Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

casino.ico veel persooblijke instellingen weg,help

Anoniem
Abraham54
9 antwoorden
 • Hallo

  Ik heb de laatste dagen met windows veel problemen. pc werd heel traag en liep vast. blauw scherm met melding dat windows/system 32/config fout bestond.
  pc doet het nu maar kreeg ineens melding dat mijn firewall was uitegschakeld en zag dat het kopje netwerkverbindingen na start weg was. internet doet het wel gewoon, dat is het vreemde.
  Ik weet neit wat er allemaal aan de hand is met mijn pc . Ik hoop dat iemand me kan helpen.
  De pc loeit ook als een gek
  Ik kan niet meer herstellen en zag na het draaien van een malware programma, mbam, dat er een malware gevonden was, casino.ico. na het verwijderen van casino.ico en opnieuw opstarten waren veel van mijn persoonlijke instellingen weg, zoals favorieten, instellingen voor een downloadprogramma, bureablad instellingen. als ik bijv bureaubladinstellingen wijzig en pc opnieuw opstart onthoud hij de instellingen niet en kan ik weer van voren af aan beginnen.

  kan iemand mij helpen dit op te lossen?
  zal de laatste hijackfile toevoegen die ik heb gemaakt

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:57:15, on 29-1-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\Motive\McciCMService.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\CNYHKey.exe
  C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\mHotkey.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\OnlineAssistent\OnlineAssistent.exe
  C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  C:\Program Files\OnlineAssistent\OnlineAssistentBrowser.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\msfeedssync.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: IEPlugin Class - {11222041-111B-46E3-BD29-EFB2449479B1} - C:\PROGRA~1\ArcSoft\MEDIAC~1\INTERN~1\ARCURL~1.DLL
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe /S:T
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [OnlineAssistent_McciTrayApp] C:\Program Files\OnlineAssistent\OnlineAssistent.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.DLL
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: http://ponltbc.onl.motive.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) -
  O16 - DPF: {233C1507-6A77-46A4-9443-F871F945D258} (Shockwave ActiveX Control) -
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) -
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: McciCMService - Motive Communications, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Motive\McciCMService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  End of file - 9057 bytes
 • Hallo stekun, ken jij dit programma: C:\Program Files\OnlineAssistent?


  Download [b:4bbba0fb7b]CKScanner by askey 127[/b:4bbba0fb7b] en sla het op je bueaublad op.

  Vista en Win 7 gebruikers gebruiken dit tool via rechtsklik en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  • Klik/dubbelklik op [b:4bbba0fb7b]CKScanner by askey 127[/b:4bbba0fb7b] om het tool te starten en klik op Search for Files.
  • Na een korte tijd, wanneer de zandloper verdwijnt, klik dan op Save List To File
  • Een berichtvenster zal bevestigen dat het dokument is opgelagen.
  • Klik/dubbelklik op de CKFiles.txt snelkoppeling op je bureaublad en kopiëer en plak de inhoud in je volgende post.
 • hoi bovenstaande gedaan. hier komt de lof file. hoop dat je er wat mee kunt

  CKScanner - Additional Security Risks - These are not necessarily bad
  c:\documents and settings\linda & chantal\favorieten\cracks-serials\crack find.url
  c:\documents and settings\linda & chantal\favorieten\cracks-serials\gamecopyworld mirrors.url
  c:\documents and settings\linda & chantal\favorieten\cracks-serials\serials & keys - unlocks the world.url
  c:\documents and settings\linda en chantal 2\favorieten\cracks-serials\crack find.url
  c:\documents and settings\linda en chantal 2\favorieten\cracks-serials\gamecopyworld mirrors.url
  c:\documents and settings\linda en chantal 2\favorieten\cracks-serials\serials & keys - unlocks the world.url
  c:\my cracks\freemanroad.sims2pack
  c:\my cracks\gta_sa.exe
  c:\my cracks\gun.exe
  c:\my cracks\gyfu.sims2pack
  c:\my cracks\house07.iff
  c:\my cracks\t3.exe
  c:\my cracks\truecrime.exe
  c:\my cracks\vicecity_patch_11.exe
  c:\program files\rockstar games\gta san andreas\data\decision\craig\crack1.ped
  c:\temp\temp cracks\sa_euro_1.01_cold\sa 1.01 changes.txt
  c:\temp\temp cracks\sa_euro_1.01_cold\sa 1.01 faqs.txt
  c:\temp\temp cracks\sa_euro_1.01_cold\sa_euro_upd.exe
  scanner sequence 3.II.11
  —– EOF —–
 • Hallo stekum, oorspronkelijk schreef je "Ik heb de laatste dagen met windows veel problemen. pc werd heel traag en liep vast. blauw scherm met melding dat windows/system 32/config fout bestond.
  pc doet het nu maar kreeg ineens melding dat mijn firewall was uitegschakeld en zag dat het kopje netwerkverbindingen na start weg was. internet doet het wel gewoon, dat is het vreemde.".

  Aangezien ik altijd zoekende ben wat voor problemen zorgt, is het niet verwonderlijk meer waarom jouw Windows raar doet.

  Ik adviseer je een schone installtie te gaan doen en daarna geen cracks en keygens meer te gebruiken, maar de software legaal aan te schaffen.

  Weet dat cracks en keygens voor een deel al het domijn zijn geworden van internetcriminelen;
  Heb je ook geïnternetbankierd met deze computer, dan raad ik je aan in ieder geval je pinpascode te veranderen!

  Niks is gratis!
 • dus er valt niets meer te redden? enige dat de oplossing is, is om windows opnieuw te installeren?
 • Yep, een schone installatie, waarbij de systeempartitie geformateerd wordt!

  Want je wil niet weten wat cracks en keygens in het het Windows register zetten, om stiekem contact te maken met met hun makers!

  En, je hebt vele ervan in je Windows zitten!
 • zo een systeempartitie formatteren. hoe doe ik dat?

  en ik ben nu al mijn persoonlijke mappen op een externe harde schijf aan het opslaan. kan dit geen kwaad omdat er al zoveel ellende nu in mijn windows zit?
 • Hallo stekum - beschik je over een installatieCD van XP of moet je het doen met een recovery?
 • er staat op de cd rom dat het een recovery cd rom is. zag wel dat hij vroeg of ik wilde herstellen of opnieuw wilde installeren. bij herstellen werd echter om een paswoord gevraagd. ik weet helaas niet meer welk wachtwoord ik destijds heb ingegeven(pc is reeds 5 jaar)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.