Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Avast meldt bestanden: Compression bom pass word protected

Anoniem
None
10 antwoorden
 • Ik gebruik sinds kort Avast anti-virus enheb daarmee voor het eerst een zog. zorgvuldige scan gedaan.

  Avast meldt nu 4 bestanden als ontoegankelijk.

  2 daarvan worden omschreven als "compression bom". Ik heb geen benul van wat dat is en wat ik er mee moet. Het klinkt gevaarlijk.

  2 andere bestanden:" sbrecovery.reg" en "sbrecovery.ini" kan Avast niet niet bij omdat ze pasword protected zouden zijn. Ook daarmee weet ik geen weg.

  Komt dit iemand bekend voor? Wat is het probleem of gevaar en hoe ga ik van hier verder?
 • download, installeer en blijf [b:149ddc5631]MBAM[/b:149ddc5631] gebruiken.
  Al meteen na de installatie wil [b:149ddc5631]MBAM[/b:149ddc5631] zijn database opwaarderen – toestaan dus.

  Laat je niet van de wijs brengen door andere popupvensters dan die van MBAM - dus akkoord gaan met het updateproces van MBAM en de scan daarna!


  Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:149ddc5631]Update[/b:149ddc5631] aandoen!

  [b:149ddc5631]Download MBAM[/b:149ddc5631]

  Start [b:149ddc5631]MBAM[/b:149ddc5631] en kies voor [b:149ddc5631]Snelle Scan[/b:149ddc5631]


  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:149ddc5631]OK[/b:149ddc5631] , daarna op de knop [b:149ddc5631]Bekijk Resultaten[/b:149ddc5631] om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:149ddc5631]Verwijder geselecteerde[/b:149ddc5631] .
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  Het log wordt automatisch bewaard door [b:149ddc5631]MBAM[/b:149ddc5631] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:149ddc5631]Logs[/b:149ddc5631] te klikken in [b:149ddc5631]MBAM[/b:149ddc5631] .

  Indien [b:149ddc5631]MBAM[/b:149ddc5631] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:149ddc5631]OK[/b:149ddc5631] klikken!
  Daarna zal [b:149ddc5631]MBAM[/b:149ddc5631] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.  Hierna een Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten.
 • Hallo Jan, heb jij ooit in je huidige Windows back-ups ergens van gemaakt?

  Zoniet - dan de gevonden bestanden volledig verwijderen!
 • Hier zijn de logs:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.41
  Database versie: 3146
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  11-11-2009 15:19:10
  mbam-log-2009-11-11 (15-19-10).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 108572
  Verstreken tijd: 4 minute(s), 35 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:32:52, on 11-11-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS.2\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS.2\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS.2\system32\services.exe
  C:\WINDOWS.2\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS.2\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS.2\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS.2\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS.2\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program

  Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  C:\Program Files\Common

  Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
  C:\WINDOWS.2\system32\spoolsv.exe
  C:\Program

  Files\Google\Update\1.2.183.13\GoogleCrashHandler.exe
  C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
  C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft

  Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS.2\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS.2\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS.2\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start

  Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

  Explorer\Main,Default_Page_URL =

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

  Explorer\Main,Default_Search_URL =

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search

  Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start

  Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet

  Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub -

  {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program

  Files\Common

  Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: AskBar BHO -

  {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program

  Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper -

  {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program

  Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO -

  {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program

  Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch -

  {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program

  Files\Google\Google

  Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper -

  {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program

  Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl -

  {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program

  Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar -

  {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program

  Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O3 - Toolbar: Foxit Toolbar -

  {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program

  Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer]

  KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE"

  NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] "C:\Program

  Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] "C:\Program

  Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [SBAutoUpdate] "C:\Program

  Files\SpywareBlaster\sbautoupdate.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone

  Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)]

  "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe"

  /runcleanupscript
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!]

  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program

  Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] "C:\Program Files\Microsoft

  Works\wkfud.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck]

  C:\WINDOWS.2\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection]

  "C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] "C:\Program

  Files\Microsoft Works\WksSb.exe" /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common

  Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE]

  C:\WINDOWS.2\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program

  Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program

  Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE]

  C:\WINDOWS.2\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE]

  C:\WINDOWS.2\System32\CTFMON.EXE (User

  'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE]

  C:\WINDOWS.2\system32\ctfmon.exe (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE]

  C:\WINDOWS.2\system32\ctfmon.exe (User 'Default user')
  O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = C:\Program

  Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program

  Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma

  Loader.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program

  Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program

  Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O9 - Extra button: (no name) -

  {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} -

  C:\WINDOWS.2\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 -

  {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} -

  C:\WINDOWS.2\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger -

  {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program

  Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -

  {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program

  Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700}

  (Windows Genuine Advantage Validation Tool) -

  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE}

  (Symantec AntiVirus scanner) -

  http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/Av

  Sniff.cab
  O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} -

  http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5}

  (Symantec RuFSI Utility Class) -

  http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/

  bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3}

  (MUWebControl Class) -

  http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Cont

  rols/en/x86/client/muweb_site.cab?1195920219656
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}

  (Shockwave Flash Object) -

  http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/

  swflash.cab
  O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941}

  (Driver Agent ActiveX Control) -

  http://driveragent.com/files/driveragent.cab
  O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi

  Software GmbH - C:\Program Files\a-squared

  Free\a2service.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) -

  ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil

  Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program

  Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software -

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software -

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: getPlus(R) Helper - NOS Microsystems Ltd. -

  C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe
  O23 - Service: Google Updateservice

  (gupdate1c98e817eae8824) (gupdate1c98e817eae8824) -

  Google Inc. - C:\Program

  Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google -

  C:\Program Files\Google\Common\Google

  Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) -

  Unknown owner - C:\Program

  Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) -

  Sun Microsystems, Inc. - C:\Program

  Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA

  Corporation - C:\WINDOWS.2\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check

  Point Software Technologies LTD -

  C:\WINDOWS.2\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  End of file - 8644 bytes
 • Hallo Jan, heb jij ooit in je huidige Windows back-ups ergens van gemaakt?

  Zoniet - dan de gevonden bestanden volledig verwijderen!

  Ik heb zojuist de logs gepost. Zien et onchuldig uit.

  Als ik je vraag goed begrijp dan is het antwoord "nee".

  Voor de zekerheid geeft ik hier nog even de meldingen van de bestanden in Avast.

  C:\Documents and Settings\…\sbRecovery.reg
  C:\Documents and Settings\…\sbRecovery.ini

  Bij deze bestanden de opmerking: Onmogelijk af te tasten. Het archief is beschermd met een wachtwoord.

  C:\Documents and Settings\…\cline.dat
  C:\…\tvDebug_2009-10-15-33-52.log

  Bij deze bestanden de melding: Onmogelijk af te tasten. Het bestand is een decompression bom.

  Ik wil ze met alle genoegen verwijderen. Alleen zou het dan wel prettig zijn als ik hierover iets meer te weten kan komen.

  Gr.
  Jan de Lang
 • Met wat googelen ben ik er achter dat de sbRecovery-bestanden restanten zouden zijn van "fixes" van Spybot. Ik heb Spybot Seach & Destroy vorige week verwijderd bij een herziening van mijn protectie.

  tvDebug zou een veel te vol en mogelijk verouderd bestand van ZoneAlarm zijn. Waarom dat door Avast een "decompression bom" wordt genoemd, kan ik mij vaag voorstellen.

  Over cline.dat (eveneens een decompression bomb) kan ik niet anders vinden dan dat het iets met Tomtom software te maken kan hebben.
 • Hallo Jan, in het vervolg het log plaatsen, zoals HijackThis het tekstdocument maakt; dus geen spaties mer plaatsen!
  Maar je log ziet er inderdaad goed uit.
 • Voor de zekerheid: Die bestanden toch wel er uit gooien ?!
 • De bestanden tvDebug en cline.dat laten zich door Avast niet verwijderen.
  Ik krijg steeds de melding Fout tijdens verwijderen.
 • Hallo Jan, MBAM heeft daarvoorvoor gereedschap aan boord!

  Start dus MBAm. tab [b:afc2817d37]Meer gereedschap[/b:afc2817d37].

  Klik daar op de knop [b:afc2817d37]Start FileASSASSIN[/b:afc2817d37].

  Navigeer nu naar de lokatie van het betreffende bestand en gebruik dan de knop [b:afc2817d37]Verwijderen[/b:afc2817d37]

  Succes ermee.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.