Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Internet Security 2010 Spyware

Anoniem
Abraham54
9 antwoorden
 • Hallo michiels, ik heb je PB gelezen.

  De opstartproblemen komen niet door A-squared, doch kunnen daarmee samenhangen.
  Het is op dit moment moeilijk gissen voor mij, maar het kan samenhangen met mal- en spyware, die door A-squared zijn verwijderd.

  Dus wil je het log van de a-squaredscan posten?
 • Dit is het tweede bericht dat de TS mij persoonlijk stuurde:

  je bedoeld wwarschijnlijk de logfile van a2square die onder file quarentine staat. Die laat zich niet openen of kopieren. Ik ben niet een geroutineerde pc-er en zeker neit met dit soort problemen.
  Is dit wel de goede manier om te communoceren?

  Ik heb de TS laten weten, dat dit niet de juiste manier van communiceren is!


  Post een nieuw HJT-log!
 • Michiels - als je mij PB'tjes blijft sturen, hou ik ermee op!
 • Graag hulp voor het verwijderen van deze taaie rakker.
  Exe files worden uitgezet zoals taskmanager en regedit.
  Ook internet is niet komt niet door, ook niet via mail.
  Kill lukt niet, na heropstarten weer hetzelfde.


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:53:48, on 8-1-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
  C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\SystemProc\lsass.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\smss32.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  D:\TaskBar\CTLTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  D:\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\PROGRA~1\NETWOR~1\COMMON~1\naPrdMgr.exe
  C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\WhereSphere\wheresphere.exe
  C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Windows\oulwsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\Program Files\KPN\bin\sprtsvc.exe
  D:\UPHClean\uphclean.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\Program Files\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.mirarsearch.com/?useie5=1&q=
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.mirarsearch.com/?useie5=1&q=
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1;*.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\winlogon32.exe
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll
  O2 - BHO: PremiereAdvertisingPlatform - {547395D9-934A-CED6-B851-F238C86079E5} - C:\Program Files\PremiereAdvertisingPlatform\PremiereAdvertisingPlatform.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {98FC3E54-BFE9-42EA-97D1-49E62B4709F8} - (no file)
  O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [smss32.exe] C:\WINDOWS\system32\smss32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] D:\TaskBar\CTLTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "D:\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "D:\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WhereSphere] C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\WhereSphere\wheresphere.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SfKg6wIPuS] C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Windows\oulwsv.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Toevoegen aan Mobiele favorieten - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - d:\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - d:\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - d:\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - d:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\helper32.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\helper32.dll
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\Windows Live\Messenger\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\Windows Live\Messenger\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll
  O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\cnetcfg32.dll
  O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: f4aee4ae724 - C:\WINDOWS\System32\cnetcfg32.dll
  O20 - Winlogon Notify: UpdateNf - C:\WINDOWS\SYSTEM32\updatenf.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Browser Defender Update Service - Threat Expert Ltd. - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c92591a2b59041) (gupdate1c92591a2b59041) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (KPN) (sprtsvc_KPN) - Unknown owner - C:\Program Files\KPN\bin\sprtsvc.exe" /service /p KPN (file missing)
 • Hallo michiels, jouw XP is zodanig besmet met malware, dat daardoor systeemfiles zijn gedeaktiveerd!

  Download, installeer en blijf [b:8df6457a31]a-squared Free 4.5 [/b:8df6457a31]gebruiken.

  Direkt na de installatie wil ook [b:8df6457a31]a-squared Free 4.5[/b:8df6457a31] updaten.

  Dat verhinder je. Start [b:8df6457a31]a-squared Free 4.5[/b:8df6457a31] en klik op [b:8df6457a31]Configureer updates[/b:8df6457a31] en [b:8df6457a31]haal dan het vinkje weg bij Extra talen installeren[/b:8df6457a31]!

  Hierna kan je [b:8df6457a31]a-squared Free 4.5[/b:8df6457a31] de nieuwste definities binnenhalen.
  [b:8df6457a31]Nadat de update gedaan is kies je voor Grondige Scan[/b:8df6457a31].


  [i:8df6457a31][b:8df6457a31]Download a-squared Free 4.5[/b:8df6457a31][/i:8df6457a31]


  [Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van a-squared Free 4.5 posten;
  tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:8df6457a31]Open the Misc Tools section[/b:8df6457a31], dan op de knop [b:8df6457a31]Open Uninstall Manager[/b:8df6457a31] en als laatse op de knop [b:8df6457a31]Save[/b:8df6457a31].
 • weet niet goed hoe ik mijn hulpverlener Abraham54, moet beantwoorden en heb maar PB gebruikt, sorry.
  Na a2square is mijn pc vastgelopen en de logfile op mijn stick laat zich niet lezen of kopieren. Weet niet meer wat te doen. Graag nogmaals Uw hulp.
 • Ik vermoed dat je de nodige cracks en keygens hebt gebruikt om illegale software te aktiveren.

  A-squared vindt deze mal-en spyware en verwijdert ze!
  Indien jouw Windows mogelijk ook met een crack is uitgevoerd, tsja
  dan ligt daar het probleem!

  Ik denk dat er niks anders opzit dan Windows opnieuw te installeren!
 • [quote:038fd773f2="michiels"]weet niet goed hoe ik mijn hulpverlener Abraham54, moet beantwoorden en heb maar PB gebruikt, sorry.
  Na a2square is mijn pc vastgelopen en de logfile op mijn stick laat zich niet lezen of kopieren. Weet niet meer wat te doen. Graag nogmaals Uw hulp.[/quote:038fd773f2]Gewoon hier antwoorden.
 • dank allemaal, heb mijn c-schijf maar geformateerd en opnieuw ingericht.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.