Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Virus of enorm vervuild: logje

Hallo PSL, het HJT-log laat absoluut niks zien wat betreft onreinheden. Start HijackThis opnieuw en kies voor [b:457306326f]Scan only[/b:457306326f], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regel, klik je vervolgens op de knop [b:457306326f]Fix checked[/b:457306326f]: O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file) Ik vermoed, dat er heel veel programma's op de achtergrond mee opstarten en meelopen. Wat geeft Windows Taakbeheer aan hoeveel processen er lopen?

Anoniem
Abraham54
1 antwoord
 • De PC van een goede kennis van me is enorm traag. Virus of enorm vervuild? Hier zijn Hijack log. Wie kan er een advies geven? Wat kan er uit worden gezet?

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:08:51, on 26-10-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\pdfpro5hook.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  D:\Program Files\Realtek\REALTEK DVB-T USB DEVICE\IR_SERVER.exe
  C:\Program Files\D-Link\D-Link Wireless N DWA-140\AirNCFG.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
  C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe
  D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  D:\Program Files\NkbMonitor.exe
  D:\Program Files\ArcSoft\TotalMedia 3\TMMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\PDFProFiltSrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
  D:\Program Files\PC controle\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost;*.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll
  O2 - BHO: ZeonIEEventHelper Class - {DA986D7D-CCAF-47B2-84FE-BFA1549BEBF9} - D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O3 - Toolbar: Nuance PDF - {E3286BF1-E654-42FF-B4A6-5E111731DF6B} - D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PDFHook] D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\pdfpro5hook.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PDF5 Registry Controller] D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\RegistryController.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Professional 5-reminder] "D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nuance\PDF Professional 5\Ereg\Ereg.ini"
  O4 - HKLM\..\Run: [IR_SERVER] D:\Program Files\Realtek\REALTEK DVB-T USB DEVICE\IR_SERVER.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link Wireless N DWA-140] C:\Program Files\D-Link\D-Link Wireless N DWA-140\AirNCFG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles
  O4 - HKLM\..\Run: [Nokia FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Nokia Music\NokiaMusic.exe" /command:faststart
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: AutorunsDisabled
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = D:\Program Files\NkbMonitor.exe
  O4 - Global Startup: TMMonitor.lnk = D:\Program Files\ArcSoft\TotalMedia 3\TMMonitor.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Inhoud van geselecteerde koppelingen toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppendSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: Koppelingsinhoud toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Openen met Nuance PDF Converter 5.11 - res://D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\cnvres_dut.dll /100
  O8 - Extra context menu item: PDF-bestand maken - res://D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: PDF-bestand maken van koppelingsinhoud - res://D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: PDF-bestanden maken van geselecteerde koppelingen - res://D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECaptureSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.5.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1214925737000
  O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe (file missing)
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
  O23 - Service: PDFProFiltSrv - Nuance Communications, Inc. - D:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\PDFProFiltSrv.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Acronis Try And Decide Service (TryAndDecideService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe


  End of file - 15731 bytes

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.