heb een Fujitsu Siemens Esprimo Mobile(laptop) met de officiële Drivers & Utillities DVD. Het geeft support for Windows Vista Business en Microsoft Windows XP professional.
  Deze DVD kan ik gebruiken voor update of re-install the drivers.

  Kan je iets met dit antwoord??? Zelf ben ik nogal een leek op dit gebied.

  Groetjes Marja
 • Hallo Marja, dan moet je eigenlijk ook installatie-media hebben ontvangen - dus een DVD met Vista Business, welke een downgrade mogelijkheid heeft naar XP!
  Had ook meegeleverd moeten zijn (de installatie CD bedoel ik dus)!

  Welke Windows was er geïnstalleerd, toen je dat notebook kocht?
 • [quote:fb0c4fed92="Abraham54"]Hallo Marja, dan moet je eigenlijk ook installatie-media hebben ontvangen - dus een DVD met Vista Business, welke een downgrade mogelijkheid heeft naar XP!
  Had ook meegeleverd moeten zijn (de installatie CD bedoel ik dus)!

  Welke Windows was er geïnstalleerd, toen je dat notebook kocht?[/quote:fb0c4fed92]

  Hallo Abraham,
  Toen ik de laptop kocht zat er Vista op en die heb ik er af laten halen door hun en er Windows XP op laten zetten. Hij was dus voor ge-ïnstalleerd.

  De enige dvd die ik heb gekregen, daar staat op:
  Use this DVD to update or re-install the drivers to your system only if neccessary. This DVD contains device drivers and utillities for your system hardware.
  Support for: Windows Vista Business
  Microsoft Windows XP Professional
  Content:
  Drivers & System utillities
  Manuals
  Software: Norton Internet security 2007
  Nero7

  Groetjes Marja
 • Dan denk ik, dat de installatie-media door de winkel is achtergehouden!
  Want Fujitsu-Siemens leverde en de installatieCD/DVD en de driver CD/DVD bij de notebooks!
 • [quote:140ba5569b="Abraham54"]Dan denk ik, dat de installatie-media door de winkel is achtergehouden!
  Want Fujitsu-Siemens leverde en de installatieCD/DVD en de driver CD/DVD bij de notebooks![/quote:140ba5569b]

  Hoi Abraham,

  Ik ben toch maar even verder gaan zoeken en ik heb nog een DVD gevonden.(ook van Fujitsu-Siemens)
  Operating system-Recovery DVD
  Windows Vista tm Home Basic

  Is dit iets, anders weet ik het niet :(
 • Als je enkel dat notebook thuis hebt, dan moet ik er van uitgaan, dat dat de installatieDVD is, die bij je notebook hoort.

  Dan ga ik er nu vanuit, dat de XP die de winkel voor jouw heeft geïnstalleerd - op dat moment nog legaal was, maar nu op de zwarte lijst staat van Microsoft.

  Als ik jou was - zou ik gaan nadenken om een OEM Windows 7 Professional te kopen.
  Dan kan je namelijk heel makkelijk de programma's die je wilt blijven gebruiken, maar enkel in XP werken, alsnog gebruiken, nadat je de Windows XP Modus hebt geïnstalleerd.

  Meer info: http://www.nationaalcomputerforum.nl/showthread.php?t=55565
 • Hallo Abraham,

  Bedankt voor je reactie.

  Ik denk dat ik maar eens met die hele PC en DVD's naar een PC winkel ga en ga vragen of zij er iets mee kunnen zodat ik die updates weer binnen krijg en anders de nieuwe Windows er op kunnen zetten.

  Die updates…sommige verdwijnen ook ergens in 2010 dus zou een nieuwe Windows niet zo'n gek idee zijn misschien.

  Bedankt voor je hulp en heldere uitleg.

  Groetjes Marja
 • Heb je echt geen kennis/vriend/vriendin/familie, die je erbij kan helpen, je notebook weer helemaal in orde te brengen?

  Want ik neem aan. dat je ondertussen het een en ander aan documenten enz, hebt, die je niet kwijt wil raken!

  Wat dat betreft, is een externe USB-2 HD ook een goede optie!
 • Hallo Abraham,

  Ik heb een externe harde schijf, daar staat al het e.e.a. op wat absoluut bewaard moet blijven. Nu ben ik bezig om mijn internet favo's en nog wat dingetjes op een dvd te zetten(back up) en heb ondertusen ook het e.e.a. gelezen en de printer maakt overuren.

  Familie die event. zouden kunnen helpen wonen te ver weg om dit voor mij te doen. Alternatief is dus het zelf doen en alles wat bewaard moet blijven op te slaan.

  Ik zit er over na te denken om in het weekend mijn PC te gaan formateren. Maar eerst wil ik eens kijken wat er op die DVD's staat. Voor alle zekerheid heb ik ook een kaartje liggen hier voor PC repair aan huis die installatie en reparatie doet van hardware/software enz.
  Ook voor software en onderdelen zou ik daar terecht kunnen.
  www.pcrepairger.nl

  Voor nu is het dus lezen, uitprinten, back ups maken, nadenken wat ik ga doen en bovenal…wat is wijs in deze.
 • Hallo Marja, hier is een nutige link hoe Vista zelf schoon te installeren:

  http://www.vistainfo.nl/schone_installatie.html

  Daarna installeer je via de driver-DVD de drivers, altijd beginnen met de chipset!

  Zijn de drivers geïnstalleerd, dan volgen ServicePack 1 en -2 voor Vista.
  Daarna installeer je het beste een firewall (bijv. ZoneAlarmFree) en je installeert de antivirus.

  Daarna klik je met rechts op Computer en kies je Eigenschappen, daar scroll je naar beneden en klik je op Activeren; ga accoord met Online activeren.
  Herstart je notebook en daarna ga je naar de WindowsUpdate om beveiligings- en systeemupdates te installeren!
  Is dat gebeurt, dan kan je daarna de overige programma's gaan installeren!

  In tottaal heb je hier een zestal uren voor nodig!

  Welke antivirus gebruik je?

  ServicePack 1: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=F559842A-9C9B-4579-B64A-09146A0BA746&displaylang=nl

  ServicePack 2: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=891AB806-2431-4D00-AFA3-99FF6F22448D&displaylang=nl

  ZoneAlarmFree: http://www.zonealarm.com/security/en-us/zonealarm-pc-security-free-firewall.htm
 • Hallo Abraham,

  Dank je voor de "handleiding" om Vista te installeren, maar ik gebruik Windows XP en sommige externe apparaten die ik heb doen het niet met Vista, dus ik zal toch met XP moeten blijven werken.

  Als virusscanner gebruik ik MacAfee.

  Heb net de DVD bekeken die ik erbij heb gekregen en helaas dat is enkel maar Vista.
 • Als je Windows legaal wil gebruiken, dan is het zaak om dan XP alsnog aan te schaffen tegen een prijs, waar je ook Windows 7 voor hebt!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.