Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

vervelende virus roguespyware win32/alureon.h security tool

Anoniem
Abraham54
8 antwoorden
 • Hallo Wannie, wat j allemaal aan het doen met je Windows, is echt een vraagteken voor mij!

  Wat de foutmelding van Combofix betreft: niet met administratorrechten opgestart?

  En PCTools SpywareDoctor - hoe zit het daar nu mee?

  En kijk hier indien je meer info wil over antivirusprogramma's: http://www.nationaalcomputerforum.nl/showthread.php?t=65134
 • 1 goede morgen
  ben al vanaf gisteren middag bezig te proberen dit virus te verwijderen
  malwarebytes deze vind rogue.security en zet hem in quarantaine
  windows Malicious Removal Tool deze vind win32/alureon.h maar kan hem niet verwijderen aanbevolen handmatig te doen
  geen idee hoe
  ik kan inloggen op veilige modus en op mijn administator account
  op beide heb ik internet
  op het hoofd account krijg ik na 1 min blauw beeld en start mijn pc opnieuw op zeer vervelend
  hulp is zeer welkom
  moet er wel bij zeggen ben blond maar wel rij snel van begrip
  log files post ik even op andere pc


  Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 4487

  Windows 6.0.6002 Service Pack 2
  Internet Explorer 8.0.6001.18943

  27-8-2010 8:25:52
  mbam-log-2010-08-27 (08-25-52).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 172112
  Verstreken tijd: 5 minuut/minuten, 59 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 1

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\Users\HoofdAccount\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Security Tool.LNK (Rogue.SecurityTool) -> Quarantined and deleted successfully.


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)
  Scan saved at 8:53:50, on 27-8-2010
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18943)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\hp\support\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\SpeedBit Video Accelerator\VideoAccelerator.exe
  C:\WINDOWS\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\AirPort\APAgent.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  F:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
  F:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
  F:\Program Files\Emoticons Mail\emomail.exe
  F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\hp\kbd\kbd.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Windows\system32\sdclt.exe
  F:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Windows\system32\DllHost.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=81&bd=Pavilion&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=81&bd=Pavilion&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.cooxer.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = file://C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\vaproxy.pac
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - F:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)
  O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Google Gears Helper - {E0FEFE40-FBF9-42AE-BA58-794CA7E3FB53} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - F:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe" -delete
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedBitVideoAccelerator] "C:\Program Files\SpeedBit Video Accelerator\VideoAccelerator.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Dvd- of cd-deling] "C:\Program Files\Dvd- of cd-deling\ODSAgent.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AirMac Base Station Agent] "C:\Program Files\AirPort\APAgent.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] F:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "F:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2] c:\program files\uniblue\registrybooster 2\StartRegistryBooster.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Emoticons Mail] F:\Program Files\Emoticons Mail\emomail.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DriverScanner] "F:\Program Files\DriverScanner\launcher.exe" delay 20000
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = F:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
  O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html
  O9 - Extra button: (no name) - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Instellingen voor Gears - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll
  O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {53F6FCCD-9E22-4d71-86EA-6E43136192AB} - (no file)
  O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
  O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {925DAB62-F9AC-4221-806A-057BFB1014AA} - (no file)
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O13 - Gopher Prefix:
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = arnhem.chello.nl
  O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = arnhem.chello.nl
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = arnhem.chello.nl
  O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = arnhem.chello.nl
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)
  O20 - AppInit_DLLs:
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Acronis OS Selector Reinstall Service (AcronisOSSReinstallSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall_svc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - F:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe
  O23 - Service: Disk Cleaner Service - SafeApp Software, LLC - C:\Program Files\Disk Cleaner\DiskCleanerService.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c986b513ae779f) (gupdate1c986b513ae779f) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
  O23 - Service: HP Chasis Button Service (HPBtnSrv) - Unknown owner - c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LibUsb-Win32 - Daemon, Version 0.1.10.1 (libusbd) - http://libusb-win32.sourceforge.net - C:\Windows\system32\libusbd-nt.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Hewlett-Packard Company - (no file)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - F:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - F:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: VideoAcceleratorService - Speedbit Ltd. - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\VideoAcceleratorService.exe
  O23 - Service: Window Washer Engine (wwEngineSvc) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Washer\WasherSvc.exe


  End of file - 12877 bytes

  uninstall list

  3D-Viewer-innoPlus
  Aangifte inkomstenbelasting 2008
  Aangifte inkomstenbelasting 2008 voor ondernemers
  Aangifte inkomstenbelasting 2009
  Acronis Disk Director Suite
  Adobe Download Manager
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Shockwave Player 11.5
  AirMac
  Alive MP4 Converter (version 2.0.8.8)
  Apple Application Support
  Apple Mobile Device Support
  AVS DVDMenu Editor 1.2.1.19
  AVS Update Manager 1.0
  AVS Video Editor 4
  AVS Video Recorder 2.4
  AVS Video Tools 5.6
  AVS YouTube Uploader version 2.1
  AVS4YOU Software Navigator 1.4
  Browser Defender 2.0.6.15
  Compatibiliteitspakket voor het 2007 Microsoft Office system
  DivX Setup
  Dvd- of cd-deling
  Emoticons Mail 3.2
  Google Gears
  Google Toolbar for Internet Explorer
  Google Toolbar for Internet Explorer
  Google Update Helper
  GrabIt 1.7.2 Beta 4 (build 997)
  HiJackThis
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
  iTunes
  LimeWire 5.4.8
  Malwarebytes' Anti-Malware
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft Default Manager
  Microsoft Games for Windows - LIVE
  Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable
  Microsoft Office Enterprise 2007
  Microsoft Office FrontPage 2003
  Microsoft Office Live Add-in 1.4
  Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Dutch)
  Microsoft Outlook Connector voor sociale netwerken 32-bits
  Microsoft Outlook Hotmail Connector 32-bits
  Microsoft Search Enhancement Pack
  Microsoft Silverlight
  Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Works
  MobileMe Control Panel
  Morpheus Photo Animation Suite v3.11
  MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
  NVIDIA Display Control Panel
  NVIDIA Drivers
  OGA Notifier 2.0.0048.0
  Picasa 3
  PowerISO
  PVSonyDll
  QuickTime
  Realtek High Definition Audio Driver
  SABnzbd (remove only)
  Safari
  SopCast 3.2.8
  Speedbalance 5.0
  SpyHunter
  Spyware Doctor 7.0
  TuneUp Companion 1.7.1
  Uniblue DriverScanner
  Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
  VC80CRTRedist - 8.0.50727.4053
  Windows Live Provider for Microsoft Outlook Social Connector 32-bit
  Windows Live Sync ActiveX Control for Remote Connections
  Windows Movie Maker 2.6
  bvd wanda
 • Hallo Wannie, het is duidelijk dat je een probleem hebt!

  Maar dat komt mede doordat je in feite geen antivirus programma hebt geïnstalleerd!

  En dan zit er PCTools Spyware Doctor in jouw Windows.
  Is dat shareware?
  Of heb je die gekocht?
  In ieder geval zijn van die suite een hoop diensten gedeaktiveerd!


  [b:187660dd5a]Laat Combofix jouw Windows scannen (klik)[/b:187660dd5a].
  [b:187660dd5a]Hoe Combofix goed te gebruiken (klik)[/b:187660dd5a]
  [list:187660dd5a][*:187660dd5a][b:187660dd5a] Om Combofix te kunnen gebruiken geldt het volgende:[/b:187660dd5a]
  [*:187660dd5a][b:187660dd5a]Vista- en Windows 7 gebruikers starten Combofix op met Administratorrechten![/b:187660dd5a]
  [*:187660dd5a]
 • als ik combofix gebruik in hoofdaccount
  krijg meteen na het scherm over de garantiebeperking daar waar je het moet accepteren
  een klein scherm met fout kan alleen oke drukken en kan dan heel snel lezen accesdenied account en weg is het en de pc start opnieuw op

  ook in admin en veilige modus

  help en nu ????
 • ik nheb vanmiddag ook nog even lopen rommelen met aft cleaner
  en met hijackthis een aantal dingen verwijderd zoals toolbars
  en ik ben in iedergeval security tool kwijt en kan ook weer gewoon alles openen denk dat het probleem is opgelost
  vraagje hoe kan ik die combifix verwijderen heb ik dus niet meer nodig
  thanx voor je snelle reactie
  en ga toch maar na 3 jaar zonder en nooit geen problemen een anti virus installeren
  groet wannie
 • ik heb zelf niet eens enig idee wat ik allemaal gedaan hebt maar hij is wel weg :D
  en spy docter is shareware
  ik heb met xp altijd norton anti virus gebruikt denk dat ik die maar weer neem nooit geen problemen mee gehad

  is het misschien toch nog verstandig om die combifix er even over heen te gooien om te kijken of hij nog iets vind ?

  thanx
 • Hallo Wannie - de-installeer eerst PCTools SpywareDoctor en DefenseBrowser.

  Herstart je PC en doe dan inderdaad ComboFix!

  Wat Norton betreft: kijk eens hier.
 • ga ik morgen gelijk allemaal even doen
  ik heb er nu even de puff niet voor ga even lekker hangen op de bank
  laat je morgen zeker weten hoe het gegaan is en post logfiles

  en word inderdaad norton
  nogmaals bedankt
  groetjes wannie

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.