Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

logje ivm virus

Anoniem
None
16 antwoorden
 • Goedenmiddag,
  Ik kreeg een virus melding en ik kan nu alleen maar in veilige modus opstarten. Hierbij een logje en hopelijk hulp….
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:06:45, on 21-11-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\savedump.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe
  C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Nikon Monitor.lnk = C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1229760800046
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1229760759078
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\rdolib.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Intelligente achtergrondsoverdrachtservice (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Automatische updates (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\


  End of file - 8277 bytes
 • Hallo Edony, graag een eerlijk antwoord op volgende vraag: heb jij mogelijk programma's gedownload/geïnstalleerd met activering via cracks/keygens?


  Download, installeer en blijf [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] gebruiken.
  Al meteen na de installatie wil [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:4e33dd673b]Update[/b:4e33dd673b] aandoen!

  [b:4e33dd673b]Download MBAM[/b:4e33dd673b]

  Start [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] en kies voor [b:4e33dd673b]Snelle Scan[/b:4e33dd673b]


  [b:4e33dd673b]N.B.: Vistagebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:4e33dd673b]  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:4e33dd673b]OK[/b:4e33dd673b] , daarna op de knop [b:4e33dd673b]Bekijk Resultaten[/b:4e33dd673b] om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:4e33dd673b]Verwijder geselecteerde[/b:4e33dd673b] .
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  Het log wordt automatisch bewaard door [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:4e33dd673b]Logs[/b:4e33dd673b] te klikken in [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] .

  Indien [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:4e33dd673b]OK[/b:4e33dd673b] klikken!
  Daarna zal [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.  Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten;
  tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:4e33dd673b]Open the Misc Tools section[/b:4e33dd673b], dan op de knop [b:4e33dd673b]Open Uninstall Manager[/b:4e33dd673b] en als laatse op de knop [b:4e33dd673b]Save[/b:4e33dd673b]).
 • Eerlijk antwoord ik had wat gedownload van usenet wat ik wilde installeren maar dat lukte niet en toen heb ik de download weggeooid. Ik ben gelijk genezen zeg maar :cry:
  Logje MBAM±
  Malwarebytes' Anti-Malware 1.41
  Database versie: 2775
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  21-11-2009 16:44:30
  mbam-log-2009-11-21 (16-44-30).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 119587
  Verstreken tijd: 4 minute(s), 49 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 1
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 1

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\install.exe (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\BITS\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wuauserv\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\Documents and Settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Local Settings\Temp\RarSFX0\install.exe (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.


  Logje Hijack

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:50:08, on 21-11-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe
  C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Nikon Monitor.lnk = C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1229760800046
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1229760759078
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Intelligente achtergrondsoverdrachtservice (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Automatische updates (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\


  End of file - 8327 bytes


  Uninstall list

  Aangifte inkomstenbelasting 2008
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Reader 9.1.3 - Nederlands
  Apple Mobile Device Support
  Apple Software Update
  AVG 8.5
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB963027)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB969897)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB969897)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB972260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB954155)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958869)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969059)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971486)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973525)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974112)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974571)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975025)
  Bonjour
  Brothers in Arms: Hell's Highway
  CCleaner
  CodeStuff Starter
  Creative MediaSource
  DVD Shrink 3.2
  eMule
  GrabIt 1.7.2 Beta 3 (build 996)
  HijackThis 2.0.2
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
  iTunes
  Java(TM) 6 Update 11
  K-Lite Codec Pack 4.4.2 (Standard)
  LeechFTP
  Malwarebytes' Anti-Malware
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack
  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297)
  Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 Language Pack - NLD
  Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.0 Dutch Language Pack
  Microsoft .NET Framework 3.0 Nederlands taalpakket
  Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack - nld
  Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Nederlands taalpakket
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Enterprise 2007
  Microsoft Office Enterprise 2007
  Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Proof (Dutch) 2007
  Microsoft Office Proof (English) 2007
  Microsoft Office Proof (French) 2007
  Microsoft Office Proof (German) 2007
  Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007
  Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Silverlight
  Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Mozilla Firefox (3.5.5)
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 6.0 Parser (KB933579)
  Nero 7 Premium
  Nikon Message Center
  Nikon Transfer
  Norton PartitionMagic 8.0
  NTREGOPT 1.1j
  NVIDIA Drivers
  NVIDIA PhysX
  Picture Control Utility
  QuickTime
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559)
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969679)
  Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB969682)
  Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB957789)
  Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB969693)
  Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581)
  Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB969613)
  Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234)
  Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709)
  Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB969604)
  Sound Blaster Audigy 4
  Spybot - Search & Destroy
  Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)
  Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB969907)
  Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (KB974810)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB972636)
  ViewNX
  Winamp
  Windows Internet Explorer 8
  Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden
  Windows Live aanmeldhulp
  WinRAR

  Nou ik ben benieuwd
 • Hallo Edony, je HJT-log ziet er goed uit.

  Maar laat MBAM nogmaals scannen, maar nu eerst de tab Update aandoen, de huidige MBAM zit nu bijna op versie 3200!

  En post het nieuwe log!


  Belangrijk: [b:1d502bd2a2]Java runtime dient net zoals de Adobe Flashplayer altijd actueel te zijn!
  Hou het altijd op één geïnstalleerde Java-runtime![/b:1d502bd2a2]

  Download naar je bureaublad : [i:1d502bd2a2][b:1d502bd2a2]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 update 17[/b:1d502bd2a2][/i:1d502bd2a2]

  Nu ga je eerst naar [b:1d502bd2a2]Configuratiescherm /Software[/b:1d502bd2a2] en dan verwijder je [b:1d502bd2a2]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 11[/b:1d502bd2a2].

  Hierna de computer opnieuw starten!

  Daarna kan je de nieuwe versie van Java installeren!
 • Hallo Abraham,

  Ik heb gedaan wat je aangaf. MBAM vond idd nog wat. Wat wel vreemd blijft is dat sinds dit grapje vanochtend mijn PC moeite blijft houden met opstarten. Er verschijnt een blauw scherm en voordat ik kan lezen gaat hij opnieuw opstarten. Er komt dan een zwart scherm met een aantal mogelijkheden en na 2 of 3 keer kiezen voor Windows normaal starten, start het ook echt een keer op. Wat zou dat zijn register beschadigd??

  Hierbij het MBAM logje:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.41
  Database versie: 3210
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  21-11-2009 22:37:05
  mbam-log-2009-11-21 (22-37-05).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 131362
  Verstreken tijd: 4 minute(s), 44 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 1

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\BITS\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wuauserv\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\system32\drivers\beep.sys (Fake.Beep.sys) -> Quarantined and deleted successfully.
 • Die opstartproblemen kunnen te maken hebben met het mislukken van de installatie van dat usenet tool!

  Het probleem met heel veel downloads tegenwoordig is, dat je niet meer met zekerheid kan zeggen - bijv. usenet downloads - dat de downloads goed zijn.

  Want internetcriminelen breiden hun werkterrein steeds meer uit, omdat er grof geld verdiend kan worden met gehackte PC's!

  Beschik je over een XP-installatieCD dan wel recoveryCD?

  Doe dan het volgende: ga naar [b:fb84f0520d]Start /Uitvoeren[/b:fb84f0520d] en typ [b:fb84f0520d]sfc /scannow[/b:fb84f0520d] gevolgd door klikken op [b:fb84f0520d]OK[/b:fb84f0520d] of indrukken van de Entertoets.

  Denk wel aan de spatie na 'sfc'.

  SFC houdt in dat systeembestanden gecontroleerd worden op juist funktioneren, zonodig volgt reparatie; daarbij zal naar de CD gevraagd worden!
 • Abraham ik heb dat gedaan.
  Mijn AVG komt nu met de mededeling:
  C:\Windows\system32\drivers\beep.sys met als infectie:
  Trojan horse BackDoor.Generic 1
  Heeft te maken met Process name C\Windows\system32\winlogon.exe

  Ik krijg deze wel removed maar er blijft er steeds 1 staan en dan komt er een volgende bij?????

  Hoe kan ik dit verhelpen of moet Windows gewoon opnieuw geinstalleerd worden om er af te komen?
 • Dat nieuw installeren, heb je dat al vaker gedaan?

  Ik raad je aan, dat [b:4ab3fb0ef0]Combofix jouw Windows gaat scannen[/b:4ab3fb0ef0] (KLIK).

  [b:4ab3fb0ef0]Hoe Combofix goed te gebruiken[/b:4ab3fb0ef0] (KLIK)

  [b:4ab3fb0ef0]Aanvulling: om Combofix te kunnen gebruiken geldt het volgende:[/b:4ab3fb0ef0]

  [b:4ab3fb0ef0]- er mogen geen webbrowsers openstaan
  - antivirus moet geheel gedeaktiveerd zijn
  - actieve mal- en spywarescanners moeten gedeaktiveerd zijn.[/b:4ab3fb0ef0]

  Niet in het actieve Combofixvnster klikken – dit zal Combofix doen bevriezen!

  Combofix sluit de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen!

  [b:4ab3fb0ef0]Vistagebruikers starten Combofix op met Administratorrechten!

  En vergeten niet Windows Defender tijdelijk uit te schakelen: zie daarvoor http://windowshelp.microsoft.com/Windows/nl-NL/help/31d797aa-091d-4d67-a556-dbfaf21bf0dc1043.mspx
  [/b:4ab3fb0ef0]  [b:4ab3fb0ef0]Hier vindt je gegevens hoe antivirus te deaktiveren[/b:4ab3fb0ef0] (KLIK)
 • Nee dat heb ik gelukkig nog niet moeten doen. Hierbij de log van Combofix:

  ComboFix 09-11-22.02 - Edwin 22-11-2009 22:56.2.2 - x86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1022.556 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Bureaublad\ComboFix.exe
  AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  —- Voorgaande Run ——-
  .
  c:\windows\system32\thread.xml
  c:\windows\system32\uses32.dat
  c:\windows\system32\worker.info

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-10-22 to 2009-11-22 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-11-21 23:27 . 2008-04-14 19:32 18944 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\xrxscnui.dll
  2009-11-21 23:27 . 2008-04-14 19:32 116736 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\xrxwiadr.dll
  2009-11-21 23:27 . 2001-09-06 18:27 23040 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\xrxwbtmp.dll
  2009-11-21 23:27 . 2001-09-06 18:27 4608 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\xrxflnch.exe
  2009-11-21 23:27 . 2001-09-06 18:27 27648 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\xrxftplt.exe
  2009-11-21 23:27 . 2001-09-06 18:27 99865 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\xlog.exe
  2009-11-21 23:27 . 2001-08-17 17:11 16970 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\xem336n5.sys
  2009-11-21 23:27 . 2008-04-13 19:04 19455 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\wvchntxx.sys
  2009-11-21 23:27 . 2008-04-13 21:16 19200 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\wstcodec.sys
  2009-11-21 23:27 . 2008-04-13 19:04 12063 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\wsiintxx.sys
  2009-11-21 23:27 . 2008-04-14 19:32 8192 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\wshirda.dll
  2009-11-21 23:25 . 2008-04-13 21:16 121984 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\usbvideo.sys
  2009-11-21 23:24 . 2001-08-17 17:51 58368 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\smiminib.sys
  2009-11-21 23:23 . 2001-08-17 18:51 19584 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\rasirda.sys
  2009-11-21 23:22 . 2008-04-13 21:24 28672 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\nscirda.sys
  2009-11-21 23:21 . 2001-08-17 18:52 6528 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\miniqic.sys
  2009-11-21 23:20 . 2008-10-19 12:29 78336 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\ieencode.dll
  2009-11-21 23:19 . 2001-09-06 18:26 92672 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\fuusd.dll
  2009-11-21 23:18 . 2008-04-13 21:09 206976 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\dot4.sys
  2009-11-21 23:17 . 2008-04-13 21:11 8192 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\changer.sys
  2009-11-21 23:16 . 2008-04-14 19:32 870784 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\ati3d1ag.dll
  2009-11-21 21:54 . 2009-11-21 21:54 152576 —-a-w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_17\lzma.dll
  2009-11-21 21:30 . 2009-11-22 20:50 ——– d–h–r- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Onlangs geopend
  2009-11-21 15:38 . 2009-11-21 15:39 4045527 —-a-w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam-setup.exe
  2009-11-21 11:28 . 2009-11-21 11:28 ——– d—–w- c:\windows\system32\wbem\Repository
  2009-11-21 10:49 . 2009-11-21 10:49 ——– d—–w- c:\windows\system32\config\systemprofile\IETldCache
  2009-11-19 18:10 . 2009-11-19 18:10 ——– d—–w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\Nikon
  2009-11-19 18:02 . 2009-11-19 18:02 49152 —-a-r- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\Microsoft\Installer\{D2FCC1AE-6311-47C5-8130-C6C66D77DD71}\ARPPRODUCTICON.exe
  2009-11-19 18:01 . 2009-11-19 18:01 57344 —-a-r- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\Microsoft\Installer\{87441A59-5E64-4096-A170-14EFE67200C3}\ARPPRODUCTICON.exe
  2009-11-19 18:00 . 2009-11-19 18:00 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Keychains
  2009-11-19 18:00 . 2009-11-19 18:00 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\muvee Technologies
  2009-11-19 18:00 . 2009-11-19 18:02 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Nikon
  2009-11-19 18:00 . 2009-11-19 18:00 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Nikon
  2009-11-19 18:00 . 2009-11-19 18:01 ——– d—–w- c:\program files\Nikon
  2009-11-19 17:59 . 2009-11-19 18:00 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Ultima_T15
  2009-11-19 17:59 . 2009-11-19 18:00 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\EnterNHelp
  2009-11-19 17:59 . 2009-11-19 17:59 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Images
  2009-11-08 21:14 . 2008-10-10 03:52 452440 —-a-w- c:\windows\system32\d3dx10_40.dll
  2009-11-08 21:14 . 2008-10-10 03:52 4379984 —-a-w- c:\windows\system32\D3DX9_40.dll
  2009-11-08 21:14 . 2008-10-10 03:52 2036576 —-a-w- c:\windows\system32\D3DCompiler_40.dll
  2009-11-08 21:14 . 2008-10-27 09:04 514384 —-a-w- c:\windows\system32\XAudio2_3.dll
  2009-11-08 21:14 . 2008-10-27 09:04 235856 —-a-w- c:\windows\system32\xactengine3_3.dll
  2009-11-08 21:14 . 2008-10-27 09:04 70992 —-a-w- c:\windows\system32\XAPOFX1_2.dll
  2009-11-08 21:14 . 2008-10-27 09:04 23376 —-a-w- c:\windows\system32\X3DAudio1_5.dll
  2009-11-08 21:14 . 2009-11-08 21:14 ——– d—–w- c:\windows\Logs
  2009-11-08 20:51 . 2009-11-08 21:53 ——– d—–w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\Wargaming.Net
  2009-10-31 12:57 . 2009-10-31 12:57 ——– d–h–r- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\SecuROM
  2009-10-31 12:57 . 2009-10-31 12:57 107888 —-a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll
  2009-10-31 12:50 . 2009-11-08 20:51 ——– d—–w- c:\program files\AGEIA Technologies
  2009-10-31 12:50 . 2009-10-31 12:50 ——– d—–w- c:\windows\system32\AGEIA
  2009-10-31 12:49 . 2009-11-08 20:51 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
  2009-10-31 12:45 . 2009-10-31 12:46 ——– d—–w- c:\program files\DAEMON Tools Lite
  2009-10-31 12:45 . 2009-10-31 12:48 ——– d—–w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\DAEMON Tools Lite
  2009-10-31 12:44 . 2009-10-31 12:45 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\DAEMON Tools Lite
  2009-10-31 12:41 . 2009-10-31 12:42 ——– d—–w- c:\program files\DAEMON Tools Pro
  2009-10-31 12:41 . 2009-10-31 12:41 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\DAEMON Tools Pro
  2009-10-31 12:37 . 2009-10-31 12:45 691696 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
  2009-10-31 12:37 . 2009-10-31 12:37 ——– d—–w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\DAEMON Tools Pro
  2009-10-28 17:11 . 2009-10-28 17:11 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\McAfee Security Scan

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-11-21 23:48 . 2008-12-19 23:29 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\avg8
  2009-11-21 21:54 . 2008-12-28 10:24 411368 —-a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll
  2009-11-21 15:39 . 2009-01-01 11:27 ——– d—–w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2009-11-21 11:28 . 2008-12-20 08:17 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Spybot - Search & Destroy
  2009-11-19 18:10 . 2009-11-19 18:00 20 —h–w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\PKP_DLdw.DAT
  2009-11-19 18:04 . 2008-12-20 00:04 ——– d–h–w- c:\program files\InstallShield Installation Information
  2009-11-19 17:59 . 2009-11-19 17:59 20 —h–w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\PKP_DLdu.DAT
  2009-11-19 17:59 . 2003-03-19 11:05 106496 —-a-w- c:\windows\system32\ATL71.DLL
  2009-11-19 17:47 . 2009-08-22 09:37 ——– d—–w- c:\program files\Google
  2009-11-13 14:44 . 2008-12-20 08:17 ——– d—–w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
  2009-11-13 08:38 . 2008-12-21 11:14 ——– d—–w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\GrabIt
  2009-11-08 12:46 . 2008-04-15 12:00 91688 —-a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat
  2009-11-08 12:46 . 2008-04-15 12:00 511526 —-a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat
  2009-11-08 12:41 . 2009-01-04 12:03 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Microsoft Help
  2009-10-22 19:25 . 2009-10-22 19:25 ——– d—–w- c:\program files\Windows Live SkyDrive
  2009-10-22 19:22 . 2009-10-22 19:22 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Windows Live
  2009-10-18 20:35 . 2008-12-19 22:20 68456 —-a-w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2009-10-16 05:58 . 2009-01-04 12:07 ——– d—–w- c:\program files\Microsoft Works
  2009-09-10 13:54 . 2009-01-01 11:27 38224 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2009-09-10 13:53 . 2009-01-01 11:27 19160 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2009-09-04 21:05 . 2008-04-15 12:00 58880 —-a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll
  2009-08-29 08:00 . 2008-10-19 12:29 916480 —-a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
  2009-08-26 08:02 . 2008-04-15 12:00 247326 —-a-w- c:\windows\system32\strmdll.dll
  .

  ——- Sigcheck ——-

  [7] 2008-04-15 . DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9 . 4224 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\dllcache\beep.sys

  [-] 2008-10-19 . 497BEF5C5FAD126CA16437C1682F64EA . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfcfiles.dll

  c:\windows\system32\drivers\beep.sys … is niet aanwezig !!
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Creative Detector"="c:\program files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" [2004-12-02 102400]
  "Creative MediaSource Go"="c:\program files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" [2004-11-30 135168]
  "SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-12-19 13529088]
  "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-12-19 86016]
  "AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-11-02 2028312]
  "CTDVDDET"="c:\program files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" [2003-06-18 45056]
  "CTSysVol"="c:\program files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe" [2005-02-15 57344]
  "AudioDrvEmulator"="c:\program files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" [2005-06-16 49152]
  "UpdReg"="c:\windows\UpdReg.EXE" [2000-05-11 90112]
  "GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]
  "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2009-05-26 413696]
  "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2009-07-13 292128]
  "Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-11-21 149280]
  "nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2008-12-19 1630208]
  "CTHelper"="CTHELPER.EXE" - c:\windows\CTHELPER.EXE [2005-06-18 16384]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]
  2009-08-17 10:52 11952 —-a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
  "EnableFirewall"= 0 (0x0)

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=
  "c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=
  "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
  "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
  "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
  "c:\\Program Files\\eMule\\emule.exe"=
  "c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
  "c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=
  "c:\\Program Files\\LeechFTP\\Leechftp.exe"=
  "c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

  R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [20-12-2008 0:29 335240]
  R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [20-12-2008 0:29 108552]
  R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [20-12-2008 0:29 908056]
  R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [20-12-2008 0:29 297752]
  S0 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [31-10-2009 13:37 691696]
  S3 Asushwio;Asushwio;c:\windows\system32\drivers\ASUSHWIO.SYS [19-12-2008 23:21 5824]
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2009-08-10 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
  - c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.google.nl/
  uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.google.nl/
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\4hv5ojdn.default\
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl
  FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

  —- FIREFOX POLICIES —-
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);
  .

  **************************************************************************
  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden:

  **************************************************************************
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————

  [HKEY_USERS\S-1-5-21-436374069-1383384898-1417001333-1004\Software\SecuROM\License information*]
  "datasecu"=hex:94,a1,22,2e,46,96,50,d6,c8,6d,c7,51,a2,12,b7,12,3a,e8,16,4c,c0,
  b6,73,5b,4e,11,4a,9f,22,d5,ae,18,c0,83,c2,68,4c,cc,a1,04,a1,67,83,cb,b5,68,\
  "rkeysecu"=hex:9f,f2,e6,f7,ed,bf,99,c8,f6,66,9b,22,0a,0b,48,7f
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————

  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(692)
  c:\windows\system32\cscui.dll
  .
  Voltooingstijd: 2009-11-22 23:01
  ComboFix-quarantined-files.txt 2009-11-22 22:00

  Pre-Run: 237.120.528.384 bytes beschikbaar
  Post-Run: 237.088.546.816 bytes beschikbaar

  - - End Of File - - 946CAA9CA42E1CB3B7E4F40BEE3D3A47
 • Hoi Abraham,
  Heb je nog nieuws mbt de log van combofix?
 • Hallo Edony, vreemd dat ik nu pas jouw nieuwe bericht zie.

  Combofix heeft dus een aantal zaken verwijderd, analyse laat verder niks ontdekken.

  Hoe is het nu met je computer gesteld!
 • Ja nog 1 keer die AVG melding over de trojan gehad zondagavond )na Combofix) en verder niets meer. Ik ga vanavond nog 1x MBAM draaien en de log posten met een Hijack log. Misschien wil je nog kijken of er iets is.
  Alvast bedankt voor je hulp
 • Hallo Abraham,
  Hierbij een nieuw HJT logje alsmede een log van MBAM. MBAM heeft niets kunnen vinden. Ziet het HJT logje er nu goed uit?
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:54:03, on 25-11-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe
  C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O11 - Options group: [java_sun] Java (Sun)
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1229760800046
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1229760759078
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (javaquickstarterservice) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


  End of file - 8042 bytes


  MBAM log:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.41
  Database versie: 3230
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  25-11-2009 17:49:26
  mbam-log-2009-11-25 (17-49-26).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 132322
  Verstreken tijd: 4 minute(s), 55 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Andere vragen:
  Herstelpunten verwijderen?
  Combofix verwijderen? Hoe? Ook de map quarantine zeg maar de map Qoobox?
  In de map C:\$AVG8.VAULT$ ook de quarantine files verwijderen?

  Nogmaals dank voor de hulp!
 • Hallo Edony, het HJT-log ziet er mooi uit, geen opmerkingen meer dus.

  Combofix mag je nu verwijderen: ga naar [b:7e80501308]Start / Uitvoeren[/b:7e80501308], kopiëer en plak in het Uitvoeren-venster, klik daarna op [b:7e80501308]OK[/b:7e80501308] of gebruik de Entertoets.

  Het opschonen van Systeemherstelpunten:

  Klik met rechts op [b:7e80501308]Deze computer [/b:7e80501308]en kies [b:7e80501308]Eigenschappen[/b:7e80501308].
  Klik op de tab [b:7e80501308]Systeemherstel[/b:7e80501308] en schakel [b:7e80501308]Systeemherstel[/b:7e80501308] uit.
  Na herstart via dezelfde weg Systeemherstel weer inschakelen.
  Zo nodig kan je dan via [b:7e80501308]Start[/b:7e80501308]>[b:7e80501308]Alle Programma's[/b:7e80501308]>[b:7e80501308]Bureau-accessoires[/b:7e80501308]>[b:7e80501308]Systeemwerkset[/b:7e80501308]>[b:7e80501308][/b:7e80501308] een nieuw herstelpunt maken!


  Wat betreft AVG: er is een nieuwe, dus verbeterde versie van AVG Free.

  http://free.avg.com/nl-nl/downloaden?prd=afg

  Deze versie gebruikt minder resources in jouw Windows.

  Dus, bij verwijdering van de oude versie, ben je ook de Vault daarvan kwijt!
 • Abraham,
  Met de opdracht in uitvoeren wordt Combofix niet verwijderd maar gaat Combofix weer een scan uitvoeren??? Handmatig verwijderen?
 • Handmatig mag dit ook, jawel.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.