Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Rbot.gen

Anoniem
None
18 antwoorden
 • Hallo,
  Ik krijg bij het opstarten van mijn PC de melding van windows dat er een bestand Rbot.gen is gevonden in win32. Wanneer ik mijn virusscanner (Avira) laat scannen vindt hij niets. Ik merk zelf niets van het virus, behalve dan dat ik die melding krijg bij het opstarten van mijn PC.
  Omdat ik nog nooit een virus heb gehad, heb ik er ook niet zo veel verstand van hoe ik het eraf krijg, dus al iemand het wel weet hoor ik het graag !. Besturingssysteem: Windows 7 Home Premium. Virusscanner: Avira Anti-Vir Personal. Misschien heeft iemand er wat aan als ik er een logfile van Hijack this bij plaats:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)
  Scan saved at 16:20:50, on 19-2-2010
  Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
  C:\Windows\vsnpstd.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\acrotray.exe
  C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
  C:\Program Files\AltBinz\altbinz.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\smart web printing\hpswp_clipbook.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\WerFault.exe
  C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
  O2 - BHO: ContributeBHO Class - {074C1DC5-9320-4A9A-947D-C042949C6216} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS4/contributeieplugin.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Contribute Toolbar - {517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS4/contributeieplugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\Windows\vsnpstd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe_ID0ENQBO] C:\PROGRA~1\COMMON~1\Adobe\ADOBEV~1\Server\bin\VERSIO~2.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HKLM] C:\Windows\System32\spynet\server.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WindowsNT Service] C:\Users\Tim\AppData\Roaming\WindowsNT Service.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [WindowsNT Service] C:\Users\Tim\AppData\Roaming\WindowsNT Service.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [HKCU] C:\Windows\System32\spynet\server.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WindowsNT Service] C:\Users\Tim\AppData\Roaming\WindowsNT Service.exe
  O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Critical Service Manager] C:\Program Files\Windows NT\csrss.exe
  O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] C:\Windows\System32\spynet\server.exe
  O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [Critical Service Manager] C:\Program Files\Windows NT\csrss.exe
  O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] C:\Windows\System32\spynet\server.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O23 - Service: Adobe Version Cue CS4 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\bin\VersionCueCS4.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe


  End of file - 10204 bytes

  Ik hoop dat iemand kan helpen. Alvast bedankt !
 • Download Superantispyware eens:

  http://www.superantispyware.com/
 • MBAM is beter!
 • Bedankt voor de snelle reactie's.
  Ik heb gescand met superantispyware. Hij vond alleen 5 cookies van Internet Explorer, en heeft deze dus verwijderd, maar hij heeft niets gevonden wat te maken heeft met Rbot.gen. Dus zal ik MBAM maar eens proberen.
 • Hallo Tim, ik weet niet of je MBAM al hebt laten scannen, maar post het log.

  Doe ook het volgende: download [b:0ec5c1496b] naar je bureaublad.

  - dds.scr dubbelklikken - wacht tot de scan klaar is.
  - Na de scan worden twee tekstdocumnenten geopend - post het DDS-log!
 • Ik heb gescand met MBAM.
  De Logfile:
  Malwarebytes' Anti-Malware 1.44
  Database versie: 3766
  Windows 6.1.7600
  Internet Explorer 8.0.7600.16385

  20-2-2010 14:01:22
  mbam-log-2010-02-20 (14-01-16).txt

  Scan type: Volledige Scan (C:\|D:\|)
  Objecten gescand: 363324
  Verstreken tijd: 1 hour(s), 32 minute(s), 33 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 2
  Registerwaarden geïnfecteerd: 6
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 4

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{08b0e5jf-4fcb-11cf-aaa5-00401c6xx500} (Generic.Bot.H) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{872273i2-l65w-75a5-16x5-5xxj70c8lobv} (Generic.Bot.H) -> No action taken.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\policies (Backdoor.Bot) -> No action taken.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\policies (Backdoor.Bot) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\hklm (Trojan.Downloader) -> No action taken.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\hkcu (Trojan.Downloader) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\critical service manager (Trojan.Agent) -> No action taken.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\critical service manager (Trojan.Agent) -> No action taken.

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\Windows\System32\spynet\server.exe (Generic.Bot.H) -> No action taken.
  C:\Users\Tim\AppData\Roaming\logs.dat (Bifrose.Trace) -> No action taken.
  C:\Users\Tim\AppData\Local\Temp\UuU.uUu (Malware.Trace) -> No action taken.
  C:\Users\Tim\AppData\Local\Temp\XxX.xXx (Malware.Trace) -> No action taken.


  Het programma gaf de optie om deze bestanden/registersleutels die geinfecteerd waren met het virus te verwijderen. Dit heb ik gedaan. Ik moest mijn pc hiervoor opnieuw opstarten om dat sommige onderdelen alleen konden worden verwijderd wanneer de pc opnieuw werd opgestart. Na het opstarten kreeg ik verder geen bericht meer van MBAM, wel nog steeds van windows met het bericht dat er mogelijke schadelijke software gevonden was. Ik zal nu die andere scan laten draaien, ik plaats de log zodra hij klaar is!

  EDIT: Blijkbaar duurt deze scan kort, dus hierbij ook de logfile van DDS:

  DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86
  Run by Tim at 14:08:56,93 on za 20-02-2010
  Internet Explorer: 8.0.7600.16385
  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.31.1043.18.2047.1244 [GMT 1:00]


  ============== Running Processes ===============

  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
  C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
  C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt
  C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12
  C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
  C:\Windows\vsnpstd.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\acrotray.exe
  C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\System32\alg.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k HPService
  C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
  C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\smart web printing\hpswp_clipbook.exe
  C:\Windows\system32\sppsvc.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs
  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Users\Tim\Desktop\dds.scr
  C:\Windows\system32\conhost.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  ============== Pseudo HJT Report ===============

  uStart Page = hxxp://www.msn.nl/
  uDefault_Page_URL = hxxp://www.asus.com
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  BHO: HP Print Enhancer: {0347c33e-8762-4905-bf09-768834316c61} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_printenhancer.dll
  BHO: ContributeBHO Class: {074c1dc5-9320-4a9a-947d-c042949c6216} - c:\program files\adobe\/Adobe Contribute CS4/contributeieplugin.dll
  BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
  BHO: {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No File
  BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll
  BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll
  BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper: {ae7cd045-e861-484f-8273-0445ee161910} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEFavClient.dll
  BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  BHO: SmartSelect Class: {f4971ee7-daa0-4053-9964-665d8ee6a077} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEFavClient.dll
  BHO: HP Smart BHO Class: {ffffffff-cf4e-4f2b-bdc2-0e72e116a856} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll
  TB: Adobe PDF: {47833539-d0c5-4125-9fa8-0819e2eaac93} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEFavClient.dll
  TB: Contribute Toolbar: {517bdde4-e3a7-4570-b21e-2b52b6139fc7} - c:\program files\adobe\/Adobe Contribute CS4/contributeieplugin.dll
  EB: HP Smart Web Printing: {555d4d79-4bd2-4094-a395-cfc534424a05} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_bho.dll
  uRun: [WindowsNT Service] c:\users\tim\appdata\roaming\WindowsNT Service.exe
  mRun: [avgnt] "c:\program files\avira\antivir desktop\avgnt.exe" /min
  mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime
  mRun: [snpstd] c:\windows\vsnpstd.exe
  mRun: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  mRun: [GrooveMonitor] "c:\program files\microsoft office\office12\GrooveMonitor.exe"
  mRun: [SunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre6\bin\jusched.exe"
  mRun: [AdobeCS4ServiceManager] "c:\program files\common files\adobe\cs4servicemanager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
  mRun: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "c:\program files\adobe\acrobat 9.0\acrobat\Acrobat_sl.exe"
  mRun: [<NO NAME>]
  mRun: [Acrobat Assistant 8.0] "c:\program files\adobe\acrobat 9.0\acrobat\Acrotray.exe"
  mRun: [Adobe_ID0ENQBO] c:\progra~1\common~1\adobe\adobev~1\server\bin\VERSIO~2.EXE
  mRun: [RtHDVCpl] c:\program files\realtek\audio\hda\RtHDVCpl.exe -s
  mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe
  mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe"
  mRun: [WindowsNT Service] c:\users\tim\appdata\roaming\WindowsNT Service.exe
  mRunServices: [WindowsNT Service] c:\users\tim\appdata\roaming\WindowsNT Service.exe
  StartupFolder: c:\users\tim\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\onenot~1.lnk - c:\program files\microsoft office\office12\ONENOTEM.EXE
  StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\hpdigi~1.lnk - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe
  StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\logite~1.lnk - c:\program files\logitech\setpoint\SetPoint.exe
  mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 0 (0x0)
  mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)
  mPolicies-system: EnableLUA = 0 (0x0)
  mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)
  mPolicies-system: PromptOnSecureDesktop = 0 (0x0)
  mPolicies-system: LocalAccountTokenFilterPolicy = 1 (0x1)
  IE: Append Link Target to Existing PDF - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  IE: Append to Existing PDF - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  IE: Convert Link Target to Adobe PDF - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  IE: Convert to Adobe PDF - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\mif5ba~1\office12\EXCEL.EXE/3000
  IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\progra~1\mif5ba~1\office12\ONBttnIE.dll
  IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\mif5ba~1\office12\REFIEBAR.DLL
  IE: {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll
  Trusted Zone: han.nl
  DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab
  DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab
  DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab
  DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveSystemServices.dll
  Notify: LBTWlgn - c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll
  SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll

  ============= SERVICES / DRIVERS ===============

  R1 avgio;avgio;c:\program files\avira\antivir desktop\avgio.sys [2009-11-27 11608]
  R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 48128]
  R2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Scheduler;c:\program files\avira\antivir desktop\sched.exe [2009-11-27 108289]
  R2 AntiVirService;Avira AntiVir Guard;c:\program files\avira\antivir desktop\avguard.exe [2009-11-27 185089]
  R2 avgntflt;avgntflt;c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys [2009-11-27 56816]
  R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\nvidia corporation\3d vision\nvSCPAPISvr.exe [2009-11-20 240232]
  R3 RTL85n86;Stuurprogramma voor Realtek 8180/8185 Extensible 802.11-draadloos apparaat;c:\windows\system32\drivers\RTL85n86.sys [2009-6-10 311808]
  R3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\drivers\yk62x86.sys [2009-9-28 315392]
  S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2009-11-28 135664]
  S3 Adobe Version Cue CS4;Adobe Version Cue CS4;c:\program files\common files\adobe\adobe version cue cs4\server\bin\VersionCueCS4.exe [2008-8-15 284016]
  S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-13 229888]
  S3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\system32\drivers\SiSGB6.sys [2009-6-10 48128]
  S3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB;c:\windows\system32\drivers\WSDPrint.sys [2009-7-14 17920]

  =============== Created Last 30 ================

  2010-02-20 11:26:58 0 d—–w- c:\users\tim\appdata\roaming\Malwarebytes
  2010-02-20 11:26:54 38224 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2010-02-20 11:26:52 19160 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2010-02-20 11:26:51 0 d—–w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2010-02-19 15:43:40 0 d—–w- c:\programdata\SUPERAntiSpyware.com
  2010-02-19 15:43:35 0 d—–w- c:\users\tim\appdata\roaming\SUPERAntiSpyware.com
  2010-02-19 15:43:35 0 d—–w- c:\program files\SUPERAntiSpyware
  2010-02-19 15:25:21 0 d—–w- c:\users\tim\appdata\roaming\GrabIt
  2010-02-19 15:24:10 0 d—–w- c:\program files\GrabIt
  2010-02-19 12:54:05 0 d—–w- c:\program files\TrendMicro
  2010-02-18 10:15:51 23208 —-a-w- c:\windows\hpqins15.dat
  2010-02-17 13:13:51 0 d—–w- c:\program files\FTDv3.8
  2010-02-16 19:43:17 87608 —-a-w- c:\users\tim\appdata\roaming\inst.exe
  2010-02-16 19:43:17 47360 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys
  2010-02-16 19:43:17 47360 —-a-w- c:\users\tim\appdata\roaming\pcouffin.sys
  2010-02-16 19:43:02 0 d—–w- c:\program files\VSO
  2010-02-16 18:51:40 69 —-a-w- c:\windows\NeroDigital.ini
  2010-02-14 23:39:03 0 d—–w- c:\program files\PowerISO
  2010-02-14 23:27:46 0 d—–w- c:\program files\VirtualCloneDrive
  2010-02-14 23:09:19 175104 —-a-w- c:\users\tim\appdata\roaming\SQLite3.dll
  2010-02-14 23:07:35 0 d—–w- c:\users\tim\Tracing
  2010-02-14 21:21:54 0 d—–w- c:\program files\Nero
  2010-02-14 21:21:25 0 d—–w- c:\programdata\Nero
  2010-02-14 20:49:37 0 d—–w- c:\users\tim\appdata\roaming\Canneverbe Limited
  2010-02-14 20:49:36 0 d—–w- c:\programdata\Canneverbe Limited
  2010-02-14 11:55:33 0 d—–w- c:\users\tim\appdata\roaming\DAEMON Tools Pro
  2010-02-14 11:55:33 0 d—–w- c:\programdata\DAEMON Tools Pro
  2010-02-14 11:43:34 0 d—–w- c:\program files\Your Uninstaller 2010
  2010-02-10 09:08:59 85504 —-a-w- c:\windows\system32\secproc_ssp_isv.dll
  2010-02-10 09:08:59 85504 —-a-w- c:\windows\system32\secproc_ssp.dll
  2010-02-10 09:08:59 324608 —-a-w- c:\windows\system32\RMActivate_isv.exe
  2010-02-10 09:08:59 320512 —-a-w- c:\windows\system32\RMActivate.exe
  2010-02-10 09:08:59 280064 —-a-w- c:\windows\system32\RMActivate_ssp.exe
  2010-02-10 09:08:59 277504 —-a-w- c:\windows\system32\RMActivate_ssp_isv.exe
  2010-02-02 19:07:50 0 d—–w- c:\program files\iPod
  2010-02-02 19:07:49 0 d—–w- c:\program files\iTunes
  2010-01-29 00:17:05 0 d—–w- c:\program files\MSXML 4.0
  2010-01-27 23:14:20 0 d—–w- c:\programdata\WEBREG
  2010-01-27 23:10:35 1843 ——w- c:\windows\hpwmdl23.dat.temp
  2010-01-27 22:59:19 0 d—–w- c:\program files\VDOWNLOADER
  2010-01-27 22:59:19 0 d—–w- c:\program files\common files\eBay
  2010-01-27 22:47:18 0 d—–w- c:\programdata\HP Product Assistant
  2010-01-27 22:45:35 0 d—–w- c:\program files\common files\HP
  2010-01-27 22:45:33 0 d—–w- c:\program files\common files\Hewlett-Packard
  2010-01-27 22:45:19 0 d—–w- c:\windows\hpoj6500e709
  2010-01-27 22:44:38 118272 —-a-w- c:\windows\system32\hpf3l082.dll
  2010-01-27 22:44:31 0 d—–w- c:\program files\HP
  2010-01-27 22:43:37 250099 —-a-w- c:\windows\hpwins23.dat
  2010-01-27 22:43:37 1843 ——w- c:\windows\hpwmdl23.dat
  2010-01-27 22:43:17 966656 —-a-w- c:\windows\system32\hpwtiop4.dll
  2010-01-27 22:43:17 741376 —-a-w- c:\windows\system32\hpwwiax5.dll
  2010-01-27 22:43:17 271704 —-a-w- c:\windows\system32\hpzids01.dll
  2010-01-27 22:43:16 364544 —-a-w- c:\windows\system32\hppldcoi.dll
  2010-01-27 22:43:16 294912 —-a-w- c:\windows\system32\hpovst11.dll
  2010-01-27 22:27:49 0 d—–w- c:\program files\QuickPar
  2010-01-27 22:18:12 0 d—–w- c:\programdata\HP
  2010-01-27 21:30:30 0 d—–w- c:\programdata\Office Genuine Advantage
  2010-01-27 11:01:01 331776 –sh–r- c:\users\tim\appdata\roaming\ServiceNT.exe
  2010-01-27 11:01:01 285696 —-a-w- c:\windows\system32\winlogon.exe
  2010-01-27 11:01:01 2614272 —-a-w- c:\windows\explorer.exe
  2010-01-27 11:01:01 188416 –sh–r- c:\users\tim\appdata\roaming\WindowsNT Service.exe
  2010-01-22 07:29:59 977920 —-a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

  ==================== Find3M ====================

  2010-02-20 12:20:24 691490 —-a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat
  2010-02-20 12:20:24 130026 —-a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat
  2010-02-16 19:03:59 142504 —ha-w- c:\windows\system32\mlfcache.dat
  2010-01-18 23:29:31 365568 —-a-w- c:\windows\system32\secproc_isv.dll
  2010-01-18 23:29:30 369152 —-a-w- c:\windows\system32\secproc.dll
  2010-01-14 10:12:06 181120 ——w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
  2010-01-08 03:18:02 221184 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys
  2010-01-08 03:17:36 123392 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
  2009-12-23 14:57:11 248 —-a-w- c:\programdata\nvUnsupRes.dat
  2009-12-19 09:02:52 12288 —-a-w- c:\windows\system32\tsbyuv.dll
  2009-12-19 09:02:48 1328640 —-a-w- c:\windows\system32\quartz.dll
  2009-12-19 09:02:46 22016 —-a-w- c:\windows\system32\msyuv.dll
  2009-12-19 09:02:45 31744 —-a-w- c:\windows\system32\msvidc32.dll
  2009-12-19 09:02:45 13312 —-a-w- c:\windows\system32\msrle32.dll
  2009-12-19 09:02:40 84480 —-a-w- c:\windows\system32\mciavi32.dll
  2009-12-19 09:02:39 50176 —-a-w- c:\windows\system32\iyuv_32.dll
  2009-12-19 09:02:01 91648 —-a-w- c:\windows\system32\avifil32.dll
  2009-12-10 18:31:10 1539104 —-a-w- c:\windows\system32\RtkPgExt.dll
  2009-12-10 18:31:04 56864 —-a-w- c:\windows\system32\RtkCoInst.dll
  2009-12-10 18:31:04 367136 —-a-w- c:\windows\system32\RtkApoApi.dll
  2009-12-10 18:30:58 2796576 —-a-w- c:\windows\system32\RtkAPO.dll
  2009-12-08 11:40:12 3955288 —-a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
  2009-12-08 11:40:12 3899464 —-a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
  2009-12-08 11:32:02 292864 —-a-w- c:\windows\system32\apphelp.dll
  2009-12-04 17:26:12 297376 —-a-w- c:\windows\system32\FMAPO.dll
  2009-12-04 14:43:54 132368 —-a-w- c:\windows\system32\MaxxAudioAPO.dll
  2009-11-28 15:56:18 29480 —-a-w- c:\windows\system32\msxml3a.dll
  2009-11-28 15:56:17 505128 —-a-w- c:\windows\system32\msvcp71.dll
  2009-11-28 15:56:17 353576 —-a-w- c:\windows\system32\msvcr71.dll
  2009-11-28 13:18:33 2853 —-a-w- c:\windows\system32\COMMAND.PIF
  2009-11-24 16:40:20 838176 —-a-w- c:\windows\RtlExUpd.dll
  2009-11-24 08:55:08 345328 —-a-w- c:\windows\system32\SRSTSXT.dll
  2009-11-24 08:55:08 185584 —-a-w- c:\windows\system32\SRSTSHD.dll
  2009-11-24 08:55:08 173296 —-a-w- c:\windows\system32\SRSHP360.dll
  2009-11-24 08:55:08 140528 —-a-w- c:\windows\system32\SRSWOW.dll
  2009-08-26 08:51:37 43068 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0413\perfd.dat
  2009-08-26 08:51:37 43068 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0413\perfc.dat
  2009-08-26 08:51:37 341322 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0413\perfi.dat
  2009-08-26 08:51:37 341322 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0413\perfh.dat
  2009-07-14 04:41:57 174 –sha-w- c:\program files\desktop.ini
  2009-07-14 00:34:40 291294 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat
  2009-07-14 00:34:40 291294 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat
  2009-07-14 00:34:38 31548 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat
  2009-07-14 00:34:38 31548 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat
  2009-06-10 21:26:35 9633792 –sha-r- c:\windows\fonts\StaticCache.dat
  2009-07-14 01:14:45 396800 –sha-w- c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f12e83abb108c86c\WinMail.exe

  ============= FINISH: 14:10:26,66 ===============
 • en is de melding weg?
 • Ik heb MBAM nog een keer laten scannen, en heeft kan nu niets meer vinden, echter als ik windows weer opnieuw opstart, geeft het onderhoudscentrum nog steeds de waarschuwing dat er schadelijke software gevonden is. Wanneer ik op deze melding klik en de opdracht geef om Rbot.gen te verwijderen doet hij dit. Hierna krijg ik geen melding meer, maar wanneer ik windows daarna weer opnieuw opstart komt deze melding weer tevoorschijn. Dus is het virus nu van mijn PC af of niet ?
 • Nee, het virus komt na herstart van je pc weer tevoorschijn.

  Scan anders eens in de veilige modus.
 • Ik heb hem gescand in veilige modus, kon niets vinden. Weet jij of iemand anders nog een programma of tip ?
 • Probeer anders eens met Spybot Seach & Destroy?

  http://www.safer-networking.org/nl/spybotsd/index.html
 • Ik heb spybot search en destroy geprobeert, deze vond alleen 6 cookies van internet explorer. Dus iemand nog een ander programma/tip graag !
 • Ok, start Internet Explorer en verwijder je cookies. Download daarna Kaspersky Online Scanner http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan.html en ga scannen.
 • Hallo Tim, je hebt ondertussen van een aantal mensen adviezen ter hand genomen!

  Het hele vreemde van de melding over rbot.gen is, dat deze niet in één van de logs voorkomt - waarschijnlijk ook al verwijderd is!


  Ergo -doe eerst het volgende (essentieel):
  deïnstalleer Super Antispyware en Spybot Search and Destroy.
  Je hebt nu MBAM - dus die andere tools heb je echt niet nodig!

  Na deïnstallatie start je jouw PC opnieuw op en dan ga je het volgende doen:


  [b:4f642c140e]Laat Combofix jouw Windows scannen[/b:4f642c140e] (klik).

  [b:4f642c140e]Hoe Combofix goed te gebruiken[/b:4f642c140e] (klik)

  [b:4f642c140e]Aanvulling: om Combofix te kunnen gebruiken geldt het volgende:
 • Hallo, hierbij de combo-fix log. Ik had de andere 2 programma's al verwijderd, en heb nu dus nog alleen mbam.

  ComboFix 10-02-20.04 - Tim 21-02-2010 16:50:23.1.2 - x86
  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.31.1043.18.2047.1096 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\users\Tim\Desktop\ComboFix.exe
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\program files\temp
  c:\users\Tim\AppData\Roaming\inst.exe
  c:\users\Tim\AppData\Roaming\ServiceNT.exe
  c:\users\Tim\AppData\Roaming\SQLite3.dll
  c:\users\Tim\AppData\Roaming\WindowsNT Service.exe
  c:\windows\system32\command.pif

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-01-21 to 2010-02-21 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2010-02-21 15:57 . 2010-02-21 15:57 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Local\temp
  2010-02-21 15:57 . 2010-02-21 15:57 ——– d—–w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
  2010-02-21 13:48 . 2010-02-21 13:48 673048 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\LocalCopy\{1B158E12-E145-E704-3CB6-3A64B875E5FA}-iexplore.exe
  2010-02-21 13:37 . 2010-02-21 13:37 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\HPAppData
  2010-02-21 10:09 . 2010-02-21 10:09 673048 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\LocalCopy\{EB80568D-5416-292D-521C-298ADC5DF005}-iexplore.exe
  2010-02-20 19:27 . 2010-02-20 19:27 673048 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\LocalCopy\{7B5DF56B-7974-EB46-E01B-75D246384204}-iexplore.exe
  2010-02-20 18:43 . 2010-02-20 18:43 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\NeroDigital(TM)
  2010-02-20 18:00 . 2010-02-20 18:36 ——– d—–w- c:\programdata\Spybot - Search & Destroy
  2010-02-20 17:02 . 2010-02-20 17:02 673048 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\LocalCopy\{14804A7E-8144-BEE2-E51B-213DFFDEDCD6}-iexplore.exe
  2010-02-20 15:25 . 2010-02-20 15:25 673048 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\LocalCopy\{8875A5C6-7594-2750-848C-5B85C871F5A3}-iexplore.exe
  2010-02-20 11:26 . 2010-02-20 11:26 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Malwarebytes
  2010-02-20 11:26 . 2010-01-07 15:07 38224 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2010-02-20 11:26 . 2010-01-07 15:07 19160 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2010-02-20 11:26 . 2010-02-20 11:26 ——– d—–w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2010-02-20 10:47 . 2010-02-20 10:47 673048 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\LocalCopy\{99A4332B-CE58-E2BF-3A58-B117060D403E}-iexplore.exe
  2010-02-20 10:35 . 2010-02-21 13:59 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Local\Adobe
  2010-02-19 15:43 . 2010-02-19 15:43 ——– d—–w- c:\programdata\SUPERAntiSpyware.com
  2010-02-19 15:43 . 2010-02-19 16:29 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com
  2010-02-19 15:36 . 2010-02-20 19:04 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Local\Apple Computer
  2010-02-19 15:25 . 2010-02-19 15:29 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\GrabIt
  2010-02-19 15:22 . 2010-02-19 15:23 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Local\Alt.Binz
  2010-02-19 12:54 . 2010-02-19 12:54 388096 —-a-r- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{0761C9A8-8F3A-4216-B4A7-B7AFBF24A24A}\HiJackThis.exe
  2010-02-19 12:54 . 2010-02-19 12:54 ——– d—–w- c:\program files\TrendMicro
  2010-02-19 12:41 . 2010-02-19 12:41 673048 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\LocalCopy\{831629CF-3090-4928-3965-D29829C159E9}-iexplore.exe
  2010-02-18 10:15 . 2010-02-18 10:16 23208 —-a-w- c:\windows\hpqins15.dat
  2010-02-17 13:13 . 2010-02-17 13:15 ——– d—–w- c:\program files\FTDv3.8
  2010-02-16 19:43 . 2010-02-16 19:54 47360 —-a-w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\pcouffin.sys
  2010-02-16 19:43 . 2010-02-16 19:43 47360 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys
  2010-02-16 19:43 . 2010-02-16 19:54 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Vso
  2010-02-14 23:39 . 2010-02-14 23:39 ——– d—–w- c:\program files\PowerISO
  2010-02-14 23:07 . 2010-02-21 14:24 ——– d—–w- c:\users\Tim\Tracing
  2010-02-14 21:26 . 2010-02-14 21:27 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Nero
  2010-02-14 21:21 . 2010-02-14 21:24 ——– d—–w- c:\program files\Nero
  2010-02-14 21:21 . 2010-02-14 21:23 ——– d—–w- c:\programdata\Nero
  2010-02-14 21:21 . 2010-02-14 21:24 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Nero
  2010-02-14 20:49 . 2010-02-14 20:49 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Canneverbe Limited
  2010-02-14 20:49 . 2010-02-14 20:49 ——– d—–w- c:\programdata\Canneverbe Limited
  2010-02-14 11:55 . 2010-02-14 12:01 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\DAEMON Tools Pro
  2010-02-14 11:55 . 2010-02-14 12:00 ——– d—–w- c:\programdata\DAEMON Tools Pro
  2010-02-14 11:43 . 2010-02-14 11:46 ——– d—–w- c:\program files\Your Uninstaller 2010
  2010-02-14 10:54 . 2010-02-14 10:54 1955784 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\LocalCopy\{5339287C-37F4-9D0E-511B-937074C0162C}-FlashPlayerUpdate.exe
  2010-02-10 09:08 . 2010-01-18 23:29 85504 —-a-w- c:\windows\system32\secproc_ssp_isv.dll
  2010-02-10 09:08 . 2010-01-18 23:29 85504 —-a-w- c:\windows\system32\secproc_ssp.dll
  2010-02-10 09:08 . 2010-01-18 23:28 324608 —-a-w- c:\windows\system32\RMActivate_isv.exe
  2010-02-10 09:08 . 2010-01-18 23:28 277504 —-a-w- c:\windows\system32\RMActivate_ssp_isv.exe
  2010-02-10 09:08 . 2010-01-18 23:28 320512 —-a-w- c:\windows\system32\RMActivate.exe
  2010-02-10 09:08 . 2010-01-18 23:28 280064 —-a-w- c:\windows\system32\RMActivate_ssp.exe
  2010-02-09 10:47 . 2010-02-09 10:47 2326901 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\LocalCopy\{849AA657-ECD3-6F42-E659-0D9278C664E6}-aeheur.dll
  2010-02-02 19:07 . 2010-02-02 19:07 ——– d—–w- c:\program files\iPod
  2010-02-02 19:07 . 2010-02-02 19:08 ——– d—–w- c:\program files\iTunes
  2010-02-02 19:05 . 2010-02-02 19:05 72488 —-a-w- c:\programdata\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 9.0.3.15\SetupAdmin.exe
  2010-01-29 00:17 . 2010-01-29 00:17 ——– d—–w- c:\program files\MSXML 4.0
  2010-01-27 23:25 . 2010-01-27 23:25 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Local\vdownloader
  2010-01-27 22:43 . 2009-11-06 09:17 1843 ——w- c:\windows\hpwmdl23.dat
  2010-01-27 22:43 . 2009-10-16 05:56 966656 —-a-w- c:\windows\system32\hpwtiop4.dll
  2010-01-27 22:43 . 2009-10-16 05:56 741376 —-a-w- c:\windows\system32\hpwwiax5.dll
  2010-01-27 22:43 . 2009-10-16 05:55 271704 —-a-w- c:\windows\system32\hpzids01.dll
  2010-01-27 22:43 . 2009-10-16 05:56 364544 —-a-w- c:\windows\system32\hppldcoi.dll
  2010-01-27 22:43 . 2009-10-16 05:56 294912 —-a-w- c:\windows\system32\hpovst11.dll
  2010-01-27 22:29 . 2010-02-20 13:20 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Local\QuickPar
  2010-01-27 22:27 . 2010-02-18 13:16 ——– d—–w- c:\program files\QuickPar
  2010-01-27 22:18 . 2010-01-27 23:14 ——– d—–w- c:\programdata\HP
  2010-01-27 21:30 . 2010-01-27 21:30 ——– d—–w- c:\programdata\Office Genuine Advantage
  2010-01-27 11:01 . 2009-10-31 05:45 2614272 —-a-w- c:\windows\explorer.exe
  2010-01-27 11:01 . 2009-10-28 06:17 285696 —-a-w- c:\windows\system32\winlogon.exe

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2010-02-21 15:49 . 2009-11-28 14:21 ——– d—–w- c:\programdata\NVIDIA
  2010-02-20 12:20 . 2009-08-26 08:52 691490 —-a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat
  2010-02-20 12:20 . 2009-08-26 08:52 130026 —-a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat
  2010-02-20 12:16 . 2009-11-27 22:08 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\uTorrent
  2010-02-19 16:29 . 2009-11-27 15:58 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
  2010-02-18 12:25 . 2010-01-27 22:59 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\eBay
  2010-02-16 19:03 . 2009-11-28 18:40 142504 —ha-w- c:\windows\system32\mlfcache.dat
  2010-02-14 20:07 . 2009-12-02 18:48 ——– d—–w- c:\programdata\DVD Shrink
  2010-02-14 12:13 . 2009-11-27 22:31 ——– d–h–w- c:\program files\InstallShield Installation Information
  2010-02-14 12:11 . 2009-11-28 16:01 ——– d—–w- c:\programdata\CyberLink
  2010-02-14 12:07 . 2009-11-27 23:05 ——– d—–w- c:\program files\Teach2000
  2010-02-14 12:06 . 2009-11-28 15:57 53319 —-a-w- c:\programdata\TEMP\{A8516AC9-AAF1-47F9-9766-03E2D4CDBCF8}\PostBuild.exe
  2010-02-12 15:21 . 2009-11-28 15:37 319280 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\uTorrent.exe
  2010-02-10 10:39 . 2009-11-28 15:19 ——– d—–w- c:\programdata\Microsoft Help
  2010-02-04 15:10 . 2009-11-27 23:02 ——– d—–w- c:\program files\Google
  2010-02-02 19:07 . 2009-11-27 15:55 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Apple
  2010-02-01 11:10 . 2009-11-27 22:17 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\LimeWire
  2010-01-27 23:23 . 2010-01-27 23:13 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\HP
  2010-01-27 23:14 . 2010-01-27 22:43 250099 —-a-w- c:\windows\hpwins23.dat
  2010-01-27 23:14 . 2010-01-27 23:14 ——– d—–w- c:\programdata\WEBREG
  2010-01-27 22:59 . 2010-01-27 22:59 ——– d—–w- c:\program files\VDOWNLOADER
  2010-01-27 22:51 . 2009-11-27 15:19 110768 —-a-w- c:\users\Tim\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2010-01-27 22:48 . 2010-01-27 22:44 ——– d—–w- c:\program files\HP
  2010-01-27 22:47 . 2010-01-27 22:47 ——– d—–w- c:\programdata\HP Product Assistant
  2010-01-27 22:45 . 2010-01-27 22:45 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\HP
  2010-01-27 22:45 . 2010-01-27 22:45 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Hewlett-Packard
  2010-01-27 20:14 . 2009-11-27 15:43 ——– d—–w- c:\program files\Microsoft
  2010-01-21 09:18 . 2009-11-27 15:44 ——– d—–w- c:\program files\Microsoft Silverlight
  2010-01-18 23:29 . 2010-02-10 09:09 365568 —-a-w- c:\windows\system32\secproc_isv.dll
  2010-01-18 23:29 . 2010-02-10 09:09 369152 —-a-w- c:\windows\system32\secproc.dll
  2010-01-18 11:05 . 2009-12-23 15:35 ——– d—–w- c:\users\Tim\AppData\Roaming\BSplayer
  2010-01-18 11:04 . 2009-12-23 15:35 ——– d—–w- c:\program files\BSplayer
  2010-01-14 10:12 . 2009-11-27 15:20 181120 ——w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
  2010-01-08 03:18 . 2010-02-10 09:09 221184 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys
  2010-01-08 03:17 . 2010-02-10 09:09 123392 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
  2009-12-29 21:36 . 2009-12-01 16:16 ——– d—–w- c:\program files\LimeWire
  2009-12-25 19:02 . 2009-11-27 15:41 923456 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll
  2009-12-08 11:40 . 2010-02-10 09:09 3955288 —-a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
  2009-12-08 11:40 . 2010-02-10 09:09 3899464 —-a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
  2009-12-08 11:32 . 2010-02-10 09:09 292864 —-a-w- c:\windows\system32\apphelp.dll
  2009-12-08 08:05 . 2010-02-10 09:09 310784 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys
  2009-12-08 08:05 . 2010-02-10 09:09 113664 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\srvnet.sys
  2009-12-07 17:42 . 2009-11-27 15:33 56816 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys
  2009-12-04 17:26 . 2009-12-23 16:59 297376 —-a-w- c:\windows\system32\FMAPO.dll
  2009-12-04 14:43 . 2009-12-23 16:59 132368 —-a-w- c:\windows\system32\MaxxAudioAPO.dll
  2009-12-01 18:02 . 2009-12-01 18:02 10134 —-a-r- c:\users\Tim\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{E3E71D07-CD27-46CB-8448-16D4FB29AA13}\ARPPRODUCTICON.exe
  2009-11-28 16:19 . 2009-11-28 16:20 53319 —-a-w- c:\programdata\TEMP\{8C20787A-7402-4FA7-BF25-6E5750930FDC}\PostBuild.exe
  2009-11-28 15:56 . 2009-11-28 15:58 29480 —-a-w- c:\windows\system32\msxml3a.dll
  2009-11-28 15:56 . 2009-11-28 15:58 505128 —-a-w- c:\windows\system32\msvcp71.dll
  2009-11-28 15:56 . 2009-11-28 15:58 353576 —-a-w- c:\windows\system32\msvcr71.dll
  2009-11-28 13:03 . 2009-11-28 13:03 691696 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
  2009-11-27 15:42 . 2009-11-27 15:42 48648 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCEClientUX\UpdateableMarkup\Markup.dll
  2009-11-24 16:40 . 2009-12-23 16:59 838176 —-a-w- c:\windows\RtlExUpd.dll
  2009-11-24 08:55 . 2009-12-23 16:59 345328 —-a-w- c:\windows\system32\SRSTSXT.dll
  2009-11-24 08:55 . 2009-12-23 16:59 185584 —-a-w- c:\windows\system32\SRSTSHD.dll
  2009-11-24 08:55 . 2009-12-23 16:59 173296 —-a-w- c:\windows\system32\SRSHP360.dll
  2009-11-24 08:55 . 2009-12-23 16:59 140528 —-a-w- c:\windows\system32\SRSWOW.dll
  2009-06-10 21:26 . 2009-07-14 02:04 9633792 –sha-r- c:\windows\Fonts\StaticCache.dat
  2009-07-14 01:14 . 2009-07-13 23:42 396800 –sha-w- c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f12e83abb108c86c\WinMail.exe
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2009-03-02 209153]
  "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2009-11-10 417792]
  "snpstd"="c:\windows\vsnpstd.exe" [2005-10-11 339968]
  "Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2009-06-17 55824]
  "GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-10-11 149280]
  "AdobeCS4ServiceManager"="c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" [2008-08-14 611712]
  "Adobe Acrobat Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe" [2008-06-12 37232]
  "Acrobat Assistant 8.0"="c:\program files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe" [2008-06-11 640376]
  "RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2009-12-10 8120864]
  "HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840]
  "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-01-22 141608]

  c:\users\Tim\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
  OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2008-10-25 98696]

  c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
  HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2009-9-23 270336]
  Logitech SetPoint.lnk - c:\program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2009-11-27 813584]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)
  "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
  "EnableLUA"= 0 (0x0)
  "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
  "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)
  "LocalAccountTokenFilterPolicy"= 1 (0x1)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LBTWlgn]
  2009-07-20 11:28 72208 —-a-w- c:\program files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTWLgn.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

  R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\System32\drivers\vwififlt.sys [14-7-2009 0:52 48128]
  R2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Scheduler;c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [27-11-2009 16:33 108289]
  R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [20-11-2009 19:17 240232]
  R3 RTL85n86;Stuurprogramma voor Realtek 8180/8185 Extensible 802.11-draadloos apparaat;c:\windows\System32\drivers\RTL85n86.sys [10-6-2009 22:18 311808]
  R3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\System32\drivers\yk62x86.sys [28-9-2009 9:22 315392]
  S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\drivers\sptd.sys [28-11-2009 14:03 691696]
  S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [28-11-2009 0:02 135664]
  S3 Adobe Version Cue CS4;Adobe Version Cue CS4;c:\program files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\bin\VersionCueCS4.exe [15-8-2008 5:46 284016]
  S3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\System32\drivers\SiSGB6.sys [10-6-2009 22:18 48128]
  S3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB;c:\windows\System32\drivers\WSDPrint.sys [14-7-2009 1:18 17920]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
  getPlusHelper REG_MULTI_SZ getPlusHelper
  HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
  HPService REG_MULTI_SZ HPSLPSVC
  hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2010-02-21 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-11-27 23:02]

  2010-02-21 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-11-27 23:02]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.msn.nl/
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  IE: Append Link Target to Existing PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  IE: Append to Existing PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  IE: Convert Link Target to Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  IE: Convert to Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  Trusted Zone: han.nl
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

  Toolbar-Locked - (no file)
  HKCU-Run-WindowsNT Service - WindowsNT Service.exe
  HKLM-Run-WindowsNT Service - WindowsNT Service.exe
  AddRemove-SystemRequirementsLab - c:\program files\SystemRequirementsLab\Uninstall.exe
  AddRemove-{E2883E8F-472F-4fb0-9522-AC9BF37916A7} - c:\program files\NOS\bin\getPlus_Helper.dll


  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
  @Denied: (Full) (Everyone)
  .
  Voltooingstijd: 2010-02-21 17:00:05
  ComboFix-quarantined-files.txt 2010-02-21 16:00

  Pre-Run: 58.529.566.720 bytes beschikbaar
  Post-Run: 58.305.277.952 bytes beschikbaar

  - - End Of File - - C4E185E50D3BA4167B3948D59B806F15
 • Hallo Tim - Superantispyware heb je ook gedeïnstalleerd?
  Er is in ieder geval in C:\Program Files nog een map aanwezig!


  Nu Combofix zijn werk gedaan heeft, krijg je nu nog steeds de melding?
 • Ik krijg nu niet meer de melding. Die map waar jij het over hebt is voor mij niet zichtbaar ?, Wel heb ik een paar mappen erbij gekregen in C:\. Kan ik deze verwijderen?

  Maar bedankt voor het oplossen van mijn probleem, heel erg bedankt!
 • Die mappen behoren bij Combofix, die mag je verwijderen, ook wat op je bureaublad staat!

  maar fijn, dat je weer normaal met je PC verder kan en dat graag gedaan.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.