Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Ledje Hdd blijft na opstarten nog enkele min. branden.

Anoniem
None
10 antwoorden
 • Op mijn nieuwe laptop heb ik het probleem dat er bij het opstarten iets niet goed gaat. Het opstarten zelf duurt ongeveer 45 sec. het icoontje van mijn draadloze verbinding is wel in de taakbalk aanwezig maar met een geel kruisje er door dat na weer ongeveer 50 sec. verdwijnt en de verbinding is dan ok. (FritZbox 7170 modem/router). Doch het ledje van de Hdd gaat pas na bijna 5 min. uit en dan kan ik zonder wachttijd m'n mail openen en IE openen. Het is een Sony laptop i5 en er worden een aantal eigen programma's opgestart. In msconfig alles uitgevinkt, opnieuw opgestart maar geen resultaat de Hdd blijft actief.
  Ook heb ik op advies van de Sony helpdesk het diagnostiek programma gedraaid die het volledige systeem analiseert ook de vrije ruimte op de Hdd wordt daarin meegenomen, totaal is die ongeveer 5 uur bezig, maar het resultaat is dat alles ok is.
  Nu kan ik wel de herstelprocedure uitvoeren maar dan ben ik dus weer terug bij af, ik heb wel backups van alle documneten op een externe Hdd staan maar dit wil ik pas doen als uiterste redmiddel.
  Maar misschien vinden de specialisten in mijn log het probleem je weet maar nooit.
  O ja, ik heb met McAfee en met MBAM getest op virussen en malware doch deze hebben niets gevonden.

  Ik wacht in spanning af.
  [Edit] inmiddels heb ik HijackThis in een eigen map geplaats, dus niet meer in Temp.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 13:27:16, on 29-6-2010
  Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Program Files (x86)\SONY\Media Gallery\ElbServer.exe
  C:\Program Files (x86)\SONY\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SHTtray.exe
  C:\Program Files (x86)\SONY\ISB Utility\ISBMgr.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BluetoothHeadsetProxy.exe
  C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe
  C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\SysWow64\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe
  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Temp\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\progra~1\mcafee\msk\mskapbho.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20100626110831.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\progra~2\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\progra~2\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SHTtray.exe] C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SHTtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISBMgr.exe] "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKCU\..\Run: [Elbserver] C:\Program Files (x86)\Sony\Media Gallery\ElbServer.exe /Stay
  O4 - Startup: Mediacontrole PMB.lnk = C:\Program Files (x86)\SONY\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe
  O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Add to &Evernote - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote3.5\enbar.dll/2000
  O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html
  O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device… - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: Add to Evernote - {E0B8C461-F8FB-49b4-8373-FE32E92528A6} - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote3.5\enbar.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Add to Evernote - {E0B8C461-F8FB-49b4-8373-FE32E92528A6} - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote3.5\enbar.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com
  O16 - DPF: {1FEC8B6F-250A-4293-B12C-67A7EF0B758A} (sIKN Speler) - http://www.kerkomroep.nl/ocx/sIKNPlayer.cab
  O16 - DPF: {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} (WRC Class) - http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialoaa/buymsoffice_assets/framework/microsoft/wrc32.ocx
  O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\progra~2\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\progra~2\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll
  O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
  O23 - Service: Acronis Scheduler2Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Acronis Nonstop Backup service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
  O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe
  O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe
  O23 - Service: Roxio Upnp Server 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) Sample Collector (SampleCollector) - Intel Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\collsvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: VAIO Media plus Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe
  O23 - Service: VAIO Media plus Database Manager (SOHDBSvr) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDBSvr.exe
  O23 - Service: VAIO Media plus Digital Media Server (SOHDms) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDms.exe
  O23 - Service: VAIO Media plus Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe
  O23 - Service: VAIO Media plus Playlist Manager (SOHPlMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHPlMgr.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: Software Protection (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
  O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe
  O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\SONY\VAIO Event Service\VESMgr.exe
  O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe
  O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe
  O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager (VcmINSMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe
  O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: VSNService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


  End of file - 14460 bytes
 • Hallo gertcor, ik vermoed dat de indexeringsdienst de HD na opstarten bezighoud!

  Maar om zeker te gaan, doe eerst het volgende, want je hebt een 64-nit windows en HijackThis kan daar nog steeds niet goed mee omgaan:

  [b:f68a7ef090]Download DDS.scr (klick) naar je bureaublad.[/b:f68a7ef090]
  [list:f68a7ef090][*:f68a7ef090] Gebruikers van Windows Vista en Windows 7 starten het tool middels rechtsklik en daarbij dan kiezend voor Als Administrator uitvoeren!
  [*:f68a7ef090] Sluit eerst alle vensters om daarna dds.scr dubbelklikken - wacht tot de scan klaar is.
  [*:f68a7ef090] Na de scan worden twee tekstdocumnenten geopend - post de inhoud van beide logs![/list:u:f68a7ef090]
 • Bedankt voor je reactie, hierbij de logfiles.


  DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSX64
  Run by eigenaar at 10:31:22,00 on wo 30-06-2010
  Internet Explorer: 8.0.7600.16385
  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.31.1043.18.4014.2568 [GMT 2:00]


  ============== Running Processes ===============

  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
  C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
  C:\Windows\system32\WLANExt.exe
  C:\Windows\system32\conhost.exe
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
  C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe
  C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe
  C:\Windows\system32\msiexec.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDBSvr.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
  C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
  C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe
  C:\Program Files (x86)\SONY\VAIO Event Service\VESMgr.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe
  C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe
  C:\Windows\system32\taskhost.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe
  C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe
  C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
  C:\Program Files\Sony\VAIO Gate\VAIO Gate.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VAIOCareService.exe
  C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNClient.exe
  C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
  C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files (x86)\SONY\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDms.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe
  C:\Windows\system32\rundll32.exe
  C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHPlMgr.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
  C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Program Files (x86)\SONY\Media Gallery\ElbServer.exe
  C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCsystray.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files (x86)\SONY\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SHTtray.exe
  C:\Program Files (x86)\SONY\ISB Utility\ISBMgr.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
  C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BluetoothHeadsetProxy.exe
  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  C:\Windows\sysWOW64\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
  C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe
  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Users\eigenaar\Desktop\dds.scr
  C:\Windows\system32\conhost.exe

  ============== Pseudo HJT Report ===============

  uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/
  uDefault_Page_URL = hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=SVEC&bmod=EU01
  mLocal Page = c:\windows\syswow64\blank.htm
  mWinlogon: Userinit=userinit.exe
  BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files (x86)\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
  BHO: McAfee Phishing Filter: {27b4851a-3207-45a2-b947-be8afe6163ab} - c:\progra~1\mcafee\msk\mskapbho.dll
  BHO: scriptproxy: {7db2d5a0-7241-4e79-b68d-6309f01c5231} - c:\program files (x86)\common files\mcafee\systemcore\ScriptSn.20100626110831.dll
  BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll
  BHO: McAfee SiteAdvisor BHO: {b164e929-a1b6-4a06-b104-2cd0e90a88ff} - c:\progra~2\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll
  BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files (x86)\java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  TB: McAfee SiteAdvisor Toolbar: {0ebbbe48-bad4-4b4c-8e5a-516abecae064} - c:\progra~2\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll
  uRun: [Elbserver] c:\program files (x86)\sony\media gallery\ElbServer.exe /Stay
  mRun: [SHTtray.exe] c:\program files (x86)\common files\sony shared\sohlib\SHTtray.exe
  mRun: [ISBMgr.exe] "c:\program files (x86)\sony\isb utility\ISBMgr.exe"
  mRun: [mcui_exe] "c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe" /runkey
  StartupFolder: c:\users\eigenaar\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\mediac~1.lnk - c:\program files (x86)\sony\sony picture utility\pmbcore\SPUVolumeWatcher.exe
  StartupFolder: c:\progra~3\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\blueto~1.lnk - c:\program files\widcomm\bluetooth software\BTTray.exe
  mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1)
  mPolicies-explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 (0x1)
  mPolicies-explorer: ForceActiveDesktopOn = 0 (0x0)
  mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)
  mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)
  mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)
  IE: Add to &Evernote - c:\program files (x86)\evernote\evernote3.5\enbar.dll/2000
  IE: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie_ctx.htm
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\micros~1\office12\EXCEL.EXE/3000
  IE: Google Sidewiki… - c:\program files (x86)\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html
  IE: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm
  IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm
  IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files (x86)\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll
  IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\progra~2\micros~1\office12\ONBttnIE.dll
  IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~2\micros~1\office12\REFIEBAR.DLL
  IE: {E0B8C461-F8FB-49b4-8373-FE32E92528A6} - {BC0E0A5D-AB5A-4fa4-A5FA-280E1D58EEEE} - c:\program files (x86)\evernote\evernote3.5\enbar.dll
  Trusted Zone: internet
  Trusted Zone: mcafee.com
  DPF: {1FEC8B6F-250A-4293-B12C-67A7EF0B758A} - hxxp://www.kerkomroep.nl/ocx/sIKNPlayer.cab
  DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab
  DPF: {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} - hxxp://trial.trymicrosoftoffice.com/trialoaa/buymsoffice_assets/framework/microsoft/wrc32.ocx
  DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab
  DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab
  Handler: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\progra~2\mcafee\sitead~1\McIEPlg.dll
  Handler: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\progra~2\mcafee\sitead~1\McIEPlg.dll
  Notify: VESWinlogon - VESWinlogon.dll
  {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB}
  {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac}
  {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231}
  {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}
  {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF}
  {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}
  {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064}
  mRun-x64: [RtHDVCpl] c:\program files\realtek\audio\hda\RAVCpl64.exe -s
  mRun-x64: [IAAnotif] c:\program files (x86)\intel\intel matrix storage manager\iaanotif.exe
  mRun-x64: [Apoint] %ProgramFiles%\Apoint\Apoint.exe
  IE-X64: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm

  ============= SERVICES / DRIVERS ===============

  R0 mfehidk;McAfee Inc. mfehidk;c:\windows\system32\drivers\mfehidk.sys [2010-4-14 528616]
  R0 PxHlpa64;PxHlpa64;c:\windows\system32\drivers\PxHlpa64.sys [2010-1-20 55280]
  R0 tdrpman255;Acronis Try&Decide and Restore Points filter (build 255);c:\windows\system32\drivers\tdrpm255.sys [2010-6-2 1477152]
  R1 mfenlfk;McAfee NDIS Light Filter;c:\windows\system32\drivers\mfenlfk.sys [2010-6-26 75288]
  R1 mfewfpk;McAfee Inc. mfewfpk;c:\windows\system32\drivers\mfewfpk.sys [2010-6-26 279752]
  R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 59904]
  R2 afcdpsrv;Acronis Nonstop Backup service;c:\program files (x86)\common files\acronis\cdp\afcdpsrv.exe [2010-6-2 2475952]
  R2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;"c:\program files\common files\mcafee\mcsvchost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [2010-6-26 355440]
  R2 McMPFSvc;McAfee Personal Firewall;"c:\program files\common files\mcafee\mcsvchost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [2010-6-26 355440]
  R2 McNaiAnn;McAfee VirusScan Announcer;"c:\program files\common files\mcafee\mcsvchost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [2010-6-26 355440]
  R2 McProxy;McAfee Proxy Service;"c:\program files\common files\mcafee\mcsvchost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [2010-6-26 355440]
  R2 McShield;McShield;c:\program files\common files\mcafee\systemcore\mcshield.exe [2010-6-26 199032]
  R2 mfefire;McAfee Firewall Core Service;c:\program files\common files\mcafee\systemcore\mfefire.exe [2010-6-26 244840]
  R2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\program files\common files\mcafee\systemcore\mfevtps.exe [2010-6-26 148520]
  R2 regi;regi;c:\windows\system32\drivers\regi.sys [2010-1-20 14112]
  R2 rimspci;rimspci;c:\windows\system32\drivers\rimssne64.sys [2009-11-23 93696]
  R2 risdsnpe;risdsnpe;c:\windows\system32\drivers\risdsne64.sys [2009-11-23 75776]
  R2 SOHCImp;VAIO Media plus Content Importer;c:\program files (x86)\common files\sony shared\sohlib\SOHCImp.exe [2010-1-20 120104]
  R2 SOHDBSvr;VAIO Media plus Database Manager;c:\program files (x86)\common files\sony shared\sohlib\SOHDBSvr.exe [2010-1-20 70952]
  R2 SOHDms;VAIO Media plus Digital Media Server;c:\program files (x86)\common files\sony shared\sohlib\SOHDms.exe [2010-1-20 427304]
  R2 SOHDs;VAIO Media plus Device Searcher;c:\program files (x86)\common files\sony shared\sohlib\SOHDs.exe [2010-1-20 75048]
  R2 SOHPlMgr;VAIO Media plus Playlist Manager;c:\program files (x86)\common files\sony shared\sohlib\SOHPlMgr.exe [2010-1-20 91432]
  R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files (x86)\tomtom home 2\TomTomHOMEService.exe [2010-5-7 92008]
  R2 uCamMonitor;CamMonitor;c:\program files (x86)\arcsoft\magic-i visual effects 2\uCamMonitor.exe [2010-1-20 104960]
  R2 VCFw;VAIO Content Folder Watcher;c:\program files (x86)\common files\sony shared\vaio content folder watcher\VCFw.exe [2009-9-14 642416]
  R2 VcmIAlzMgr;VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager;c:\program files\sony\vcm intelligent analyzing manager\VcmIAlzMgr.exe [2010-2-19 529776]
  R2 VcmINSMgr;VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager;c:\program files\sony\vcm intelligent network service manager\VcmINSMgr.exe [2010-2-19 386416]
  R2 VSNService;VSNService;c:\program files\sony\vaio smart network\VSNService.exe [2010-5-31 822784]
  R3 afcdp;afcdp;c:\windows\system32\drivers\afcdp.sys [2010-6-2 250464]
  R3 ArcSoftKsUFilter;ArcSoft Magic-I Visual Effect;c:\windows\system32\drivers\ArcSoftKsUFilter.sys [2010-1-20 19968]
  R3 btusbflt;Bluetooth USB Filter;c:\windows\system32\drivers\btusbflt.sys [2009-11-23 52264]
  R3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\windows\system32\drivers\btwl2cap.sys [2009-11-23 35104]
  R3 cfwids;McAfee Inc. cfwids;c:\windows\system32\drivers\cfwids.sys [2010-6-26 62416]
  R3 Impcd;Impcd;c:\windows\system32\drivers\Impcd.sys [2009-11-23 151040]
  R3 mfeavfk;McAfee Inc. mfeavfk;c:\windows\system32\drivers\mfeavfk.sys [2010-6-26 189880]
  R3 mfefirek;McAfee Inc. mfefirek;c:\windows\system32\drivers\mfefirek.sys [2010-6-26 440688]
  R3 NETw5s64;Intel(R) Wireless WiFi Link adapter stuurprogramma onder Windows 7 64 Bit;c:\windows\system32\drivers\NETw5s64.sys [2009-9-15 6952960]
  R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2009-11-23 84512]
  R3 SFEP;Sony Firmware Extension Parser;c:\windows\system32\drivers\SFEP.sys [2009-11-23 11392]
  R3 VAIO Power Management;VAIO Power Management;c:\program files\sony\vaio power management\SPMService.exe [2010-1-20 571248]
  R3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\drivers\yk62x64.sys [2009-11-23 393216]
  S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files (x86)\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-1-20 133104]
  S2 Roxio Upnp Server 10;Roxio Upnp Server 10;c:\program files (x86)\roxio\digital home 10\RoxioUpnpService10.exe [2009-8-31 362992]
  S3 fssfltr;fssfltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys [2010-1-20 61280]
  S3 fsssvc;De service Windows Live Family Safety;c:\program files (x86)\windows live\family safety\fsssvc.exe [2009-8-5 704864]
  S3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys [2010-6-26 93840]
  S3 Roxio UPnP Renderer 10;Roxio UPnP Renderer 10;c:\program files (x86)\roxio\digital home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe [2009-8-31 313840]
  S3 SampleCollector;Intel(R) Sample Collector;c:\program files\sony\vaio care\collsvc.exe [2010-5-31 167424]
  S3 VcmXmlIfHelper;VAIO Content Metadata XML Interface;c:\program files\common files\sony shared\vcmxml\VcmXmlIfHelper64.exe [2010-2-19 115568]
  S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2010-5-29 1255736]

  =============== Created Last 30 ================

  2010-06-29 19:40:31 1373616 —-a-w- c:\temp\MCPR.exe
  2010-06-29 12:00:21 0 d—–w- C:\HijackThis
  2010-06-26 09:08:39 0 d—–w- c:\program files (x86)\McAfee.com
  2010-06-26 09:08:30 9984 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mfeclnk.sys
  2010-06-26 09:08:30 0 d—–w- c:\program files (x86)\common files\McAfee
  2010-06-26 09:08:22 93840 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys
  2010-06-26 09:08:22 75288 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mfenlfk.sys
  2010-06-26 09:08:22 62416 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\cfwids.sys
  2010-06-26 09:08:22 440688 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mfefirek.sys
  2010-06-26 09:08:22 279752 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mfewfpk.sys
  2010-06-26 09:08:22 189880 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mfeavfk.sys
  2010-06-26 09:08:18 0 d—–w- c:\program files\McAfee.com
  2010-06-26 09:08:18 0 d—–w- c:\program files\McAfee
  2010-06-26 09:08:18 0 d—–w- c:\program files\common files\McAfee
  2010-06-24 18:37:08 27017096 —-a-w- c:\temp\PowerPointViewer.exe
  2010-06-24 18:35:59 53450792 —-a-w- c:\temp\ExcelViewer.exe
  2010-06-24 18:32:00 25730832 —-a-w- c:\temp\wordview_nl-nl.exe
  2010-06-22 21:16:51 99176 —-a-w- c:\windows\syswow64\PresentationHostProxy.dll
  2010-06-22 21:16:51 49472 —-a-w- c:\windows\syswow64\netfxperf.dll
  2010-06-22 21:16:51 48960 —-a-w- c:\windows\system32\netfxperf.dll
  2010-06-22 21:16:51 444752 —-a-w- c:\windows\system32\mscoree.dll
  2010-06-22 21:16:51 320352 —-a-w- c:\windows\system32\PresentationHost.exe
  2010-06-22 21:16:51 297808 —-a-w- c:\windows\syswow64\mscoree.dll
  2010-06-22 21:16:51 295264 —-a-w- c:\windows\syswow64\PresentationHost.exe
  2010-06-22 21:16:51 1942856 —-a-w- c:\windows\system32\dfshim.dll
  2010-06-22 21:16:51 1130824 —-a-w- c:\windows\syswow64\dfshim.dll
  2010-06-22 21:16:51 109912 —-a-w- c:\windows\system32\PresentationHostProxy.dll
  2010-06-22 21:14:05 1736608 —-a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll
  2010-06-22 21:14:05 1289528 —-a-w- c:\windows\syswow64\ntdll.dll
  2010-06-22 21:13:57 961024 —-a-w- c:\windows\system32\CPFilters.dll
  2010-06-22 21:13:57 641536 —-a-w- c:\windows\syswow64\CPFilters.dll
  2010-06-22 21:13:57 552960 —-a-w- c:\windows\system32\msdri.dll
  2010-06-22 21:13:57 258560 —-a-w- c:\windows\system32\mpg2splt.ax
  2010-06-22 21:13:57 199680 —-a-w- c:\windows\syswow64\mpg2splt.ax
  2010-06-22 21:13:56 288256 —-a-w- c:\windows\system32\MSNP.ax
  2010-06-22 21:13:56 204288 —-a-w- c:\windows\syswow64\MSNP.ax
  2010-06-22 20:46:59 196596 —-a-w- C:\test.xml
  2010-06-22 18:16:04 0 d—–w- c:\users\eigenaar\appdata\roaming\McAfee
  2010-06-22 17:57:45 0 d—–w- c:\program files (x86)\McAfee
  2010-06-22 11:56:55 0 d—–w- c:\users\eigenaar\appdata\roaming\Auslogics
  2010-06-20 21:17:06 0 d—–w- c:\programdata\Roxio
  2010-06-13 14:23:00 0 d—–w- c:\programdata\Apple Computer
  2010-06-13 14:21:38 0 d—–w- c:\programdata\Apple
  2010-06-06 21:20:38 952 –sha-w- c:\programdata\KGyGaAvL.sys
  2010-06-06 21:20:34 0 d—–w- c:\users\eigenaar\Corel
  2010-06-03 19:19:34 0 d—–w- c:\program files (x86)\M-Klaver1.3.2
  2010-06-03 14:09:08 0 d—–w- C:\VAIO Entertainment
  2010-06-02 21:24:27 0 d—–w- c:\programdata\ArcSoft
  2010-06-02 15:54:44 0 d—–w- c:\programdata\TreeCardGames
  2010-06-02 15:53:17 0 d—–w- c:\users\eigenaar\appdata\roaming\TreeCardGames
  2010-06-02 15:53:09 0 d—–w- c:\program files (x86)\123 Free Solitaire
  2010-06-02 15:49:00 0 d—–w- c:\users\eigenaar\appdata\roaming\123 Free Solitaire
  2010-06-02 14:08:01 0 d—–w- c:\programdata\Acronis
  2010-06-02 14:04:32 250464 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\afcdp.sys
  2010-06-02 14:04:30 1477152 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\tdrpm255.sys
  2010-06-02 14:04:28 929312 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\timntr.sys
  2010-06-02 14:04:18 254496 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\snapman.sys
  2010-05-31 11:52:04 649832 —-a-w- c:\windows\system32\nvuninst.exe
  2010-05-31 11:19:31 0 d—–w- C:\Update

  ==================== Find3M ====================

  2010-06-25 12:36:02 691728 —-a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat
  2010-06-25 12:36:02 130232 —-a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat
  2010-05-27 07:24:13 34304 —-a-w- c:\windows\syswow64\atmlib.dll
  2010-05-27 06:34:09 46080 —-a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll
  2010-05-27 04:11:32 366080 —-a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll
  2010-05-27 03:49:37 293888 —-a-w- c:\windows\syswow64\atmfd.dll
  2010-05-21 05:52:30 1192960 —-a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
  2010-05-21 05:18:06 977920 —-a-w- c:\windows\syswow64\wininet.dll
  2010-05-21 05:14:50 48128 —-a-w- c:\windows\syswow64\jsproxy.dll
  2010-05-11 09:08:31 0 —ha-r- c:\windows\system32\drivers\104D_Sony_VPCF11M1E.mrk
  2010-05-06 12:42:05 1225216 —-a-w- c:\windows\syswow64\urlmon.dll
  2010-05-06 12:41:55 606208 —-a-w- c:\windows\syswow64\mstime.dll
  2010-05-06 12:41:53 64512 —-a-w- c:\windows\syswow64\msfeedsbs.dll
  2010-05-06 12:41:53 5970944 —-a-w- c:\windows\syswow64\mshtml.dll
  2010-05-06 12:41:49 381440 —-a-w- c:\windows\syswow64\iedkcs32.dll
  2010-05-06 12:41:49 10984448 —-a-w- c:\windows\syswow64\ieframe.dll
  2010-05-01 15:07:05 3122176 —-a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
  2010-04-23 07:13:36 2048 —-a-w- c:\windows\syswow64\tzres.dll
  2010-04-23 07:11:58 2048 —-a-w- c:\windows\system32\tzres.dll
  2010-04-12 15:29:27 153376 —-a-w- c:\windows\syswow64\javaws.exe
  2010-04-12 15:29:26 145184 —-a-w- c:\windows\syswow64\javaw.exe
  2010-04-12 15:29:25 145184 —-a-w- c:\windows\syswow64\java.exe
  2010-04-12 15:29:19 411368 —-a-w- c:\windows\syswow64\deployJava1.dll
  2010-01-20 12:17:47 43068 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0413\perfd.dat
  2010-01-20 12:17:47 43068 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0413\perfc.dat
  2010-01-20 12:17:47 341322 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0413\perfi.dat
  2010-01-20 12:17:47 341322 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0413\perfh.dat
  2009-07-14 04:54:24 174 –sha-w- c:\program files\desktop.ini
  2009-07-14 04:54:24 174 –sha-w- c:\program files (x86)\desktop.ini
  2009-07-14 01:00:34 291294 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat
  2009-07-14 01:00:34 291294 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat
  2009-07-14 01:00:32 31548 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat
  2009-07-14 01:00:32 31548 —-a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat
  2009-06-10 20:44:08 9633792 –sha-r- c:\windows\fonts\StaticCache.dat
  2009-07-14 01:39:53 398848 –sha-w- c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_4d4d1f2f696639a2\WinMail.exe
  2009-07-14 01:14:45 396800 –sha-w- c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f12e83abb108c86c\WinMail.exe

  ============= FINISH: 10:32:28,17 ===============


  UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
  IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

  DDS (Ver_10-03-17.01)

  Microsoft Windows 7 Home Premium
  Boot Device: \Device\HarddiskVolume2
  Install Date: 11-5-2010 9:35:20
  System Uptime: 30-6-2010 10:25:11 (0 hours ago)

  Motherboard: Sony Corporation | | VAIO
  Processor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 520 @ 2.40GHz | N/A | 2400/133mhz

  ==== Disk Partitions =========================

  C: is FIXED (NTFS) - 456 GiB total, 365,051 GiB free.
  D: is Removable
  E: is Removable
  F: is CDROM ()

  ==== Disabled Device Manager Items =============

  ==== System Restore Points ===================

  RP51: 16-6-2010 19:45:44 - Verwijderd VAIO Update 5
  RP53: 17-6-2010 15:21:41 - VAIO Care Automatic Restore Point
  RP54: 21-6-2010 4:56:02 - Extra gemaakt netwerk start nu direct op.
  RP55: 22-6-2010 13:52:49 - VAIO Care Automatic Restore Point
  RP56: 22-6-2010 20:15:26 - Installed McAfee Virtual Technician
  RP57: 22-6-2010 22:42:13 - VAIO Care Automatic Restore Point
  RP58: 22-6-2010 23:16:22 - Windows Update
  RP59: 23-6-2010 17:51:44 - VAIO Care Automatic Restore Point
  RP60: 23-6-2010 19:59:40 - VAIO Care Automatic Restore Point
  RP61: 23-6-2010 21:06:54 - VAIO Care Automatic Restore Point
  RP62: 26-6-2010 12:11:33 - VAIO Care Automatic Restore Point
  RP63: 28-6-2010 11:46:30 - VAIO Care Automatic Restore Point
  RP64: 28-6-2010 17:38:59 - VAIO Care Automatic Restore Point

  ==== Installed Programs ======================


  123 Free Solitaire 2009 v7.1
  Acronis True Image Home
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Reader 9.3.2 - Nederlands
  Apple Application Support
  Apple Software Update
  ArcSoft Magic-i Visual Effects 2
  ArcSoft WebCam Companion 3
  CCleaner
  Compatibiliteitspakket voor het 2007 Microsoft Office system
  Corel WinDVD
  Evernote
  Google Chrome
  Google Update Helper
  Instellingen voor het controleren van inhoud VAIO
  Intel(R) Turbo Boost Technology Driver
  Java Auto Updater
  Java(TM) 6 Update 20
  Junk Mail filter update
  M-Klaver1.3.2
  Malwarebytes' Anti-Malware
  McAfee Internet Security
  McAfee Virtual Technician
  Media Gallery
  Microsoft Choice Guard
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Home and Student 2007
  Microsoft Office Live Add-in 1.5
  Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Dutch)
  Microsoft Office Proof (Dutch) 2007
  Microsoft Office Proof (English) 2007
  Microsoft Office Proof (French) 2007
  Microsoft Office Proof (German) 2007
  Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007
  Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
  Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Office Suite Activation Assistant
  Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007
  Microsoft Silverlight
  Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
  Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 English
  Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Works
  MSVCRT
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
  Music Transfer
  MusicStation
  Norton Online Backup
  Ondersteuning voor VAIO Transfer
  PMB VAIO Edition Guide
  PMB VAIO Edition plug-in (Click to Disc)
  PMB VAIO Edition plug-in (VAIO Image Optimizer)
  PMB VAIO Edition plug-in (VAIO Movie Story)
  Primo
  QuickTime
  Realtek High Definition Audio Driver
  Roxio Central Audio
  Roxio Central Copy
  Roxio Central Core
  Roxio Central Data
  Roxio Central Tools
  Roxio Easy Media Creator 10 LJ
  Roxio Easy Media Creator Home
  Runtime
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559)
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB976321)
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB982312)
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB982331)
  Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB982308)
  Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441)
  Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB982158)
  Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581)
  Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234)
  Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709)
  Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB982135)
  Setting Utility Series
  Sony Home Network Library
  Sony Picture Utility
  TomTom HOME 2.7.4.1962
  TomTom HOME Visual Studio Merge Modules
  Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)
  Update for Microsoft Office OneNote 2007 (KB980729)
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974631)
  Update voor Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678)
  Update voor Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669)
  Update voor Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665)
  VAIO Care
  VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager
  VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager
  VAIO Content Metadata Manager Settings
  VAIO Content Metadata XML Interface Library
  VAIO Content Monitoring Settings
  VAIO Control Center
  VAIO Data Restore Tool
  VAIO DVD Menu Data
  VAIO Energiebeheer
  VAIO Entertainment Platform
  VAIO Event Service
  VAIO Gate
  VAIO Gate Default
  VAIO Hardware Diagnostics
  VAIO Marketing Tools
  VAIO Media plus
  VAIO Media plus Opening Movie
  VAIO Movie Story Template Data
  VAIO Oorspronkelijke functie-instellingen
  VAIO Original Function Settings
  VAIO Personalization Manager
  VAIO Premium Partners
  VAIO screensaver
  VAIO Smart Network
  VAIO Wallpaper Contents
  VAIO Window Organizer
  Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden
  Windows Live Call
  Windows Live Communications Platform
  Windows Live Essentials
  Windows Live Mail
  Windows Live Messenger
  Windows Live Photo Gallery
  Windows Live Sync
  Windows Live Writer

  ==== End Of File ===========================
 • Hallo gertcor, ik kan alleen maar concluderen, dat alles in orde is met Windows 7 64-bit in jouw notebook.

  Je kan eventueel uitvinden wat er nu precies gebeurt de eerste 5 minuten na opstarten.
  Daarvoor gebruik je dan Sysinternals ProcessExplorer.

  http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
 • Hallo Abraham54, de gehele dag weg geweest dus nu pas deze reactie.
  Bedankt, ik ga Sysinternals ProcessExplorer downloaden en laat dan wel wat horen als ik de "boosdoener" heb gevonden.

  Morgen ook nog even met Sony bellen of ze wat kunnen betekenen via de pick-up service en dan niet gelijk de herstelfunctie uitvoeren want dat kan ik ook wel maar maakt je niets wijzer. Ik heb in iedre geval wel een backup van m'n bibliotheken zoals dat in Win 7 heet.

  O ja Abraham54 ik denk dat je de tijd even goed moet zetten want je loopt 2 uur achter. (GMT + 1 uur + zomertijd dus totaal 2 uur.)

  Nogmaals bedankt voor je meedenken en je voorstel.

  [Edit] 22:56 Waar kan ik de eerste 5 min. aflezen, welke instelling?
 • Na opstarten start je meteen ProcessExplorer en dan zie je aan de aktiviteiten welke ophouden en welke niet wat er nu allemaal gebeurd!

  Hierbij een afbeelding hoe ProcessExplorer in mijn Windows er uitziet.


  [img:172035253b]http://www.imgdumper.nl/uploads3/4c10f7bf60bd6/4c10f7bd10dd5-ProcessExplorer_Wide-Small.thumb.jpg[/img:172035253b]

  En bedankt voor de tijdtip. Heb hier nooit aandacht aan gegeven!
 • Abraham54 bedankt
  Ik heb in msconfig eerst alles uitgevinkt en opnieuw opgestart, het ging al een stuk beter de hd activiteit duurde nu niet meer zo lang.
  Toen terug en in msconfig een paar vinkjes gezet:
  - NVIDIA Compatible Windows 7 Display driver.
  - Realtek HD Audio configuratie
  - Alps pointing-device Driver (Intel)
  - Raid Event Monitor

  Bij Process Explorer staat o.a. nadat het programma wordt weergegeven en dat duurt even.
  - System Idle Process: 96 - 99,6% (dat is dus prima, bijna alles beschikbaar)
  - CPU Usage: 0,00 - 3,41%
  - Commit Charge: 19,13%
  - Physical Usage: 27,30%

  De hd is nu dus sneller beschikbaar voor programma's.
  Het duurt nog wel even 2 a 3 sec. maar als ik het afsluit en weer start dan staat hij er bijna gelijk.

  Ik kijk het nog even aan en anders doe ik een herstel naar de gegevens van toen ik hem kocht en zet ik de bibliotheken e.d. terug.
  De truck om mijn gegevens van processor explorer in dit bericht te "plakken" lukt mij niet, hoe doe je dat?
 • Hoe ik dat doe - gewoon via een nederlandse uploadsite en vanwege het forumformaat hier heb ik gekozen voor [b:ce60f6a7fc]Thmbs+link[/b:ce60f6a7fc].

  Zie ook: http://www.imgdumper.nl/

  In ieder geval leuk en fijn, dat je systeem inmiddels sneller gereed is.
  Ikzelf zit weer met Vista Ultimate32.

  Maar ik heb Windows 7 64-bit in mijn notebook gehad en dat was altijd in sekonden klaar!
  Wat dat betreft lijkt het opstarten van Vista eerder op een drama!
 • Abraham54 ik kom nog even terug op Process Explorer.
  In het grote overzicht staat bij System Idle Process de CPU momenteel tussen de 97 en de 99,24% dat is dus goed want dat betekend ongebruikt CPU. Als ik echter op het groen vakje klik bij CPU History en dan op Performance Graph dan krijg ik bij CPU Usage dezelfde waarde als in het grote scherm onder CPU maar de grafiek is wel helemaal "vol gelopen" met groen.
  Hoe moet ik dat intepreteren, wordt daar ook ongebruikt bedoeld?
  Klik ik daar op Threads dan staan er 3 items met "ntoskml.exe!KeUpdateSystemTime+0x420 als Start Address. Deze 3 item hebben geen kleur en geven resp. plm. 24, 23 en 23 als CPU waarde aan, dit wisselt binnen enkele seconden de bovenste wordt dan bv 48 en krijgt heel even een rode kleur terwijl op dat moment er een groene regel bij komt met dezelfde start adress naam maar geen cpu waarde.
  Kun je me daar iets over vertellen?
 • Ik vermoed dat die processen Windows 7 gerelateerd zijn.

  Contoleer op een ander tijdstip weer - of die processen er nog steeds zijn, dan wel of er iets anders loopt.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.