Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

instellingen schields

Anoniem
None
24 antwoorden
 • hallo,
  heb net avast geupdate naar 5.0, maar computer werd ontzettend traag. ik gebruik geen programma's als limewhire, heb ik dan die schilden wel nodig? bijv. voor sites als hyves etc? ik zou zeggen dat ik voornamelijk virusbeveiliging nodig heb voor e-mail, maar ik gebruik hotmail, lijkt alsof ik daar avast niet voor kan gebruiken? klopt het dat eens in de zoveel tijd, en als ie rare dingen doet, scannen met MBAM en avast een redelijke bescherming bied zonder te veel risico? ik heb een dell latitude d600, windows XP,
  alvast bedankt,
  groeten,
  Laurens
 • Hallo iemand85, doe het volgende, om meer inzicht in jouw windows te krijgen:

  [b:dffc4ff0c9]download en installeer HijackThis Versie 2.04[/b:dffc4ff0c9] (klik)
  [list:dffc4ff0c9]• Installeer HijackThis op de aangegeven lokatie - alleen dan kan HijackThis back-ups maken!
  • Sluit nu alle openstaande vensters en start vervolgens [b:dffc4ff0c9]HijackThis[/b:dffc4ff0c9] en kies voor [b:dffc4ff0c9]Do a system scan and save a logfile[/b:dffc4ff0c9]
  • Kopieer en plak de inhoud van de logfile in je aansluitende bericht.[/list:u:dffc4ff0c9]
 • internet valt ook opeens vaak uit, misschien zie je daar ook een oorzaak voor? had hijjack this v2.02 er al op staan, hoop die is niet te oud, alvast bedankt

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:34:54, on 13-8-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\WINDOWS\WBMKbdAP.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {965B54B0-71E0-4611-8DE7-F73FA0B20E26} - (no file)
  O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WBMKEYBD] C:\WINDOWS\WBMKbdAP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Samsung PanelMgr] C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O15 - Trusted Zone: www.actionext.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.actionext.com
  O15 - Trusted Zone: get.adobe.com
  O15 - Trusted Zone: http://get.adobe.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.aerzteblatt.de
  O15 - Trusted Zone: www.alleproblemen.be
  O15 - Trusted Zone: http://www.alleproblemen.be
  O15 - Trusted Zone: http://www.amc.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.aranis.be
  O15 - Trusted Zone: http://www.archive.org
  O15 - Trusted Zone: http://*.armorgames.com
  O15 - Trusted Zone: http://nhg.artsennet.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.bbc.co.uk
  O15 - Trusted Zone: http://*.belbios.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.believe.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.believedigital.com
  O15 - Trusted Zone: http://mom.biblion.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.bibliotheekgelderlandzuid.nl
  O15 - Trusted Zone: http://catalogus.bibliotheeknijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.bleepingcomputer.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.blof.nl
  O15 - Trusted Zone: http://robin-timmers.blogspot.com
  O15 - Trusted Zone: www.boostloopbaanondersteuning.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.boostloopbaanondersteuning.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.buienradar.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www2.buienradar.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.cbr.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.ccleaner-co.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.cdbaby.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.competentieatlas.nl
  O15 - Trusted Zone: http://forum.computertotaal.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.connecting2life.net
  O15 - Trusted Zone: http://www.cultura24.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.daisychain.nu
  O15 - Trusted Zone: http://*.dating2000.nl
  O15 - Trusted Zone: http://en.community.dell.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.devasim.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.dierenbescherming.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.displeasedrecords.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.domradio.com
  O15 - Trusted Zone: www.domradio.de
  O15 - Trusted Zone: http://www.domradio.de
  O15 - Trusted Zone: http://www.doodpaard.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.doornroosje.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ecards.co.uk
  O15 - Trusted Zone: http://www.ecardstart.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.ekudos.nl
  O15 - Trusted Zone: http://productie.epsvenue.com
  O15 - Trusted Zone: live.eredivisielive.nl
  O15 - Trusted Zone: http://live.eredivisielive.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.facebook.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.facemap.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.facemap.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.fjt.info
  O15 - Trusted Zone: http://free.freedom.free.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.fromashes.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.funkyfish.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.gagarinrecords.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.gelderlander.nl
  O15 - Trusted Zone: http://media.georgemichael.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.georgemichael.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.georgemichaelforums.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.gothicdating.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.greenpeace.org
  O15 - Trusted Zone: http://www.guitar6.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.hermanfinkers.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.hofvanwezel.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.hotmail.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.human.nl
  O15 - Trusted Zone: www.huuboosterhuis.nl
  O15 - Trusted Zone: http://netsamen.hyves.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.hyves.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.hyves.nl
  O15 - Trusted Zone: *.ieframe.dll
  O15 - Trusted Zone: www.ikonrtv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ikonrtv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.imdb.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.incrave.se
  O15 - Trusted Zone: http://www.inspiratieradio.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.inspiration.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.itvp.pl
  O15 - Trusted Zone: http://www.java.com
  O15 - Trusted Zone: www.kaartenhuis.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.kaartenhuis.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.kaspervanhoek.net
  O15 - Trusted Zone: www.keizerkarelpodia.nl
  O15 - Trusted Zone: www.kpndrm.nl
  O15 - Trusted Zone: *.kpndrm.nl
  O15 - Trusted Zone: http://scripts.kwfkankerbestrijding.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.last.fm
  O15 - Trusted Zone: http://www.lerendoen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.liberoamore.nl
  O15 - Trusted Zone: http://babes.linknet.be
  O15 - Trusted Zone: http://favorites.live.com
  O15 - Trusted Zone: www.login.live.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.logitech.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.lux-nijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.mauricedehond.nl
  O15 - Trusted Zone: http://service.mcafee.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.meteox.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.miekpot.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.mijnid.nl
  O15 - Trusted Zone: *.mijnzv.cz.nl
  O15 - Trusted Zone: www.milieudefensie.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.milieudefensie.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.mlt-laser.de
  O15 - Trusted Zone: http://*.mog.com
  O15 - Trusted Zone: http://db2.t.msn.com
  O15 - Trusted Zone: http://video.msn.com
  O15 - Trusted Zone: www.hotmail.msn.com
  O15 - Trusted Zone: http://g.msn.nl
  O15 - Trusted Zone: http://playnow.musicmeeting.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.musicmeeting.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.mymovies.it
  O15 - Trusted Zone: http://profile.myspace.com
  O15 - Trusted Zone: www.myspace.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.myspace.com
  O15 - Trusted Zone: http://derdetestament.ncrv.nl
  O15 - Trusted Zone: www.nederland1.nl
  O15 - Trusted Zone: www.nederland24.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nederland3.nl
  O15 - Trusted Zone: www.netsamen.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.netsamen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nignijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: www.lux.nijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ninginkata.com
  O15 - Trusted Zone: http://ucl.nos.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www2.nos.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.nos.nl
  O15 - Trusted Zone: www.novatv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.novatv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nu91-leden.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nuon.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nvve.nl
  O15 - Trusted Zone: http://opc4-han.oclcpica.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ohra.nl
  O15 - Trusted Zone: cgi.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://cgi.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://content1c.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://content70b.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: player.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://player.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://portal.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: www.cgi.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: *.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.omroepgelderland.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.oncoline.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.opendagzorg.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.oranjepop-nijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.original-cards.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.pasnederland.nl
  O15 - Trusted Zone: www.real.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.reintegratiekiezen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.relatieplanet.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.roc.nl
  O15 - Trusted Zone: http://kerkdienstengeelkerken.ruhosting.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ruigoord.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.s8.rn.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.scribd.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.seventhcircle.net
  O15 - Trusted Zone: http://download.sketchup.com
  O15 - Trusted Zone: http://krisbiesbroeck.skynetblogs.be
  O15 - Trusted Zone: http://www.soerjadi.com
  O15 - Trusted Zone: http://nl.spinner.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.spirit24.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.spywareremove.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.stumbleaudio.com
  O15 - Trusted Zone: www.t-mobile.nl
  O15 - Trusted Zone: www.taize.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.taize.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.teleac.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.thiememeulenhoff.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.tntpost.nl
  O15 - Trusted Zone: trial.trymicrosoftoffice.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.tweedekamer.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.uwv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.videocure.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.visiriawebshop.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.vlindertjes.nl
  O15 - Trusted Zone: http://geschiedenis.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: http://weblogs.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: www.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.wakkerdier.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.webtijgertje.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.eo.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.www.eo.nl
  O15 - Trusted Zone: http://m.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: http://nl.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: www.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.zesminuten.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.zorgkiezer.nl
  O15 - Trusted IP range: http://65.55.85.87
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.0.cab
  O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD Basic v9\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe (file missing)
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe


  End of file - 17741 bytes
 • Even een vraag: heb jij al diet "trusted zones" in IE gezet?
  En waarom eigenlijk?
 • ja, regelmatig werkt internet niet, en als ik coockies accepteren en die website als trusted zone opneem werkt het wel, is dat niet safe? zo nee, wat moet ik er uit halen? de bank is hopelijk wel trusted?
 • Om nog even door te gaan: hoe ben je met internet verbonden?
  Gedraad of draadloos?
 • draadloos, is het verstandig de niet draadloze toegang (adapter heet dat toch?) uit te schakelen? als internet uitvalt krijg ik regelmatig die melding dat er zowel draadloze als niet draadloze … in de computer aangetroffen zijn.
 • Die netwerkadapter mag je inderdaad uitschakelen.

  Wat betreft je draadoze internet - het kan zijn dat andere netwerken de jouwe overlappen en voor storingen zorgen.
  Dat kan je dan misschien opheffen door een ander kanaal van uitzenden te kiezen - daarvoor moet je echter wel gedraad inloggen in je WLAN-router!
  En dus san ook de ethernetadapter weer inschakelen.

  En kijk eens hier: http://www.pcleek.com/download-tips/utilities/een-beter-draadloos-netwerk-met-inssider.

  Dat gaat over het tool [b:2ae7d2cd20]inSSIDer[/b:2ae7d2cd20] - daarmee vindt je uit hoeveel netwerken er in jouw omgeving zijn en welke kanalen gebruikt worden!

  Rechtstreekse download: http://www.metageek.net/products/inssider
 • op een ander kanaal zetten heb ik wel vaker geprobeerd, maar dat lukte niet, want de modem is goed maar de rest van de apparatuur waar de verbinding binnenkomt niet, is nog uit het jaar 0. daar was ooit iemand van KPN bij, die zei: 'ja, signaal tot ziens'. ondanks dat er allemaal los hangende draden en een oude zooi stond. ik neem aan dat we als we zelf een monteur laten komen en die zelf betalen om een nieuw binnenkom punt etc. te laten installeren dat het opgelost is? als dat verstandig is zal ik dat uitzoeken, maar zoals uit onderstaande blijkt zitten we nu redelijk goed geloof ik? in het midden is het drukker, de fritzbox is onze verbinding. Voor de duidelijkheid: als ik ons binnkompunt bij xs4all beschrijf, dan raken ze direct compleet in de war.

  MAC Adres Fabrikant SSID Kanaal RSSI Beveiliging Netwerk Type Snelheid Eerst ontdekt Laatst ontdekt Locatie
  00:24:FE:09:2D:9A AVM GmbH FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A 1 -55 WPA-TKIP Access Point 54 16:22:18 16:23:25 0.00000 , 0.00000
  00:90:D0:F3:C9:4E Thomson Telecom Belgium SpeedTouch674829 6 -77 WPA-TKIP Access Point 54 16:22:18 16:23:25 0.00000 , 0.00000
  00:23:F8:B8:86:EE ZyXEL Communications Corporation i love marieka 7 -71 WPA Access Point 54 16:22:18 16:23:25 0.00000 , 0.00000
  00:25:9C:00:EC:05 Cisco-Linksys, LLC jjw kilkens 9 -80 WEP Access Point 54 16:22:18 16:23:25 0.00000 , 0.00000
  00:1F:33:BC:62:AA Netgear Inc. UPC67156 11 -77 WPA Access Point 54 16:22:18 16:23:25 0.00000 , 0.00000
  00:19:CB:12:56:5A ZyXEL Communications Corporation ADSL-WiFi 2 -82 WPA Access Point 54 16:22:38 16:23:25 0.00000 , 0.00000
 • Zoals jij je verbinding beschrijft heb je dus in feite twee modems aaneengesloten!

  Het lijkt mij dat enkel de Frtzbox het werk kan doen!

  Maar het beste lijkt mij, dat je hierover een nieuwe post maakt in [b:469b1e4e81]Aanleg, installatie, instellingen[/b:469b1e4e81] dan kunnen we jhier verder met je log.
 • heb net xs4all gebeld, het op een ander kanaal probleem is klaar, had iets verkeerd begrepen, sorry voor de onduidelijkheid, volgens mij lagen er ook nog een paar andere dingen, o.a. die trusted websites?
 • Hoi iemand85, is je internet nu ineens constant?

  Je mag het volgende gaan doen:


  [b:d0009e4a57]sluit alle openstaande vensters[/b:d0009e4a57] (dus kopieer eerst deze pagina naar kladblok) en start dan HijackThis en klik op de knop [b:d0009e4a57]Do a Scan only,

  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {965B54B0-71E0-4611-8DE7-F73FA0B20E26} - (no file)
  O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O15 - Trusted Zone: *.ieframe.dll[/b:d0009e4a57]
  [list:d0009e4a57][*:d0009e4a57] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen
  [*:d0009e4a57] vervolgens klik je daarna op de knop [b:d0009e4a57]Fix checked[/b:d0009e4a57]
  [*:d0009e4a57] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:d0009e4a57]
  Indien je inernetproblemen echt over zijn, dan raad ik je aan die waslijst aan Trusted Zone gegevens ook via HijackThis te fixen!


  [b:d0009e4a57]Download, installeer en blijf MBAM gebruiken (KLIK)[/b:d0009e4a57]
  • Al meteen na de installatie wil [b:d0009e4a57]MBAM[/b:d0009e4a57] zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  • Ook bij herhaald gebruik: eerst MBAM updaten via de tab [b:d0009e4a57]Update[/b:d0009e4a57]!

  • Start [b:d0009e4a57]MBAM[/b:d0009e4a57] en kies voor [b:d0009e4a57]Snelle Scan[/b:d0009e4a57]

  • [b:d0009e4a57]N.B.: Vistagebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:d0009e4a57]

  • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  • Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:d0009e4a57]OK[/b:d0009e4a57]
  • Klik daarna op de knop [b:d0009e4a57]Bekijk Resultaten[/b:d0009e4a57] om de resultaten te zien.
  • Zorg ervoor, dat alles aangevinkt is.
  • Vervolgens klik je op: [b:d0009e4a57]Verwijder geselecteerde[/b:d0009e4a57] .
  • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  • Het log wordt automatisch bewaard door [b:d0009e4a57]MBAM[/b:d0009e4a57] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:d0009e4a57]Logs[/b:d0009e4a57] te klikken in [b:d0009e4a57]MBAM[/b:d0009e4a57] .

  • Indien [b:d0009e4a57]MBAM[/b:d0009e4a57] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven –
  dan telkens op [b:d0009e4a57]OK[/b:d0009e4a57] klikken!
  • Daarna zal [b:d0009e4a57]MBAM[/b:d0009e4a57] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.

  Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM ook vragen te herstarten. Doe dit dan ook.
  MBAM zal dan na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

  [b:d0009e4a57]Hierna post je de inhoud van de volgende logs:[/b:d0009e4a57]
  • een nieuw Hijackthis-log
  • MBAM scanlog
  [b:d0009e4a57]Tevens een Uninstall-lijst posten:[/b:d0009e4a57]
  • start HijackThis,
  • klik op de knop [b:d0009e4a57]Open the Misc Tools section[/b:d0009e4a57],
  • klik op de knop [b:d0009e4a57]Open Uninstall Manager[/b:d0009e4a57]
  • Klik op de knop [b:d0009e4a57]Save[/b:d0009e4a57].
 • ik weet niet voor welke pagina's het uitmaakt of ze bij de trusted zone staan? Verder: het is dus ook voor sites die lijkt mij 100% veilig zijn (de bank oid) ook nadelig om die in de trusted zone te hebben staan?


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:18:08, on 13-8-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\WINDOWS\WBMKbdAP.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WBMKEYBD] C:\WINDOWS\WBMKbdAP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Samsung PanelMgr] C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O15 - Trusted Zone: www.actionext.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.actionext.com
  O15 - Trusted Zone: get.adobe.com
  O15 - Trusted Zone: http://get.adobe.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.aerzteblatt.de
  O15 - Trusted Zone: www.alleproblemen.be
  O15 - Trusted Zone: http://www.alleproblemen.be
  O15 - Trusted Zone: http://www.amc.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.aranis.be
  O15 - Trusted Zone: http://www.archive.org
  O15 - Trusted Zone: http://*.armorgames.com
  O15 - Trusted Zone: http://nhg.artsennet.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.bbc.co.uk
  O15 - Trusted Zone: http://*.belbios.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.believe.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.believedigital.com
  O15 - Trusted Zone: http://mom.biblion.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.bibliotheekgelderlandzuid.nl
  O15 - Trusted Zone: http://catalogus.bibliotheeknijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.bleepingcomputer.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.blof.nl
  O15 - Trusted Zone: http://robin-timmers.blogspot.com
  O15 - Trusted Zone: www.boostloopbaanondersteuning.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.boostloopbaanondersteuning.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.buienradar.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www2.buienradar.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.cbr.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.ccleaner-co.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.cdbaby.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.competentieatlas.nl
  O15 - Trusted Zone: http://forum.computertotaal.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.connecting2life.net
  O15 - Trusted Zone: http://www.cultura24.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.daisychain.nu
  O15 - Trusted Zone: http://*.dating2000.nl
  O15 - Trusted Zone: http://en.community.dell.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.devasim.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.dierenbescherming.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.displeasedrecords.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.domradio.com
  O15 - Trusted Zone: www.domradio.de
  O15 - Trusted Zone: http://www.domradio.de
  O15 - Trusted Zone: http://www.doodpaard.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.doornroosje.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ecards.co.uk
  O15 - Trusted Zone: http://www.ecardstart.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.ekudos.nl
  O15 - Trusted Zone: http://productie.epsvenue.com
  O15 - Trusted Zone: live.eredivisielive.nl
  O15 - Trusted Zone: http://live.eredivisielive.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.facebook.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.facemap.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.facemap.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.fjt.info
  O15 - Trusted Zone: http://free.freedom.free.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.fromashes.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.funkyfish.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.gagarinrecords.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.gelderlander.nl
  O15 - Trusted Zone: http://media.georgemichael.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.georgemichael.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.georgemichaelforums.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.gothicdating.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.greenpeace.org
  O15 - Trusted Zone: http://www.guitar6.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.hermanfinkers.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.hotmail.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.human.nl
  O15 - Trusted Zone: www.huuboosterhuis.nl
  O15 - Trusted Zone: http://netsamen.hyves.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.hyves.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.hyves.nl
  O15 - Trusted Zone: www.ikonrtv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ikonrtv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.imdb.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.incrave.se
  O15 - Trusted Zone: http://www.inspiratieradio.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.inspiration.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.java.com
  O15 - Trusted Zone: www.kaartenhuis.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.kaartenhuis.nl
  O15 - Trusted Zone: www.keizerkarelpodia.nl
  O15 - Trusted Zone: www.kpndrm.nl
  O15 - Trusted Zone: *.kpndrm.nl
  O15 - Trusted Zone: http://scripts.kwfkankerbestrijding.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.last.fm
  O15 - Trusted Zone: http://www.lerendoen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.liberoamore.nl
  O15 - Trusted Zone: http://babes.linknet.be
  O15 - Trusted Zone: http://favorites.live.com
  O15 - Trusted Zone: www.login.live.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.logitech.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.lux-nijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.mauricedehond.nl
  O15 - Trusted Zone: http://service.mcafee.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.meteox.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.miekpot.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.mijnid.nl
  O15 - Trusted Zone: *.mijnzv.cz.nl
  O15 - Trusted Zone: www.milieudefensie.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.milieudefensie.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.mlt-laser.de
  O15 - Trusted Zone: http://*.mog.com
  O15 - Trusted Zone: http://db2.t.msn.com
  O15 - Trusted Zone: http://video.msn.com
  O15 - Trusted Zone: www.hotmail.msn.com
  O15 - Trusted Zone: http://g.msn.nl
  O15 - Trusted Zone: http://playnow.musicmeeting.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.musicmeeting.nl
  O15 - Trusted Zone: http://profile.myspace.com
  O15 - Trusted Zone: www.myspace.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.myspace.com
  O15 - Trusted Zone: http://derdetestament.ncrv.nl
  O15 - Trusted Zone: www.nederland1.nl
  O15 - Trusted Zone: www.nederland24.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nederland3.nl
  O15 - Trusted Zone: www.netsamen.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.netsamen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nignijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: www.lux.nijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ninginkata.com
  O15 - Trusted Zone: http://ucl.nos.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www2.nos.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.nos.nl
  O15 - Trusted Zone: www.novatv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.novatv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nu91-leden.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nuon.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.nvve.nl
  O15 - Trusted Zone: http://opc4-han.oclcpica.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ohra.nl
  O15 - Trusted Zone: cgi.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://cgi.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://content1c.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://content70b.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: player.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://player.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://portal.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: www.cgi.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: *.omroep.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.omroepgelderland.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.oncoline.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.opendagzorg.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.oranjepop-nijmegen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.original-cards.com
  O15 - Trusted Zone: www.real.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.reintegratiekiezen.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.relatieplanet.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.roc.nl
  O15 - Trusted Zone: http://kerkdienstengeelkerken.ruhosting.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.ruigoord.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.s8.rn.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.scribd.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.seventhcircle.net
  O15 - Trusted Zone: http://download.sketchup.com
  O15 - Trusted Zone: http://krisbiesbroeck.skynetblogs.be
  O15 - Trusted Zone: http://www.soerjadi.com
  O15 - Trusted Zone: http://nl.spinner.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.spirit24.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.spywareremove.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.stumbleaudio.com
  O15 - Trusted Zone: www.t-mobile.nl
  O15 - Trusted Zone: www.taize.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.taize.fr
  O15 - Trusted Zone: http://www.teleac.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.thiememeulenhoff.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.tntpost.nl
  O15 - Trusted Zone: trial.trymicrosoftoffice.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.tweedekamer.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.uwv.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.videocure.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.visiriawebshop.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.vlindertjes.nl
  O15 - Trusted Zone: http://geschiedenis.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: http://weblogs.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: www.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.vpro.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.wakkerdier.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.webtijgertje.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.eo.nl
  O15 - Trusted Zone: http://*.www.eo.nl
  O15 - Trusted Zone: http://m.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: http://nl.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: www.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.youtube.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.zesminuten.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.zorgkiezer.nl
  O15 - Trusted IP range: http://65.55.85.87
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.0.cab
  O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD Basic v9\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe (file missing)
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe


  End of file - 16710 bytes


  ik had net MBAM gedraaid, was geupdate:
  w.malwarebytes.org

  Databaseversie: 4413

  Windows 5.1.2600 Service Pack 3
  Internet Explorer 8.0.6001.18702

  11-8-2010 16:55:53
  mbam-log-2010-08-11 (16-55-53).txt

  Scantype: Volledige scan (C:\|)
  Objecten gescand: 238633
  Verstreken tijd: 3 uur/uren, 7 minuut/minuten, 39 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)


  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
  Aangifte inkomstenbelasting 2009
  Adobe AIR
  Adobe AIR
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Media Player
  Adobe Reader 9.3.3 - Nederlands
  Adobe Shockwave Player 11
  Artweaver 0.5
  Artweaver Lua Script Interface
  ATI - Software Uninstall Utility
  ATI Control Panel
  ATI Display Driver
  avast! Free Antivirus
  AVM FRITZ!Box Info
  AVM FRITZ!Box Printer
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB939653)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB942615)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB944533)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB953838)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB956390)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB963027)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2183461)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB969897)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB972260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB976325)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB978207)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB981332)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB982381)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2079403)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2115168)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2160329)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2229593)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2286198)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923789)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980436)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981852)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981997)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982214)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982665)
  Broadcom Gigabit Integrated Controller
  capella-reader Version 5.3
  CCleaner
  C-Major Audio
  Cogmed QM
  Conexant D480 MDC V.92 Modem
  FreeCommander 2009.02a
  getPlus(R)_ocx
  Google SketchUp 7
 • Hallo Laurens, de banksite moet je kunnen herkennen aan een groene kleur in de adresblalk na inloggen en een slotje!

  Je mag de banksite in Trusted zone laten staan - maar dan ,moet je het vinkje terugzetten bij serververificatie!

  Er is schijnbaar trouwens wat weggevallen van de software lijst!
  Niet zo'n ramp - maar doe daarom dit: een test, om te kijken hoe je huidige veiligheidssituatie is.

  Download naar je bureaublad [b:63f5083107].
  [list:63f5083107][*:63f5083107] Klik/dubbelklik op [b:63f5083107]SecurityCheck.exe[/b:63f5083107] en let op de instrukties in het zwarte vesnter.
  [*:63f5083107] Een Kladblok document genaamd [b:63f5083107]checkup.txt[/b:63f5083107] dient automatisch open te gaan; sluit dit document via opslaan op het bureaublad.
  [*:63f5083107] Indien een van je veiligheidstools rapporteert, dat DIG.EXE het internet op wil, sta dit dan toe.[/list:u:63f5083107]
  Post de inhoud van [b:63f5083107]checkup.txt [/b:63f5083107]in je volgende post.
 • Bij deze, misschien kun je nog iets zeggen over de andere sites die ik nu in de trusted zone heb staan, facebook en hyves enzo, kunnen daar verkeerde dingen inzitten? of alleen als je er op klikt, binnen die sites? een aantal ben ik er al uit aan het halen.


  Results of screen317's Security Check version 0.99.5
  Windows XP Service Pack 3
  Internet Explorer 8
  ``````````````````````````````
  Antivirus/Firewall Check:

  avast! Free Antivirus
  Antivirus up to date!
  ```````````````````````````````
  Anti-malware/Other Utilities Check:

  Malwarebytes' Anti-Malware
  HijackThis 2.0.2
  CCleaner
  Java(TM) 6 Update 20
  Java(TM) 6 Update 3
  Java(TM) 6 Update 5
  Java(TM) 6 Update 7

  Adobe Flash Player
  Adobe Reader 9.3.3 - Nederlands
  ````````````````````````````````
  Process Check:
  objlist.exe by Laurent

  Alwil Software Avast5 AvastSvc.exe
  ALWILS~1 Avast5 avastUI.exe
  ````````````````````````````````
  DNS Vulnerability Check:

  GREAT! (Not vulnerable to DNS cache poisoning)

  ``````````End of Log````````````
 • Hallo Laurens op beveiligdee sites na zoals je bank - kan je de rest verwijderen!
  Wat ik veel belangrijker vind is hoe log jij op site in?

  Maar u eerst een veiligheidsrisico opruimen!

  Dit zijn de Java runtimes in jouw Windows:

  Java(TM) 6 Update 20
  Java(TM) 6 Update 3
  Java(TM) 6 Update 5
  Java(TM) 6 Update 7

  Daar zitten een paar heel antieke bij.
  Malware houdt van oude Java om er in vast te hoeken!

  Er is een nieuwe versie uit van het Java SE Runtime Environment.
  Versienummer: 6 update 21

  Downloadlink voor de nieuwste versie Java voor Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 en server 2003 en 2008:

  http://www.java.com/nl/download/manual.jsp

  Download de zogeheten [b:eccc8cc265]Offline bestanden[/b:eccc8cc265] naar je bureaublad!

  Ga daarna eerst naar [b:eccc8cc265]Start\Configuratiescherm\Software[/b:eccc8cc265] / [b:eccc8cc265]Start\Configuratiescherm\Programma’s en onderdelen[/b:eccc8cc265] en verwijder daar alle versies van Java uit de Softwarelijst.
  Ter verduidelijking: verwijder dus alles met Java Runtime Environment ([b:eccc8cc265]JRE of J2SE[/b:eccc8cc265]) in de naam.

  Herstart hierna je PC opnieuw en installeer dan de nieuwste Java.

  [b:eccc8cc265]Hou het in het vervolg op één geïnstalleerde Java en dan altijd de nieuwste versie![/b:eccc8cc265]
 • heb prongelijk eerst geinstalleerd en daarna opnieuw opgestard, ik heb er dus niet zoveel verstand van, had je tekst in een kladblok moeten kopieren. moet ik opnieuw instaleren?
 • Je bedoeld dat je de nieuwe Java-versie eerst geïnstalleerd hebt en toen opnieuw bent opgestart!

  Awel - deïnstalleer dan nu die Java's die in de lijst staan en herstart je PC daarna nog een keer!
 • gebeurd, dank je wel voor de hulp! nog 1 vraag: ik weet nog niet of het verstandig is die schilden uit te laten?
  groeten,
  LE
 • Het is mij niet helemaal duidelijk, wat jij met "schilden uit te laten" bedoelt?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.