Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

last van spyware of dergelijke + hijack log

Anoniem
None
2 antwoorden
 • heey hallo ik heb telkens last van pop-ups
  als ik mijn internet explorer van microsoft op start krijg telkens de site
  http://media2.tmlatn.com/images/defaults41/approved/404.html

  als ik internet op start met google chrome gebeurd dit niet

  kan iemand mij helpen heb daarbij ook last van veel trojans tijdens dit gebeuren

  groete sinasjuh

  hijackthis log

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:15:47, on 10-11-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Norton 360\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Norton 360\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\pickartz\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Documents and Settings\pickartz\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Documents and Settings\pickartz\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {0DF41177-857D-4318-99B7-814C197A8968} - C:\WINDOWS\System32\dot3gpclnt32.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll
  O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\3.5.2.11\IPSBHO.DLL
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [taskmgr] C:\Windows\taskmgr\taskmgr.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2009] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S
  O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\pickartz\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {149E45D8-163E-4189-86FC-45022AB2B6C9} (SpinTop DRM Control) - file:///C:/Program%20Files/Mystery%20P.I.%20-%20Lost%20in%20Los%20Angeles/Images/stg_drm.ocx
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game09.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {CC450D71-CC90-424C-8638-1F2DBAC87A54} (ArmHelper Control) - file:///C:/Program%20Files/Mystery%20P.I.%20-%20The%20Vegas%20Heist/Images/armhelper.ocx
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://217.14.230.30/activex/AMC.cab
  O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\dot3ui32.dll
  O20 - Winlogon Notify: 4c6eb6e8697 - C:\WINDOWS\System32\dot3ui32.dll
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98fa2dd4ca452) (gupdate1c98fa2dd4ca452) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe


  End of file - 7899 bytes
 • Hallo sinasjuh, start HijackThis opnieuw en kies voor [b:7e1cbbdc50]Scan only[/b:7e1cbbdc50], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je vervolgens op de knop [b:7e1cbbdc50]Fix checked[/b:7e1cbbdc50]:

  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O4 - HKCU\..\Run: [taskmgr] C:\Windows\taskmgr\taskmgr.exe

  Hierna je computer opnieuw opstarten!


  Download, installeer en blijf [b:7e1cbbdc50]MBAM[/b:7e1cbbdc50] gebruiken.
  Al meteen na de installatie wil [b:7e1cbbdc50]MBAM[/b:7e1cbbdc50] zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:7e1cbbdc50]Update[/b:7e1cbbdc50] aandoen!

  [b:7e1cbbdc50]Download MBAM[/b:7e1cbbdc50]

  Start [b:7e1cbbdc50]MBAM[/b:7e1cbbdc50] en kies voor [b:7e1cbbdc50]Snelle Scan[/b:7e1cbbdc50]


  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:7e1cbbdc50]OK[/b:7e1cbbdc50] , daarna op de knop [b:7e1cbbdc50]Bekijk Resultaten[/b:7e1cbbdc50] om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:7e1cbbdc50]Verwijder geselecteerde[/b:7e1cbbdc50] .
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  Het log wordt automatisch bewaard door [b:7e1cbbdc50]MBAM[/b:7e1cbbdc50] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:7e1cbbdc50]Logs[/b:7e1cbbdc50] te klikken in [b:7e1cbbdc50]MBAM[/b:7e1cbbdc50] .

  Indien [b:7e1cbbdc50]MBAM[/b:7e1cbbdc50] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:7e1cbbdc50]OK[/b:7e1cbbdc50] klikken!
  Daarna zal [b:7e1cbbdc50]MBAM[/b:7e1cbbdc50] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.  Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten;
  tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:7e1cbbdc50]Open the Misc Tools section[/b:7e1cbbdc50], dan op de knop [b:7e1cbbdc50]Open Uninstall Manager[/b:7e1cbbdc50] en als laatse op de knop [b:7e1cbbdc50]Save[/b:7e1cbbdc50]).

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.