Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Kan geen achtergrond instellen, alleen maar kleur

Anoniem
Abraham54
6 antwoorden
 • Ik heb een heel raar probleem, ik kan in Vista geen achtergrond meer op mijn desktop instellen, alleen nog een kleur.

  Als ik gewoon via de instellingen ga bladeren naar een achtergrond dan zie ik in de previewpane niets. Als ik met mijn muis dan vervolgens door de previewpane ga dan zie ik wel diverse afbeeldingen oplichten, dat wil zeggen, ik zie dat ze geselecteerd worden maar de afbeelding zelf verschijnt niet, alsof alle afbeeldingen transparant zijn. Vervolgens kies ik een afbeelding voor op de achtergrond en er gebeurt niets, de achtergrond blijft gewoon dezelfde kleur als voorheen.

  Via verkenner een plaatje als bureauachtergrond toewijzen lukt niet, maar als ik een plaatje via Firefox als bureaublad achtergrond kies, lukt het wel!

  Maar ik wil het als nog gefixt hebben…

  Ik heb al verschillende dingen geprobeerd:

  In het register gekeken volgens andere fora
  regsvr32 %windir%\system32\shimgvw.dll geprobeerd in uitvoeren

  Nog iets, mijn miniatuurweergave in verkenner werkt ook niet echt goed, dus misschien dat het ook daar aan ligt.

  Heeft iemand een oplossing voor mij?
 • Misschien dat dit logje helpt:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:05:57, on 11-12-2009
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\WINDOWS\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\hp\support\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
  C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\MouseDrv.exe
  C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe
  C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Windows\regedit.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  C:\hp\kbd\kbd.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Users\Victor\Desktop\shellexeview\shexview.exe
  C:\Windows\explorer.exe
  C:\Users\Victor\Desktop\spybotsd162.exe
  C:\Users\Victor\AppData\Local\Temp\is-EQTMQ.tmp\spybotsd162.tmp
  C:\Users\Victor\Desktop\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = socks=
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = plimus.com,www.plimus.com,regnow.com,www.regnow.com,
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll
  O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\IPSBHO.DLL
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: AL2Spy Class - {DC200356-0864-4F66-8964-5D43A19300F5} - C:\PROGRA~1\Q2\al2dll.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O3 - Toolbar: FreshDownload Bar - {ED0E8CA5-42FB-4B18-997B-769E0408E79D} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdiebar.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\StartAutorun.exe MouseDrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Shuffle] C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DisplayFusion] "C:\Program Files\DisplayFusion\DisplayFusion.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: AutoLogin - {D04AA3F7-DEE7-479B-A153-24E6C36300C0} - C:\PROGRA~1\Q2\al2dll.dll
  O9 - Extra button: FreshDownload - {E3092B55-39F1-4972-89C9-AB88DA38AA2A} - C:\Program Files\FreshDevices\FreshDownload\fd.exe (file missing)
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {3860DD98-0549-4D50-AA72-5D17D200EE10} (Windows Live OneCare safety scanner control) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/en-us/wlscctrl2.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B2BBA6ED-F572-4552-A351-15B9B2C079DB}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll
  O23 - Service: Acronis OS Selector Reinstall Service (AcronisOSSReinstallSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall_svc.exe
  O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe
  O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\KMWDSrv.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe


  End of file - 9294 bytes
 • Hallo blueking, je hebt een vreemd probleem inderdaad.

  Vraag: wat geeft Norton aan wat betreft functioneren?


  Start HijackThis opnieuw en kies voor [b:914d1ef1e3]Scan only[/b:914d1ef1e3], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je vervolgens op de knop [b:914d1ef1e3]Fix checked[/b:914d1ef1e3]:

  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)
  O3 - Toolbar: FreshDownload Bar - {ED0E8CA5-42FB-4B18-997B-769E0408E79D} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdiebar.dll (file missing)
  O9 - Extra button: FreshDownload - {E3092B55-39F1-4972-89C9-AB88DA38AA2A} - C:\Program Files\FreshDevices\FreshDownload\fd.exe (file missing)  Download, installeer en blijf [b:914d1ef1e3]a-squared Free 4.5 [/b:914d1ef1e3]gebruiken.

  Direkt na de installatie wil ook [b:914d1ef1e3]a-squared Free 4.5[/b:914d1ef1e3] updaten.

  Dat verhinder je. Start [b:914d1ef1e3]a-squared Free 4.5[/b:914d1ef1e3] en klik op [b:914d1ef1e3]Configureer updates[/b:914d1ef1e3] en [b:914d1ef1e3]haal dan het vinkje weg bij Extra talen installeren[/b:914d1ef1e3]!

  Hierna kan je [b:914d1ef1e3]a-squared Free 4.5[/b:914d1ef1e3] de nieuwste definities binnenhalen.
  [b:914d1ef1e3]Nadat de update gedaan is kies je voor Grondige Scan[/b:914d1ef1e3].


  [i:914d1ef1e3][b:914d1ef1e3]Download a-squared Free 4.5[/b:914d1ef1e3][/i:914d1ef1e3]


  [b:914d1ef1e3]VISTAGEBRUIKERS: klik de betreffende snelkoppeling met rechts aan en kies voor Eigenschappen.
  In het Eigenschappenvenster klik je dan op de knop Geavanceerd en zet je een vinkje bij Als administrator uitvoeren.[/b:914d1ef1e3]


  Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van A-squared posten;
  tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:914d1ef1e3]Open the Misc Tools section[/b:914d1ef1e3], dan op de knop [b:914d1ef1e3]Open Uninstall Manager[/b:914d1ef1e3] en als laatse op de knop [b:914d1ef1e3]Save[/b:914d1ef1e3]).
 • Hey Abraham54,

  Bedankt voor je reactie, maar het is niet opgelost.

  Resultaat scan:

  a-squared Anti-Malware - Versie 4.5
  Laatste Update: 13-12-2009 11:50:01

  Scan instellingen:

  Scan type: N/A
  Objecten: Geheugen, Sporen, Cookies, C:\, D:\
  Scan archieven: Aan
  Heuristieken: Uit
  ADS Scan: Aan

  Scan starten: 13-12-2009 11:50:52

  c:\windows\eselleratecontrol365.dll Ontdekt: Trace.File.Borzoi!A2
  Key: HKEY_CLASSES_ROOT\registrycontrol.regicon\clsid Ontdekt: Trace.Registry.BonziBuddy!A2
  Key: HKEY_CLASSES_ROOT\registrycontrol.regicon Ontdekt: Trace.Registry.BonziBuddy!A2
  Value: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C915F573-4C11-4968-9080-29E611FDBE9F}\InprocServer32 –> ThreadingModel Ontdekt: Trace.Registry.Borzoi!A2
  Value: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C915F573-4C11-4968-9080-29E611FDBE9F}\InprocServer32 –> ThreadingModel Ontdekt: Trace.Registry.Borzoi!A2
  C:\Users\Victor\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\victor@2o7[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.2o7!A2
  C:\Users\Victor\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\victor@doubleclick[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.doubleclick!A2
  C:\Program Files\Cool MP3 Splitter\Help.chm Ontdekt: Trojan-Dropper.HTML.Small.g!IK
  C:\Program Files\PC-Doctor for Windows\pcdrcpu.p5x Ontdekt: Gen.AdWare!IK

  Gescand

  Bestanden: 500957
  Sporen: 551307
  Cookies: 51
  Processen: 70

  Gevonden

  Bestanden: 10
  Sporen: 5
  Cookies: 2
  Processen: 0
  Registersleutels: 0

  Scan einde: 13-12-2009 15:36:04
  Scan tijd: 3:45:12

  Uninstall list:

  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
  AC3Filter 1.61b
  Acronis Disk Director Suite
  Adobe AIR
  Adobe AIR
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Reader 9.2 - Nederlands
  Apple Application Support
  Apple Mobile Device Support
  Apple Software Update
  a-squared Anti-Malware 4.5
  ATI AVIVO Codecs
  Bonjour
  Call of Duty Modern Warfare 2
  Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM)
  Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.6 Patch
  Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.7 Patch
  Catalyst Control Center - Branding
  CCleaner
  Cool MP3 Splitter 3.0
  De Sims™ 3
  Diagnostisch hulpprogramma voor hardware
  DivX Codec
  DivX Player
  DivX Plus DirectShow Filters
  DivX Web Player
  Dual-Core Optimizer
  EasyBCD 1.7.2
  GearDrvs
  GIMP 2.6.7
  GKLauncher
  Google Earth
  Google Update Helper
  Hard Disk Sentinel PRO
  HDD Regenerator
  HijackThis 2.0.2
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
  Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB945282)
  Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB946040)
  Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB946308)
  Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB946344)
  Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB947540)
  Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB947789)
  Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB948127)
  Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB951708)
  Hotfix for Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB945282)
  Hotfix for Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB946040)
  Hotfix for Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB946308)
  Hotfix for Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB947540)
  Hotfix for Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB947789)
  Hotfix for Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB948127)
  HP Advisor
  HP Customer Experience Enhancements
  HP Easy Setup - Core
  HP Easy Setup - Frontend
  HP Picasso Media Center Add-In
  HP SoftPaq Download Manager
  HP Update
  HydraVision
  ImgBurn
  iPhone-configuratieprogramma
  iTunes
  Java(TM) 6 Update 16
  Junk Mail filter update
  LogMeIn Hamachi
  LogMeIn Hamachi
  Magic ISO Maker v5.5 (build 0276)
  MagicDisc 2.7.106
  Malwarebytes' Anti-Malware
  MATLAB Component Runtime 7.6
  McAfee SiteAdvisor
  Messenger Plus! Live
  Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft Choice Guard
  Microsoft Easy Assist v2
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Access MUI (English) 2007
  Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007
  Microsoft Office Enterprise 2007
  Microsoft Office Enterprise 2007
  Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Excel MUI (English) 2007
  Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Groove MUI (English) 2007
  Microsoft Office Groove Setup Metadata MUI (English) 2007
  Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2007
  Microsoft Office Language Pack 2007 - Dutch/Nederlands
  Microsoft Office Live Add-in 1.4
  Microsoft Office O MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007
  Microsoft Office Outlook Connector
  Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007
  Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007
  Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Dutch)
  Microsoft Office Proof (Dutch) 2007
  Microsoft Office Proof (English) 2007
  Microsoft Office Proof (French) 2007
  Microsoft Office Proof (German) 2007
  Microsoft Office Proof (Spanish) 2007
  Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007
  Microsoft Office Proofing (English) 2007
  Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007
  Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Shared MUI (English) 2007
  Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007
  Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office SharePoint Designer MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Word MUI (English) 2007
  Microsoft Office X MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Rekenmachine Plus
  Microsoft Silverlight
  Microsoft SQL Server 2008 Management Objects
  Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 Design Tools English
  Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 English
  Microsoft Virtual PC 2007 SP1
  Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU
  Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU
  Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU
  Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729
  Microsoft Windows SDK for Visual Studio 2008 Headers and Libraries
  Microsoft Windows SDK for Visual Studio 2008 SP1 Express Tools for .NET Framework - enu
  Microsoft Windows SDK for Visual Studio 2008 SP1 Express Tools for Win32
  Microsoft Works
  Microsoft WSE 3.0 Runtime
  Mozilla Firefox (3.5.5)
  MSVCRT
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
  Norton 360 Premier Edition
  Notepad++
  NVIDIA Drivers
  NVIDIA ForceWare Network Access Manager
  NVIDIA ForceWare Network Access Manager
  NVIDIA PhysX
  ObjectDock Plus
  OcxSetup
  OGA Notifier 2.0.0048.0
  Picasa 3
  Python 2.4.3
  QuickTime
  Realtek High Definition Audio Driver
  Roxio Creator Audio
  Roxio Creator Basic v9
  Roxio Creator Copy
  Roxio Creator Data
  Roxio Creator EasyArchive
  Roxio Creator Tools
  Roxio Express Labeler 3
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559)
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB973704)
  Security Update for CAPICOM (KB931906)
  Security Update for CAPICOM (KB931906)
  Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB973593)
  Security Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB972363)
  Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB957789)
  Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB969693)
  Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581)
  Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB969613)
  Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234)
  Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709)
  Sony USB Driver
  SpeedFan (remove only)
  Spybot - Search & Destroy
  SQL Server System CLR Types
  Stardock Central
  Steam
  System Requirements Lab
  Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL
  Taskbar Shuffle version 2.5
  TeamSpeak 2 RC2
  Tencent QQ2009
  Trust R-series Mouse And Keyboard
  Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)
  Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
  Update for Microsoft Office 2007 Help for Common Features (KB963673)
  Update for Microsoft Office Access 2007 Help (KB963663)
  Update for Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678)
  Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB976416)
  Update for Microsoft Office Infopath 2007 Help (KB963662)
  Update for Microsoft Office OneNote 2007 Help (KB963670)
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Help (KB963677)
  Update for Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669)
  Update for Microsoft Office Publisher 2007 Help (KB963667)
  Update for Microsoft Office Script Editor Help (KB963671)
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561)
  Update for Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665)
  Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (kb976884)
  Update voor Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678)
  Update voor Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669)
  Update voor Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665)
  USBET
  VC80CRTRedist - 8.0.50727.4053
  VDownloader 1.0
  Verbeterde multimedia toetsenbordoplossing
  VistaGlazz 2.0
  VobSub v2.23 (Remove Only)
  War Rock
  Windows 7 Upgrade Advisor
  Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden
  Windows Live Call
  Windows Live Communications Platform
  Windows Live Essentials
  Windows Live Essentials
  Windows Live ID Sign-in Assistant
  Windows Live Mail
  Windows Live Messenger
  Windows Live OneCare safety scanner
  Windows Live OneCare safety scanner
  Windows Media Player Firefox Plugin
  WinRAR
  Xfire (remove only)
  Xvid 1.2.2 final uninstall
  Yahoo! Install Manager
  Yahoo! Widgets
  Your Uninstaller! 2008 Version 6.2  Logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:56:54, on 14-12-2009
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\hp\support\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\MouseDrv.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
  C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe
  C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  C:\hp\kbd\kbd.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Windows\notepad.exe
  C:\Users\Victor\Desktop\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = socks=
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = plimus.com,www.plimus.com,regnow.com,www.regnow.com,
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll
  O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\IPSBHO.DLL
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: AL2Spy Class - {DC200356-0864-4F66-8964-5D43A19300F5} - C:\PROGRA~1\Q2\al2dll.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\StartAutorun.exe MouseDrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Shuffle] C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {3860DD98-0549-4D50-AA72-5D17D200EE10} (Windows Live OneCare safety scanner control) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/en-us/wlscctrl2.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B2BBA6ED-F572-4552-A351-15B9B2C079DB}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll
  O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  O23 - Service: Acronis OS Selector Reinstall Service (AcronisOSSReinstallSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall_svc.exe
  O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe
  O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\KMWDSrv.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe


  End of file - 8925 bytes
 • Hallo blueking, jouw Windows is geïnfecteerd door Smitfraud, een gemene spywarevorm!

  Gebruik de [b:7de0a3ca47]Generic Smitfraud remover 1.15[/b:7de0a3ca47]: http://download.chip.eu/nl/Generic-Smitfraud-remover-1.15_798949.html

  Post daarna een nieuw aangemaaky HJT-log!
 • Hallo Abraham54,

  Bedankt voor je reactie. Maar helaas weer niets opgeleverd. Ik heb dat progje geïnstalleerd en toen vroeg hij voor reboot. Dat heb ik gedaan, maar ik begreep niet helemaal wat verder moest gebeuren. Was die installatie al het verwijderen?

  Log na het installeren:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:40:30, on 16-12-2009
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\MouseDrv.exe
  C:\WINDOWS\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\hp\support\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe
  C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\hp\kbd\kbd.exe
  C:\Windows\Explorer.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Users\Victor\Desktop\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = socks=
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = plimus.com,www.plimus.com,regnow.com,www.regnow.com,
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll
  O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\IPSBHO.DLL
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: AL2Spy Class - {DC200356-0864-4F66-8964-5D43A19300F5} - C:\PROGRA~1\Q2\al2dll.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\StartAutorun.exe MouseDrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Shuffle] C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {3860DD98-0549-4D50-AA72-5D17D200EE10} (Windows Live OneCare safety scanner control) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/en-us/wlscctrl2.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B2BBA6ED-F572-4552-A351-15B9B2C079DB}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll
  O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  O23 - Service: Acronis OS Selector Reinstall Service (AcronisOSSReinstallSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall_svc.exe
  O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe
  O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\KMWDSrv.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe


  End of file - 8351 bytes

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.