Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Antimalware doctor, waarschuwing van ISP

Anoniem
None
64 antwoorden
 • Krijg nou wat.. Avira begint WEER te zaniken, dit keer over de TR/Crypt.Xpack.Gen2 Trojan.

  Hier iemand met een vergelijkbaar probleem:

  http://forums.spybot.info/showthread.php?t=57784&page=2

  Emsisoft is nu aan het scannen maar vindt tot nu toe niets…

  Edit: Emsisoft is klaar en heeft niets gevonden
 • En wat doet MBAM?

  Zo te zien namelijk is Avira de enigste antivirus, die deze trojan zo noemt.
  Norton kent deze trojan niet

  Post ook een aktueel HijackThis-log!
 • Emisoft is nu bezig met een diepe scan… ik moest toch de deur uit en heb hem maar aangezet.

  Ff snel gekeken en deze heeft hij gevonden:

  Exploit Java CVE-2008-5353

  De scan is op 10% dus het duurt nog even voordat ik mbam kan aanzetten.

  De eerdergenoemde trojan stond in de Temp folder maar daar leest emisoft dus recht overheen.
 • Dan is het tijd de Tempfolders goed te reinigen!

  Stop AntiMalware maar!

  [b:35093ceefc]Download TFC naar je bureaublad (klick) [/b:35093ceefc]
  N.B.: Gebruikers van Windows Vista en Windows 7 starten het tool middels rechtsklik en daarbij dan kiezend voor Als Administrator uitvoeren!
  [list:35093ceefc][*:35093ceefc] Klik/dubbelklik op [b:35093ceefc]TFC.exe[/b:35093ceefc] om het programma te starten.
  [*:35093ceefc] Niet schrikken - het tool sluit alle lopende programma's - ergo: verzeker je dus ervan, dat je werk al is opgeslagen!
  [*:35093ceefc] Vervolgens klik je op de knop [b:35093ceefc]Start[/b:35093ceefc] om de scan te starten. Deze scan kan kort of langer duren, wees geduldig en laat TFC zijn taak doen en wacht to TFC klaaar is.
  [*:35093ceefc] Indien TFC klaar is, dan komt de melding dat de computer opnieuw opgestart wordt.
  [*:35093ceefc] Gebeurt het afsluiten niet automatisch, start dan zelf de computer opnieuw op.
  [*:35093ceefc] Noot: TFC vertoont geen log![/list:u:35093ceefc]

  Laat hierna Avira een scan van C doen!
 • Sorry, ik had je antwoord nog niet gezien en antimalware was klaar. Hij vond alleen wat in de java…

  Die heb ik laten verwijderen en ik ga nu aan de slag met TFC
 • Ik hoor het wel van je.
 • 260Mb weggegooid

  Avira niets.. alleen waarschuwing dat de pagefile en hybernation file niet gescand konden worden.


  We wachten maar weer af..

  Nieuw logje waarvan ik deze niet herken? Althans, niet eerder viel hij me op

  SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)
  Scan saved at 20:38:13, on 24-8-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Emsisoft Anti-Malware\a2service.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe
  C:\Program Files\AGEIA Technologies\TrayIcon.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe
  C:\WINDOWS\vVX1000.exe
  C:\PROGRAM FILES\EMSISOFT ANTI-MALWARE\a2guard.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  c:\program files\avira\antivir desktop\avcenter.exe
  c:\program files\avira\antivir desktop\avscan.exe
  C:\Program Files\Linksys\KiSS PC-Link\KiSS_PC-Link.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [ITSecMng] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe /START
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [AGEIA PhysX SysTray] C:\Program Files\AGEIA Technologies\TrayIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMusic FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Ovi Player\NokiaOviPlayer.exe" /command:faststart
  O4 - HKLM\..\Run: [VX1000] C:\WINDOWS\vVX1000.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\PROGRAM FILES\EMSISOFT ANTI-MALWARE\a2guard.exe" /d=60
  O4 - HKCU\..\Run: [FTD Watchdog Monitor] "C:\Program Files\FTD Watchdog\FtdMonitor.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0067DBFC-A752-458C-AE6E-B9C7E63D4824} (Apparaatdetectie) - http://www.logitech.com/devicedetector/plugins/LogitechDeviceDetection32.cab
  O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/srl_bin/sysreqlab_srl.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Emsisoft Anti-Malware 5.0 - Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\Emsisoft Anti-Malware\a2service.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
  O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: StarOpen - Avira GmbH - (no file)
  O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe


  End of file - 8845 bytes
 • Hoi LW, dat Avira aangeeft bepaalde Windows bestanden niet te kunnen scannen, dat is iets wat elke AV overkomt!

  Wat betreft je melding: volkomen legitiem:
  http://www.systemlookup.com/search.php?type=filename&search=browseui.dll&s=
  Kijk bij [b:a5add6e964]O22 List Results[/b:a5add6e964]

  Je log vertoont geen abnormaliteiten, ziet er clean uit!

  Gebruik TFC bijv. 1x in de twee maanden!
 • ok.. thx. Ik ben benieuwd…
 • Abraham,

  Emisoft kwam met deze log entry toen ik msn startte:

  25-8-2010 22:34:14 2880 C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe Geblokkeerd door Regel rmd.atdmt.com

  en sommige personen stonden ineens geblokkeerd?

  Ben ik nu paranoia?
 • Voor hoe lang heb je gekozen voor de actieve bescherming door AntiMalware bij de installatie daarvan?

  http://safeweb.norton.com/report/show?url=http:%2F%2Frmd.atdmt.com%2F
 • 30 dagen natuurlijk
 • Dat was dus faultpositive van antimalware!
 • Abraham,

  Ik word er onderhand niet goed van. Gisteren kwam partypoker.com weer met een popup.. maar ach.. er werd een trojan afgehouden.. mij best..

  maar nu, ik ging naar photobucket.com om wat foto online te zetten en Google Chrome liet de pagina wit. Dus IE maar en die knalde meteen een popup open over cartoondolls of zo en een melding:

  [img:a939edf0dc]http://i665.photobucket.com/albums/vv18/LordWodan/Warning.jpg[/img:a939edf0dc]

  Zit er iets fout in Java of Adobe?

  Ik begin nu toch echt aan een clean install te denken.. verd..
 • En een hijacklog op het moment dat die popupkwam


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)
  Scan saved at 11:56:19, on 29-8-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Emsisoft Anti-Malware\a2service.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe
  C:\Program Files\AGEIA Technologies\TrayIcon.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe
  C:\WINDOWS\vVX1000.exe
  C:\PROGRAM FILES\EMSISOFT ANTI-MALWARE\a2guard.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
  C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Linksys\KiSS PC-Link\KiSS_PC-Link.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\OUTLOOK.EXE
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VirtualBox.exe
  C:\PROGRA~1\Oracle\VIRTUA~1\VBoxSVC.exe
  C:\PROGRA~1\Oracle\VIRTUA~1\VirtualBox.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Photoshop.exe
  C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [ITSecMng] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe /START
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [AGEIA PhysX SysTray] C:\Program Files\AGEIA Technologies\TrayIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMusic FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Ovi Player\NokiaOviPlayer.exe" /command:faststart
  O4 - HKLM\..\Run: [VX1000] C:\WINDOWS\vVX1000.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\PROGRAM FILES\EMSISOFT ANTI-MALWARE\a2guard.exe" /d=60
  O4 - HKCU\..\Run: [FTD Watchdog Monitor] "C:\Program Files\FTD Watchdog\FtdMonitor.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0067DBFC-A752-458C-AE6E-B9C7E63D4824} (Apparaatdetectie) - http://www.logitech.com/devicedetector/plugins/LogitechDeviceDetection32.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Emsisoft Anti-Malware 5.0 - Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\Emsisoft Anti-Malware\a2service.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
  O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: StarOpen - Avira GmbH - (no file)
  O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe


  End of file - 7571 bytes
 • Photobucket schijnt gehacked te zijn?

  Google maar eens op photobucket trojan..

  ik gebruik ubuntu voorlopig maar even
 • Je log ziet er gewoon mooi uit!

  Maar vertel eens wat meer over jou notebook: wat voor processor zit er in en hoeveel werkgeheugen?
 • Tis geen notebook, gewoon een desktop

  Athlon 64X2 6400 BE
  2gig (nu) intern
  1TB hdd

  Maakt dat uit dan?

  De performance is ok, alleen al die meldingen en popups…
 • Ik las Toshiba in je files dus vandaar die associatie met notebook.

  Heb je al eens aan Windows 7 gedacht om dat te gaan gebruiken?
  Is een heel stuk veiliger dan XP!
 • Toshiba is de bluetooth driver..

  Tja, maar XP zou toch normaal moeten kunnen functioneren? Windows 7 is wellicht een optie maar daar heb ik nu het geld niet voor over.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.