Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Firefox opend spontaan nieuwe pagina's

Anoniem
None
14 antwoorden
 • Maak even als administrator een nieuw HijackThis logje aub,.
 • Zojuist werd een nieuwe pagina geopend:

  http://cyprus.org/search.php

  Ik heb HJT opgestart als administrator (hoewel mijn account al administrator rechten heeft).

  Hier is het nieuwe logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 18:31:53, on 1-6-2010
  Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskhost.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\OO Software\Defrag\oodtray.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  D:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [OODefragTray] C:\Program Files\OO Software\Defrag\oodtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: Dropbox.lnk = Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: CrossLoop Service (CrossLoopService) - CrossLoop Inc - C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\CrossLoop\CrossLoopService.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\Program Files\OO Software\Defrag\oodag.exe
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  O23 - Service: uvnc_service - UltraVNC - C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\CrossLoop\winvnc.exe


  End of file - 6905 bytes
 • Misschien is er iets mis met je toetsenbord (CTRL+T) dat daarom Firefox al die nieuwe pagina's opent? :? Hoe lang heb je em al?(PC + Toetsenbord)
 • Het is een laptop en het zijn steeds reclame achtige pagina's met wisselende inhoud die ongevraagd worden geopend (m.a.w. echt malware gedrag) en geen lege pagina's die je met ctrl+t krijgt.
 • Ik zie niks bijzonders in het logje.
 • Inderdaad, het was een tijdje rustig maar zojuist verscheen er weer een ongevraagde pagina:
  http://www.blinkx.com/category/viral?adid=02-107-226-300-404-x-541&p=1

  :o Erg vreemd !
 • Zie niks bijzonders wat dat kan veroorzaken

  Download [b:dab1e4cdb3] naar je Bureaublad en gebruik het volgens deze handleiding.

  [i:dab1e4cdb3]
 • Er was een rootkit aangetroffen, na ca. 3 keer opnieuw rebooten kwam deze log:

  ComboFix 10-06-01.01 - Gebruiker 02-06-2010 6:37.1.2 - x86
  Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1252.31.1043.18.3070.2316 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: c:\users\Gebruiker\Desktop\ComboFix.exe
  SP: Spybot - Search and Destroy *disabled* (Updated) {ED588FAF-1B8F-43B4-ACA8-8E3C85DADBE9}
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  C:\90210.exe
  c:\windows\system32\Thumbs.db

  Besmet exemplaar van c:\windows\system32\DRIVERS\intelide.sys werd aangetroffen en gedesinfecteerd
  Hersteld exemplaar van - c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_x86_neutral_6acd47459c3a74fb\intelide.sys
  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-05-02 to 2010-06-02 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2010-06-02 04:43 . 2010-06-02 04:45 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\temp
  2010-06-02 04:43 . 2010-06-02 04:43 ——– d—–w- c:\users\Esmee\AppData\Local\temp
  2010-06-02 04:43 . 2010-06-02 04:43 ——– d—–w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
  2010-05-31 11:59 . 2010-05-31 11:59 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Foxit Software
  2010-05-31 11:21 . 2010-05-31 11:21 ——– d–h–w- c:\users\Gebruiker\InstallAnywhere
  2010-05-31 11:00 . 2010-05-31 11:19 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\FileZilla
  2010-05-31 11:00 . 2010-05-31 11:00 ——– d—–w- c:\program files\FileZilla FTP Client
  2010-05-31 07:08 . 2010-05-31 07:08 ——– d—–w- c:\program files\BlueFish2.0
  2010-05-29 12:11 . 2010-05-29 12:11 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Download Manager
  2010-05-29 11:24 . 2010-05-29 11:24 ——– d—–w- c:\program files\3Com
  2010-05-29 11:23 . 1997-11-19 13:49 303616 —-a-w- c:\windows\IsUninst.exe
  2010-05-27 17:29 . 2010-05-27 17:29 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Apps
  2010-05-26 19:52 . 2010-05-26 20:01 ——– d—–w- c:\temp\passwfox
  2010-05-25 20:30 . 2010-05-25 20:30 89831 —-a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Uninstall.exe
  2010-05-25 20:29 . 2010-06-02 04:45 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox
  2010-05-24 17:34 . 2010-05-24 17:34 388096 —-a-r- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe
  2010-05-24 17:32 . 2010-05-24 17:32 ——– d—–w- c:\program files\Trend Micro
  2010-05-24 15:02 . 2010-05-24 15:02 ——– d—–w- c:\program files\Notepad++
  2010-05-24 15:02 . 2010-05-24 15:02 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Notepad++
  2010-05-22 08:00 . 2010-05-30 17:23 ——– d—–w- c:\programdata\Spybot - Search & Destroy
  2010-05-22 08:00 . 2010-05-22 08:01 ——– d—–w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
  2010-05-22 07:55 . 2010-05-22 07:56 ——– d—–w- c:\program files\FLV Player
  2010-05-21 17:41 . 2010-05-21 17:41 56 —ha-w- c:\windows\system32\ezsidmv.dat
  2010-05-21 17:41 . 2010-05-21 17:41 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\skypePM
  2010-05-21 17:41 . 2010-05-21 18:11 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Skype
  2010-05-21 17:40 . 2010-05-21 17:40 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Skype
  2010-05-21 17:40 . 2010-05-21 17:40 ——– d—–r- c:\program files\Skype
  2010-05-21 17:40 . 2010-05-21 17:40 ——– d—–w- c:\programdata\Skype
  2010-05-15 07:19 . 2010-05-15 07:19 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Java
  2010-05-15 07:19 . 2010-04-12 15:29 411368 —-a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
  2010-05-09 08:50 . 2010-05-09 08:51 ——– d—–w- c:\temp\advertentie

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2010-06-02 04:42 . 2009-07-14 08:27 723498 —-a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat
  2010-06-02 04:42 . 2009-07-14 08:27 142362 —-a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat
  2010-05-30 18:30 . 2010-05-30 18:30 0 —ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf
  2010-05-30 17:03 . 2010-03-31 17:39 ——– d—–w- c:\program files\CCleaner
  2010-05-25 14:42 . 2010-03-29 20:08 28219 —-a-w- c:\programdata\nvModes.dat
  2010-05-15 07:19 . 2010-03-31 11:36 ——– d—–w- c:\program files\Java
  2010-05-06 20:59 . 2010-04-30 18:45 165032 —-a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
  2010-05-06 20:39 . 2010-04-30 18:45 46672 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys
  2010-05-06 20:39 . 2010-04-30 18:45 164048 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
  2010-05-06 20:34 . 2010-04-30 18:45 23376 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys
  2010-05-06 20:34 . 2010-04-30 18:45 51792 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
  2010-05-06 20:33 . 2010-04-30 18:45 19024 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
  2010-04-30 19:02 . 2010-04-30 19:02 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Malwarebytes
  2010-04-30 19:02 . 2010-04-30 19:01 ——– d—–w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2010-04-30 19:01 . 2010-04-30 19:01 ——– d—–w- c:\programdata\Malwarebytes
  2010-04-30 18:45 . 2010-03-29 16:50 ——– d—–w- c:\programdata\Alwil Software
  2010-04-30 18:28 . 2010-04-30 18:25 ——– d—–w- c:\program files\Folder Lock
  2010-04-30 18:25 . 2010-04-30 18:25 53248 —-a-w- c:\windows\system32\suppdll.dll
  2010-04-30 18:25 . 2010-04-30 18:25 35363 —-a-w- c:\windows\system32\windrvNT.sys
  2010-04-30 18:19 . 2010-04-30 17:25 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\DiskSpaceFan
  2010-04-30 17:25 . 2010-04-30 17:25 ——– d—–w- c:\program files\DiskSpaceFan
  2010-04-29 13:39 . 2010-04-30 19:01 38224 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2010-04-29 13:39 . 2010-04-30 19:01 20952 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2010-04-29 11:12 . 2010-04-29 11:12 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Foxit
  2010-04-27 12:07 . 2010-03-29 12:06 ——– d—–w- c:\programdata\Microsoft Help
  2010-04-22 20:52 . 2010-04-22 20:52 ——– d—–w- c:\program files\Image Resizer
  2010-04-14 16:47 . 2010-04-30 18:45 38848 —-a-w- c:\windows\system32\avastSS.scr
  2010-04-11 09:28 . 2010-04-11 09:28 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Nero
  2010-04-09 15:08 . 2010-04-09 15:08 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\UltraVNC
  2010-04-09 10:36 . 2010-04-09 10:36 ——– d—–w- c:\program files\Winamp Detect
  2010-04-09 10:36 . 2010-04-09 10:36 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\PX Storage Engine
  2010-04-08 09:19 . 2010-04-08 09:19 ——– d—–w- c:\program files\Alcohol Soft
  2010-04-07 06:17 . 2010-04-07 06:17 ——– d—–w- c:\programdata\Office Genuine Advantage
  2010-04-05 15:07 . 2010-04-05 15:07 ——– d—–w- c:\program files\TechSmith
  2010-04-05 14:46 . 2010-04-05 14:46 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\ThumbsPlus
  2010-04-05 14:45 . 2010-04-05 14:45 ——– d—–w- c:\program files\Thumbs7
  2010-04-05 09:27 . 2010-04-05 09:27 0 —ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_tcwbf_01_09_00.Wdf
  2010-04-05 09:27 . 2010-04-05 09:27 0 —ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_WinUSB_01009.Wdf
  2010-04-05 09:26 . 2010-04-05 09:26 ——– d—–w- c:\program files\Protector Suite
  2010-04-02 08:18 . 2010-04-01 15:32 69 —-a-w- c:\users\Gebruiker\jagex_runescape_preferences2.dat
  2010-04-02 07:53 . 2010-04-01 15:31 41 —-a-w- c:\users\Gebruiker\jagex_runescape_preferences.dat
  2010-04-01 16:21 . 2010-03-29 20:01 108824 —-a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2010-04-01 15:32 . 2010-04-01 15:32 0 —-a-w- c:\users\Gebruiker\jagex__preferences3.dat
  2010-03-29 11:46 . 2010-03-29 11:46 0 —-a-w- c:\windows\nsreg.dat
  2010-03-29 08:37 . 2010-03-29 08:37 691696 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
  2010-03-23 05:55 . 2010-04-09 11:26 545 —-a-w- c:\windows\UC.PIF
  2010-03-23 05:55 . 2010-04-09 11:26 545 —-a-w- c:\windows\RAR.PIF
  2010-03-23 05:55 . 2010-04-09 11:26 545 —-a-w- c:\windows\PKZIP.PIF
  2010-03-23 05:55 . 2010-04-09 11:26 545 —-a-w- c:\windows\PKUNZIP.PIF
  2010-03-23 05:55 . 2010-04-09 11:26 545 —-a-w- c:\windows\NOCLOSE.PIF
  2010-03-23 05:55 . 2010-04-09 11:26 545 —-a-w- c:\windows\LHA.PIF
  2010-03-23 05:55 . 2010-04-09 11:26 545 —-a-w- c:\windows\ARJ.PIF
  2010-03-08 21:33 . 2010-04-14 20:49 427520 —-a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll
  2009-06-10 21:26 . 2009-07-14 02:04 9633792 –sha-r- c:\windows\Fonts\StaticCache.dat
  2009-07-14 01:14 . 2009-07-13 23:42 396800 –sha-w- c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f12e83abb108c86c\WinMail.exe
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]
  @="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
  2009-12-09 01:19 94208 —-a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.13.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]
  @="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
  2009-12-09 01:19 94208 —-a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.13.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]
  @="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
  2009-12-09 01:19 94208 —-a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.13.dll

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-07-14 1173504]
  "AlcoholAutomount"="c:\program files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" [2009-04-24 203928]
  "SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "OODefragTray"="c:\program files\OO Software\Defrag\oodtray.exe" [2009-09-11 2524416]
  "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-09-03 13552160]
  "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-09-03 92704]
  "NVHotkey"="c:\windows\system32\nvHotkey.dll" [2008-09-03 96800]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-02-18 248040]
  "avast5"="c:\program files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" [2010-05-06 2815192]

  c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
  Dropbox.lnk - c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2010-2-26 21979992]
  OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-2-26 97680]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)
  "ConsentPromptBehaviorUser"= 0 (0x0)
  "EnableLUA"= 0 (0x0)
  "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
  "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoResolveTrack"= 1 (0x1)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
  "aux"=wdmaud.drv

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]
  BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0OODBS

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys]
  @="FSFilter System Recovery"

  R3 c2wts;Claims voor Windows Token Service;c:\program files\Windows Identity Foundation\v3.5\c2wtshost.exe [2010-02-02 13080]
  R3 uvnc_service;uvnc_service;c:\users\Gebruiker\AppData\Local\CrossLoop\winvnc.exe [2009-12-06 1590216]
  R4 sptd;sptd;c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys [2010-03-29 691696]
  S1 aswSP;aswSP; [x]
  S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]
  S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2010-05-06 51792]
  S2 CrossLoopService;CrossLoop Service;c:\users\Gebruiker\AppData\Local\CrossLoop\CrossLoopService.exe [2010-02-15 560792]
  S2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]
  S3 netw5v32;Stuurprogramma voor Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series-adapter 32-bits Windows Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netw5v32.sys [2009-07-13 4231168]
  S3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\yk62x86.sys [2009-09-28 315392]

  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.google.nl/
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  IE: {{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:\program files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  FF - ProfilePath - c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\v95kgr8e.default\
  FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.nl
  FF - prefs.js: keyword.URL -
  FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{AB2CE124-6272-4b12-94A9-7303C7397BD1}\components\SkypeFfComponent.dll
  FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npdeployJava1.dll
  FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll
  FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npwachk.dll

  —- FIREFOX POLICIES —-
  FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-server - 4
  FF - user.js: nglayout.initialpaint.delay - 600
  FF - user.js: content.notify.interval - 600000
  FF - user.js: content.max.tokenizing.time - 1800000
  FF - user.js: content.switch.threshold - 600000
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "";);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties";);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties";);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

  Toolbar-Locked - (no file)
  SafeBoot-dmboot.sys
  SafeBoot-dmio.sys
  SafeBoot-dmload.sys
  SafeBoot-dmadmin
  SafeBoot-dmserver
  SafeBoot-SRService


  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\System*]
  "OODEFRAG12.00.00.01PROFESSIONAL"="D4A47D5057CE58E9EBAC20D7A1261992F0E068B2379FF9944ACB7F9B4FD9CE7007130BDC4599C1B4540504E25907258011FB0D240236E0C55E8F67534E7866EF5091ECE4DD0EB4C8256421615C98F2BA1494CC8C166611D7214FB0D81D09063A8F20C1AB79C1103255FE76F16B340FBB2AB5A6873F7166501F0EFBE2AE537B85CA526BA653A1B1F1839DC8E92C8A8971AAFBE2E5AA6C44AC85DDB0E1D8EE1977A7D113018D6A7DFDEF1F21CF289EF83F8F1C88AB6BBF10D9A7E47776FEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74C5D575E7D6A3B9808FEBC9E127BECC74CBA7FD869164D6794BA7FD869164D67943BE6865273AE4DA741D13770D000610C8A932CC87EB1EC91649226220AFCA7E5D1ABE15FFA3647CBDFAF01CBF001EAD403C87AB54B499C620E9627E0E59A61FDAFAC553BE33DD4F98B5E70EE07A955E4D54E363E1DC248550DDF7C2C79ED66F5B4688CFC80EF17EEAD3E0483BE1AE398960B4C3699D37302BE7A26A681619841272CB7354609F39C1783BBA1E6859C7CBC3831E607C3E3B06345A6655EEFA285301E0C64CEDD132678B79EDA723449D124635B0A52EDA6629E72867017AB6E20DCB3C181D8D26464E8B73630F800780E0BED44528B450949FA895046513BAD201EB99575C5E31663E1348F99B358FB5A168FEBE1E54B9FCAE16495D6DBD5D3494B4F499E9B1E9EE4C2323C0302C16B95CACFD3D13999C18126B2E78828C919921C69204F0424B75C4E89D2C968D19E50170D832D02DC093CF9F660B149F9F9A72ECE62CDCC2B5EF32A676C418B35354FC7F88474DFD355FCF7071BA1F9D736E7849BDED36900D106E14E2632B829900E131BE69C18D44BFB9B8FB598957053670240E30FED7E1A24618F23D5DC04D7B80DCA3C0C8F46CE23448DD44C9E5E976DF07FC7A2941BFD92FCD608DA0BAAF4B0B4379B2055A58E8F38D4A065395510767FF061233C598B4A6AA07E66FA9A150CE6E1A0281703F7951F0CC4002E980C2F3F82101B65D515F7C5BBB38D085FAA9468A0E7682A82BD3A052EF0AE6A02A1FDA3F0320AB73EADFA8ACED95CAF206C47DF1D1698055BD7B9DA8857757E7EA6F90952ACDF7BD330E81E52A7509592D456D8D450E5455B800174BFB14D2011B86CA98D69039F6E388AC392D4DE800121A6C29942EEA96339330AC93A2327CC38D7295D54CEB4F7A8DAA830206D5B4D54D170121A4896E4C126B8F0305991DB48ED8C545D10726D258C5AA1CA5835E733259B378AF993EA25660155D9437FFBD097BBD3FA09B1621782C92D1B6CC0D849A25C57C97F4C112A3047E77BAB367E00EE8614A36F707CAC55CF71DA6FD53DE4003413934A9186E377D2F1634D9E4843441DA1556ED077D6D125DED695EDC217A5866126BC"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
  @Denied: (Full) (Everyone)
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————

  - - - - - - - > 'Explorer.exe'(3668)
  c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.13.dll
  .
  ———————— Andere Aktieve Processen ————————
  .
  c:\windows\system32\nvvsvc.exe
  c:\windows\system32\WUDFHost.exe
  c:\program files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  c:\windows\system32\rundll32.exe
  c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  c:\program files\OO Software\Defrag\oodag.exe
  c:\windows\system32\taskhost.exe
  c:\windows\system32\conhost.exe
  c:\windows\System32\rundll32.exe
  c:\windows\System32\rundll32.exe
  c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  c:\windows\system32\sppsvc.exe
  c:\\?\c:\windows\system32\wbem\WMIADAP.EXE
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2010-06-02 06:48:22 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2010-06-02 04:48

  Pre-Run: 82.902.192.128 bytes beschikbaar
  Post-Run: 82.705.190.912 bytes beschikbaar

  - - End Of File - - 5CF383948DB979114BB386F55729DA94
 • 1. Sommige cd-emulators kunnen het interpreteren van de logs bemoeilijken.
  We zullen deze daarom tijdelijk uitschakelen.
  [list:ac51dfc1c6][*:ac51dfc1c6]Download [b:ac51dfc1c6] en plaats het op je bureaublad.[*:ac51dfc1c6]Dubbelklik op Defogger.exe om de tool te starten.[*:ac51dfc1c6]In het scherm dat verschijnt klik je op de knop "Disable".[*:ac51dfc1c6]In het volgende scherm klik je op Ja (Yes) om verder te gaan.[*:ac51dfc1c6]Wacht tot je de melding 'Finished' krijgt en klik in dat scherm op "Ok".[*:ac51dfc1c6]Indien DeFogger vraagt om de computer te herstarten doe je dit.[/list:u:ac51dfc1c6]
  [b:ac51dfc1c6][u:ac51dfc1c6]NOTA:[/u:ac51dfc1c6][/b:ac51dfc1c6] Krijg je een foutmelding wanneer je Defogger gebruikt, dan zoek je op het bureaublad naar het bestand [b:ac51dfc1c6]defogger_disable [/b:ac51dfc1c6]en post je de inhoud van dit bestand.

  [i:ac51dfc1c6]CD-emulator software kan je weer inschakelen met behulp van Defogger door de tool te starten en op de knop "Re-enable" te klikken.
  Dit doe je pas wanneer we volledig klaar zijn met de analyse van de computer.[/i:ac51dfc1c6]


  2.Download TDSSKiller.zip, unzip het en plaats het op je bureaublad: http://support.kaspersky.com/downloads/utils/tdsskiller.zip

  Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.

  [b:ac51dfc1c6]@ECHO OFF
  TDSSKiller.exe -l report.txt -v
  DEL %0[/b:ac51dfc1c6]

  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: de map waarin TDSSKiller.exe staat.
  Bij "Bestandsnaam" zet je: start.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.
  Daarna, Dubbelklik op start.bat
  Dit zal de TDSSKiller.exe starten en een logfile (report.txt) maken in dezelfde map.
  Wanneer TDSSKiller.exe klaar is post je de inhoud van report.txt. (eventueel na een reboot)
 • Na een hele dag zonder internet (telefoonkabel in de straat kapot getrokken tijdens graafwerkzaamheden voor de deur), kan ik eindelijk het logje plaatsen:

  21:41:13:961 3308 TDSS rootkit removing tool 2.3.2.0 May 31 2010 10:39:48
  21:41:13:961 3308 ================================================================================
  21:41:13:961 3308 SystemInfo:

  21:41:13:961 3308 OS Version: 6.1.7600 ServicePack: 0.0
  21:41:13:961 3308 Product type: Workstation
  21:41:13:961 3308 ComputerName: GEBRUIK-P3BSN3Q
  21:41:13:962 3308 UserName: Gebruiker
  21:41:13:962 3308 Windows directory: C:\Windows
  21:41:13:962 3308 Processor architecture: Intel x86
  21:41:13:962 3308 Number of processors: 2
  21:41:13:962 3308 Page size: 0x1000
  21:41:13:963 3308 Boot type: Normal boot
  21:41:13:963 3308 ================================================================================
  21:41:18:430 3308 Initialize success
  21:41:18:431 3308
  21:41:18:431 3308 Scanning Services …
  21:41:20:525 3308 Raw services enum returned 466 services
  21:41:20:534 3308
  21:41:20:534 3308 Scanning Drivers …
  21:41:21:738 3308 1394ohci (dc43c521a067ca9c6644c9ada3d7e824) C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys
  21:41:21:816 3308 ACPI (c69d550c6b3f8f32913e7e5200de8dd9) C:\Windows\system32\DRIVERS\ACPI.sys
  21:41:21:850 3308 AcpiPmi (98d81ca942d19f7d9153b095162ac013) C:\Windows\system32\DRIVERS\acpipmi.sys
  21:41:21:886 3308 adp94xx (21e785ebd7dc90a06391141aac7892fb) C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys
  21:41:21:903 3308 adpahci (0c676bc278d5b59ff5abd57bbe9123f2) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys
  21:41:21:917 3308 adpu320 (7c7b5ee4b7b822ec85321fe23a27db33) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys
  21:41:22:004 3308 AFD (ddc040fdb01ef1712a6b13e52afb104c) C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
  21:41:22:028 3308 agp440 (507812c3054c21cef746b6ee3d04dd6e) C:\Windows\system32\DRIVERS\agp440.sys
  21:41:22:053 3308 aic78xx (8b30250d573a8f6b4bd23195160d8707) C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys
  21:41:22:065 3308 aliide (0d40bcf52ea90fc7df2aeab6503dea44) C:\Windows\system32\DRIVERS\aliide.sys
  21:41:22:093 3308 amdagp (3c6600a0696e90a463771c7422e23ab5) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdagp.sys
  21:41:22:105 3308 amdide (cd5914170297126b6266860198d1d4f0) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdide.sys
  21:41:22:119 3308 AmdK8 (00dda200d71bac534bf56a9db5dfd666) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys
  21:41:22:131 3308 AmdPPM (3cbf30f5370fda40dd3e87df38ea53b6) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys
  21:41:22:143 3308 amdsata (2101a86c25c154f8314b24ef49d7fbc2) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsata.sys
  21:41:22:156 3308 amdsbs (ea43af0c423ff267355f74e7a53bdaba) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
  21:41:22:187 3308 amdxata (b81c2b5616f6420a9941ea093a92b150) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdxata.sys
  21:41:22:213 3308 AppID (feb834c02ce1e84b6a38f953ca067706) C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
  21:41:22:227 3308 arc (2932004f49677bd84dbc72edb754ffb3) C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys
  21:41:22:239 3308 arcsas (5d6f36c46fd283ae1b57bd2e9feb0bc7) C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys
  21:41:22:269 3308 aswFsBlk (1b6ed99291ddf5d2501554cc5757aab6) C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
  21:41:22:281 3308 aswMonFlt (58254e06b36b984e33ae314c0ea8f1a5) C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
  21:41:22:293 3308 aswRdr (3e2b6112d2766f87eda8466fde86a986) C:\Windows\system32\drivers\aswRdr.sys
  21:41:22:319 3308 aswSP (d78b644816db540e103d0b0766fd9967) C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys
  21:41:22:364 3308 aswTdi (606d731008d98b6ef946730c597c1642) C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys
  21:41:22:383 3308 AsyncMac (add2ade1c2b285ab8378d2daaf991481) C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
  21:41:22:411 3308 atapi (338c86357871c167a96ab976519bf59e) C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys
  21:41:22:452 3308 b06bdrv (1a231abec60fd316ec54c66715543cec) C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys
  21:41:22:483 3308 b57nd60x (bd8869eb9cde6bbe4508d869929869ee) C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys
  21:41:22:502 3308 Beep (505506526a9d467307b3c393dedaf858) C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
  21:41:22:532 3308 blbdrive (2287078ed48fcfc477b05b20cf38f36f) C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
  21:41:22:560 3308 bowser (fcafaef6798d7b51ff029f99a9898961) C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
  21:41:22:571 3308 BrFiltLo (9f9acc7f7ccde8a15c282d3f88b43309) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys
  21:41:22:590 3308 BrFiltUp (56801ad62213a41f6497f96dee83755a) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys
  21:41:22:620 3308 Brserid (845b8ce732e67f3b4133164868c666ea) C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
  21:41:22:643 3308 BrSerWdm (203f0b1e73adadbbb7b7b1fabd901f6b) C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
  21:41:22:668 3308 BrUsbMdm (bd456606156ba17e60a04e18016ae54b) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
  21:41:22:690 3308 BrUsbSer (af72ed54503f717a43268b3cc5faec2e) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
  21:41:22:722 3308 BthEnum (2865a5c8e98c70c605f417908cebb3a4) C:\Windows\system32\DRIVERS\BthEnum.sys
  21:41:22:747 3308 BTHMODEM (ed3df7c56ce0084eb2034432fc56565a) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
  21:41:22:773 3308 BthPan (ad1872e5829e8a2c3b5b4b641c3eab0e) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys
  21:41:22:806 3308 BTHPORT (4a34888e13224678dd062466afec4240) C:\Windows\system32\Drivers\BTHport.sys
  21:41:22:831 3308 BTHUSB (fa04c63916fa221dbb91fce153d07a55) C:\Windows\system32\Drivers\BTHUSB.sys
  21:41:22:920 3308 cdfs (77ea11b065e0a8ab902d78145ca51e10) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
  21:41:22:989 3308 cdrom (bb63132c854bc53d2826f4d4b92c9c35) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys
  21:41:23:010 3308 circlass (3fe3fe94a34df6fb06e6418d0f6a0060) C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys
  21:41:23:057 3308 CLFS (635181e0e9bbf16871bf5380d71db02d) C:\Windows\system32\CLFS.sys
  21:41:23:082 3308 CmBatt (dea805815e587dad1dd2c502220b5616) C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
  21:41:23:110 3308 cmdide (c537b1db64d495b9b4717b4d6d9edbf2) C:\Windows\system32\DRIVERS\cmdide.sys
  21:41:23:184 3308 CNG (1b675691ed940766149c93e8f4488d68) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
  21:41:23:209 3308 Compbatt (a6023d3823c37043986713f118a89bee) C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
  21:41:23:233 3308 CompositeBus (f1724ba27e97d627f808fb0ba77a28a6) C:\Windows\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
  21:41:23:254 3308 crcdisk (2c4ebcfc84a9b44f209dff6c6e6c61d1) C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys
  21:41:23:329 3308 CSC (27c9490bdd0ae48911ab8cf1932591ed) C:\Windows\system32\drivers\csc.sys
  21:41:23:380 3308 DfsC (8e09e52ee2e3ceb199ef3dd99cf9e3fb) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
  21:41:23:399 3308 discache (1a050b0274bfb3890703d490f330c0da) C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
  21:41:23:425 3308 Disk (565003f326f99802e68ca78f2a68e9ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys
  21:41:23:466 3308 drmkaud (b918e7c5f9bf77202f89e1a9539f2eb4) C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
  21:41:23:498 3308 DXGKrnl (8b6c3464d7fac176500061dbfff42ad4) C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
  21:41:23:591 3308 ebdrv (024e1b5cac09731e4d868e64dbfb4ab0) C:\Windows\system32\DRIVERS\evbdx.sys
  21:41:23:637 3308 elxstor (0ed67910c8c326796faa00b2bf6d9d3c) C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys
  21:41:23:661 3308 ErrDev (8fc3208352dd3912c94367a206ab3f11) C:\Windows\system32\DRIVERS\errdev.sys
  21:41:23:692 3308 exfat (2dc9108d74081149cc8b651d3a26207f) C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
  21:41:23:715 3308 fastfat (7e0ab74553476622fb6ae36f73d97d35) C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
  21:41:23:745 3308 fdc (e817a017f82df2a1f8cfdbda29388b29) C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys
  21:41:23:799 3308 FileInfo (6cf00369c97f3cf563be99be983d13d8) C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
  21:41:23:811 3308 Filetrace (42c51dc94c91da21cb9196eb64c45db9) C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
  21:41:23:832 3308 flpydisk (87907aa70cb3c56600f1c2fb8841579b) C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
  21:41:23:869 3308 FltMgr (7520ec808e0c35e0ee6f841294316653) C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
  21:41:23:883 3308 FsDepends (1a16b57943853e598cff37fe2b8cbf1d) C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
  21:41:23:895 3308 Fs_Rec (a574b4360e438977038aae4bf60d79a2) C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
  21:41:23:924 3308 fvevol (dafbd9fe39197495aed6d51f3b85b5d2) C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
  21:41:23:951 3308 gagp30kx (65ee0c7a58b65e74ae05637418153938) C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys
  21:41:23:976 3308 hcw85cir (c44e3c2bab6837db337ddee7544736db) C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
  21:41:24:016 3308 HdAudAddService (3530cad25deba7dc7de8bb51632cbc5f) C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
  21:41:24:038 3308 HDAudBus (717a2207fd6f13ad3e664c7d5a43c7bf) C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
  21:41:24:055 3308 HidBatt (1d58a7f3e11a9731d0eaaaa8405acc36) C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys
  21:41:24:093 3308 HidBth (89448f40e6df260c206a193a4683ba78) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys
  21:41:24:114 3308 HidIr (cf50b4cf4a4f229b9f3c08351f99ca5e) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys
  21:41:24:133 3308 HidUsb (25072fb35ac90b25f9e4e3bacf774102) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys
  21:41:24:147 3308 HpSAMD (295fdc419039090eb8b49ffdbb374549) C:\Windows\system32\DRIVERS\HpSAMD.sys
  21:41:24:178 3308 HTTP (c531c7fd9e8b62021112787c4e2c5a5a) C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
  21:41:24:211 3308 hwpolicy (8305f33cde89ad6c7a0763ed0b5a8d42) C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
  21:41:24:224 3308 i8042prt (f151f0bdc47f4a28b1b20a0818ea36d6) C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
  21:41:24:252 3308 iaStorV (934af4d7c5f457b9f0743f4299b77b67) C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorV.sys
  21:41:24:266 3308 iirsp (4173ff5708f3236cf25195fecd742915) C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys
  21:41:24:310 3308 intelide (a0f12f2c9ba6c72f3987ce780e77c130) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelide.sys
  21:41:24:339 3308 intelppm (3b514d27bfc4accb4037bc6685f766e0) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
  21:41:24:359 3308 IpFilterDriver (709d1761d3b19a932ff0238ea6d50200) C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
  21:41:24:386 3308 IPMIDRV (e4454b6c37d7ffd5649611f6496308a7) C:\Windows\system32\DRIVERS\IPMIDrv.sys
  21:41:24:411 3308 IPNAT (a5fa468d67abcdaa36264e463a7bb0cd) C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys
  21:41:24:423 3308 IRENUM (42996cff20a3084a56017b7902307e9f) C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
  21:41:24:436 3308 isapnp (1f32bb6b38f62f7df1a7ab7292638a35) C:\Windows\system32\DRIVERS\isapnp.sys
  21:41:24:464 3308 iScsiPrt (d7084bacaf91e339bfcb5c777628eb57) C:\Windows\system32\DRIVERS\msiscsi.sys
  21:41:24:477 3308 kbdclass (adef52ca1aeae82b50df86b56413107e) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
  21:41:24:496 3308 kbdhid (3d9f0ebf350edcfd6498057301455964) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
  21:41:24:524 3308 klmd23 (67e1faa88fb397b3d56909d7e04f4dd3) C:\Windows\system32\drivers\klmd.sys
  21:41:24:566 3308 KSecDD (e36a061ec11b373826905b21be10948f) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
  21:41:24:617 3308 KSecPkg (ebcc522bf6ee19dddfa00057e1d52039) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
  21:41:24:641 3308 lltdio (f7611ec07349979da9b0ae1f18ccc7a6) C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
  21:41:24:656 3308 LSI_FC (eb119a53ccf2acc000ac71b065b78fef) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys
  21:41:24:668 3308 LSI_SAS (8ade1c877256a22e49b75d1cc9161f9c) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys
  21:41:24:681 3308 LSI_SAS2 (dc9dc3d3daa0e276fd2ec262e38b11e9) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys
  21:41:24:709 3308 LSI_SCSI (0a036c7d7cab643a7f07135ac47e0524) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys
  21:41:24:727 3308 luafv (6703e366cc18d3b6e534f5cf7df39cee) C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
  21:41:24:740 3308 megasas (0fff5b045293002ab38eb1fd1fc2fb74) C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys
  21:41:24:768 3308 MegaSR (dcbab2920c75f390caf1d29f675d03d6) C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys
  21:41:24:797 3308 Modem (f001861e5700ee84e2d4e52c712f4964) C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
  21:41:24:822 3308 monitor (79d10964de86b292320e9dfe02282a23) C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
  21:41:24:845 3308 mouclass (fb18cc1d4c2e716b6b903b0ac0cc0609) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
  21:41:24:864 3308 mouhid (2c388d2cd01c9042596cf3c8f3c7b24d) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
  21:41:24:927 3308 mountmgr (921c18727c5920d6c0300736646931c2) C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
  21:41:24:941 3308 mpio (2af5997438c55fb79d33d015c30e1974) C:\Windows\system32\DRIVERS\mpio.sys
  21:41:24:967 3308 mpsdrv (ad2723a7b53dd1aacae6ad8c0bfbf4d0) C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
  21:41:24:998 3308 MRxDAV (b1be47008d20e43da3adc37c24cdb89d) C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
  21:41:25:044 3308 mrxsmb (f1b6aa08497ea86ca6ef6f7a08b0bfb8) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
  21:41:25:073 3308 mrxsmb10 (5613358b4050f46f5a9832da8050d6e4) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
  21:41:25:093 3308 mrxsmb20 (25c9792778d80feb4c8201e62281bfdf) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
  21:41:25:105 3308 msahci (cb5d37e91135b0f15cee64d1f1ba5de5) C:\Windows\system32\DRIVERS\msahci.sys
  21:41:25:136 3308 msdsm (289c7e27570d1c720f05ce301453caae) C:\Windows\system32\DRIVERS\msdsm.sys
  21:41:25:163 3308 Msfs (daefb28e3af5a76abcc2c3078c07327f) C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
  21:41:25:187 3308 mshidkmdf (3e1e5767043c5af9367f0056295e9f84) C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys
  21:41:25:222 3308 msisadrv (0a4e5757ae09fa9622e3158cc1aef114) C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys
  21:41:25:247 3308 MSKSSRV (8c0860d6366aaffb6c5bb9df9448e631) C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
  21:41:25:271 3308 MSPCLOCK (3ea8b949f963562cedbb549eac0c11ce) C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
  21:41:25:298 3308 MSPQM (f456e973590d663b1073e9c463b40932) C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
  21:41:25:349 3308 MsRPC (0e008fc4819d238c51d7c93e7b41e560) C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
  21:41:25:372 3308 mssmbios (fc6b9ff600cc585ea38b12589bd4e246) C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
  21:41:25:420 3308 MSTEE (b42c6b921f61a6e55159b8be6cd54a36) C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
  21:41:25:445 3308 MTConfig (33599130f44e1f34631cea241de8ac84) C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys
  21:41:25:493 3308 Mup (159fad02f64e6381758c990f753bcc80) C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
  21:41:25:518 3308 NativeWifiP (26384429fcd85d83746f63e798ab1480) C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
  21:41:25:563 3308 NDIS (eee89ed812dea8ead72bd35e8a36ab67) C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
  21:41:25:595 3308 NdisCap (0e1787aa6c9191d3d319e8bafe86f80c) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
  21:41:25:618 3308 NdisTapi (e4a8aec125a2e43a9e32afeea7c9c888) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
  21:41:25:639 3308 Ndisuio (b30ae7f2b6d7e343b0df32e6c08fce75) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
  21:41:25:665 3308 NdisWan (267c415eadcbe53c9ca873dee39cf3a4) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
  21:41:25:686 3308 NDProxy (af7e7c63dcef3f8772726f86039d6eb4) C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
  21:41:25:723 3308 NetBIOS (80b275b1ce3b0e79909db7b39af74d51) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
  21:41:25:776 3308 NetBT (dd52a733bf4ca5af84562a5e2f963b91) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
  21:41:25:898 3308 netw5v32 (58218ec6b61b1169cf54aab0d00f5fe2) C:\Windows\system32\DRIVERS\netw5v32.sys
  21:41:25:996 3308 nfrd960 (1d85c4b390b0ee09c7a46b91efb2c097) C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys
  21:41:26:026 3308 Npfs (1db262a9f8c087e8153d89bef3d2235f) C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
  21:41:26:075 3308 nsiproxy (e9a0a4d07e53d8fea2bb8387a3293c58) C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
  21:41:26:127 3308 Ntfs (464d40a87e3217de8e376ba75cdf217b) C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
  21:41:26:157 3308 Null (f9756a98d69098dca8945d62858a812c) C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
  21:41:26:348 3308 nvlddmkm (64fa050c9ce122792eed58b275d07c55) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
  21:41:26:483 3308 nvraid (3f3d04b1d08d43c16ea7963954ec768d) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvraid.sys
  21:41:26:500 3308 nvstor (c99f251a5de63c6f129cf71933aced0f) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor.sys
  21:41:26:526 3308 nv_agp (5a0983915f02bae73267cc2a041f717d) C:\Windows\system32\DRIVERS\nv_agp.sys
  21:41:26:573 3308 OEM02Dev (19cac780b858822055f46c58a111723c) C:\Windows\system32\DRIVERS\OEM02Dev.sys
  21:41:26:595 3308 OEM02Vfx (86326062a90494bdd79ce383511d7d69) C:\Windows\system32\DRIVERS\OEM02Vfx.sys
  21:41:26:615 3308 ohci1394 (08a70a1f2cdde9bb49b885cb817a66eb) C:\Windows\system32\DRIVERS\ohci1394.sys
  21:41:26:645 3308 Parport (2ea877ed5dd9713c5ac74e8ea7348d14) C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys
  21:41:26:697 3308 partmgr (ff4218952b51de44fe910953a3e686b9) C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
  21:41:26:720 3308 Parvdm (eb0a59f29c19b86479d36b35983daadc) C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys
  21:41:26:772 3308 pci (80a4748a0304715c29093311795ac448) C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys
  21:41:26:799 3308 pciide (afe86f419014db4e5593f69ffe26ce0a) C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys
  21:41:26:830 3308 pcmcia (f396431b31693e71e8a80687ef523506) C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
  21:41:26:868 3308 pcw (250f6b43d2b613172035c6747aeeb19f) C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys
  21:41:26:899 3308 PEAUTH (9e0104ba49f4e6973749a02bf41344ed) C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys
  21:41:26:936 3308 PptpMiniport (631e3e205ad6d86f2aed6a4a8e69f2db) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys
  21:41:26:965 3308 Processor (85b1e3a0c7585bc4aae6899ec6fcf011) C:\Windows\system32\DRIVERS\processr.sys
  21:41:27:020 3308 Psched (6270ccae2a86de6d146529fe55b3246a) C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
  21:41:27:066 3308 ql2300 (ab95ecf1f6659a60ddc166d8315b0751) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys
  21:41:27:085 3308 ql40xx (b4dd51dd25182244b86737dc51af2270) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys
  21:41:27:099 3308 QWAVEdrv (584078ca1b95ca72df2a27c336f9719d) C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys
  21:41:27:130 3308 RasAcd (30a81b53c766d0133bb86d234e5556ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
  21:41:27:170 3308 RasAgileVpn (57ec4aef73660166074d8f7f31c0d4fd) C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
  21:41:27:196 3308 Rasl2tp (d9f91eafec2815365cbe6d167e4e332a) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
  21:41:27:215 3308 RasPppoe (0fe8b15916307a6ac12bfb6a63e45507) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
  21:41:27:235 3308 RasSstp (44101f495a83ea6401d886e7fd70096b) C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys
  21:41:27:315 3308 rdbss (835d7e81bf517a3b72384bdcc85e1ce6) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
  21:41:27:359 3308 rdpbus (0d8f05481cb76e70e1da06ee9f0da9df) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
  21:41:27:372 3308 RDPCDD (1e016846895b15a99f9a176a05029075) C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
  21:41:27:406 3308 RDPDR (c5ff95883ffef704d50c40d21cfb3ab5) C:\Windows\system32\drivers\rdpdr.sys
  21:41:27:427 3308 RDPENCDD (5a53ca1598dd4156d44196d200c94b8a) C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
  21:41:27:477 3308 RDPREFMP (44b0a53cd4f27d50ed461dae0c0b4e1f) C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys
  21:41:27:533 3308 RDPWD (2ac60bd1ee821c8892d46271d6474d07) C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
  21:41:27:594 3308 rdyboost (4ea225bf1cf05e158853f30a99ca29a7) C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
  21:41:27:633 3308 RFCOMM (cb928d9e6daf51879dd6ba8d02f01321) C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys
  21:41:27:669 3308 rimmptsk (c2ef513bbe069f0d4ee0938a76f975d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\rimmptsk.sys
  21:41:27:686 3308 rimsptsk (c398bca91216755b098679a8da8a2300) C:\Windows\system32\DRIVERS\rimsptsk.sys
  21:41:27:709 3308 rismxdp (2a2554cb24506e0a0508fc395c4a1b42) C:\Windows\system32\DRIVERS\rixdptsk.sys
  21:41:27:738 3308 rspndr (032b0d36ad92b582d869879f5af5b928) C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
  21:41:27:757 3308 s3cap (5423d8437051e89dd34749f242c98648) C:\Windows\system32\DRIVERS\vms3cap.sys
  21:41:27:781 3308 sbp2port (34ee0c44b724e3e4ce2eff29126de5b5) C:\Windows\system32\DRIVERS\sbp2port.sys
  21:41:27:795 3308 scfilter (a95c54b2ac3cc9c73fcdf9e51a1d6b51) C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys
  21:41:27:826 3308 sdbus (882a3e55b88a15d4ad9c0b0c62e0bb8b) C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys
  21:41:27:847 3308 secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
  21:41:27:868 3308 Serenum (9ad8b8b515e3df6acd4212ef465de2d1) C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys
  21:41:27:895 3308 Serial (5fb7fcea0490d821f26f39cc5ea3d1e2) C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys
  21:41:27:916 3308 sermouse (79bffb520327ff916a582dfea17aa813) C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys
  21:41:27:936 3308 sffdisk (9f976e1eb233df46fce808d9dea3eb9c) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffdisk.sys
  21:41:27:955 3308 sffp_mmc (932a68ee27833cfd57c1639d375f2731) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_mmc.sys
  21:41:27:973 3308 sffp_sd (a0708bbd07d245c06ff9de549ca47185) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_sd.sys
  21:41:27:986 3308 sfloppy (db96666cc8312ebc45032f30b007a547) C:\Windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys
  21:41:28:012 3308 sisagp (2565cac0dc9fe0371bdce60832582b2e) C:\Windows\system32\DRIVERS\sisagp.sys
  21:41:28:025 3308 SiSRaid2 (a9f0486851becb6dda1d89d381e71055) C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys
  21:41:28:050 3308 SiSRaid4 (3727097b55738e2f554972c3be5bc1aa) C:\Windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys
  21:41:28:076 3308 Smb (3e21c083b8a01cb70ba1f09303010fce) C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
  21:41:28:104 3308 spldr (95cf1ae7527fb70f7816563cbc09d942) C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys
  21:41:28:150 3308 sptd (cdddec541bc3c96f91ecb48759673505) C:\Windows\system32\Drivers\sptd.sys
  21:41:28:178 3308 srv (50a83ca406c808bd35ac9141a0c7618f) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys
  21:41:28:211 3308 srv2 (dce7e10feaabd4cae95948b3de5340bb) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys
  21:41:28:240 3308 srvnet (bd1433a32792fd0dc450479094fc435a) C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys
  21:41:28:271 3308 stexstor (db32d325c192b801df274bfd12a7e72b) C:\Windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys
  21:41:28:333 3308 storflt (957e346ca948668f2496a6ccf6ff82cc) C:\Windows\system32\DRIVERS\vmstorfl.sys
  21:41:28:361 3308 storvsc (d5751969dc3e4b88bf482ac8ec9fe019) C:\Windows\system32\DRIVERS\storvsc.sys
  21:41:28:385 3308 swenum (e58c78a848add9610a4db6d214af5224) C:\Windows\system32\DRIVERS\swenum.sys
  21:41:28:517 3308 Tcpip (3150be335a434df229cd82f9ab044a8a) C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
  21:41:28:554 3308 TCPIP6 (3150be335a434df229cd82f9ab044a8a) C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys
  21:41:28:591 3308 tcpipreg (e64444523add154f86567c469bc0b17f) C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
  21:41:28:612 3308 TDPIPE (1875c1490d99e70e449e3afae9fcbadf) C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys
  21:41:28:636 3308 TDTCP (7551e91ea999ee9a8e9c331d5a9c31f3) C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
  21:41:28:688 3308 tdx (cb39e896a2a83702d1737bfd402b3542) C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
  21:41:28:722 3308 TermDD (c36f41ee20e6999dbf4b0425963268a5) C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys
  21:41:28:747 3308 tssecsrv (98ae6fa07d12cb4ec5cf4a9bfa5f4242) C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys
  21:41:28:778 3308 tunnel (3e461d890a97f9d4c168f5fda36e1d00) C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys
  21:41:28:797 3308 uagp35 (750fbcb269f4d7dd2e420c56b795db6d) C:\Windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys
  21:41:28:822 3308 udfs (2efee45a340e1590e37c2f2bac16d051) C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys
  21:41:28:848 3308 uliagpkx (44e8048ace47befbfdc2e9be4cbc8880) C:\Windows\system32\DRIVERS\uliagpkx.sys
  21:41:28:871 3308 umbus (71bbf3e8078d585abf27411a8986eb95) C:\Windows\system32\DRIVERS\umbus.sys
  21:41:28:893 3308 UmPass (7550ad0c6998ba1cb4843e920ee0feac) C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys
  21:41:28:918 3308 usbccgp (8455c4ed038efd09e99327f9d2d48ffa) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
  21:41:28:947 3308 usbcir (04ec7cec62ec3b6d9354eee93327fc82) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbcir.sys
  21:41:28:977 3308 usbehci (0eeedd78c2bedac75e8ed1ba8d77878b) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
  21:41:29:008 3308 usbhub (ba50148445e5b2b3abdba208fc9b6fb5) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys
  21:41:29:034 3308 usbohci (a6fb7957ea7afb1165991e54ce934b74) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbohci.sys
  21:41:29:081 3308 usbprint (797d862fe0875e75c7cc4c1ad7b30252) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys
  21:41:29:105 3308 USBSTOR (d8889d56e0d27e57ed4591837fe71d27) C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
  21:41:29:117 3308 usbuhci (78780c3ebce17405b1ccd07a3a8a7d72) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
  21:41:29:153 3308 usbvideo (f642a7e4bf78cfa359cca0a3557c28d7) C:\Windows\system32\Drivers\usbvideo.sys
  21:41:29:199 3308 vdrvroot (a059c4c3edb09e07d21a8e5c0aabd3cb) C:\Windows\system32\DRIVERS\vdrvroot.sys
  21:41:29:221 3308 vga (17c408214ea61696cec9c66e388b14f3) C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
  21:41:29:240 3308 VgaSave (8e38096ad5c8570a6f1570a61e251561) C:\Windows\System32\drivers\vga.sys
  21:41:29:268 3308 vhdmp (3be6e1f3a4f1afec8cee0d7883f93583) C:\Windows\system32\DRIVERS\vhdmp.sys
  21:41:29:289 3308 viaagp (c829317a37b4bea8f39735d4b076e923) C:\Windows\system32\DRIVERS\viaagp.sys
  21:41:29:328 3308 ViaC7 (e02f079a6aa107f06b16549c6e5c7b74) C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys
  21:41:29:376 3308 viaide (e43574f6a56a0ee11809b48c09e4fd3c) C:\Windows\system32\DRIVERS\viaide.sys
  21:41:29:410 3308 vmbus (379b349f65f453d2a6e75ea6b7448e49) C:\Windows\system32\DRIVERS\vmbus.sys
  21:41:29:440 3308 VMBusHID (ec2bbab4b84d0738c6c83d2234dc36fe) C:\Windows\system32\DRIVERS\VMBusHID.sys
  21:41:29:491 3308 volmgr (384e5a2aa49934295171e499f86ba6f3) C:\Windows\system32\DRIVERS\volmgr.sys
  21:41:29:583 3308 volmgrx (b5bb72067ddddbbfb04b2f89ff8c3c87) C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
  21:41:29:626 3308 volsnap (70f41d1ebdd9ee6ed2fd0fc05aa1fc13) C:\Windows\system32\DRIVERS\volsnap.sys
  21:41:29:655 3308 vsmraid (9dfa0cc2f8855a04816729651175b631) C:\Windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys
  21:41:29:669 3308 vwifibus (90567b1e658001e79d7c8bbd3dde5aa6) C:\Windows\System32\drivers\vwifibus.sys
  21:41:29:697 3308 WacomPen (de3721e89c653aa281428c8a69745d90) C:\Windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys
  21:41:29:728 3308 WANARP (692a712062146e96d28ba0b7d75de31b) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  21:41:29:731 3308 Wanarpv6 (692a712062146e96d28ba0b7d75de31b) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  21:41:29:746 3308 Wd (1112a9badacb47b7c0bb0392e3158dff) C:\Windows\system32\DRIVERS\wd.sys
  21:41:29:816 3308 Wdf01000 (9950e3d0f08141c7e89e64456ae7dc73) C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
  21:41:29:834 3308 WfpLwf (8b9a943f3b53861f2bfaf6c186168f79) C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
  21:41:29:860 3308 WIMMount (5cf95b35e59e2a38023836fff31be64c) C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys
  21:41:29:897 3308 windrvNT (ce291805cb4cd561a5a569df4e28e41f) C:\Windows\system32\windrvNT.sys
  21:41:29:940 3308 WinUsb (b5ba3cc19d00f2eba92f1cfbebb5d650) C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUSB.sys
  21:41:29:963 3308 WmiAcpi (0217679b8fca58714c3bf2726d2ca84e) C:\Windows\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys
  21:41:29:978 3308 ws2ifsl (6db3276587b853bf886b69528fdb048c) C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
  21:41:30:007 3308 WudfPf (6f9b6c0c93232cff47d0f72d6db1d21e) C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys
  21:41:30:027 3308 WUDFRd (f91ff1e51fca30b3c3981db7d5924252) C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
  21:41:30:069 3308 yukonw7 (30b73eb97218a16cbc6de535782a1b35) C:\Windows\system32\DRIVERS\yk62x86.sys
  21:41:30:072 3308
  21:41:30:072 3308 Completed
  21:41:30:073 3308
  21:41:30:073 3308 Results:
  21:41:30:073 3308 Registry objects infected / cured / cured on reboot: 0 / 0 / 0
  21:41:30:073 3308 File objects infected / cured / cured on reboot: 0 / 0 / 0
  21:41:30:074 3308
  21:41:30:076 3308 KLMD(ARK) unloaded successfully
 • Kunnen ze niet eens meer een gaatje graven zonder de boel te slopen :evil:

  Wil je even een nieuw HijackThis logje plaatsen en vertellen hoe het nu gaat ?
 • Beste justerr,

  Hartelijk dank voor de hulp. De gebruikte tools zijn verbluffend doeltreffend gebleken! Ik heb sinds deze undercover operatie geen last meer van vervelende pagina's ! Ik had geen idee dat ik een Rootkit onder de leden had :)

  Hier nog een laatste logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 21:33:49, on 3-6-2010
  Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskhost.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Program Files\OO Software\Defrag\oodtray.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [OODefragTray] C:\Program Files\OO Software\Defrag\oodtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
  O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  O4 - Startup: Dropbox.lnk = Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: CrossLoop Service (CrossLoopService) - CrossLoop Inc - C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\CrossLoop\CrossLoopService.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\Program Files\OO Software\Defrag\oodag.exe
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  O23 - Service: uvnc_service - UltraVNC - C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\CrossLoop\winvnc.exe


  End of file - 6278 bytes
 • Beter zo inderdaad.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.