Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Logfile Hijackthis

Anoniem
None
9 antwoorden
 • Hallo allemaal,

  Net de PC van mijn vrouw (Windows XP) opgeschoond m.b.v. Hitmanpro, en overbodige software verwijderd (opeens weet ik weer waarom ik linux draai). Het ding was ontzettend traag geworden.

  Nou heb ik het idee dat er nog veel toei aanwezig is dus heb een Hijackthis logfile gemaakt. Vroeger, toen ik zelf ook Windows draaide, zou ik het hebben durven oplossen. Maar nu ben ik het een beetje verleerd en hoop daarmee dat er iemand is die mijn log zou willen scannen en mij helpen? :)

  De logfile:

  [quote:7a03ead35d]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:31:56, on 28-11-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
  C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Creative\Sound Blaster Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
  C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Sitecom WL-171 Wireless LAN Card\Installer\WLANUTL.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.giessenburg.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe //ICWLaunch
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\Sound Blaster Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SetDefPrt] C:\Program Files\Brother\Brmfl05a\BrStDvPt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Sitecom Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom WL-171 Wireless LAN Card\Installer\WLANUTL.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  End of file - 7496 bytes
  [/quote:7a03ead35d]

  Alles van de MSN/Live-messenger mag er wat mij (haar) betreft uit, maar weet niet wat ik ongestraft kan uitschakelen…

  Alvast bedankt, much appreciated!
 • Ik zie geen sporen van malware in de hijackthislog Maarten.

  Download DDS.com, DDS.scr of DDS.pif van één van deze locaties en plaats het op je bureaublad:
  DDS - Techsupport download.
  DDS - Bleeping download.
  DDS - Forospyware Download.
  DDS is een diagnosetool en maakt gebruik van scripts. Is het uitvoeren van scripts uitgeschakeld, dan schakel je dit weer in zodat er geen problemen optreden bij gebruik van DDS.
  Dubbelklik op DDS om de tool te starten. (afhankelijk van de download die je gekozen hebt kan dit het bestand DDS.com, DDS.scr of DDS.pif zijn)
  Wanneer het klaar is openen er twee logfiles: DDS.txt en Attach.txt
  Beide logfiles sla je op je bureaublad.
  Post de inhoud van DDS.txt.
  De inhoud Attach.txt moet je niet posten en Attach.txt moet je niet als bijlage toevoegen aan je post, tenzij ik er om vraag.

  Download gmer.
  Plaats het op je bureaublad.
  Unzip het, open de map gmer en dubbelklik op gmer.exe.
  Krijg je een melding dat er rootkits actief zijn en er wordt gevraagd om een scan uit te voeren, dan sta je dit niet toe.
  Aan de rechterkant heb je een aantal opties die je kan uit- of aanvinken. Standaard staat alles aangevinkt.
  Vink volgende items uit:
  - Sections
  - IAT/EAT
  Files moet aangevinkt zijn, maar zorg dat hier enkel de Systeempartitie aangevinkt is. ( De systeempartitie is die partitie waarop je windows geïnstalleerd is. )
  Haal het vinkje weg bij "show all" ( dit mag niet aangevinkt zijn! )
  Klik nu op de "Scan" knop om de rootkitscan met Gmer te starten.
  Als de scan klaar is klik je op de knop "Save" en sla je het logje op op je bureaublad.
  ( Klik je op knop "Copy", dan wordt de volledige rapportje van de log naar het klembord gekopieerd en kan je via CTRL+V in je volgende post plakken. )
  Om Gmer te sluiten, klik je op de knop "Cancel".
 • Marc,

  Bedankt voor je input!

  Ik heb gedaan wat je vroeg, hierbij de logfiles (naam van mijn vrouw wel even weggehaald):

  [quote:c65965c58b="DDS.txt"]
  DDS (Ver_09-11-24.02) - NTFSx86
  Run by (…) at 19:46:17,00 on za 28-11-2009
  Internet Explorer: 7.0.5730.11
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.510.176 [GMT 1:00]

  AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}
  AV: ZoneAlarm Security Suite Antivirus *On-access scanning disabled* (Updated) {5D467B10-818C-4CAB-9FF7-6893B5B8F3CF}
  FW: ZoneAlarm Firewall *enabled* {829BDA32-94B3-44F4-8446-F8FCFF809F8B}

  ============== Running Processes ===============

  C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch
  svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
  svchost.exe
  svchost.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  svchost.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
  C:\Program Files\Creative\Sound Blaster Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Sitecom WL-171 Wireless LAN Card\Installer\WLANUTL.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\(…)\Bureaublad\dds.scr

  ============== Pseudo HJT Report ===============

  uStart Page = hxxp://www.giessenburg.nl/
  uSearch Page = hxxp://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  uDefault_Page_URL = hxxp://www.euro.dell.com/
  uSearch Bar = hxxp://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
  uInternet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe //ICWLaunch
  uSearchURL,(Default) = hxxp://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  BHO: AcroIEHlprObj Class: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\adobe\acrobat 7.0\activex\AcroIEHelper.dll
  BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg9\avgssie.dll
  BHO: DriveLetterAccess: {5ca3d70e-1895-11cf-8e15-001234567890} - c:\windows\system32\dla\tfswshx.dll
  BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll
  BHO: Java™ Plug-In SSV Helper: {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\program files\java\jre6\bin\ssv.dll
  BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.3.4501.1418\swg.dll
  BHO: Google Dictionary Compression sdch: {c84d72fe-e17d-4195-bb24-76c02e2e7c4e} - c:\program files\google\google toolbar\component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
  BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  TB: ZoneAlarm Spy Blocker Toolbar: {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - c:\program files\askbardis\bar\bin\askBar.dll
  TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  TB: {0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7} - No File
  TB: {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No File
  TB: {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File
  uRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\ctfmon.exe
  uRun: [swg] "c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
  mRun: [CTSysVol] c:\program files\creative\sound blaster live! 24-bit\surround mixer\CTSysVol.exe /r
  mRun: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper
  mRun: [ISUSScheduler] "c:\program files\common files\installshield\updateservice\issch.exe" -start
  mRun: [dla] c:\windows\system32\dla\tfswctrl.exe
  mRun: [igfxtray] c:\windows\system32\igfxtray.exe
  mRun: [igfxhkcmd] c:\windows\system32\hkcmd.exe
  mRun: [igfxpers] c:\windows\system32\igfxpers.exe
  mRun: [SetDefPrt] c:\program files\brother\brmfl05a\BrStDvPt.exe
  mRun: [ControlCenter2.0] c:\program files\brother\controlcenter2\brctrcen.exe /autorun
  mRun: [AVG9_TRAY] c:\progra~1\avg\avg9\avgtray.exe
  dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE
  StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\menust~1\progra~1\opstar~1\siteco~1.lnk - c:\program files\sitecom\sitecom wl-171 wireless lan card\installer\WLANUTL.exe
  IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe
  DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab
  DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/ultrashim.cab
  DPF: {CAFEEFAC-0014-0002-0003-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/products/plugin/autodl/jinstall-142-windows-i586.cab
  DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_03-windows-i586.cab
  DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_06-windows-i586.cab
  DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_05-windows-i586.cab
  DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab
  DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab
  DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab
  Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg9\avgpp.dll
  Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll
  Notify: igfxcui - igfxdev.dll

  ============= SERVICES / DRIVERS ===============

  R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2009-3-29 333192]
  R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-3-29 360584]
  R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program files\avg\avg9\avgwdsvc.exe [2009-11-28 285392]
  R2 SeaPort;SeaPort;c:\program files\microsoft\search enhancement pack\seaport\SeaPort.exe [2009-5-19 240512]
  S4 ASKService;ASKService;c:\program files\askbardis\bar\bin\AskService.exe [2009-2-16 464264]

  =============== Created Last 30 ================

  2009-11-28 11:31:34 0 d—–w- c:\program files\Trend Micro
  2009-11-28 10:24:33 13952 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\hitmanpro35.sys
  2009-11-28 10:13:27 0 d—–w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Hitman Pro
  2009-11-28 10:08:56 0 d–h–w- C:\$AVG
  2009-11-28 09:38:29 0 d—–w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\avg9
  2009-11-28 09:37:24 0 d—–w- c:\windows\SxsCaPendDel

  ==================== Find3M ====================

  2009-11-28 18:46:44 38920480 –sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat
  2009-11-28 16:00:50 520484 –sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox.idx
  2009-11-28 09:39:40 360584 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys
  2009-11-28 09:39:40 333192 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys
  2009-11-28 09:39:05 12464 —-a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll
  2009-10-25 14:52:41 91518 —-a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat
  2009-10-25 14:52:41 510428 —-a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat
  2009-10-21 04:08:56 3598336 —-a-w- c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll
  2009-09-11 14:20:53 136192 —-a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll
  2009-09-11 14:20:53 136192 ——w- c:\windows\system32\dllcache\msv1_0.dll
  2009-09-04 21:05:37 58880 —-a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll
  2009-09-04 21:05:37 58880 ——w- c:\windows\system32\dllcache\msasn1.dll
  2008-10-22 15:08:54 32768 –sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\geschiedenis\history.ie5\mshist012008102220081023\index.dat

  ============= FINISH: 19:48:02,12 ===============
  [/quote:c65965c58b]

  [quote:c65965c58b="Gmer"]GMER 1.0.15.15252 - http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2009-11-28 21:31:14
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3
  Running: gmer.exe; Driver: C:\DOCUME~1\(…)\LOCALS~1\Temp\ufdyypoc.sys


  —- System - GMER 1.0.15 —-

  SSDT \SystemRoot\System32\vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwCreateFile [0xEEF8A6E0]
  SSDT \SystemRoot\System32\vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwCreateKey [0xEEF97490]
  SSDT \SystemRoot\System32\vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwDeleteFile [0xEEF8AC70]
  SSDT \SystemRoot\System32\vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwDeleteKey [0xEEF97D10]
  SSDT \SystemRoot\System32\vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwDeleteValueKey [0xEEF97AC0]
  SSDT \SystemRoot\System32\vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwLoadKey [0xEEF98230]
  SSDT \SystemRoot\System32\vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwLoadKey2 [0xEEF982B0]
  SSDT \SystemRoot\System32\vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwOpenFile [0xEEF8AAD0]
  SSDT \SystemRoot\System32\vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwRenameKey [0xEEF98970]
  SSDT \SystemRoot\System32\vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwReplaceKey [0xEEF983D0]
  SSDT \SystemRoot\System32\vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwRestoreKey [0xEEF987C0]
  SSDT \SystemRoot\System32\vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwSetInformationFile [0xEEF8AEA0]
  SSDT \SystemRoot\System32\vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwSetValueKey [0xEEF97800]

  —- Devices - GMER 1.0.15 —-

  Device \FileSystem\Udfs \UdfsCdRom tfsnifs.sys (Drive Letter Access Component/Sonic Solutions)
  Device \FileSystem\Udfs \UdfsDisk tfsnifs.sys (Drive Letter Access Component/Sonic Solutions)
  Device \Driver\Tcpip \Device\Ip vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD)

  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Ip avgtdix.sys (AVG Network connection watcher/AVG Technologies CZ, s.r.o.)

  Device \Driver\Tcpip \Device\Tcp vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD)

  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp avgtdix.sys (AVG Network connection watcher/AVG Technologies CZ, s.r.o.)

  Device \Driver\Tcpip \Device\Udp vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD)

  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Udp avgtdix.sys (AVG Network connection watcher/AVG Technologies CZ, s.r.o.)

  Device \Driver\Tcpip \Device\RawIp vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD)

  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\RawIp avgtdix.sys (AVG Network connection watcher/AVG Technologies CZ, s.r.o.)

  Device \Driver\Tcpip \Device\IPMULTICAST vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Check Point Software Technologies LTD)
  Device \FileSystem\Fastfat \Fat EDC83D20

  AttachedDevice \FileSystem\Fastfat \Fat fltmgr.sys (Microsoft Filesystem Filter Manager/Microsoft Corporation)

  —- EOF - GMER 1.0.15 —-
  [/quote:c65965c58b]
 • Hoi Maarten ik zie geen rare dingen in je log.

  Tempmapjes eens leegmaken en defragmenteren.
 • Marc,

  Wederom bedankt.
  Defragmenteren had ik al een keer gedaan, tempmapjes had ik inderdaad nog niet aan gedacht.

  Heb je tips over het volgende?
  - welke programma's kan ik ongestraft niet meer mee laten opstarten uit het lijstje? Bijvoorbeeld dat SeaPort?
  - in rust lijkt er erg veel o de harde schijf te gebeuren. Hoe zou ik kunnen nagaan welk programma daar voor verantwoordelijk is?

  Nogmaals dank!
 • Hi Maarten,

  Kan je uitschakelen via msconfig:
  IndexSearch - C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe
  SSBkgdUpdate - C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe
  SetDefPrt - C:\Program Files\Brother\Brmfl05a\BrStDvPt.exe
  MSConfig

  Je kan controleren via taakbeheer welke processen er actief zijn.
  Als CPU-verbruik hoog ligt meld je best wel proces hiervoor verantwoordelijk is.
 • Hallo Maarten81, er is jammer genoeg niet helemaal goed geanaliseerd.

  1) je hebt met de installatie van de ZoneAlarm firewall ook gekozen voor die zogenaamde security toolbaar.
  Dat is niets anders dan de fameuze Ask-toolbar, een stuk spyware erger dan de google toolbar!

  Dus deïnstalleren.

  2) Dan vindt ik in het vervolg log een hele zooi oude Java runtimes - deze vormen een groot veiligheidsrisico!


  [b:893a434097]Java runtime dient net zoals de Adobe Flashplayer altijd actueel te zijn!
  Hou het altijd op één geïnstalleerde Java-runtime![/b:893a434097]

  Download naar je bureaublad : [i:893a434097][b:893a434097]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 update 17[/b:893a434097][/i:893a434097]

  Nu ga je eerst naar [b:893a434097]Configuratiescherm /Software[/b:893a434097] en dan verwijder je

  [b:893a434097]
  Java SE Runtime Environment (JRE) 5 Update 03
  Java SE Runtime Environment (JRE) 5 Update 06
  Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 05
  Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 07
  Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 11[/b:893a434097].

  Hierna de computer opnieuw starten!

  Daarna kan je de nieuwe versie van Java installeren!


  Download, installeer en blijf [b:893a434097]MBAM[/b:893a434097] gebruiken.
  Al meteen na de installatie wil [b:893a434097]MBAM[/b:893a434097] zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:893a434097]Update[/b:893a434097] aandoen!

  [b:893a434097]Download MBAM[/b:893a434097] (KLIK)

  Start [b:893a434097]MBAM[/b:893a434097] en kies voor [b:893a434097]Snelle Scan[/b:893a434097]


  [b:893a434097]N.B.: Vistagebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:893a434097]  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:893a434097]OK[/b:893a434097] , daarna op de knop [b:893a434097]Bekijk Resultaten[/b:893a434097] om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:893a434097]Verwijder geselecteerde[/b:893a434097] .
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  Het log wordt automatisch bewaard door [b:893a434097]MBAM[/b:893a434097] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:893a434097]Logs[/b:893a434097] te klikken in [b:893a434097]MBAM[/b:893a434097] .

  Indien [b:893a434097]MBAM[/b:893a434097] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:893a434097]OK[/b:893a434097] klikken!
  Daarna zal [b:893a434097]MBAM[/b:893a434097] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.  Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten;
  tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:893a434097]Open the Misc Tools section[/b:893a434097], dan op de knop [b:893a434097]Open Uninstall Manager[/b:893a434097] en als laatse op de knop [b:893a434097]Save[/b:893a434097].
 • De meningen over de ask-toolbar zijn verdeeld.
  Het is aan de gebruiker om te oordelen of hij deze al dan niet wenst te gebruiken.
  De meeste anti-malware tools ondernemen daarom ook geen actie tegen deze toolbar.
 • Indien jij het niet erg vindt, dat de ask toolbar continu veel dieper in je systeem graaft dan de google toolbar op zoek naar privégegens, om deze door te zenden, prima!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.