Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Irritand pop-up virus (KeyGen)

Anoniem
Abraham54
5 antwoorden
 • Hallo,

  Ik heb een probleem met een key generator. Sinds ik deze heb gebruikt, springt elke keer een pop up van de key generator in beeld tijdens het aanmelden van windows.

  [img:d145ab0337]http://img27.imageshack.us/img27/55/68144378.th.jpg[/img:d145ab0337]

  Een ander topic die ik al heb gevolgd komt aardig overeen:
  http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=205761

  Ik heb mijn computer gescand met avast en zoals op het andere topic staat geadviseerd MBAM. Beide vinden niks.

  Ik heb alvast een hijack run gedaan.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:46:15, on 14-4-2010
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18904)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
  c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\WisKeyState.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Users\Public\Public Documents\Windows Movie Player\players.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.23\GoogleCrashHandler.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WisKeyState] "C:\Program Files\Launch Manager\WisKeyState.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LMgrVolOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [FSCRecovery] c:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Fujitsu Siemens Computers Recovery\FSCRecoveryReminder.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows] "C:\Users\Public\Public Documents\Windows Movie Player\players.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O13 - Gopher Prefix:
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Fujitsu Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Technology Solutions - C:\Program Files\Fujitsu\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe
  O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe


  End of file - 6426 bytes

  Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
  Alvast bedankt!
 • Dat heb je ervan, indien je gratis van te betalen software gebruik maakt.
  Het gebruik van cracks en keygens is tegenwoordig nog meer af te raden dan in het verleden,
  Dit, omdat internetcriminelen ondertussen deze tak in handen hebben.
  Je register heeft inmiddels geheime slleutels erbij gekregen en het is dan ook af te raden om met je computer nog te internetbankieren!
  Want de crimminlen willen wat terug hebben van jou!

  Een schone installatie is de enige ooplossing en hou je dan ver van illegale software, maar kies daarvoor gratis alternatieven.

  Zie ook: http://marcvn.blogspot.com/2008/07/niets-voor-niets.html
 • Ik heb nu het mijn systeem hersteld en tot mijn verbazing is het weg. Ik had niet verwacht dat het zou lukken.
  Wat bedoel je precies met die geheime register sleutels? Ik heb nogmaals een hijackscan gedaan. Zie je nu nog steeds geheime sleutels? En zien andere die toevallig ook?

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:31:36, on 14-4-2010
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18904)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\WisKeyState.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.23\GoogleCrashHandler.exe
  c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WisKeyState] "C:\Program Files\Launch Manager\WisKeyState.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LMgrVolOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [FSCRecovery] c:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Fujitsu Siemens Computers Recovery\FSCRecoveryReminder.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O13 - Gopher Prefix:
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Fujitsu Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Technology Solutions - C:\Program Files\Fujitsu\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe
  O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe


  End of file - 6064 bytes

  Bedankt voor zover!
 • In je eerste log was een malware instelling aktief, die is er in je tweede log niet meer.

  Die geheime sleutels vindt je niet in een HijackThis-log, maar zijn er waarschijnlijk nog steeds, maar nu inaktief, omdat je een eerder systeemherstelpunt hebt gekozen en dus de keygen niet meer aktief is!

  Doe het volgende:
  [b:78afd1b2ac]download CKScanner by askey 127 en sla het op je bueaublad op[/b:78afd1b2ac].
  Vista en Win 7 gebruikers gebruiken dit tool via rechtsklik en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  [list:78afd1b2ac]• Klik/dubbelklik op [b:78afd1b2ac]CKScanner by askey 127[/b:78afd1b2ac] om het tool te starten en klik op Search for Files.
  • Na een korte tijd, wanneer de zandloper verdwijnt, klik dan op Save List To File
  • Een berichtvenster zal bevestigen dat het dokument is opgelagen.
  • Klik/dubbelklik op de CKFiles.txt snelkoppeling op je bureaublad en kopiëer en plak de inhoud in je volgende post.[/list:u:78afd1b2ac]
 • Wederom bedankt voor je snelle reactie.
  Ik heb gedaan wat je zei, CKScanner op het bureaublad gezet en uitgevoerd.

  Dit is wat er uit kwam:
  CKScanner - Additional Security Risks - These are not necessarily bad
  scanner sequence 3.MN.11
  —– EOF —–

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.