Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Traag afspelen video's (Incl. Hijack log)

Anoniem
juisterr
6 antwoorden
 • Hallo,

  Sinds een tijdje heb ik problemen met afspelen van video's, op internet en in Windows Media Player. Na enkele minuten video afspelen gaat die erg schokken. Ook andere dingen op de pc zijn dan erg traag. Taakbeheer geeft dan 100% CPU-gebruik. MBAM en CCleaner heb ik al uitgevoerd, maar mocht niet baten. Ik las al ergens dat het ook te maken kan hebben dat die MSIEXEC aanroept, dat gebeurt bij mij ook. Momenteel staat MSIEXEC nog niet in Taakbeheer.

  Hieronder staat een HijackThis log, kan iemand mij helpen?

  Alvast hartelijk dank!

  Groeten Pieter

  [code:1:e5e2339105]
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:55:04, on 9-6-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
  C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
  C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\1XConfig.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
  C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
  C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Keyboard\kbdap32a.EXE
  C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Mouse\mouse32a.exe
  C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\Documents and Settings\Pieter Stoeltie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Documents and Settings\Pieter Stoeltie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Documents and Settings\Pieter Stoeltie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Documents and Settings\Pieter Stoeltie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ig?hl=nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [OFFICEKB] C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Keyboard\kbdap32a.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Mouse\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZCfgSvc.exe] C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgr.exe] C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" /R
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Pieter Stoeltie\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Windows Live Messenger .lnk = C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB
  O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab
  O16 - DPF: {362C56AA-6E4F-40C7-A0B5-85501DBDAD77} (Scanner.SysScanner) - http://i.dell.com/images/global/js/scanner/SysProExe.cab
  O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab
  O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab
  O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe
  O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
  [/code:1:e5e2339105]
 • Download [b:190012537d]

  naar je Bureaublad en gebruik het volgens deze handleiding.

  [i:190012537d]
 • Dank voor je hulp. Heb het uitgevoerd.

  Hierbij het logje:

  [code:1:bc5207c404]

  ComboFix 10-06-10.03 - Pieter Stoeltie 11-06-2010 1:31.1.1 - x86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.511.267 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Bureaublad\ComboFix.exe
  AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Menu Start\Programma's\Opstarten\Windows Live Messenger .lnk
  C:\xcrashdump.dat

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  ——-\Legacy_SSHNAS


  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-05-10 to 2010-06-10 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  Geen nieuwe bestanden aangemaakt in deze periode

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2010-06-10 23:09 . 2010-02-06 19:41 ——– d—–w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\Skype
  2010-06-10 22:37 . 2008-01-16 13:35 ——– d—–w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\BitTorrent
  2010-06-10 22:22 . 2010-02-06 19:44 ——– d—–w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\skypePM
  2010-06-09 11:21 . 2008-11-17 20:16 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
  2010-06-09 09:09 . 2004-08-04 12:00 89860 —-a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat
  2010-06-09 09:09 . 2004-08-04 12:00 502420 —-a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat
  2010-06-06 15:28 . 2008-08-29 14:47 ——– d—–w- c:\program files\CCleaner
  2010-06-06 14:19 . 2008-08-28 09:59 ——– d—–w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2010-06-04 10:16 . 2009-07-05 18:59 ——– d—–w- c:\program files\Microsoft Silverlight
  2010-06-03 08:49 . 2009-11-23 18:26 242896 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys
  2010-06-03 08:48 . 2007-12-14 21:34 29584 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys
  2010-05-31 15:11 . 2009-03-01 15:52 ——– d—–w- c:\program files\K-Lite Codec Pack
  2010-05-26 08:50 . 2010-05-26 08:50 503808 —-a-w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\46\f84c6ae-5a53a0a6-n\msvcp71.dll
  2010-05-26 08:50 . 2010-05-26 08:50 61440 —-a-w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\50\5535ab32-16727404-n\decora-sse.dll
  2010-05-26 08:50 . 2010-05-26 08:50 499712 —-a-w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\46\f84c6ae-5a53a0a6-n\jmc.dll
  2010-05-26 08:50 . 2010-05-26 08:50 348160 —-a-w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\46\f84c6ae-5a53a0a6-n\msvcr71.dll
  2010-05-26 08:50 . 2010-05-26 08:50 12800 —-a-w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\50\5535ab32-16727404-n\decora-d3d.dll
  2010-05-06 10:37 . 2004-08-04 12:00 916480 —-a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
  2010-05-02 08:10 . 2004-08-04 12:00 1851392 —-a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
  2010-04-29 13:39 . 2008-08-28 09:59 38224 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2010-04-29 13:39 . 2008-08-28 09:59 20952 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2010-04-29 13:18 . 2008-01-26 15:15 ——– d—–w- c:\program files\Java
  2010-04-20 05:35 . 2004-08-04 12:00 285696 —-a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll
  2010-04-17 18:32 . 2010-04-17 18:32 ——– d—–w- c:\program files\SecureW2
  2010-04-15 20:17 . 2010-04-15 19:29 ——– d—–w- c:\program files\AVS4YOU
  2010-04-15 20:16 . 2010-04-15 19:30 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\AVSMedia
  2010-04-15 19:41 . 2010-04-15 19:41 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\AVS4YOU
  2010-04-15 19:41 . 2010-04-15 19:41 ——– d—–w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\AVS4YOU
  2010-04-15 19:41 . 2007-12-14 23:05 69232 -c–a-w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2010-04-12 15:29 . 2010-04-29 13:19 411368 —-a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
  2010-03-30 17:21 . 2010-03-30 17:21 503808 -c–a-w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\54\1a209876-314d843c-n\msvcp71.dll
  2010-03-30 17:21 . 2010-03-30 17:21 499712 -c–a-w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\54\1a209876-314d843c-n\jmc.dll
  2010-03-30 17:21 . 2010-03-30 17:21 348160 -c–a-w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\54\1a209876-314d843c-n\msvcr71.dll
  2010-03-30 17:21 . 2010-03-30 17:21 12800 -c–a-w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\17\6d0ad391-495d732d-n\decora-d3d.dll
  2010-03-30 17:21 . 2010-03-30 17:21 61440 -c–a-w- c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\17\6d0ad391-495d732d-n\decora-sse.dll
  2010-03-15 09:31 . 2002-10-15 22:54 165376 —-a-w- c:\windows\system32\unrar.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "MsnMsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2009-07-26 3883856]
  "Creative Detector"="c:\program files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" [2004-12-02 102400]
  "Google Update"="c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2010-03-12 135664]
  "WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 204288]
  "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2008-04-14 110592]
  "Apoint"="c:\program files\Apoint\Apoint.exe" [2003-08-20 151552]
  "ATIPTA"="c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-11-10 344064]
  "DVDLauncher"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe" [2005-12-09 49152]
  "OFFICEKB"="c:\program files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Keyboard\kbdap32a.EXE" [2007-12-17 399872]
  "FLMOFFICE4DMOUSE"="c:\program files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Mouse\mouse32a.exe" [2007-12-17 370176]
  "Broadcom Wireless Manager UI"="c:\windows\system32\WLTRAY.exe" [2005-12-19 1347584]
  "ZCfgSvc.exe"="c:\windows\system32\ZCfgSvc.exe" [2005-07-04 639040]
  "PRONoMgr.exe"="c:\program files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe" [2005-06-27 135168]
  "LogitechCommunicationsManager"="c:\program files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe" [2007-07-25 563984]
  "LogitechQuickCamRibbon"="c:\program files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" [2007-07-25 2027792]
  "GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-02-18 248040]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-04-02 40368]
  "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-03-24 952768]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]
  2010-03-11 17:24 12464 —-a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\Sebring]
  2005-07-04 23:33 188482 —-a-w- c:\windows\system32\LgNotify.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]
  @="Service"

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\DNA\\btdna.exe"=
  "c:\\Program Files\\BitTorrent\\bittorrent.exe"=
  "c:\\Program Files\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\LogitechDesktopMessenger.exe"=
  "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
  "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
  "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
  "c:\\Documents and Settings\\Pieter Stoeltie\\Application Data\\Macromedia\\Flash Player\\www.macromedia.com\\bin\\octoshape\\octoshape.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\AVG\\AVG9\\avgupd.exe"=
  "c:\\Program Files\\AVG\\AVG9\\avgnsx.exe"=
  "c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=
  "c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

  R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [17-5-2008 18:42 216200]
  R1 AvgTdiX;AVG Free Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [23-11-2009 20:26 242896]
  R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe [11-3-2010 19:22 308064]
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2010-06-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-606747145-764733703-854245398-1003Core.job
  - c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-03-12 17:12]

  2010-06-10 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-606747145-764733703-854245398-1003UA.job
  - c:\documents and settings\Pieter Stoeltie\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-03-12 17:12]

  2010-06-10 c:\windows\Tasks\OGALogon.job
  - c:\windows\system32\OGAEXEC.exe [2009-08-03 13:07]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.google.nl/ig?hl=nl
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  Handler: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
  DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} - hxxp://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab
  .

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2010-06-11 01:47
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•¤|ÿÿÿÿ•¤|ù•9~*]
  "3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————

  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(672)
  c:\windows\system32\Ati2evxx.dll
  c:\windows\system32\LgNotify.dll

  - - - - - - - > 'explorer.exe'(6904)
  c:\program files\Common Files\Logishrd\LVMVFM\LVPrcInj.dll
  c:\windows\system32\webcheck.dll
  c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
  c:\program files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Mouse\MOUDL32A.DLL
  .
  ———————— Andere Aktieve Processen ————————
  .
  c:\windows\system32\Ati2evxx.exe
  c:\program files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe
  c:\program files\AVG\AVG9\avgrsx.exe
  c:\windows\system32\S24EvMon.exe
  c:\program files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
  c:\windows\System32\WLTRYSVC.EXE
  c:\windows\System32\bcmwltry.exe
  c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  c:\program files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  c:\windows\System32\SCardSvr.exe
  c:\windows\system32\Ati2evxx.exe
  c:\windows\system32\CTsvcCDA.exe
  c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  c:\windows\system32\1XConfig.exe
  c:\program files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  c:\windows\system32\RegSrvc.exe
  c:\program files\AVG\AVG9\avgnsx.exe
  c:\program files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  c:\windows\system32\rundll32.exe
  c:\program files\Apoint\Apntex.exe
  c:\program files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
  c:\program files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2010-06-11 01:59:51 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2010-06-10 23:59

  Pre-Run: 2.016.862.208 bytes beschikbaar
  Post-Run: 1.945.587.712 bytes beschikbaar

  WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe
  [boot loader]
  timeout=2
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

  - - End Of File - - 533AD1F67933FD98C5116A1461016C1F
  [/code:1:bc5207c404]
 • Beter nu?
 • Ging net naar Youtube terwijl ik een video afspeelde in Windows Media Player, en alles werd weer traag/schokkerig (CPU-gebruik ging naar 100%, daarna werd het wel minder, maar kon nog niet normaal werken).

  Merkte gisteren wel dat als ik dan programma's afsluit en tien minuten oid wacht, dat het CPU-gebruik weer terugloopt naar enkele procenten en ik weer normaal kan werken.
 • Het is trouwens niet alleen bij video's. Net was ik gewoon wat op internet bezig, en toen werd die ook opeens traag..

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.