Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hotmail virus??

Als iemand het antwoord op je geheime vraag weet/kan raden kunnen ze achter je wachtwoord komen. Of dat kan hangt er vanaf in hoeverre de vraag en het antwoord onzin zijn. Als de mails bij de verzonden items staan zullen ze waarschijnlijk wel echt van jouw adres verstuurd zijn.

Anoniem
Supersnail
8 antwoorden
 • Vandaag zijn er naar veel van mijn contactpersonen emails verstuurd door mijn hotmail account
  Het onderwerp heeft dear friend:

  heb gescand met avg free en met mbam, beide vinden niks
  gaarne jullie mening over mijn log

  Alvast bedankt

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 5:59:45 PM, on 12/14/2009
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\Ctxfihlp.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Windows\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\Users\okkelo\Downloads\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O13 - Gopher Prefix:
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe
  O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9d405e70b074d) (gupdate1c9d405e70b074d) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe


  End of file - 8134 bytes
 • Als ik jouw was zou ik dit even melden bij hotmail zelf, wat het precies betekend weet ik niet zeker dus ik zou het even vragen aan een van hun medewerkers. Voor de rest kun je ook nog even op google zoeken naar soortgelijke problemen..
 • Je hotmail/live/msn account zou ook gehackt kunnen zijn.
 • Het zou gehackt kunnen zijn,
  Wat ik op google vond is dat een bestand genaamd divxcomponent.exe hiervoor verantwoordelijk zou kunnen zijn.
  Deze staat echter niet op mijn computer.

  Vandaar mijn logje ter beoordeling voor de experts

  gr okkelo
 • Jouw log is OK.

  Wel heb je ServicePack 2 voor Vista nog niet geïnstalleerd!
  Absoluut doen!


  Verander je wachtwoord van Hotmail!

  Maak een sterk wachtwoord - dat bestaat uit minstens 8 tekens waarin zowel hood- als kleine letters, tekens en cijfers zijn verwerkt!
 • Bedankt voor het nakijken

  Wachtwoord heb ik al veranderd, service pack 2 zal ik er op zetten.

  Hoe is het mogelijk dat iemand achter mijn wachtwoord komt?
  Ik had een sterk wachtwoord van 13 tekens

  gr Okkelo
 • [quote:cf87cae6cb="okkelo"]Hoe is het mogelijk dat iemand achter mijn wachtwoord komt?
  Ik had een sterk wachtwoord van 13 tekens[/quote:cf87cae6cb]

  Via je geheime vraag? Weet je trouwens zeker dat ze van jouw e-mailaccount zijn verstuurd en dat niet "gewoon" het afzenderadres is vervalst in jouw adres?
 • Hoi Supersnail,

  Mijn geheime vraag is onzin en heeft niks met mijn wachtwoord te maken.
  De verzonden mails stonden bij mijn verzonden items.
  Dan zijn ze toch ook van mijn mail adres verstuurd??, of klopt die logica niet?

  Bedankt voor het meedenken

  gr Okkelo

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.