Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

slaapstand

Anoniem
jovanna
11 antwoorden
 • Vertel eens - hoe lang duurt het voordat jou PC afgesloten is?
 • Hallo Jovanna, dan raad ik je aan ServicePack 3 voor XP opnieuw te installeren, daardoor worden systeemfouten ook weer gerepareerd!

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4&DisplayLang=nl

  Succes ermee.
 • Ik heb Service Pack 3 geinstalleerd en er is niets veranderd. Nog steeds hetzelfde probleem.
 • Mijn pc kan ik niet meer in de slaapstand zetten. Als ik er op klik sluit hij wel af, maar start onmiddelijk weer op.
  Hij staat wel aangevinkt. Wat kan het zijn.
  Ook tussentijd sluit hij uit zichzelf af en start weer op.
  Vriendelijke groet,
  Jovanna. :lol:
 • http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis :roll: Misschien beter een HijackThis-logje maken en opnieuw posten. Heb je deze problemen al lang?
 • Hallo jovanna, indien je HijackThis al gedownload hebt, doe dan eerst het volgende:

  - download, installeer en blijf [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] gebruiken.
  Al meteen na de installatie wil [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:1f4fccf391]Update[/b:1f4fccf391] aandoen!

  [b:1f4fccf391]Download MBAM[/b:1f4fccf391] (KLIK)

  Start [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] en kies voor [b:1f4fccf391]Snelle Scan[/b:1f4fccf391]


  [b:1f4fccf391]N.B.: Vistagebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:1f4fccf391]  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:1f4fccf391]OK[/b:1f4fccf391] , daarna op de knop [b:1f4fccf391]Bekijk Resultaten[/b:1f4fccf391] om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:1f4fccf391]Verwijder geselecteerde[/b:1f4fccf391] .
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  Het log wordt automatisch bewaard door [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:1f4fccf391]Logs[/b:1f4fccf391] te klikken in [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] .

  Indien [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:1f4fccf391]OK[/b:1f4fccf391] klikken!
  Daarna zal [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.  Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten;
  tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:1f4fccf391]Open the Misc Tools section[/b:1f4fccf391], dan op de knop [b:1f4fccf391]Open Uninstall Manager[/b:1f4fccf391] en als laatse op de knop [b:1f4fccf391]Save[/b:1f4fccf391].
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)
  Scan saved at 16:40:46, on 3-1-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbService.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbInterface.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Ares\Ares.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hyves.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.missim.org/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door Hyves
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\tbPHP0.dll (file missing)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\tbPHP0.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AutoTBar] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\AUTOTBAR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 9 interface] "C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbInterface.exe" -service
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2009] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S
  O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.nl/s/v/56.18/uploader2.cab
  O16 - DPF: {426784E5-24B2-4708-820D-117342FAD009} (Cimporter Object) - http://hyves.nl/cab/outlookaddressbook.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1183277530000
  O16 - DPF: {6F750203-1362-4815-A476-88533DE61D0C} (Kodak Gallery Easy Upload Manager Class) - http://www.kodakgallery.nl/downloads/BUM/BUM_WIN_IE_2/axofupld.cab
  O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
  O16 - DPF: {F9BF64A0-5A65-43E0-ACDB-B223E7F9DDD9} (WebWatch2 Control) - http://www.villaggiodeifiori.it/WEBWATCH2.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Cobian Backup 9 service (CobianBackupAmanita) - Luis Cobian - C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbService.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.caedes.net/Zephir/custom/tmpl/default/images/overlay-little.gif


  End of file - 9637 bytes

  Aangifte inkomstenbelasting 2007
  Adobe AIR
  Adobe AIR
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Media Player
  Adobe Reader 8.1.4 - Nederlands
  Agere Systems PCI Soft Modem
  ALTools Update
  Ares 2.1.2
  avast! Antivirus
  Beveiligingsupdate for Windows XP (KB941569)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB928090)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB931768)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB933566)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB937143)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB939653)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB942615)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB944533)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB950759)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB953838)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB956390)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB963027)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB969897)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB972260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB976325)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB952069)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB954155)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB968816)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB973540)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB936782)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB954154)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 9 (KB911565)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 9 (KB917734)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923561)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938464)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB946648)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950760)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950762)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950974)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951066)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376-v2)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951698)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951748)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952004)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952954)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB953839)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954211)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954459)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954600)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB955069)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956391)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956572)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956744)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956802)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956803)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956841)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956844)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957095)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957097)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958644)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958687)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958690)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958869)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB959426)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960225)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960715)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960803)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960859)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961371)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961373)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961501)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB968537)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969059)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969898)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969947)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970238)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970430)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971486)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971557)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971633)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971657)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973346)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973354)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973507)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973525)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973869)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973904)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974112)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974318)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974392)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974571)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975025)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975467)
  Canon Camera Access Library
  Canon Camera Support Core Library
  Canon G.726 WMP-Decoder
  CANON iMAGE GATEWAY Task for ZoomBrowser EX
  Canon Internet Library for ZoomBrowser EX
  Canon MovieEdit Task for ZoomBrowser EX
  Canon MP Navigator 3.0
  Canon MP510
  Canon RAW Image Task for ZoomBrowser EX
  Canon Utilities CameraWindow
  Canon Utilities CameraWindow DC
  Canon Utilities CameraWindow DC_DV 5 for ZoomBrowser EX
  Canon Utilities CameraWindow DC_DV 6 for ZoomBrowser EX
  Canon Utilities EOS Utility
  Canon Utilities MyCamera
  Canon Utilities MyCamera DC
  Canon Utilities PhotoStitch
  Canon Utilities RemoteCapture Task for ZoomBrowser EX
  Canon Utilities ZoomBrowser EX
  Canon ZoomBrowser EX Memory Card Utility
  Cobian Backup 9
  Easy Taalcursus Spaans
  EPSON Printer Software
  Essentiële update voor Windows Media Player 11 (KB959772)
  EVEREST Home Edition v2.20
  Gebruikersregistratie voor Canon MP510
  Google Toolbar for Internet Explorer
  Google Toolbar for Internet Explorer
  Google Updater
  Help and Support Additions
  High Definition Audio Driver Package - KB835221
  HiJackThis
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
  Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)
  Hotfix voor Windows Internet Explorer 7 (KB947864)
  Hotfix voor Windows Media Player 11 (KB939683)
  Hotfix voor Windows XP (KB952287)
  Hotfix voor Windows XP (KB961118)
  Hotfix voor Windows XP (KB970653-v3)
  Hotfix voor Windows XP (KB976098-v2)
  HP Deskjet Preloaded Printer Drivers
  HP Photosmart-camera's 4.0
  HP Software Update
  Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver
  Japanese Fonts Support For Adobe Reader 8
  Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_03
  Java(TM) 6 Update 17
  KB898458: Beveiligingsupdate voor Step by Step Interactive Training
  KB923723: Beveiligingsupdate voor Step by Step Interactive Training
  K-Lite Codec Pack 4.3.1 (Full)
  KODAK Gallery Upload Software
  Kruidvat fotoservice
  Malwarebytes' Anti-Malware
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack
  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297)
  Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft Choice Guard
  Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP
  Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs
  Microsoft National Language Support Downlevel APIs
  Microsoft Office Live Add-in 1.3
  Microsoft Office XP Professional met FrontPage
  Microsoft Search Enhancement Pack
  Microsoft Silverlight
  Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86)
  Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86)
  Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0
  Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
  Microsoft Windows XP Video Decoder Checkup Utility
  Movavi Flash Converter
  MSVCRT
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
  Paint.NET v3.5.1
  Picasa 3
  Realtek High Definition Audio Driver
  Security Update for CAPICOM (KB931906)
  Security Update for CAPICOM (KB931906)
  Segoe UI
  Sitecom Bluetooth Software
  SPAMfighter
  TeLL me More
  Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB971180)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976749)
  Update voor Windows XP (KB951072-v2)
  Update voor Windows XP (KB951978)
  Update voor Windows XP (KB955839)
  Update voor Windows XP (KB961503)
  Update voor Windows XP (KB967715)
  Update voor Windows XP (KB968389)
  Update voor Windows XP (KB971737)
  Update voor Windows XP (KB973687)
  Update voor Windows XP (KB973815)
  VLC media player 0.9.9
  Windows Back-up
  Windows Defender
  Windows Internet Explorer 8
  Windows Live Essentials
  Windows Live Essentials
  Windows Live Toolbar
  Windows Media Format 11 runtime
  Windows Media Format 11 runtime
  Windows Media Player 11
  Windows Media Player 11
  Windows XP Service Pack 3

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.43
  Database versie: 3486
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3
  Internet Explorer 8.0.6001.18702

  3-1-2010 13:31:10
  mbam-log-2010-01-03 (13-31-10).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 111922
  Verstreken tijd: 8 minute(s), 54 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 4
  Registerwaarden geïnfecteerd: 1
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 1

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{497dddb6-6eee-4561-9621-b77dc82c1f84} (Rogue.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{4e980492-027b-47f1-a7ab-ab086dacbb9e} (Rogue.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{5ead8321-fcbb-4c3f-888c-ac373d366c3f} (Rogue.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{31f3cf6e-a71a-4daa-852b-39ac230940b4} (Rogue.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs\C:\WINDOWS\system32\SysRestore.dll (Rogue.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\system32\SysRestore.dll (Rogue.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully.


  Hopelijk heb je zo genoeg gegevens.
  Moet ik nu avast verwijderen?

  Groetjes
  Jovanna.
 • Hallo jovanna, start HijackThis opnieuw en kies voor [b:9f6bc66135]Scan only[/b:9f6bc66135], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je vervolgens op de knop [b:9f6bc66135]Fix checked[/b:9f6bc66135]:

  R3 - URLSearchHook: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\tbPHP0.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\tbPHP0.dll (file missing)


  Heb jij deze oude Java runtime echt nog nodig?

  Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_03: On October 30, 2008 J2SE 1.4.2 reached the end of its service life (http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html)  Ken jij deze url: www.villaggiodeifiori.it
  Download, installeer en blijf [b:9f6bc66135]a-squared Free 4.5 [/b:9f6bc66135]gebruiken.

  Direkt na de installatie wil ook [b:9f6bc66135]a-squared Free 4.5[/b:9f6bc66135] updaten.

  Dat verhinder je. Start [b:9f6bc66135]a-squared Free 4.5[/b:9f6bc66135] en klik op [b:9f6bc66135]Configureer updates[/b:9f6bc66135] en [b:9f6bc66135]haal dan het vinkje weg bij Extra talen installeren[/b:9f6bc66135]!

  Hierna kan je [b:9f6bc66135]a-squared Free 4.5[/b:9f6bc66135] de nieuwste definities binnenhalen.
  [b:9f6bc66135]Nadat de update gedaan is kies je voor Grondige Scan[/b:9f6bc66135].


  [i:9f6bc66135][b:9f6bc66135]Download a-squared Free 4.5[/b:9f6bc66135][/i:9f6bc66135]


  [b:9f6bc66135]VISTAGEBRUIKERS: klik de betreffende snelkoppeling met rechts aan en kies voor Eigenschappen.
  In het Eigenschappenvenster klik je dan op de knop Geavanceerd en zet je een vinkje bij Als administrator uitvoeren.[/b:9f6bc66135]


  Post het log van a-squared en een tevens een nieuw HJT-log!
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)
  Scan saved at 22:28:35, on 3-1-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbService.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbInterface.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Ares\Ares.exe
  C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\a-squared Free\a2free.exe
  C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hyves.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.missim.org/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door Hyves
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AutoTBar] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\AUTOTBAR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 9 interface] "C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbInterface.exe" -service
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2009] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S
  O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.nl/s/v/56.18/uploader2.cab
  O16 - DPF: {426784E5-24B2-4708-820D-117342FAD009} (Cimporter Object) - http://hyves.nl/cab/outlookaddressbook.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1183277530000
  O16 - DPF: {6F750203-1362-4815-A476-88533DE61D0C} (Kodak Gallery Easy Upload Manager Class) - http://www.kodakgallery.nl/downloads/BUM/BUM_WIN_IE_2/axofupld.cab
  O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
  O16 - DPF: {F9BF64A0-5A65-43E0-ACDB-B223E7F9DDD9} (WebWatch2 Control) - http://www.villaggiodeifiori.it/WEBWATCH2.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Cobian Backup 9 service (CobianBackupAmanita) - Luis Cobian - C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbService.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.caedes.net/Zephir/custom/tmpl/default/images/overlay-little.gif


  End of file - 9581 bytes

  Er was van a-square een bestand in quarantaine, die heb ik verwijderd per ongeluk. Kan ik dus niet meer doorsturen.
  De url die je bedoelde ken ik.

  Groetjes
  Jovanna.
 • Hallo Jovanna, je log ziet er nu goed uit.

  Hoe gaat het nu met jouw Windows - kan je de slaapstand weer gebruiken?
 • Hallo Abraham.

  Hij gaat wel in de slaapstand, maar start meteen weer op. En dan weer slaapstand, weer opstarten. enz…
  Maar natuurlijk wel goed dat alles eens opgeschoond is. En ik heb er weer wat van geleerd. :lol: Want van logboeken had ik nog nooit gehoord. :roll:
  Wat moet ik nu doen?
  Dat runtime kan ik niet verwijderen.

  Groetjes
  Jovanna.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.