Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

ie 8 noodzakelijk?

Anoniem
marty1940
5 antwoorden
 • Hello fooks,

  Is IE8 noodzakelijk?…gebruik firefox 3.5.xxx…..(vindt ik prettiger en veiliger)…maar nu start firefox iedere keer met msn messenger (installatie programma IE8)….
  Hoe kan je dat verwijderen of is dit weer een (spam) van microsoft?…
  Ook werkt de pc langzamer (vooral glary utilities)…
  Heb al gescand..(vond 2 trojans:..adware.agent - artemis)..verwijderd…maar nog twijfel inzake andere geinstalleerde start software..
  Hier mijn logje….:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:29:03, on 11-11-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  F:\Utilities\bluetooth\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  F:\Anti-virus\Glary Utilities\memdefrag.exe
  F:\Utilities\bluetooth\BTTray.exe
  F:\UTILIT~1\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "F:\Anti-virus\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Glary Memory Optimizer] "F:\Anti-virus\Glary Utilities\memdefrag.exe" /autostart
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "l:\steam\steam.exe" -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "F:\Alchohol120%\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: XS4ALL Softphone.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1224924831593
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{81FC59FC-A3E8-45E5-9D31-B4591A7197D9}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O20 - AppInit_DLLs:
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - F:\Utilities\bluetooth\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - F:\magix\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98b89ef8eb0fa) (gupdate1c98b89ef8eb0fa) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - F:\Anti-virus\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\


  End of file - 8138 bytes

  thanx al lot…
 • Hallo Marty, IE8 is mijn inziens echt noodzakelijk om Windows op peil te houden.
  Maar waar heb jij IE 8 dan vandaan gehaald, omdat MSN er ook mee geïnstalleerd zou zijn!


  Download, installeer en blijf [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] gebruiken.
  Al meteen na de installatie wil [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:9c1c831401]Update[/b:9c1c831401] aandoen!

  [b:9c1c831401]Download MBAM[/b:9c1c831401]

  Start [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] en kies voor [b:9c1c831401]Snelle Scan[/b:9c1c831401]


  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:9c1c831401]OK[/b:9c1c831401] , daarna op de knop [b:9c1c831401]Bekijk Resultaten[/b:9c1c831401] om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:9c1c831401]Verwijder geselecteerde[/b:9c1c831401] .
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  Het log wordt automatisch bewaard door [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:9c1c831401]Logs[/b:9c1c831401] te klikken in [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] .

  Indien [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:9c1c831401]OK[/b:9c1c831401] klikken!
  Daarna zal [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.  Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten;
  tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:9c1c831401]Open the Misc Tools section[/b:9c1c831401], dan op de knop [b:9c1c831401]Open Uninstall Manager[/b:9c1c831401] en als laatse op de knop [b:9c1c831401]Save[/b:9c1c831401]).
 • hier een nieuw hijackthis logje…

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:22:45, on 12-11-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  F:\Anti-virus\a-squared Free\a2service.exe
  F:\Utilities\bluetooth\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  F:\Anti-virus\Glary Utilities\memdefrag.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  F:\Utilities\bluetooth\BTTray.exe
  F:\UTILIT~1\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  F:\Mozilla\thunderbird.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "F:\Anti-virus\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Glary Memory Optimizer] "F:\Anti-virus\Glary Utilities\memdefrag.exe" /autostart
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "l:\steam\steam.exe" -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "F:\Alchohol120%\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: XS4ALL Softphone.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1224924831593
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{81FC59FC-A3E8-45E5-9D31-B4591A7197D9}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O20 - AppInit_DLLs:
  O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - F:\Anti-virus\a-squared Free\a2service.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - F:\Utilities\bluetooth\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - F:\magix\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98b89ef8eb0fa) (gupdate1c98b89ef8eb0fa) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - F:\Anti-virus\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\


  End of file - 8326 bytes

  mbam logje…

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.41
  Database versie: 3153
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  12-11-2009 12:16:40
  mbam-log-2009-11-12 (12-16-40).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 122736
  Verstreken tijd: 7 minute(s), 24 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)
 • hier dit logje..

  Aangifte inkomstenbelasting 2008
  Ad-Aware
  Ad-Aware
  Adobe AIR
  Adobe AIR
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Media Player
  Adobe Media Player
  Adobe Photoshop CS
  Adobe Reader 9.2 - Nederlands
  Alt.Binz 0.25.0
  ArmA Uninstall
  a-squared Free 4.5
  ATI - Software-verwijderprogramma
  ATI Catalyst Control Center
  ATI Display Driver
  ATI Parental Control & Encoder
  Audacity 1.2.6
  AutoUnpack 4.5.2
  Battlefield 2(TM)
  Battlefield 2: Special Forces
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB956390)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB969897)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB972260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB974455)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923789)
  Catalyst Control Center - Branding
  CCleaner (remove only)
  Choice Guard
  ConvertHelper 2.2
  Creative MediaSource 5
  Creative MediaSource DVD-Audio Player
  Creative WaveStudio 7
  CrossLoop 2.44
  DH Driver Cleaner Professional Edition
  DivX Codec
  DivX Converter
  DivX Converter Mobile
  DivX Player
  DivX Plus DirectShow Filters
  DivX Web Player
  DVDFab 6.1.2.5 (27/10/2009)
  Empire: Total War
  Empire: Total War - Special Forces Unit
  EVEREST Ultimate Edition v4.60
  FairStars Audio Converter 1.79
  Far Cry 2
  ffdshow [rev 3097] [2009-10-08]
  Firebird SQL Server - MAGIX Edition (NL)
  Flight Deck 4 for FSX
  Free Mp3 Wma Converter V 1.8.0
  FTD Watchdog 2.4
  FW LiveUpdate
  Glary Utilities 2.17.0.776
  Google Earth
  Google Earth
  Google Updater
  HijackThis 2.0.2
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
  HP Document Viewer 7.0
  HP Driver Diagnostics
  HP Imaging Device Functions 7.0
  HP Photosmart Premier Software 6.5
  HP Photosmart, Officejet and Deskjet 7.0.A
  HP Software Update
  HP Solution Center 7.0
  HWiNFO32 Version 2.36
  Hyves Toolbar
  Java(TM) 6 Update 11
  LameXP
  Last.fm 1.5.4.24567
  LG PC Suite
  LG USB Modem driver
  Lock On: Modern Air Combat
  MAGIX Foto Manager 2006 (NL)
  MAGIX Goya burnR (NL)
  MAGIX Music Maker 2007 deluxe (NL)
  MAGIX Music Manager 2006 (NL)
  Malwarebytes' Anti-Malware
  McAfee SecurityCenter
  MediaCoder Audio Edition 0.7.0.4385
  Medieval II Total War
  Medieval II Total War : Kingdoms : Americas
  Medieval II Total War : Kingdoms : Britannia
  Medieval II Total War : Kingdoms : Crusades
  Medieval II Total War : Kingdoms : Teutonic
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack
  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297)
  Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - NLD
  Microsoft .NET Framework 3.0 Dutch Language Pack
  Microsoft .NET Framework 3.0 Nederlands taalpakket
  Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - NLD
  Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP
  Microsoft Flight Simulator X
  Microsoft Flight Simulator X
  Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
  Microsoft Flight Simulator X Service Pack 2
  Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs
  Microsoft National Language Support Downlevel APIs
  Microsoft Silverlight
  Microsoft Train Simulator
  Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0
  Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022
  Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1
  mkv2vob
  Mozilla Firefox (3.5.5)
  Mozilla Thunderbird (2.0.0.22)
  Mozilla Thunderbird (2.0.0.23)
  MSTS Alle updates in één keer installeren
  MSVCRT
  MSXML 4.0 SP2 (KB936181)
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK
  MSXML 6.0 Parser (KB925673)
  Nero 7 Premium
  neroxml
  nzbval v 1.1
  OCR Software by I.R.I.S 7.0
  OpenAL
  OpenOffice.org 3.0
  Pakket voor de provider van Microsoft Base-smartcardcryptografieservice
  PC Wizard 2008.1.86
  ProjectWhois
  QuickTime
  Revo Uninstaller 1.83
  Segoe UI
  SoundFont-bankbeheer
  Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 9
  Spybot - Search & Destroy
  Star Wars Battlefront II
  Steam
  Sudden Strike II
  System Requirements Lab
  Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL
  TeamViewer 4
  Text-To-Speech-Runtime
  Tom Clancy's EndWar
  Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
  Update voor Windows Internet Explorer 7 (KB976749)
  VC80CRTRedist - 8.0.50727.762
  Visual C++ 2008 x86 Runtime - (v9.0.30729)
  Visual C++ 2008 x86 Runtime - v9.0.30729.01
  VLC media player 1.0.3
  WIDCOMM Bluetooth Software
  Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden
  Windows Live aanmeldhulp
  Windows Live Call
  Windows Live Communications Platform
  Windows Live Essentials
  Windows Live Essentials
  Windows Live Messenger
  Windows Presentation Foundation
  Windows Presentation Foundation Language Pack (NLD)
  Windows Search 4.0
  Windows XP Service Pack 3
  WinRAR
  XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0
  XS4ALL Softphone
 • Hallo Marty, start HijackThis opnieuw en kies voor [b:4a0d8b2f83]Scan only[/b:4a0d8b2f83], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regel, klik je vervolgens op de knop [b:4a0d8b2f83]Fix checked[/b:4a0d8b2f83]:

  O20 - AppInit_DLLs:


  [b:4a0d8b2f83]Java runtime dient net zoals de Adobe Flashplayer altijd actueel te zijn!
  Hou het altijd op één geïnstalleerde Java-runtime![/b:4a0d8b2f83]

  Download naar je bureaublad : [i:4a0d8b2f83][b:4a0d8b2f83]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 update 17[/b:4a0d8b2f83][/i:4a0d8b2f83]

  Nu ga je eerst naar [b:4a0d8b2f83]Configuratiescherm /Software[/b:4a0d8b2f83] en dan verwijder je [b:4a0d8b2f83]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 11[/b:4a0d8b2f83].

  Hierna de computer opnieuw starten!

  Daarna kan je de nieuwe versie van Java installeren!


  Ben je overigens geen gebruiker van MSN?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.