Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Enorm trage respons in PC. HijackThis logje

Anoniem
PSL
2 antwoorden
 • Ik ben gevraagd te kijken naar de PC van een vriendin van me. Deze is enorm traag. Heb Advanced System Care geïnstalleerd en gedraaid. Deze heeft diverse problemen opgelost (zegt ie…).

  Nu is ie nog steeds traag. Iemand advies om hem wat sneller te krijgen ahv verbetering door e.e.a. te fixen?

  Het logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 0:25:30, on 1-5-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe
  C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\LaCie\Backup Software\LaCieBackup.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE
  C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\Awc.exe
  C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://srch-ne3.hpwis.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [S3TRAY2] S3tray2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundFusion] RunDll32 cwaprops.cpl,CrystalControlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [USB] C:\WINDOWS\system32\usb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [LaCie Backup] C:\Program Files\LaCie\Backup Software\\LaCieBackup.exe /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 3] "C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe" /startup
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Symantec AntiVirus Client.lnk = ?
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1095078759932
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe


  End of file - 8905 bytes
 • Hallo PSL, in het log is geen enkele aanduiding voor malware e.d. te vinden1

  Wat heeft dat Iobit tool overigens gevonden - persoonlijk ben ik geen voorstander meer van dit tool!


  Maar doe het volgende:

  [b:32855659fd]download, installeer en blijf MBAM gebruiken (KLIK)[/b:32855659fd]
  • Al meteen na de installatie wil [b:32855659fd]MBAM[/b:32855659fd] zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  • Ook bij herhaald gebruik: eerst MBAM updaten via de tab [b:32855659fd]Update[/b:32855659fd]!

  • Start [b:32855659fd]MBAM[/b:32855659fd] en kies voor [b:32855659fd]Snelle Scan[/b:32855659fd]

  • [b:32855659fd]N.B.: Vistagebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:32855659fd]

  • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  • Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:32855659fd]OK[/b:32855659fd]
  • Klik daarna op de knop [b:32855659fd]Bekijk Resultaten[/b:32855659fd] om de resultaten te zien.
  • Zorg ervoor, dat alles aangevinkt is.
  • Vervolgens klik je op: [b:32855659fd]Verwijder geselecteerde[/b:32855659fd] .
  • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  • Het log wordt automatisch bewaard door [b:32855659fd]MBAM[/b:32855659fd] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:32855659fd]Logs[/b:32855659fd] te klikken in [b:32855659fd]MBAM[/b:32855659fd] .

  • Indien [b:32855659fd]MBAM[/b:32855659fd] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven –
  dan telkens op [b:32855659fd]OK[/b:32855659fd] klikken!
  • Daarna zal [b:32855659fd]MBAM[/b:32855659fd] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.

  Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM ook vragen te herstarten. Doe dit dan ook.
  MBAM zal dan na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

  [b:32855659fd]Hierna post je de inhoud van de volgende logs:[/b:32855659fd]
  • een nieuw Hijackthis-log
  • MBAM scanlog
  [b:32855659fd]Tevens een Uninstall-lijst posten:[/b:32855659fd]
  • start HijackThis,
  • klik op de knop [b:32855659fd]Open the Misc Tools section[/b:32855659fd],
  • klik op de knop [b:32855659fd]Open Uninstall Manager[/b:32855659fd]
  • Klik op de knop [b:32855659fd]Save[/b:32855659fd].

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.