Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Erg trage laptop, hijck logje

Anoniem
analvabeed
2 antwoorden
 • Mijn laptop is de laatste tijd erg traag, dus heb ik er een hijack logje van gemaakt. Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.
  Alvast bedankt voor de moeite.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 22:37:07, on 24-11-2009
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe
  C:\Documents and Settings\Marjolijnski\Bureaublad\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.live.com/sphome.aspx
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.live.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.live.com/sphome.aspx
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://express.foto.com/ImageUploader5.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
 • Hallo g force, eerst volgt er een controle om uit te sluiten dat mal- en spyware de oorzaak van traagheid zijn!

  Maar eerst deze vraag: waarom heb je nog steeds geen upgrade naar Service Pack 3 voor XP gedaan?


  Voordat je met HijackThis een Fix kan doen, moet eerst Teatimer van Spybot uitgeschakeld worden, anders zet Spybot de Fix weer terug!

  - Start Spybot S&D
  - Ga naar het Mode menu en selecteer "Advanced Mode"
  - Aan de linkerkant, kies "Tools"kies "Tools" (of gereedschap ) en klik op > Resident
  - Uitvinken "Resident TeaTimer" en en sluit Spybot S&D.
  - Herstart de computer.

  Hierna: start je HijackThis en kies je voor [b:43ed7eb31e]Scan only[/b:43ed7eb31e], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je vervolgens op de knop [b:43ed7eb31e]Fix checked[/b:43ed7eb31e]:

  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)


  Download, installeer en blijf [b:43ed7eb31e]MBAM[/b:43ed7eb31e] gebruiken.
  Al meteen na de installatie wil [b:43ed7eb31e]MBAM[/b:43ed7eb31e] zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:43ed7eb31e]Update[/b:43ed7eb31e] aandoen!

  [b:43ed7eb31e]Download MBAM[/b:43ed7eb31e] (KLIK)

  Start [b:43ed7eb31e]MBAM[/b:43ed7eb31e] en kies voor [b:43ed7eb31e]Snelle Scan[/b:43ed7eb31e]


  [b:43ed7eb31e]N.B.: Vistagebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:43ed7eb31e]  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:43ed7eb31e]OK[/b:43ed7eb31e] , daarna op de knop [b:43ed7eb31e]Bekijk Resultaten[/b:43ed7eb31e] om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:43ed7eb31e]Verwijder geselecteerde[/b:43ed7eb31e] .
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  Het log wordt automatisch bewaard door [b:43ed7eb31e]MBAM[/b:43ed7eb31e] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:43ed7eb31e]Logs[/b:43ed7eb31e] te klikken in [b:43ed7eb31e]MBAM[/b:43ed7eb31e] .

  Indien [b:43ed7eb31e]MBAM[/b:43ed7eb31e] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:43ed7eb31e]OK[/b:43ed7eb31e] klikken!
  Daarna zal [b:43ed7eb31e]MBAM[/b:43ed7eb31e] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.  Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten;
  tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:43ed7eb31e]Open the Misc Tools section[/b:43ed7eb31e], dan op de knop [b:43ed7eb31e]Open Uninstall Manager[/b:43ed7eb31e] en als

  laatse op de knop [b:43ed7eb31e]Save[/b:43ed7eb31e]).

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.