Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

mijn HJT-Log weet dat er iets verkeerd is.. geen idee wat?

Anoniem
None
20 antwoorden
 • Kan iemand mijn helpen met mijn Log, want ik heb meerder dingen die erin staan die er niet horen maar weet neit welke ik moet verwijderen etc… Heb ook Mirar in mijn Software staan maar werkelijk ik krijg die er neit af.. wordt er helemaal gek van. wie kan mij hiermee helpen??

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:47:44, on 24-4-2010
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18904)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\ACER\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\ABoard.exe
  C:\Program Files\PACKARD BELL\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  C:\Windows\System32\wpcumi.exe
  C:\ACER\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\AOSD.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\UfSeAgnt.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.msn.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=0413&s=1&o=vb32&d=0709&m=imedia_d3505_nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=0413&s=1&o=vb32&d=0709&m=imedia_d3505_nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\ezShellStart.exe
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FujiKeyboard] c:\Acer\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\ABoard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetupMyPC\SmpSys.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UfSeAgnt.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\UfSeAgnt.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\PACKARD BELL\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1151601.exe -Update -1151601 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; .NET CLR 3.0.30729; msn OptimizedIE8;NLNL)" -"http://www.spele.nl/game/racers/soep_glijbaan.html"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {A1F2F2CE-06AF-483C-9F12-D3BAA72477D6} (BatchDownloader Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/DigWXMSN.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-nl.cab
  O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Recovery Management\Service\ETService.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Generic Service for HID Keyboard Input Collections (GenericHidService) - Packard Bell Services - C:\Windows\SYSTEM32\HidService.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: Trend Micro Central Control Component (SfCtlCom) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\SfCtlCom.exe
  O23 - Service: Trend Micro Unauthorized Change Prevention Service (TMBMServer) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\BM\TMBMSRV.exe
  O23 - Service: Trend Micro Proxy Service (TmProxy) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\TmProxy.exe


  End of file - 8450 bytes


  Groetjes Angelique
 • Hallo Angelique, hebt inderdaad een aantal probelem in jouw Windows.
  Mirar staat niet in je log.

  En wat is jouw connectie met Cexx.org.
  Want mogelijk is jouw Windows gehijacked!

  Bovendien denk ik dat je de Trend Internet Security suite opnieuw moet installeren, want er lopen gewoon te weinig processen daarvan!

  [b:22c2d872c3]Sluit eerst alle openstaande vensters[/b:22c2d872c3] en start dan HijackThis en klik op de knop [b:22c2d872c3]Do a Scan only

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\ezShellStart.exe[/b:22c2d872c3],
  [list:22c2d872c3][*:22c2d872c3] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen
  [*:22c2d872c3] vervolgens klik je daarna op de knop [b:22c2d872c3]Fix checked[/b:22c2d872c3][/list:u:22c2d872c3]


  Doe ook het volgende: [b:22c2d872c3]download, installeer en blijf MBAM gebruiken (KLIK)[/b:22c2d872c3]
  [list:22c2d872c3]• Al meteen na de installatie wil [b:22c2d872c3]MBAM[/b:22c2d872c3] zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  • Ook bij herhaald gebruik: eerst MBAM updaten via de tab [b:22c2d872c3]Update[/b:22c2d872c3]!

  • Start [b:22c2d872c3]MBAM[/b:22c2d872c3] en kies voor [b:22c2d872c3]Snelle Scan[/b:22c2d872c3]

  • [b:22c2d872c3]N.B.: Vistagebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:22c2d872c3]

  • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  • Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:22c2d872c3]OK[/b:22c2d872c3]
  • Klik daarna op de knop [b:22c2d872c3]Bekijk Resultaten[/b:22c2d872c3] om de resultaten te zien.
  • Zorg ervoor, dat alles aangevinkt is.
  • Vervolgens klik je op: [b:22c2d872c3]Verwijder geselecteerde[/b:22c2d872c3] .
  • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  • Het log wordt automatisch bewaard door [b:22c2d872c3]MBAM[/b:22c2d872c3] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:22c2d872c3]Logs[/b:22c2d872c3] te klikken in [b:22c2d872c3]MBAM[/b:22c2d872c3] .

  • Indien [b:22c2d872c3]MBAM[/b:22c2d872c3] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven –
  dan telkens op [b:22c2d872c3]OK[/b:22c2d872c3] klikken!
  • Daarna zal [b:22c2d872c3]MBAM[/b:22c2d872c3] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:22c2d872c3]

  Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM ook vragen te herstarten. Doe dit dan ook.
  MBAM zal dan na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

  [b:22c2d872c3]Hierna post je de inhoud van de volgende logs:[/b:22c2d872c3]
  [list:22c2d872c3]• een nieuw Hijackthis-log
  [• MBAM scanlog[/list:u:22c2d872c3]
  [b:22c2d872c3]Tevens een Uninstall-lijst posten:[/b:22c2d872c3]
  • start HijackThis,
  • klik op de knop [b:22c2d872c3]Open the Misc Tools section[/b:22c2d872c3],
  • klik op de knop [b:22c2d872c3]Open Uninstall Manager[/b:22c2d872c3]
  • Klik op de knop [b:22c2d872c3]Save[/b:22c2d872c3].
 • Heb Gedaan wat u zei,, wil weten of mijn HTJ-log nu goed is.


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:12:36, on 25-4-2010
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18904)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\ACER\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\ABoard.exe
  C:\Program Files\PACKARD BELL\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  C:\Windows\System32\wpcumi.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\ACER\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\AOSD.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.msn.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=0413&s=1&o=vb32&d=0709&m=imedia_d3505_nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=0413&s=1&o=vb32&d=0709&m=imedia_d3505_nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FujiKeyboard] c:\Acer\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\ABoard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetupMyPC\SmpSys.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\PACKARD BELL\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1151601.exe -Update -1151601 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; .NET CLR 3.0.30729; msn OptimizedIE8;NLNL)" -"http://www.spele.nl/game/racers/soep_glijbaan.html"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {A1F2F2CE-06AF-483C-9F12-D3BAA72477D6} (BatchDownloader Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/DigWXMSN.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-nl.cab
  O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Recovery Management\Service\ETService.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Generic Service for HID Keyboard Input Collections (GenericHidService) - Packard Bell Services - C:\Windows\SYSTEM32\HidService.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe


  End of file - 7841 bytes


  Met vriendelijk Groet Angelique
 • hier is mijn MBAM-Log bestand.

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.45
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 4034

  Windows 6.0.6002 Service Pack 2
  Internet Explorer 8.0.6001.18904

  25-4-2010 17:07:58
  mbam-log-2010-04-25 (17-07-58).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 114704
  Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 27 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 10
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 1

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{418d86be-7386-4f1a-83e0-53604adbda74} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4e3a97d3-9f15-4067-d0f9-241cc9cc9541} (Adware.PlayMP3z) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c28d210b-755b-461f-8141-fd381889d451} (Adware.SearchSpider) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4e3a97d3-9f15-4067-d0f9-241cc9cc9541} (Adware.PlayMP3z) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{c28d210b-755b-461f-8141-fd381889d451} (Adware.SearchSpider) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SearchSpider (Adware.SearchSpider) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\SearchSpider (Adware.SearchSpider) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MediaHoldings (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\PlayMP3 (Adware.PLayMP3z) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AppDataLow\HavingFunOnline (Adware.BHO.FL) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\Windows\System32\nodes.txt (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
 • Hallo Angelique, hoe gaat nu met je Windows?


  [b:492a07a4a9]Download TFC (klick) naar je bureaublad.[/b:492a07a4a9]
  N.B.: Gebruikers van Windows Vista en Windows 7 starten het tool middels rechtsklik en daarbij dan kiezend voor Als Administrator uitvoeren!
  • Klik/dubbelklik op [b:492a07a4a9]TFC.exe[/b:492a07a4a9] om het programma te starten.
  • Niet schrikken - het tool sluit alle lopende programma's - ergo: verzeker je dus ervan, dat je werk al is opgeslagen!
  • Vervolgens klik je op de knop [b:492a07a4a9]Start[/b:492a07a4a9] om de scan te starten. Deze scan kan kort of langer duren, wees geduldig en laat TFC zijn taak doen en wacht to TFC klaaar is.
  • Indien TFC klaar is, dan komt de melding dat de computer opnieu opgestart wordt.
  • Gebeurt het afsluiten niet automatisch, start dan zelf de computer opnieuw op.
  • Noot: TFC vertoont geen log!


  [b:492a07a4a9]Download CKScanner by askey 127 en sla het op je bueaublad op[/b:492a07a4a9].
  Vista en Win 7 gebruikers gebruiken dit tool via rechtsklik en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Klik/dubbelklik op [b:492a07a4a9]CKScanner by askey 127[/b:492a07a4a9] om het tool te starten en klik op Search for Files.
  • Na een korte tijd, wanneer de zandloper verdwijnt, klik dan op Save List To File
  • Een berichtvenster zal bevestigen dat het dokument is opgelagen.
  • Klik/dubbelklik op de CKFiles.txt snelkoppeling op je bureaublad en kopiëer en plak de inhoud in je volgende post.
 • dit krijg ik :

  CKScanner - Additional Security Risks - These are not necessarily bad
  scanner sequence 3.MN.11
  —– EOF —–


  groetjes angelique
 • Dat is mooi, maar hoe staat het nu met je Windows - heb je nog problemen?
 • hoi Abraham,

  ik heb problemen met windows.. ik heb nieuwe msn geinstalleerd maar ik kan mijn eigen afbeeldingen en smileys niet toevoegen .. hij geeft aan dat het een verkeerd bestandsformaat is. heel raar want eerst had ik dat niet. nu kan ik geen enkele andere afbeelding op mijn msn zetten. alleen maar dezelfde. weet niet of dit nu aan vista ligt. ik heb ondertussen, limewire, pokerstars, full tilt, gedownload maar allemaal na messenger. ik had alles erafgegooid. en weer opnieuw geinstalleerd.

  mijn nieuwe HTJ-Log :

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 10:07:46, on 3-5-2010
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18904)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\ACER\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\ABoard.exe
  C:\Program Files\PACKARD BELL\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  C:\Windows\System32\wpcumi.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\ACER\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\AOSD.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.6.0.32\ccSvcHst.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
  C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames2.exe
  C:\PROGRA~1\Java\jre6\bin\jp2launcher.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.msn.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=0413&s=1&o=vb32&d=0709&m=imedia_d3505_nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pucuy.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.6.0.32\IPSBHO.DLL
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FujiKeyboard] c:\Acer\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\ABoard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetupMyPC\SmpSys.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\PACKARD BELL\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1151601.exe -Update -1151601 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; .NET CLR 3.0.30729; msn OptimizedIE8;NLNL)" -"http://www.spele.nl/game/racers/soep_glijbaan.html"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} (Microsoft Data Collection Control) - https://oas.support.microsoft.com/ActiveX/MSDcode.cab
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {A1F2F2CE-06AF-483C-9F12-D3BAA72477D6} (BatchDownloader Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/DigWXMSN.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-nl.cab
  O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Recovery Management\Service\ETService.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Generic Service for HID Keyboard Input Collections (GenericHidService) - Unknown owner - C:\Windows\SYSTEM32\HidService.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus (NAV) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.6.0.32\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe


  End of file - 9526 bytes

  groetjes angelique
 • Hallo Angelique, ik heb al eerder gezien, dat de [b:17a922ee09]Windows Parental Control[/b:17a922ee09] aktief is in jouw Windows.

  Ik vermoed nu, dat hier de grondslag ligt van bepaalde dingen die je niet kan doen.

  je log ziet er verder goed uit namelijk!
 • Goede morgen,

  ik heb nagekeken maar ik heb geen Parent Control aan staan bij demijne. maar ik had een gast account aangemaakt en die ook weer vrewijderd. maar mijn pc zegt dat het niet aan staat. hoe kan ik daar vanaf komen..

  groetjes angelique
 • Hallo Angelique, maak en post dan eerst een nieuw en aktueel HJT-log (via rechtsklik en kiezen voor Als Administrator uitvoeren).
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 16:06:46, on 5-5-2010
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18904)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.6.0.32\ccSvcHst.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\ACER\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\ABoard.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\PACKARD BELL\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  C:\ACER\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\AOSD.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.msn.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=0413&s=1&o=vb32&d=0709&m=imedia_d3505_nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pucuy.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.6.0.32\IPSBHO.DLL
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FujiKeyboard] c:\Acer\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\ABoard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetupMyPC\SmpSys.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\PACKARD BELL\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1151601.exe -Update -1151601 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; .NET CLR 3.0.30729; msn OptimizedIE8;NLNL)" -"http://www.spele.nl/game/racers/soep_glijbaan.html"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} (Microsoft Data Collection Control) - https://oas.support.microsoft.com/ActiveX/MSDcode.cab
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {A1F2F2CE-06AF-483C-9F12-D3BAA72477D6} (BatchDownloader Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/DigWXMSN.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-nl.cab
  O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Recovery Management\Service\ETService.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Generic Service for HID Keyboard Input Collections (GenericHidService) - Unknown owner - C:\Windows\SYSTEM32\HidService.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus (NAV) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.6.0.32\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe


  End of file - 9415 bytes
 • [quote:0b744fd0de="Angelique_007"]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 16:06:46, on 5-5-2010
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18904)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.6.0.32\ccSvcHst.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\ACER\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\ABoard.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\PACKARD BELL\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  C:\ACER\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\AOSD.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.msn.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=0413&s=1&o=vb32&d=0709&m=imedia_d3505_nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pucuy.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.6.0.32\IPSBHO.DLL
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FujiKeyboard] c:\Acer\Preload\Autorun\DRV\FUJI Keyboard\ABoard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetupMyPC\SmpSys.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\PACKARD BELL\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1151601.exe -Update -1151601 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; .NET CLR 3.0.30729; msn OptimizedIE8;NLNL)" -"http://www.spele.nl/game/racers/soep_glijbaan.html"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} (Microsoft Data Collection Control) - https://oas.support.microsoft.com/ActiveX/MSDcode.cab
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {A1F2F2CE-06AF-483C-9F12-D3BAA72477D6} (BatchDownloader Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/DigWXMSN.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-nl.cab
  O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Recovery Management\Service\ETService.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Generic Service for HID Keyboard Input Collections (GenericHidService) - Unknown owner - C:\Windows\SYSTEM32\HidService.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus (NAV) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.6.0.32\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe


  End of file - 9415 bytes[/quote:0b744fd0de]


  ik heb tevens de save-list erbij gedaan van HTJ-log MBAM of zoiets.. hierover zie je hem:

  Microsoft Search Enhancement Pack
  Microsoft Silverlight
  Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
  Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86)
  Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86)
  Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Works
  Mirar
  MSVCRT
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
  neroxml
  Norton AntiVirus
  NVIDIA Drivers
  OGA Notifier 2.0.0048.0
  Packard Bell ImageWriter
  Packard Bell Recovery Management
  Packard Bell Updator
  PokerStars
  Realtek High Definition Audio Driver
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559)
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB978380)
  Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB978382)
  Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB957789)
  Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581)
  Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB969613)
  Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234)
  Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709)
  Setup My PC
  Skype Toolbars
  Skype™ 4.2
  Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL
  Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)
  Update for 2007 Microsoft Office System (KB981715)
  Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
  Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB976416)
  Update for Microsoft Office OneNote 2007 (KB980729)
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561)
  Update voor Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678)
  Update voor Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669)
  Update voor Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665)
  Visual C++ 8.0 CRT (x86) WinSXS MSM
  Windows 7 Upgrade Advisor
  Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden
  Windows Live Call
  Windows Live Communications Platform
  Windows Live Essentials
  Windows Live Essentials
  Windows Live Family Safety
  Windows Live Mail
  Windows Live Messenger
  Windows Live Movie Maker
  Windows Live Photo Gallery
  Windows Live Sign-in Assistant
  Windows Live Sync
  Windows Live Toolbar
  Windows Live Writer
 • Hallo Angelique, ik ben benieuwd, of onderstaande handeling je problemen oplost?

  [b:4941837e47][Download LSPFix.[/b:4941837e47]
  Start het programma.
  Plaats een vinkje bij I know what I am doing.
  Zorg dat in het rechtse venster (remove venster) alle verwijzingen staan van: [b:4941837e47]wpclsp.dll[/b:4941837e47].
  (Let op enkel deze mogen in het remove-venster staan, geen anderen!!!)
  Klik op Finish en start de computer opnieuw.
 • Ik heb de laatste alleen naar remove gedaan. moet de rest die erbij staat ook? want hij start op met Ouderlijke Toezicht weergeven nadat ik dit gedaan heb wat u zei. of moet ik al dit hieronder naar remove venster doen ?

  NLAapi.dll @%SystemRoot%\system32\nlasvc.dll,-1000
  napinsp.dll @%SystemRoot%\system32\napinsp.dll,-1000
  pnrpnsp.dll @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000
  mswsock.dll @%SystemRoot%\system32\wshtcpip.dll,-60103
  winrnr.dll NTDS
  wpclsp.dll

  groetjes angelique
 • Hallo Angelique, dus nu blijkt dat Parental Control toch aktief is!
  En die andere bestanden mg je beslist niet verwijderen!

  Hoe zit dat nu met Parental Control?
 • nou ik heb nog steeds die parentcontrol.. maar als ik daar ga kijken dan staat die niet aan zegt die.


  hoe moet ik daarnu vanaf komen.?

  groetjes angelique
 • Ga naar Start \ Uitvoeren (gaat ook via de Windowstoets + de R-toets) en typ of kopiëer en plak [b:332807a86e]services.msc[/b:332807a86e].

  Nu ga je in dat venster Services op zoek naar [b:332807a86e]Parent Control[/b:332807a86e].

  Gevonden: erop dubbelklikken en bij Opstartype [b:332807a86e]gedeactiveerd[/b:332807a86e] kiezen.

  Daarna je PC opnieuw opstarten!

  Ik ben benieuwd.
  Want heeft iemand anders die ParentControl ingeschakeld, dan is daarbij zeer waarschijnlijk ook [b:332807a86e]wachtwoord beveiliging[/b:332807a86e] ingeschakeld en dan is er mogelijk een probleem wat betreft het uitschakelen!
 • hey abraham…

  hoe kun je zien of mijn windows is gehijackt? waaraan bedoel ik.

  groetjes angelique
 • Hallo Angelique, het gaat niet om hijack.
  Maar ik bedoel dit: indien iemand anders dat Parent Control in jouw PC heeft ingeschakeld, dan zal hij/zij dit inschakelen voorzien hebben van een wachtwoord.
  En dat wachtwoord heb je dan nodig om die controle weer uit te zetten!

  Kan je echter de Parent Control uitschakelen zoals ik beschreven heb, dan moet je er van verlost zijn, lijkt mij!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.